COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM GRADIVA-12-OOK0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO. MENEDŽMENT


1.
        CULTURE, leadership, and organizations : the GLOBE study of 62 societies / edited by Robert J. House ... [et al.]. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Publications, cop. 2004. - XXVIII, 818 str. : ilustr. ; 27 cm

"... the results of a ten-year research program, the Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness research program (GLOBE)" --> zadnja str. ov. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali

ISBN 0-7619-2401-9
ISBN 978-0-7619-2401-2
a) Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program b) Leadership - Research c) Organizational behavior - Research d) Leadership - Cross-cultural studies e) Organizational behavior - Cross-cultural studies f) Social values - Cross-cultural studies g) Vodenje - Učinkovitost - Zborniki h) Organizacijska kultura - Svetovni pregledi i) Vrednote - Kulturne razlike - Primerjalne študije j) mednarodna podjetja k) mednarodno poslovanje l) globalizacija m) management n) medkulturno delovanje o) raziskave p) GLOBE

005.336.1:339.5(082)
005.73(082)
316.752(082)
COBISS.SI-ID 14628326

2.
MCFEDRIES, Paul, 1959-
        Teach yourself visually Windows 8 : [the fast and easy way to learn] / Paul McFedries. - Indianapolis : J. Wiley & Sons, cop. 2012. - 340 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Teach yourself visually) (Visual : read less, learn more)

Nasl. na ov.: Teach yourself visually Microsoft Windows 8. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo

ISBN 978-1-118-13528-0
ISBN 1-118-13528-8
a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Microsoft Windows 8 (operacijski sistem) - Priročniki d) operacijski sistem Windows 8 e) Windows 8

004.451(035)
COBISS.SI-ID 1101614686

3.
POWELL, Barry B.
        Writing : theory and history of the technology of civilization / Barry B. Powell. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Chichester (West Sussex) : Wiley-Blackwell, 2012. - XX, 276 str. : ilustr. ; 23 cm

Prvotno izšlo 2009 v trdi vezavi. - Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-6256-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-118-25532-2 (broš.)
a) Pisave - Zgodovina b) sistemi pisav c) abeceda d) zgodovinski pregledi e) svetovni pregledi

003(091)
COBISS.SI-ID 5722202


02 KNJIŽNIČARSTVO


4.
FASICK, Adele M.
        From boardbook to Facebook : children's services in an interactive age / Adele M. Fasick. - Santa Barbara (California) ; Denver (Colorado) ; Oxford (England) : Libraries Unlimited, cop. 2011. - X, 157 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 147-151. - Kazalo

ISBN 978-1-59884-468-9 (broš.)
ISBN 978-1-59884-469-6 (e-knjiga)
a) Children's libraries - United States b) Interactive multimedia - United States c) Otroci - Knjižnične storitve d) Mladostniki - Knjižnične storitve e) Knjižnice - Multimedijske komunikacije f) bibliotekarstvo g) knjižničarstvo h) mladinske knjižnice i) knjižnično delo

027.625:004.032.6
024-053.4/.6
COBISS.SI-ID 1101513822


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


5.
        FRAGMENTI predsokratikov / izdala Hermann Diels in Walther Kranz ; prevedli Dašo Benko ... [et al.] ; kazalo citiranih del Živa Borak ; imensko in krajevno kazalo Živa Borak in Lucijan Bratuš ; bibliografija Bogoljub Šijaković ; uredil in uvodno besedo napisal Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.) : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

500 izv. - Prvinsko mišljenje / Gorazd Kocijančič: knj. 1, str. I-XL. - Bibliografija / Bogoljub Šijaković: knj. 3, str. 547-584. - Kazali

ISBN 978-961-242-561-6
a) Predsokratiki b) grška filozofija c) zgodovina filozofije

1(38)"-06/-05"
COBISS.SI-ID 264441344

6.
REBULA-Tuta, Alenka
        Globine, ki so nas rodile / Alenka Rebula ; [spremna beseda Blaž Mesec]. - 2. ponatis 2., dopolnjene izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2011. - 306 str. ; 22 cm

Otroci nas vabijo v prerojenje / Blaž Mesec: str. 303-306. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 297-301

ISBN 978-3-7086-0468-8
a) Otroci - Psihosocialni razvoj b) Otroštvo c) Starševstvo d) razvojna psihologija e) družinska vzgoja

159.922.73
COBISS.SI-ID 254507008


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


7.
        VREDNOTE v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011] / Niko Toš, ured. - Wien : Echoraum ; Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2012 (Ljubljana : Present). - 593 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 20)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki. - Kazalo

ISBN 978-961-235-609-5 (Fakulteta za družbene vede)
a) Javno mnenje - Slovenija - 1992-2011 - Zborniki b) Javno mnenje - Evropa - 1992-2011 - Zborniki c) Javno mnenje - 1992-2011 - Svetovni pregledi d) družboslovno raziskovanje e) statistični podatki f) mednarodne primerjave g) primerjalne študije

316.653(497.4)"1992/2011"(082)
316.653(4)"1992/2011"(082)
316.653(100)"1992/2011"(082)
COBISS.SI-ID 263764736


33 EKONOMIJA


8.
        CULTURE, heritage and representation : perspectives on visuality and the past / edited by Emma Waterton and Steve Watson. - Reprinted. - Farnham (Surrey) ; Burlington (VT) : Ashgate, 2011. - XIV, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Heritage, culture and identity)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-7546-7598-3
ISBN 0-7546-7598-X
a) Kulturna dediščina - Turizem - Zborniki b) Kultura - Reprezentacija - Zborniki c) vizualna antropologija

338.483.13(082)
719:338.48(082)
COBISS.SI-ID 1098936670

9.
        PREDPIS za trafikante. - V Ljubljani : I. Kleinmayr & F. Bamberg, 1911. - 58 str. : tabele ; 20 cm

Nekatere tabele so zložene na velikost brošure
a) trafike b) tobačna industrija c) Ljubljana d) predpisi e) delovni čas f) Kranjska

339.176(497.4)
COBISS.SI-ID 1668980


39 ETNOLOGIJA. LJUDSKO SLOVSTVO


10.
        BRAZDE s trmuna : 15 let : izbor / [izbrala in uredila Nadja Rojac ; perorisbe Darij Novak]. - Trst [i. e. Koper] : Kulturno društvo Beseda slovenske Istre ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 319 str. : ilustr. ; 25 cm

"Zbornik ob 15-letnici izhajanja Brazd s trmuna ..." --> prelim. str. - "... izbor petnajstletnega izhajanja glasila študijskega krožka Beseda slovenske Istre, ki deluje v okviru Andragoškega centra Slovenije." --> str. 9

ISBN 978-88-96632-19-2
a) Slovenski ljudski običaji - Istra (Slovenija) - Zborniki b) Znamenite osebnosti - Istra c) slovensko ljudsko izročilo d) koledarski prazniki e) domoznanstvo

398.3(497.472)(082)
929(497.472)
COBISS.SI-ID 258673664


5 NARAVOSLOVNE VEDE


11.
SHRYOCK, Andrew
        Deep history : the architecture of past and present / Andrew Shryock and Daniel Lord Smail ; with Timothy Earle ... [et al.]. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 2011. - XVII, 342 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 289-323. - Kazalo

ISBN 978-0-520-27028-2
a) Antropologija - Zborniki b) paleoantropologija c) hominoidi d) razvoj človeka e) migracije f) evolucija (biologija) g) sociološki vidik h) ekosistemi i) jeziki j) hrana k) materialna kultura

572(082)
COBISS.SI-ID 48097378


61 MEDICINA


12.
        ANATOMIJA, histologija, fiziologija / Draga Štiblar Martinčič ... [et al.] ; [urednica Draga Štiblar Martinčič]. - 3. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - XII, 228 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. v kolofonu: Anatomija, histologija in fiziologija. - 500 izv. - Bibliografija: str. 211-212. - Kazalo

ISBN 978-961-267-053-5
a) Anatomija - Učbeniki za visoke šole b) Histologija - Učbeniki za visoke šole c) Fiziologija - Učbeniki za visoke šole d) človeško telo

611(075.8)
612(075.8)
COBISS.SI-ID 71234561

13.
JANSON, Lee W.
        Medical biochemistry : the big picture / written and edited by Lee W. Janson, Marc E. Tischler. - New York [etc.] : McGraw-Hill Medical, cop. 2012. - XII, 418 str. : ilustr. ; 28 cm. - (The big picture / Lange)

Kazalo

ISBN 978-0-07-163791-6
ISBN 0-07-163791-5
a) Biokemija - Fiziologija - Učbeniki za visoke šole b) Klinična biokemija - Učbeniki za visoke šole c) medicina d) klinična kemija

612.015(075.8)
577.1(075.8)
616-074(075.8)
COBISS.SI-ID 3565332

14.
LANG, Gerhard K.
        Ophthalmology : a pocket textbook atlas / Gerhard K. Lang ; with contributions by Oskar Gareis ... [et al.] ; [translation by John Grossman ; illustrator Markus Voll]. - 2nd ed., revised and enlarged. - Stuttgart ; New York : Thieme, cop. 2007. - XXV, 607 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Thieme flexibook. Clinical sciences)

Prevod dela: Augenheilkunde. - Bibliografija: str. 561. - Kazalo

ISBN 3-13-126162-5 (GTV)
ISBN 978-3-13-126162-5 (GTV)
ISBN 1-58890-555-1 (TNY)
ISBN 978-1-58890-555-0 (TNY)
a) Oftalmologija - Učbeniki za visoke šole - Atlasi b) očesne bolezni c) medicinski atlasi

617.7(075.8)(084.4)
COBISS.SI-ID 12520498


7 UMETNOST


15.
        IGRA ustvarjalnosti : urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice / [urednika Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak ; recenzija Anton Prosen, Živa Deu ; predgovor Peter Gabrijelčič, Janez Koželj ; prevod Mojca Žnidaršič, Mojca Vilfan = editors Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak ; review Anton Prosen, Živa Deu ; preface Peter Gabrijelčič, Janez Koželj ; translation Mojca Žnidaršič, Mojca Vilfan]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo = Faculty of Architecture, 2012 ([Kranj] : Trajanus). - 384 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ov. in v kolofonu nasl. in dodatek k nasl. tudi v angl.: The creativity game : urban design workshops, urban-architectural workshops and spatial planning workshops. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in/ali angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6823-22-7
a) Urbani prostor - Prostorsko urejanje - Zborniki b) arhitekti c) urbanisti d) urbanizem e) urbanistične delavnice f) arhitekturne delavnice

711.4(082)
COBISS.SI-ID 261921792

16.
PAUWELS, Hilde
        Interiors : inspiration & materials / [authors Hilde Pauwels, Barbara Bossier ; English translation Mike Wilkinson]. - [London] : Vivays Publishing, cop. 2011. - 427 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorici navedeni v kolofonu

ISBN 978-1-908126-12-2 ! (broš.)
a) Interior decoration b) Interior architecture c) Notranja oprema - Stanovanje d) stanovanjska oprema e) interierji f) bivalna kultura g) design

747:643/645
COBISS.SI-ID 1101514078

17.
        UMETNIŠKI zbornik 1 / uredil Miha Maleš. - V Ljubljani : Bibliofilska založba, [1943] (v Ljubljani : Narodna tiskarna). - 304 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. na [5]. str.: Slovenska sodobna upodabljajoča umetnost

73/76(497.4)"19"(082)
COBISS.SI-ID 4317955

18.
        VIDENJA Zorana Mušiča / [avtorji Emerik Bernard ... [et al.] ; uredniki Niko Grafenauer, Alenka Puhar, Gojko Zupan ; prevod v angleščino Martin Hugh Cregeen ; prevod besedil Veronika Simoniti ... [et al.] ; fotografije Moderna galerija ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 301 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov., dva prispevka v slov. in prevod v angl. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige

ISBN 978-961-268-018-3
a) Mušič, Zoran (1909-2005) - Likovne monografije b) slovenski slikarji c) biografije

75(497.4)Mušič Z.
COBISS.SI-ID 263378432


80/81+82.0 JEZIKOSLOVJE. LITERARNE ŠTUDIJE


19.
LEČIČ, Rada
        Basic grammar of the Slovene language : language manual / Rada Lečič ; [translated by Oliver Currie and Martina Ožbot ; photographers and photographic sources Janez Bogataj ... et al.]. - 1st impression. - Cerkno : Gaya, 2012 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 144 str. : fotogr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Osnove slovenskega jezika. - 500 izv. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-961-92674-1-7
a) Slovenščina - Slovnica - Priročniki b) slovenščina za tujce c) slovnična pravila d) jezikovna pravila e) pravopis

811.163.6'36(035)
COBISS.SI-ID 262226432

20.
LENHART, Franc
        Izbrane perzijske besede za potovanje v Iran = Gozide logate farsi baraye safar be Iran / Franc Lenhart in Mehri Hemati ; v sodelovanju z Sayyed Youssof Alenabi. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 ([Maribor] : Dravski tisk). - 77 str. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6817-75-2
a) Perzijščina - Konverzacija - Priročniki b) Slovarji - Perzijščina - Slovenščina c) iranski jeziki d) perzijščina za turiste e) praktično znanje jezika f) frazeološki slovarji g) besedišče h) vsakdanje fraze i) sporazumevanje

811.222.1'06'24'373(035)=163.6
811.222.1'06'24'373(038)=163.6
COBISS.SI-ID 68695553

21.
PATERSON, Ken
        A handbook of spoken grammar : strategies for speaking natural English / Ken Paterson, Caroline Caygill, Rebecca Sewell ; [cartoons by Adam Larkum]. - Peaslake : Delta Publishing, 2011. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD. - (Delta natural English)

ISBN 978-1-905085-54-5
a) Angleška slovnica - Konverzacija - Učbeniki b) Angleška slovnica - Konverzacija - Vaje c) angleščina d) jezikovni pouk e) naloge f) rešitve

811.111'36'24(075)(076.1/.2)
COBISS.SI-ID 1101540446

22.
        SVETOVNE književnosti in obrobja / [avtorice in avtorji Morana Čale ... [et al.] ; uredil Marko Juvan]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 416 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ISSN 1855-895X)

Avtorji navedeni na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - O knjigi iz recenzije Marjana Dolgana in Toneta Smoleja na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-254-398-3
a) Svetovna književnost - Študije b) Književnost - Primerjalne študije c) Slovenska književnost - Študije d) literarne študije e) primerjalna književnost f) zborniki

821.09(082)
82.091(082)
821.163.6.09(082)
COBISS.SI-ID 263955712


82-1 POEZIJA


23.
ŠALAMUN, Tomaž
        Rudert! Rudert! : Gedichte / Tomaž Šalamun ; übersetzt von Gregor Podlogar und Monika Rinck ; und mit einer Nachbemerkung von Monika Rinck. - Deutsche Erstausg. - Wien : Edition Korrespondenzen, cop. 2012. - 160 str. ; 19 cm

Vzpor. nasl. na str. 7: Veslaj. - Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Sonderbar wie du eintauchst, Känguru / Monika Rinck: str. 153-160

ISBN 978-3-902113-95-5
a) Šalamun, Tomaž (1941-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) 20.-21.st.

821.163.6-1=163.6=112.2
821.163.6.09Šalamun T.
COBISS.SI-ID 1101503838


82-3 PRIPOVEDNIŠTVO


24.
COBEN, Harlan, 1962-
        Skrajšana žoga / Harlan Coben ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 404 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Drop shot. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-2604-1
a) Tenis - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju b) Umori - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 264143104

25.
KRIVEC, Jože, 1916-1991
        Pij, fant, grenko pijačo! / Jože Krivec ; [opremil Ivan Bukovec]. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1978. - 284 str. : ilustr. ; 20 cm

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 27122177


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


26.
PIVKO, Ljudevit, 1880-1937
        Proti Avstriji. Rame ob ramenu / Ljudevit Pivko. - Maribor : Klub dobrovoljcev v Mariboru, 1925-1928 (v Mariboru : Ljudska tiskarna). - 4 zv. ; 20 cm

Ovojni nasl.

Vsebina:
Knj. 6: Zeleni odred. - 1925. - 128 str. : ilustr.
Knj. 7: Informatorji. - 1925. - 120 str. : ilustr.
Knj. 8: Val Bella. - 1928. - 128 str.
Knj. 9: Drup. - 1928. - 96 str.
a) Prva svetovna vojna - 1914/1918

940.3/.4"1914/1918"
821.163.6-94"1914/1918"
COBISS.SI-ID 199474


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE


27.
SMITH, Lane, ilustrator
        It's a book / Lane Smith. - 1st ed. - New York : Roaring Brook Press, 2010. - [27] str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 978-1-59643-606-0 (trda vezava)
ISBN 1-59643-606-9 (trda vezava)
a) Books - Fiction b) Books and reading - Fiction c) Computers - Fiction d) Gorilla - Fiction e) Donkeys - Fiction f) Humorous stories g) Books and reading - Juvenile fiction h) Donkeys - Juvenile fiction i) Monkeys - Juvenile fiction j) Humorous stories - Juvenile k) živali v domišljiji l) opice m) osli n) knjige o) branje p) računalniki q) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-34=111
COBISS.SI-ID 1100152670


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO