Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda:
Mestna knjižnica Ljubljana / Ljubljana City Library
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 308 50 00
Fax.: 01 308 50 02
Spletna stran: www.mklj.si
E.: info@mklj.si

Odgovorna oseba:
mag. Teja Zorko, direktorica
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 308 50 01

Datum prve objave kataloga: 24. 8. 2009
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2017

Katalog je dostopen na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana.

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji javnega zavoda

Opis delovnega področja javnega zavoda:

Zavod izvaja knjižnično dejavnost, ki je javna služba in obsega:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu in storitvah,
 • zbira, strokovno obdeluje, vzdržuje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiva javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • izdeluje in vodi knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva in posredovanju informacij,
 • razvija aktivnosti za pridobivanje članov in obiskovalcev,
 • izvaja program informacijskega opismenjevanja,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja zanimanja za knjižnično gradivo in knjižnične storitve,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • razvija bralno kulturo in pismenost pri različnih skupinah prebivalcev,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva in storitev za posebne potrebe prebivalcev,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice,
 • zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam z območja, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica,
 • koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za območje, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo z območja, ki ga pokriva kot osrednja območna knjižnica.

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Seznam enot, oddelkov in služb:

A) OSREDNJA KNJIŽNICA

1. Uprava
2. Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve (Katja Brank)
3. Služba za finance in računovodstvo (Nataša Bajuk)
4. Služba za tehnično vzdrževanje in logistiko (Slavko Mužar)
5. Služba za razvoj in območnost (Simona Resman)

 • Oddelek za razvoj in območnost
 • Oddelek za informatiko

6. Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva (Miro Tržan)

 • Oddelek za pridobivanje gradiva
 • Oddelek za bibliografsko obdelavo gradiva
 • Oddelek za tehnično opremo in zaščito gradiva

7. Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke (Veronika Rijavec Pobežin)

 • Oddelek za informacijske storitve
 • Medknjižnična izposoja gradiva
 • Promocija knjižničnih zbirk in knjižnične prireditve
 • Center za mladinsko književnost in bibliopedagoške dejavnosti - Pionirska knjižnica
 • Slovanska knjižnica - Center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke
 • Trubarjeva hiša literature
 • Potujoča knjižnica
 • Center za vseživljenjsko učenje
  • Borza dela
  • Učni center MKL

B) KNJIŽNIČNA MREŽA

Območna enota Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana (Barbara Cesar, vodja)
Knjižnica Poljane, Zarnikova 3, Ljubljana
Knjižnica Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana

Območna enota Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, Ljubljana (Nataša Grubar Praček, vodja)
Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a, Ljubljana
Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a, Ljubljana
Knjižnica Savsko naselje, Belokranjska 2,Ljubljana
Knjižnica Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana

Območna enota Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška 61, Ljubljana (Marjetica Škrlec, vodja)
Knjižnica Polje, Zadobrovška 1, Ljubljana - Polje
Knjižnica Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana
Knjižnica Zalog, Zaloška 220, Ljubljana
Knjižnica Jarše, Clevelandska 17-19, Ljubljana
Knjižnica Zadvor, c. II grupe odredov 43, 1261 LJ- Dobrunje

Območna enota Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška 47/a, Ljubljana (Barbara Marinčič, vodja)
Knjižnica Rudnik, Dolenjska c. 11, Ljubljana
Knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63, Ljubljana
Knjižnica Brezovica (Občina Brezovica)
Knjižnica Rakitna (Občina Brezovica)
Knjižnica Notranje Gorice (Občina Brezovica)
Knjižnica Podpeč (Občina Brezovica)
Knjižnica Dobrova (Občina Dobrova - Polhov Gradec)
Knjižnica Polhov Gradec (Občina Dobrova - Polhov Gradec)
Knjižnica Šentjošt (Občina Dobrova - Polhov Gradec)
Knjižnica Horjul (Občina Horjul)
Knjižnica Ig (Občina Ig)
Knjižnica Škofljica (Občina Škofljica)
Knjižnica Velike Lašče (Občina Velike Lašče)
Knjižnica Rob (Občina Velike Lašče).

Območna enota Knjižnica Šiška, Trg Komandanta Staneta 8, Ljubljana (Marjeta Kamenšek, vodja)
Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Šentvid
Knjižnica Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana - Šmartno.
Knjižnica Vodice (Občina Vodice)

2.b Seznam drugih javnih zavodov z delovnega področja (le za ministrstva)

----

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Vesna Trobec, strokovna sodelavka za stike z javnostmi
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 308 50 05
E.: vesna.trobec@mklj.si

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod razpolaga

Seznam evidenc: ----

2.g Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Seznam zbirk: 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Mestne knjižnice Ljubljana.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

thlsidebar

pionirska


Koledar

« September 2022 »
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri