COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi


GRADIVO MIN-OOK


1.
        PORTRAIT of the regions. Volume 1, Germany, Benelux, Denmark. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1993

914/919(4-011/-015)=111
332.1(4-011/-015)=111
COBISS.SI-ID 52896256


0 SPLOŠNO.


2.
        ANALIZIRANJE zahteva i definisanje arhitektonskih rešenja za Microsoftovu tehnologiju .NET : MCSD udžbenik za pripremu ispita individualnim tempom : ispit 70-300. - 1. izd. - Beograd : CET Computer Equipment and Trade, 2003

004.45(075)=163.4
U-1
COBISS.SI-ID 13089593

3.
BARNETT, Andy, 1954-
        Libraries, community, and technology. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2002

Vsebina: Three views of the public library ; What is a public library and does it still have a social mission? ; Librarians and their core values ; The library considered as a helix of killer applications ; Conflict and resolution? ; Why I am a librarian ; Why the library should not be re-engineered, re-imagined, or otherwise messed with ; Using technology to stay local ; Digitizing on a budget for public libraries ; Why the Internet is not a replacement for the public library ; E-books considered ; The death of cataloging ; How library technology bites back ; New competencies for library trustees ; Weeding : a core skill

021:027=1111
M-1
COBISS.SI-ID 12867641

4.
        COOPERATIVE efforts of libraries. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, 2003

021.64(082)=111
R:1
COBISS.SI-ID 13047609

5.
        E-serials cataloguing : access to continuing and integrating resources via the catalog and the web. - New York : The Haworth Information Press, cop. 2002

025.3:05(082)=111
R-1
COBISS.SI-ID 47657217

6.
        ECDL : evropsko računalniško spričevalo : priprava na izpite : različica 2002/1. - 1. izd. - Ljubljana : ISA, informacijske tehnologije, 2002

004(075)
D-3 M-2 B-1 Z-1
COBISS.SI-ID 118815488

7.
        EDUCATION for cataloging and the organization of information : pitfalls and the pendulum. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, 2002

025.34:37(082)=111
R-1
COBISS.SI-ID 13087801

8.
GLISTRUP, Eva
        The Hans Christian Andersen awards : 1956-2002. - Basel : International Board on Books for Young People, cop. 2002

06.068(100 IBBY):821-93=111
P-1š
COBISS.SI-ID 13219641

9.
GROSMAN, Meta
        Zagovor branja : bralec in književnost v 21. stoletju. - Ljubljana : Sophia, 2004. - (Zbirka Beseda)

028(081)
821.09:028
D-1 M-1 P-1š R-1
COBISS.SI-ID 216172544

10.
        HELPING the difficult library patron : new approaches to examining and resolving a long-standing and ongoing problem. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, cop. 2002

028.8(082)=111
R-1
COBISS.SI-ID 47658753

11.
        A HISTORY of reading in the West. - Cambridge : Polity ; Oxford : Blackwell, 2003

028(091)(082)=111
M-1
COBISS.SI-ID 12879929

12.
        HRVATSKA enciklopedija. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999-<2004>

Dosedanja vsebina:
1: A-Bd. - 1999. - XXVIII, 674 str., XLVIII str. pril.
2: Be-Da. - 2000. - XX, 723 str., XLVIII str. pril.
3: Da-Fo. - 2001. - XIX, 722 str., XLVIII str. pril.
4: Fr-Ht. - 2002. - XX, 753 str., XLVIII str. pril.
5: Hu-Km. - 2003. XIX, 725 str., XLVIII str. pril.
6: Kn-Mak. - 2004. - XIX, 795 str., XL str. pril.

030=163.4
D-1č
COBISS.SI-ID 11816493

13.
        The IMAGE and role of the librarian. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, cop. 2002

021(082)=111
R-1
COBISS.SI-ID 22174050

14.
        IN the beginning was the Word : the power and glory of illuminated Bibles. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003

091.31(436 Dunaj):22.04=111
75.056:091.31(436 Dunaj)=111
M-1č
COBISS.SI-ID 512679295

15.
        INTERNATIONAL Children's Book Day : 1967-2002. - Basel : IBBY International Board on Books for Young People, cop. 2002

028-055.62:061.27"1967/2002"=111
P-1š+1
COBISS.SI-ID 13246265

16.
INTERNATIONAL Conference on Fee-based Information Services in Libraries (4 ; 1997 ; San Diego)
        Information delivery in the 21st century : proceedings of the Fourth International Conference on Fee-based Information Services in Libraries. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, cop. 1999

025.4.03:339.138(082)=111
R-1
COBISS.SI-ID 13089081

17.
KAO, Mary Liu
        Cataloging and classification for library technicians. - 2nd ed. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Press, cop. 2001. - (Haworth cataloging & classification)

025.3/.4(035)=111
R-1
COBISS.SI-ID 13048121

18.
        LEADERSHIP in the library and information science professions : theory and practice. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, cop. 2001

025=111
R-1
COBISS.SI-ID 21820770

19.
MAISSEN, Leena
        IBBY-Asahi Reading Promotion Award. - Basel : International Board on Books for Young People, cop. 2002

028:061.27 IBBY"1988/2002"=111
P-1š+1
COBISS.SI-ID 13246521

20.
MASSIS, Bruce E.
        The practical library manager. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, cop. 2003. - (Haworth cataloging & classification)

025:027=111
R-1
COBISS.SI-ID 22098530

21.
MCBEE, Jim
        Microsoft Exchange server 2003 : 24seven. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2004

004.42(035)=111
004.773(035)=111
U-1
COBISS.SI-ID 13202489

22.
MIKUŽ, Marjeta
        Pogledi na muzeje v dobi globalizacije. - Ljubljana : ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični študij : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2003 [i. e.] 2004. - (Knjižna zbirka Documenta)

069(091)
7.03(091)
D-1 M-2 R-1
COBISS.SI-ID 128545792

23.
        RAZSTAVLJANJE arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju : zbornik razprav = Exhibiting archival and library material and works of art on paper : proceedings. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije = Archives of the Republic of Slovenia, 2004

069.53(04)(082)=163.6=111
930.253:7.02:069.53(063)(082)=163.6=111
D-1 M-1 R-1 B-1
COBISS.SI-ID 214334208

24.
RUEST, Danielle
        Windows Server 2003 : best practices for enterprise deployments. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2003

004.451(035)=111
U-1
COBISS.SI-ID 13202745

25.
SULLIVAN, Lynne P.
        Curating archaeological collections : from the field to the repository. - Walnut Creek (CA) [etc.] : Altamira Press, cop. 2003. - (Archaeologist's toolkit)

Vsebina: A brief history of archaeological curation in the United States ; The current status of archaeological collections ; Repositories : what are they and what do they do? ; Managing curated collections ; Making a collection ; Working with a repository ; The future of archaeological collections curation

069.6.02:903=111
M-1
COBISS.SI-ID 13082937

26.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Nemški časnik za slovenske interese - Triglav (1865-1870). - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004. - (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino)

050(497.4)"1865/1870"
D-1
COBISS.SI-ID 214950400


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


27.
BAYARD, Jean, 1923-
        Na pomoč, najstnika imamo!. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992. - (Zbirka Za zdravo življenje)

159.922.8
37.018.1
M-1 B-1
COBISS.SI-ID 30457088

28.
        BIOGRAPHICAL dictionary of psychology. - London ; New York : Routledge, 2002. - (World reference)

159.9(031):929=111
M-1
COBISS.SI-ID 13050169

29.
BRUCKNER, Pascal
        Nenehna vzhičenost : esej o prisilni sreči. - Ljubljana : Študentska založba, 2004. - (Knjižna zbirka Claritas)

17.022.133.2
1 Bruckner P.
D-1 M-2
COBISS.SI-ID 215459072

30.
CHARLISH, Anne
        Med dvema ognjema. - Ljubljana : DZS, 1998. - (Zbirka Svetovalec)

173.2:159.922.7
D:2 M:2 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 73551360

31.
CREME, Benjamin
        Transmisija : meditacija za novo dobo. - Kranj : Share Slovenija, 2004

133.2
M-1
COBISS.SI-ID 216166400

32.
DERRIDA, Jacques
        Dar smrti. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2004. - (Filozofska zbirka Aut)

1 Derrida J.
128
D-1 M-2
COBISS.SI-ID 216473344

33.
GLASSER, William
        The language of choice theory. - 1st ed. - New York : HarperPerennial, cop. 1999

159.947.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13189433

34.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Znanost logike. Sv. 2, Subjektivna logika ili Nauk o pojmu : (1816). - Zagreb : Demetra, 2004. - (Filosofska biblioteka Dimitrija Savića)

1 Hegel G.W.F.=163.4
M-1
COBISS.SI-ID 54045185

35.
HEIDEGGER, Martin
        Pogovori s poljske poti : (1944/45). - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2004. - (Filozofska zbirka Aut)

1 Heidegger M.
D-1 M-2
COBISS.SI-ID 216037632

36.
HEPPELL, Michael
        How to be brilliant : change your ways in 90 days!. - London [etc.] : Pearson : Prentice Hall Business, 2004

159.91=111
D-1
COBISS.SI-ID 13203513

37.
KIYOSAKI, Robert T.
        Bogati očka, revni očka : kaj svoje otroke učijo bogati, revni in ljudje srednjega sloja pa ne!. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2001

159.947.3:65.013(035)
D-2 M-2 B-2
COBISS.SI-ID 113379840

38.
NIETZSCHE, Friedrich
        Jutranja zarja : misli o moralnih predsodkih. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2004. - (Filozofska knjižnica)

1 Nietzsche F.
17
D-1 M-2
COBISS.SI-ID 215632896

39.
PLATO
        Zbrana dela. - Celje : Mohorjeva družba, 2004-2005

Vsebina:
1. - 2004. - 1668 str. : avtorj. sl.
2. - 2004 [i. e.] 2005. - 1490 str. : ilustr.

1 Plato
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 215101184

40.
ŠČERBATSKOJ, Fëdor Ippolitovič
        Koncepcija buddhističke nirvane. - Zagreb : Demetra, 2004. - (Demetra)

1(34)=163.4
294.3=163.4
M-1
COBISS.SI-ID 54043393

41.
VIRILIO, Paul
        Art and fear. - London ; New York : Continuum, 2004

Vsebina: A pitiless art ; Silence on trial

1:165:7=111
M-1
COBISS.SI-ID 13006393

42.
WALSCH, Neale Donald
        Tomorrow's God : our greatest spiritual challenge. - London : Hodder Mobius, 2004

133.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13240889

43.
WUBBOLDING, Robert E.
        Reality therapy for the 21st century. - Philadelphia (PA) ; Hove (East Sussex) : Brunner-Routledge, 2002, cop. 2000

159.947.2=111
615.851=111
D-1
COBISS.SI-ID 13235513


2 VERSTVA.


44.
LEWIS, Bernard, 1916-
        The assassins : a radical sect in islam. - 3rd impression. - London : Phoenix, 2003

297:323.285(091)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13089337


3 DRUŽBENE VEDE.


45.
BERNARD, Harvey Russell, 1940-
        Research methods in anthropology : qualitative and quantitative methods. - 3rd ed. - Walnut Creek (CA) [etc.] : AltaMira Press, cop. 2002

39:001.891(035)=111
D-1
COBISS.SI-ID 1211010

46.
BLIX, Hans
        Disarming Iraq : the search for weapons of mass destruction. - London : Bloomsbury, 2004

327.7 UNMOVIC:341.67(567)=111
D-1
COBISS.SI-ID 512149619

47.
BÜLOW, Andreas von, 1937-
        Die CIA und der 11. September : internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste. - 4. Aufl. - München ; Zürich : Piper, 2003

327.84 CIA"2001"=112.2
D-1
COBISS.SI-ID 12800313

48.
CANETTI, Elias, 1905-1994
        Množica in moč. - Ljubljana : Študentska založba, 2004. - (Knjižna zbirka Koda)

316.7
1 Canetti E.
D-2 M-2
COBISS.SI-ID 216508416

49.
CARROLL, Lee
        Indigo otroci so med nami. - Ljubljana : Epta, 2004

37.018.1:159.922.7
D-2 M-2 P-2 B-1
COBISS.SI-ID 213700864

50.
DICKIE, John, 1963-
        Cosa nostra : a history of the Sicilian mafia. - London : Coronet, 2004

343.341(450):343.162=111
D-1
COBISS.SI-ID 12952633

51.
        ENCYCLOPEDIA of social and cultural anthropology. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2004. - (Routledge world reference)

316.7:316.72(031)=111
D-1
COBISS.SI-ID 3229786

52.
FABER, Adele
        Kako se pogovarjamo z otroki, da se lažje učijo doma in v šoli. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000. - (Zbirka Za zdravo življenje) (Knjiga za starše)

37.018.1(035)
D-2 M-2 P-2 B-4 Z-1
COBISS.SI-ID 108241408

53.
GELLNER, Ernest
        Nationalismus : Kultur und Macht. - 1. Aufl. - Berlin : Siedler, 1999

323.1"19"=112.2
M-1
COBISS.SI-ID 512743308

54.
GRAY, John
        Otroci so iz nebes : veščine pozitivnega starševstva za vzgojo sodelujočih, samozavestnih in razumevajočih otrok. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

37.018.1(035)
159.922.7
D-2 M-2 P-1 C-1
COBISS.SI-ID 117603840

55.
GROSS, Mirjana
        Izvorno pravaštvo : ideologija, agitacija, pokret. - Zagreb : Golden marketing, 2000. - (Biblioteka Hrvatske političke ideologije)

329.17(497.5)(091)=163.4
94(497.5)"1850/1918"
M-1
COBISS.SI-ID 110658304

56.
GUS´KOVA, Elena Jur´evna
        Istorija jugoslovenske krize (1990-2000). - 1. izd. - Beograd : Izdavački grafički atelje M, 2003. - (Dokument)

327.7(497.1)"1990/2000"=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 1539700

57.
HRIBAR, Tine
        Euroslovenstvo. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2004

323.1(497.4)"19"
D-2 M-1 Z-1
COBISS.SI-ID 215055360

58.
KITZINGER, Sheila
        Me, matere. - Ljubljana : Ganeš, 1994

316.346.2-055.2
618.2/.5(100)
39:316.346.2-055.2
COBISS.SI-ID 37496832

59.
KONČNIK Goršič, Nataša
        Moj otrok odrašča : medsebojni odnosi, šola, strah, trma, žepnina, ljubezen, spolnost, alkohol, droge, motnje hranjenja : [vodnik za starše]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

37.018.1(035)
D-1 M-1 P-2 Z-1 B-1
COBISS.SI-ID 214935040

60.
KOTLER, Philip, 1931-
        Lateralno trženje : nove poti do izvirnih zamisli. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2004. - (Zbirka Manager)

339.138
D-1
COBISS.SI-ID 216890368

61.
KOTLER, Philip, 1931-
        Principles of marketing. - 10th ed. - Upper Saddle River (NJ) : Pearson Prentice Hall, cop. 2004

339.138(075.8)=111
658.8.012.12(075.8)=111
339.13.017:658.62=111
D-1
COBISS.SI-ID 13971174

62.
KRAKAR-Vogel, Boža
        Poglavja iz didaktike književnosti. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2004

37.02:821.09
371.3:821.09
372.8:821.09
D-2
COBISS.SI-ID 127605760

63.
LANGEWIESCHE, Dieter
        Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. - Originalausg. - München : C. H. Beck, 2000. - (Beck'sche Reihe)

323.1(4)(091)=112.2
M-1
COBISS.SI-ID 13116473

64.
        The MAKING of modern tourism : the cultural history of the British experience, 1600-2000. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave, 2002

379.85:338.48(410)(082)=111
Z-1sp
COBISS.SI-ID 13208121

65.
MEDNARODNA konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo (2004 ; Portorož)
        Mednarodna konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Portorož, 21.-23. april 2004 = International Conference Slovene Law and the Economy upon EU Accession, [Portorož, 21st-23rd April 2004]. - Ljubljana : Pravna fakulteta = Facultas iuridica, 2004. - (Littera Scripta Manet)

34(497.4)
338(497.4)
339.923:061.1EU
D:1
COBISS.SI-ID 213016576

66.
NOVAK, Barbara, pravnica
        Šola in otrokove pravice. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004. - (Zbirka Pravna obzorja)

342.726-053.2:371
347.6:371
D-1č M-1č P-1č
COBISS.SI-ID 214831104

67.
PANTLEY, Elizabeth
        Z otrokom lahko sodelujete. - Radovljica : Didakta, 2002

37.018.1(035)
D-3 M-2 P-1 B-3 Z-1
COBISS.SI-ID 120032256

68.
        PEOPLES of the world. - Washington : National Geographic Society, cop. 2001

39(100)=111
M-1
COBISS.SI-ID 14371387

69.
POPOVIĆ, Miloje
        Beleške o Ivanu Stamboliću i o događajima i ljudima pre i posle Osme sednice : (iz dnevnika 1983-1990). - Novi Sad : Prometej ; Beograd : autor, 2004

323(497.11)"1983/1990"(093.3)
929 Stambolić I.:323(497.11)"1983/1990"
D-1
COBISS.SI-ID 10645554

70.
        The PRACTICE of cultural studies. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, 2004

316.7.001=111
D-1
COBISS.SI-ID 23071581

71.
RAYFIELD, Donald, 1942-
        Stalin and his hangmen : an authoritative portrait of a tyrant and those who served him. - London : Viking, 2004

323.28(47/57)"1920/1954"=111
M-1
COBISS.SI-ID 1638260

72.
SEARS, William, 1939-
        Uspešen otrok. - Radovljica : Didakta, 2004

37.018.1(035)
159.922.7(035)
D-2 M-1 P-2 B-2 Z-1
COBISS.SI-ID 128630528

73.
        SLOVENIA : from Yugoslavia to the European Union. - Washington : The World Bank, cop. 2004

338.2(497.4)(082)=111
D-1
COBISS.SI-ID 945534

74.
STANLEY, Thomas J.
        The millionaire next door : the surprising secrets of America's wealthy. - 1st Pocket Books trade paperback printing. - New York [etc.] : Pocket Books, 1998, cop. 1996

316.344.233(73)=111
D-1
COBISS.SI-ID 13234489

75.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Rabljev zamah : k zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2004

343.3/.7(497.4)"15/20"
343.8(497.4)"15/20"
D-1 M-2
COBISS.SI-ID 215803136

76.
TAYLOR, Peter James, 1944-
        Political geography : world-economy, nation-state and locality. - 4th ed. - Harlow [etc.] : Pearson-Prentice Hall, 2000

32.01:911=111
M-1
COBISS.SI-ID 10809954

77.
        TECHNOLOGY : taking the distance out of learning. - San Francisco : Jossey-Bass, 2003. - (New directions for teaching and learning)

378.638:004.738(082)=111
D-1
COBISS.SI-ID 13236025

78.
THACKRAH, J. R., 1947-
        Dictionary of terrorism. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2004

323.285(031)=111
D-1
COBISS.SI-ID 874318

79.
VIGNJEVIĆ, Tomislav
        Trije redovi sveta : upodobitve treh redov in stanov na prehodu v novi vek. - Ljubljana : Založba /*cf., 2004. - (Oranžna zbirka)

316.342.2"654"
D-2 M-2
COBISS.SI-ID 215628288

80.
        VREDNOTE v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, 2004. - (Dokumenti SJM)

316.653(497.4)"1999/2004"
316.752(497.4)"1999/2004"(049.5)
D-1
COBISS.SI-ID 120059136

81.
        The WITCHCRAFT reader. - London ; New York : Routledge, 2002

398.47(091)(082)=111
133.4(091)(082)=111
M-1
COBISS.SI-ID 8426755


5 NARAVOSLOVNE VEDE.


82.
BARWICK, Margaret
        Tropical & subtropical trees : a worldwide encyclopaedic guide. - London : Thames & Hudson, 2004

582.4/.9(213)(031)=111
D-1
COBISS.SI-ID 53969153

83.
        ENCYCLOPEDIA of caves and karst science. - New York ; London : Fitzroy Dearborn, 2004

551.44(031)=111
551.442(100)(031)=111
911.2:551.44(031)=111
M-1
COBISS.SI-ID 23823714

84.
        FLORA alpina : ein Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen. - Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt, cop. 2004

Vsebina:
Bd. 1: Lycopodiaceae-Apiaceae. - 1159 str. : ilustr. + Verbreitungskarte
Bd. 2: Gentianaceae-Orchidaceae. - [2004]. - 1188 str. : ilustr. + Verbreitungskarte
Bd. 3: Register. - [2004]. - 323 str. + Verbreitungskarte

581.9(234.3)(031)=112.2
581.524.444(234.3)(031)=112.2
911.2:581.9(234.3)=112.2
D-1
COBISS.SI-ID 13143865

85.
        UNDERSTANDING earth. - 4th ed. - New York : W. H. Freeman and Company, cop. 2004

55(075.8)=111
911.2:55(075.8)=111
M-1
COBISS.SI-ID 23126114


6 UPORABNE VEDE. MEDICINA. TEHNIKA.


86.
BREGGIN, Peter Roger, 1936-
        Toxic psychiatry : why therapy, empathy, and love must replace the drugs, electroshock, and biochemical theories of the "new psychiatry". - New York : St. Martin's Press, [1994], cop. 1991

616.89-085.214=111
615.214=111
D-1
COBISS.SI-ID 13202233

87.
COLE, Babette
        The sprog owner's manual. - London : J. Cape, 2004

612(02.053.2)=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 5732937

88.
DUBROVSKI, Drago
        Krizni management in prenova podjetja. - Koper : Fakulteta za management, 2004. - (Management)

65.012
65.012.3
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 216205056

89.
ELDER, Alexander, 1950-
        Trading for a living : psychology, trading tactics, money management. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1993. - (Wiley finance editions)

658.85(035)=111
D-1
COBISS.SI-ID 13216569

90.
FAKULTETA za management (Koper). International Conference (4 ; 2003 ; Portorož)
        Knowledge society - challenges to management : globalisation, regionalism and EU enlargement process : proceedings of the 4th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 20-22 November 2003, Portorož, Slovenia. - Koper : Faculty of Management, 2004

65.012(063)(082)=111
339.923:061.1EU
658.3:001
D-1
COBISS.SI-ID 214583296

91.
JORDAN, Steve, 1952-
        Painting kitchens : how to select and apply the right paint for your kitchen. - Hove : Apple, 2004

645.35:698.12(035)=111
698.12:645.35(035)=111
M-1
COBISS.SI-ID 13198649

92.
LOVRENČAK, Franc
        Pedogeografija. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 1994

631.4:911.2(075.8)
911.2:631.4(075.8)
D:2
COBISS.SI-ID 43525888

93.
MELAVC, Dane
        Controlling : naloge, napotki, rešitve. - Kranj : Moderna organizacija, 2002

657.454(075.8)
65.01(075.8)
D:1
COBISS.SI-ID 116350464

94.
MICHAELSON, Gerald A.
        Sun Tzu. Strategies for marketing : 12 essential principles for winning the war for customers. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004

658.841(035)=111
D-1
COBISS.SI-ID 13245753

95.
PUPAVAC, Drago
        Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu. - Rijeka : Veleučilište, 2004. - (Udžbenici veleučilišta u Rijeci)

656:658.3(075.8)=163.4
658.3:656(075.8)=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 8597782

96.
SZASZ, Thomas Stephen, 1920-
        The myth of mental illness : foundations of a theory of personal conduct. - Revised ed. - New York : Perennial, 2003, cop. 1974

616.89:174=111
174:616.89=111
D-1
COBISS.SI-ID 13233465


7 UMETNOST. GLASBA. FILM. ŠPORT.


97.
        ANNUAL 2004 : Bologna. - Bologna : Fiere del libro per ragazzi, 2004

769.81(100)"2004"=131.1=111
061.41(450 Bologna)=131.1=111
P:1š
COBISS.SI-ID 1936750

98.
        ATLAS of world art. - London : Laurence King, 2004

7.03(100)(091)=111
930.85(100)=111
M:1
COBISS.SI-ID 53015809

99.
BARROW, Steve, 1945-
        The rough guide to reggae. - 3rd ed., expanded and completely revised. - London : Rough Guides, 2004. - (Rough Guides music series)

784.66(729.2)(091)=111
784.66(100)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13218361

100.
BENEVOLO, Leonardo
        Mesto v zgodovini Evrope. - Ljubljana : Založba /*cf., 2004. - (Modra zbirka)

711.4.03(4)(091)
930.85:711.4(4)
94(4-21)
D:2 M:2
COBISS.SI-ID 215806720

101.
BOZZA, Anthony
        Whatever you say I am : the life and times of Eminem. - London : Corgi Books, 2004

784.66(73):929 Eminem=111
929 Eminem=111
M-1
COBISS.SI-ID 13237049

102.
BRIGGS, Raymond
        Blooming books. - London : J. Cape : Puffin Books, 2003

75(420) Briggs R.=111
769.81(420) Briggs R.=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 10586162

103.
        The BUSINESS of sports management. - Harlow : Pearson Education, 2004

796.062(075.8)=111
65.012:796(075.8)=111
D:1
COBISS.SI-ID 13009465

104.
BYARS, Mel
        The design encyclopedia. - London : Laurence King ; New York : The Museum of Modern Art, 2004

745/749(100)"1870/2004"(031)=111
929:745/749(100)"18/19"(031)=111
03:745/749(100)"1870/2004"=111
O: 1
COBISS.SI-ID 10750258

105.
CROSBIE, Michael J.
        Architecture for the books. - Mulgrave (Victoria) : Images Publishing Group, 2003

727.82(73)"19"=111
022(73)"19"=111
R:1
COBISS.SI-ID 13218105

106.
HORVAT, Goran, 1955-
        Sveto pismo. Nova zaveza. - Ljubljana : Družina, 2004

75.046(497.4) Horvat G.
225.04(02.046.2)
M:1
COBISS.SI-ID 215834880

107.
KÁROLYI, Tibor
        Judith Polgar : the princess of chess. - London : B. T. Batsford, 2004. - (A Batsford chess book)

794.1(439):929 Polgár J.=111
D:1
COBISS.SI-ID 13221177

108.
KASABIAN, Anna
        Decorating kids' rooms and family-friendly spaces. - Gloucester (Massachusetts) : Quarry Books, cop. 2004

747:643.54(035)=111
643.54:747(035)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13204281

109.
KLADNIK, Darinka
        Vsa slovenska mesta. - Ljubljana : ZIP - Zavod za intelektualno produkcijo, 2003

711.43(497.4)
72(497.4)
94(497.4):711.43
D:2 M:2 P:1 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 127257088

110.
LARSON, Jonathan
        Rent. - New York : Rob Weisbach Books : William Morrow and Co., 1997

792.56(73)"1996"=111
784.66:792(73)"1996"=111
821.111(73)-293=111
D:1
COBISS.SI-ID 13223737

111.
LEBEN, Andrej
        Med tradicijo in inovacijo : sodobno slovensko gledališče na Koroškem. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2004

792(436.5=163.6)"1970/2000"
D:1
COBISS.SI-ID 1203924

112.
        MARIBORSKE vedute. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2004

75.047.1(497.4 Maribor)"16/18"
76/77.047.1(497.4 Maribor)"16/18"
930.85(497.4 Maribor)"16/18":7.047.1
M:1č
COBISS.SI-ID 53001217

113.
MCDONALD, Neil
        Chess : the art of logical thinking from the first move to the last. - London : Batsford, 2004. - (A Batsford chess book)

794.1(035)=111
D:1
COBISS.SI-ID 13218617

114.
NEELY, Blake
        Piano for dummies [Dva medija]. - New York : Wiley Publishing : Chery Lane Music Company, cop. 1998

786.2(035)=111
781.2:786.2(035)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13221945

115.
PEARSON, David, 1940-
        Treehouses : the house that Jack built. - London : Gaia, 2001

728.9011(035)=111
694:728.9(035)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13103929

116.
        The PHAIDON atlas of contemporary world architecture. - Comprehensive ed. - London ; New York : Phaidon, 2004

72(100)"19/20"=111
M:1č
COBISS.SI-ID 1344624

117.
ROS, Dolors
        Ceramics. - Hove : Apple Press, 2003

738.02(035)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13208633

118.
SHEARER, Janet
        The artist's guide to perspective. - London : New Holland, 2003. - (The beginner's guide)

742(035)=111
7.017.9(035)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13217337

119.
SLIKARSKA kolonija Izlake-Zagorje
        Slikarska kolonija Izlake Zagorje : 1964-2004. - Ljubljana : Pisanica, 2004

75(497.4)"1964/2004"
75(100)"1964/2004"
061.7(497.4 Izlake)"1994/2004"
M:1
COBISS.SI-ID 213296384

120.
SMITH, Robin
        Modern chess analysis. - London : Gambit, 2004

794.1:004.42(035)=111
D:1
COBISS.SI-ID 13196601

121.
WADE-Matthews, Max
        Musical instruments. - London : Lorenz Books, cop. 2003. - (Illustrated encyclopedia)

781.91(100)(031)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12809017

122.
WYMAN, Bill
        Bill Wyman's blues odyssey. - London : Dorling Kindersley, 2001

784.66(73)(091)=111
929:784.66(73)=111
M:1č
COBISS.SI-ID 13144377

123.
YANOW, Scott
        Classic jazz : the essential listening companion. - San Francisc (Calif.) : Backbeat, 2001. - (Third ear)

785.161(73)"1895/1933"=111
929:785.161(73)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12985913


78


124.
COHEN, Avishai
        Colors [Zvočni posnetek]. - Los Angeles : Stretch records, p 2000

Vsebina: Shuffle ; Heavy ; Emotions ; Shay ke ; Colors ; De ye tan di ; Arka ; Balkan ; I B 4 U ; Lejeff ; Inner frame ; Voice

785.16(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 9003062


78B BLUES.


125.
BUFFALO, Norton
        Roots of our nature [Zvočni posnetek]. - San Francisco : Blind Pig, p 2002

Vsebina: Don't throw your changes on me ; All I want ; Under the rug ; Requiem ; If I were a king ; Ritmo de las almas (Rhythm of the souls) ; Making new love out of old ; Long hard road ; Trinity ; Deny and down the distance ; Seven hearts ; Highway bound ; Happy go lucky

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13230137

126.
FORD, Robben
        Discovering the blues [Zvočni posnetek] : [live]. - [U.S.A.] : Avenue Jazz, 1997, p 1972. - (Arg jazz vault classics)

Vsebina: Sweet sixteen ; You drive a hard bargain ; It's my own fault ; You don't know what love is ; My time after awhile ; Raining in my heart ; Blue & lonesome

784.66(086.76)
M- 1
COBISS.SI-ID 8426034


78F FILMSKA GLASBA.


127.
BADELT, Klaus
        Pirates of the Caribbean [Zvočni posnetek] : the curse of the Black Pearl. - Burbank, CA : Walt Disney Records, p 2003

Vsebina: Fog bound ; The medallion calls ; The Black Pearl ; Will and Elizabeth ; Swords crossed ; Walk the plank ; Barbossa is hungry ; Blood ritual ; Moonlight serenade ; To the pirates' cave! ; Skull and crossbones ; Bootstrap's bootstraps ; Underwater march ; One last shot ; He's a pirate

785(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14255163

128.
DEBNEY, John
        The Passion of the Christ [Zvočni posnetek] : original motion picture soundtrack. - New York : Sony Music/Integrity Music, p 2004

Vsebina: The olive garden ; Bearing the cross ; Jesus arrested ; Peter denies Jesus ; The stoning ; Song of complaint ; Simon is dismissed ; Flagellation / Dark choir / Disciples ; Mary goes to Jesus ; Peaceful but primitive / Procession ; Curcifixion ; Raising the cross ; It is done ; Jesus is carred down ; Resurrection

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13140281

129.
        DIRTY dancing. 2 [Zvočni posnetek] : original motion picture soundtrack. - [Deutschland] : J Records, p 2004

Vsebina: Dance like this / Wyclef Jean ; Dirty dancing / Black Eyed Peas ; Guajira (I love U2 much) / Yerba Buena ; Can I walk by / Jazze Pha ; Satellite / Santana ; El beso del final / Christina Aguilera ; Represent, Cuba / Orishas ; Do you only wanna dance / Mya ; You send me / Shawn Kane ; El estuche / Aterciopelados ; Do you only wanna dance / Julio Daivel Big Band ; Satellite / Santana

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14286651

130.
        LOVE actually [Zvočni posnetek] : the original soundtrack. - [Great Britain] : Universal Island Records, p 2003

Vsebina: Jump (for my love) / Girls aloud. Too lost in you / Sugarbabes. The trouble with love is / Keely Clarkson. Here with me / Dido. Christmass is all around / Billy Mack. Turn on me / Norah Jones. Songbird / Eva Cassidy. Sweetest goodbye / Maroon 5. I'll see it through / Texas. Both sides now / Joni Mitchell. White Christmas / Otis Redding. Take me as I am / Ayclef Jean feat. Sharissa. All I want for Christmas is you / Olivia Olson. God only knows / The Beach Boys. All you need is love / Lynden David Hall. Sometimes / Gabrielle. Glasgow love theme / Craig Armstrong. PM's love theme / Craig Armstrong

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14295099

131.
RODRIGUEZ, Robert Anthony, 1968-
        Once upon a time in Mexico [Zvočni posnetek]. - [USA] : Columbia Pictures, p 2003

Vsebina: Malaguen / Brian Setzer ; Traeme paz / Patricia Vonne ; Eye patch ; Yo te quiero / Marcos Loya ; Guitar town ; Church shootout ; Pistolero / Juno Reactor ; Me gustas tu / Manu Chao ; Sands theme / Zonto's Giant Nuts ; Dias de Los Angeles / Del Castillo ; The man with no eyes ; Mariachi vs. marquez ; Flor de mal / Tito Larriva and Steven Hufsteter ; Chicle boy ; Coup d'etat ; El mariachi ; Siente mi amor / Salma Hayek ; Cuka rocka / Chingon

784.66(086.76)
M-2
COBISS.SI-ID 12823353

132.
SHORE, Howard
        The lord of the rings. The return of the king [Zvočni posnetek] : original motion picture soundtrack. - Burbank : Reprise, p 2003

Vsebina: A storm is coming ; Hope and memory ; Minas Tirith / feat. Ben del Maestro ; The white tree ; The steward of Gondor / feat. Billy Boyd ; Minas Morgul ; The ride of the Rohirrim ; Twilight and shadow / feat. Renée Fleming ; Cirith Ungol ; Andúril ; Shelob's lair ; Ash and smoke ; The fields of the Pelennor ; Hope fails ; The black gate opens / feat. Sir James Galway ; The end of all thing / feat. Renée Fleming ; The return of the king / feat. Sir James Galway, Viggo Mortensen, and Renée Fleming ; The grey havens / feat. Sir James Galway ; Into the west / feat. Annie Lennox

785(086.76)
Z-1 M-1
COBISS.SI-ID 14256187

133.
        SOUTH park [Zvočni posnetek] : bigger, longer & uncut : music from and inspired by the motion picture. - New York : Atlantic, p 1999

784.66(086.76)
M-2
COBISS.SI-ID 6312502

134.
        SPIDER-man. 2 [Zvočni posnetek] : music from and inspired by. - New York : Sony Music Entertainment/Columbia, p 2004

Vsebina: Vindicated / Dashboard Confessional. Ordinary / Train. Did you / Hoobstank. Hold on / Jet. Gifts and curses / Yellowcard. Woman / Maroon 5. This photograph is proof / Taking Back Sunday. Give it up / Midtown. Lucky you / Lostprophets. Who am I / Smile Empty Soul. The night that the lights went out in NYC / The Ataris. Meant to live / Switchproof. We are / Ana Johnsson. Someone to die for / Jimmy Gnecco. Spidey Slite / Danny Elfman. Doc ock suite / Danny Elfman

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14395707

135.
WARBECK, Stephen
        Two brothers [Zvočni posnetek] : original motion picture soundtrack. - New York : Universal Classics Group, p 2004

Vsebina: The two brothers ; In the forest ; The search for Kumal ; The raft ; Le vergine degli angeli (from La forza del destino (Verdi)) ; Aidan & Kumal ; Chasign the truck ; The hunt ; The tiger broken ; Goodnight story ; Havoc ; Sangha the outcast ; Aidan & Raoul ; Kumal & Sangha ; Aidan & Raoul ; Recognition ; Kumal & SAngha ; Through the flames ; To freedom ; Return to the river ; Goodbye

785(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13139257

136.
ZIMMER, Hans
        King Arthur [Zvočni posnetek] : original score. - Burbank, CA : Hollywood Records, p 2004

Vsebina: Tell me now (what you see) ; Woad to ruin ; Do you think I'm Saxon? ; Hold the ice ; Another brick in Hadrian's wall ; Budget meeting ; All of them!

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14406459

137.
ZIMMER, Hans
        The last samurai [Zvočni posnetek] : original motion picture score. - New York : Elektra, p 2003

Vsebina: A way of life ; Spectres in the fog ; Taken ; A hard teacher ; To know my enemy ; Idyll's end ; Safe passage ; Ronin ; Red warrior ; The way of the sword ; A small measure of peace

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 14258491


78J JAZZ.


138.
ABDULLAH Ibrahim Trio
        Cape Town revisited [Zvočni posnetek]. - München : Enja Records, p 2000

Vsebina: Damara blue ; Someday soon sweet samba ; Cape Town Congo Square: African street parade ; Cape Town Congo Square: District six carnival ; Song for sathima ; Cape Town Congo Square: Too-kah ; Tintinyana ; Tuang guru ; Eleventh hour ; Water from an ancient well ; Tsakwe - royal blue ; Soweto ; The mountain ; The wedding ; Barakaat (the blessing)

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 12888635

139.
AL Di Meola World Sinfonia
        The Grande passion [Zvočni posnetek] : world sinfonia. - Cleveland : Telarc, p 2000

Vsebina: Misterio ; Double concerto ; Prelude: Adagio for Theresa ; The grande passion ; Asia de Cuba ; Soledad ; Opus in green ; Libertango ; Azúcar

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 2248083

140.
BURRELL, Paul
        Kenny Burrell & the jazz giants [Zvočni posnetek]. - Berkely : Fantasy Records, p 1998

Vsebina: Lyresto ; You can't get away ; Jump for joy ; Chelsea bridge ; Azure ; Sweet dulcinea blue ; It's getting dark ; Pivot ; He's a real gone guy ; Kenny's theme ; Funky ; Autumn leaves ; Midnight blue ; Midnight special

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13227833

141.
CHERRY, Don
        Orient [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Licensemusic, 2003, p 1971

Vsebina: CD 1: Orient ; Si ta ra ma ; Eagle eye ; Togetherness ; CD 2: Blue lake ; Dollar and okay's tunes ; East

785.161(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13227065

142.
CONTE, Paolo
        Elegia [Zvočni posnetek]. - [Italy] : Platinum, p 2004

Vsebina: Elegia ; Sandwich man ; La casa chinese ; Frisco ; Chissa ; Molto lontano ; Non ridere ; IL regno del tango ; Bamboolah ; La nostalgia del MocamboSonno elefante ; India ; La vecchia giacca nuova

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13229369

143.
CRAWFORD, Hank, 1934-
        The soul clinic [Zvočni posnetek]. - [USA] : Atlantic Recording Corporation, p 1998

Vsebina: Please send me someone to love ; Easy living ; Playmates ; What a difference a day makes ; Me and my baby ; Lorelei's lament ; Blue stone

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13124409

144.
FAKE Orchestra
        Fake world [Zvočni posnetek]. - Novo mesto : Goga, p 2004

Vsebina: Slaviček ; Po polju pa rož'ce cvetejo ; Život je ljep ; Que sera sera ; Ružica ; If I --- ; --- Tell you now ; Šetala se ; Turška, Sole, Mostarski dučani, I remeber BNG ; Fly me to the moon ; Nocoj ; Stara Baška

785.16(497.4)(086.76)
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 13836860

145.
GILBERTO, Joao
        Joao voz e violao [Zvočni posnetek]. - [Brazil] : Universal Music de Brazil, p 2000

Vsebina: Desde que o samba é samba ; Voce vai ver ; Eclipse ; Nao vou pra casa ; Desafinado ; Eu vim da Bahia ; Coraçao vagabundo ; Da cor do pecado ; Segredo ; Chega de saudade

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13123385

146.
GRAŠIČ, Primož
        Moja želja [Zvočni posnetek] = My wish. - Slovenia : Nika Records, p 2000

Vsebina: Spet na poti = On the road again ; Tvoj nasmeh = Your smile ; Moja želja = May wish ; Dobro jutro = Good morning ; Funky business ; Odkar si tu = Since you are here ; Mislim, Halo!= Duh!? ; Easy ; Se ti mudi? = Are you in a hurry? ; Happy end ; Dobri stari g. Blues = Good old Mr. Blues

785.161(497.4)(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13066300

147.
IBRAHIM, Abdullah, 1934-
        African magic [Zvočni posnetek]. - [Germany] : Enja Records, p 2002

Vsebina: Blue bolero ; Third line samba ; Blue bolero ; Blues for a hip king ; District six ; Tuang guru ; Blue bolero ; Joan - Cape Town flower ; Pule ; The stride ; Thaba bhosigo ; The mountain ; Machopi/Jabulani ; Black lightning ; Duke ; Solitude ; Eleventh hour ; Blue bolero ; In an sentimental mood ; Moten swing ; For Coltrane ; Whoza mtwana ; Tsakwe/Royal blue ; Blue bolero

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13122873

148.
IBRAHIM, Abdullah, 1934-
        Cape Town flowers [Zvočni posnetek]. - Munich : Enja Records, p 1997

Vsebina: Excursions ; Eleventh hour ; Kofifi blue ; Chisa ; Song for Aggery ; THe stride ; The call ; African marketplace ; Joan - Cape Town flower ; Maraba blue ; Monk in Harlem

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13123129

149.
JARRETT, Keith
        Paris concert [Zvočni posnetek]. - München : ECM Records, p 1990

785.161(086.76)
M-2
COBISS.SI-ID 3443769

150.
JARRETT, Keith
        Vienna concert [Zvočni posnetek]. - München : ECM, p 1992

Vsebina: Vienna, part I ; Vienna, part II

785.16(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 12538172

151.
KENNY Barron Trio
        Live at Bradley's [Zvočni posnetek]. - [France] : Universal Music S.A. France, 2001, p 1996

Vsebina: Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me ; Solar ; Blue moon ; After ego ; Canadian sunset

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13229881

152.
KIRK, Rahsaan Roland, 1936-1977
        Here comes the whistleman [Zvočni posnetek]. - San Francisco : Atlantic Recording : Water, 2004, p 1965

Vsebina: Roots ; Here comes the whistleman ; I wished on the moon ; Making love after hours ; Yesterdays ; Aluminium baby ; Step right up

785.161(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13225529

153.
KRALL, Diana
        The girl in the other room [Zvočni posnetek] : [2-sided disc: CD & DVD]. - [U.S.A.] : The Verve Music Group, p 2004

Vsebina: CD stran: Stop this world ; THe girl in the other room ; Temmptation ; Almost blue ; I've changed my address ; Love me like a man ; I'm pulling through ; Black crow ; Narrow delight ; Abandoned masquerade ; I'm coming through ; Departure boy ; DVD stran: [All songs in Dolby Surround Sound] ; [Music video] : Narrow delight / directed by Philip AYnderson ; THe girl in the other room (recorded live in Lisbon) ; Abandoned masquerade (recorded live in Lisbon)

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13242681

154.
KRUPA, Gene
        The drum battle at JATP [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Verve : PolyGram Records, 1999, p 1952

Vsebina: Introduction by Norman Granz ; Idaho ; Sophisticated lady ; Flying home ; Drum boogie ; The drum battle ; Perdido

785.161(086.76
M-1
COBISS.SI-ID 5424694

155.
MEHLDAU, Brad
        Elegiac cycle [zvočni posnetek]. - [Nemčija] : Warner Bros. Records, p 1999

Vsebina: Bard ; Resignation ; Memory's tricks ; Elegy for William Burroughs and Allen Ginsberg ; Lament for linus ; Trailer park ghost ; Goodbye storyteller (for Fred Myrow) ; Rückblick ; The bard returns

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 1962643

156.
MITCHELL, Joni
        Mingus [Zvočni posnetek]. - New York : Elektra/Asylum Records, p 1979

Vsebina: Happy birthday ; God must be a boogie man ; Funeral ; A chair in the sky / music by Charles Mingus ; The wolf that lives in Lindsey ; It's a muggin' (rap) ; Sweet sucker dance / music by Charles Mingus ; Coin in the pocket (rap) ; The dry cleaner from Des Moines / music by Charles Mingus ; Lucky (rap) ; Goodbye pork pie hat / music by Charles Mingus

785.161(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 209211

157.
PAT Metheny Group
        Speaking of now [Zvočni posnetek]. - New York : Metheny Group Productions : Warner Bros., p 2002

Vsebina: As it is ; Proof ; Another life ; The gathering sky ; You ; On her way ; A palace in the world ; Afternoon ; Wherever you go

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 2106941

158.
PORTAL, Michel, 1935-
        Concerts [Zvočni posnetek]. - New York : Dreyfuss, p 2004

Vsebina: Tango pour Claude ; R+Taraf ; Giselle ; Little tango ; Oblivion ; Chorinho pra ele ; Ivan Ivanovitch Kossiakof ; Viaggio ; Libertango ; Indifference ; Mozambiqze ; Face to face ; J. F. ; Beija flor

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13229625

159.
SEGUNDO, Compay
        Calle salud [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Dro East West, 1999, p 1998

Vsebina: Saludo a changó ; Amor gigante ; Una rosa de Francia ; María la playa ; Versos para ti ; La enganadora ; Viejos sones de Santiago ; El día que me quieras ; Se perdió la flauta ; Morir de amor ; Lágrimas negras ; Balcón de Santiago ; Chan Chan ; Sanlusiera ; Al toro ; Orgullecida (Live a Madrid) ; Guantanamera (Live a Madrid)

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13203257

160.
SIEGEL, Janis
        Sketches of Broadway [Zvočni posnetek]. - CVleveland : Telarc, p 2004

Vsebina: Show me ; It's a woman's prerogative ; The story of Lucy and Jessie ; Born too late ; Out of my dreams / Have dreamed ; I've got the sun in the mornng (And the moon at night) ; It never was you ; The Surrey with the fringe on top / Stoned soul picnic ; My best beau

785.161(086.76
M-1
COBISS.SI-ID 13230393

161.
VAUGHAN, Sarah, 1924-1990
        Brazilian romance [Zvočni posnetek]. - [USA] : Sony Music Entertainment, p 1987

Vsebina: Make this city ours tonight ; Romance ; Love and passion ; So many stars ; Photograph ; Nothing will be as it was ; It's simple ; Obsession ; Wanting more ; Your smile

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13119801

162.
WALLER, Fats, 1904-1943
        Ain't misbehavin' [Zvočni posnetek]. - London : MCPS, p 1995. - (Living era)

Vsebina: Ain't misbehavin' ; Oh,Susannah (Dust off that old pianna) ; Honeysuckle rose ; Handful of keys ; Your feet's too big ; The joint is jumpin' ; Sweet and slow ; I've got a feeling I'm falling ; Dinah ; I can't give you anything but love ; Alligator crawl ; When somebody thinks you're wonderful ; 12th street rag ; Sugar rose ; Viper's drag ; Everybody loves my baby (But my baby don't love nobody but me) ; Blue turning grey over you ; I'm gonna sit right down and write myself a letter ; I ain't got nobody ; Until the real thing comes along it will have to do ; Keepin' out of mischief now ; Tain't nobody's biz-nezz if I do! ; My very good friend, the milkman ; Two sleepy people

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13121081


78k


163.
        CREDO. Heiliges Russland [Zvočni posnetek] : geistliche Chöre : liturgische Gesänge. - [Great Britain] : Universal : BIEMMCPS : Philips classics, 2002, p 1975/97

Vsebina: Herr, lass deinen Diener in Frieden gehen / Sokolow. Credo / Lipajew. Der gute Dieb / Burmagin. Lobet den Namen des Herrn / Christow. Kommt, lasst uns anbeten / Rachmaninoff. Preise, meine Seele, den Heern / Rachmaninnoff. Gott ist mit uns / Tschesnokow. Wende nicht dein Angesicht / Anonymus. Kommt her, ihr Menschen / Bortniansky. Von meiner Jugend an / Tschesnokkow. Wo einst so mächtiger Gott / Ananymus/Bearbt. Ciolkokovitch. Christus ist auferstanden / Ananymus/Bearb. Ciolkokovitch. Lobgesang auf Maria / Tschaikowsky. Vater unser/ Tschaikowsky. Stärke, o Gott / Kosolapow. Wir loben dich / Shvedow. Magnificat / Anonymus/Bearb. Ciolkokovitch. Litanei / Anonymus/Bearb. Ciolkokovithc. Kommt, ihr Apostel / Lwowsky/Bearb. Ciolkokovitch. Wir loben dich / Tschesnokow

783.4(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12997689

164.
        MISA Criolla [Zvočni posnetek] ; Misa flamenca. - [S. l.] : Philips, [19??], p 1966/68

Vsebina: Misa criolla ; Misa flamenca

783.21(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12997177

165.
ROSSINI, Gioachino
        Overtures [Zvočni posnetek]. - Cleveland (Ohio) : Telarc, 1994

Vsebina: Guillaume Tell ; La gazza landra ; L'Italiana in Algeri ; Semiramide ; La scala di seta ; Tancredi ; Il barbiere di Siviglia

78.086.1:782.1(086.76)
782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12988473


78K KLASIČNA GLASBA.


166.
        The A to Z of opera [Zvočni posnetek]. - [Potters Bar] : HNH International : Naxos, 2000, p 1990/2000

Vsebina: CD 1; Sinfonia & Ecco pur ch'a voi fro L'Orfeo / Monteverdi. When I am laid in earth from Dido and Aeneas / Purcell. Lacia ch'io pianga from Rinaldo ; Ombra mai fú (Largo) from Serse / Handel. Dance of the blessed spirits from Orfeo ed Euridice ; Ombre larve from Alceste / Gluck. Mafamina! (Catalogue aria) from Don Giovanni ; Soave sia il vento ; Non piu andrai from The marriage of Figaro ; Der Hölle Rache (Aria of the queen of the night) from Die Zauberflöte / Mozart. Abscheulicher! from Fidelio / Beethoven. Huntsmen's chorus from Der Freischütz / Weber. Largo al factotum from The barber of Seville / Rossini. Una furtiva lagrima from L'elisir d'amore / Donizetti. Qui la voce sua soave from I puritani / Bellini. Un di felice (Love duet) from La traviata ; Va pensiero (CHorus of the Hebrew slaves) from Nabucco ; Grand march from Aida ; E sogno? O realit'a from Falstaff / Verdi ; CD 2: a donna e mobile from Rigoletto / Verdi. Ride of the Valkyries from The Walküre ; Beglückt darf nun dich (Pilgrim's chorus) from Tannhäuser / Wagner. Ebben, ne andro lontana from La Wally / Catalani. O. silver moon (Song to themoon) from Rusalka / Dvořak. O mio babbiono caro from Gianni Schicchi ; Chegelida manina from La Boheme ; Un bel di vedremo from Madama Butterfly ; E lucevan le stelle from Tosca ; Nessun dorma from Turandot / Puccini. Dome épais (Flower duet) from Lakmé / Delibes. Méditation from Tháis / Massenet. L'amour est un oiseau rebelle (Habanera) from Carmen ; Au fond du temple saint (Duet) from The pearl fishers / Bizet. Recitar!---Vesti lai giubba from Pagliacci / Leoncavallo. Intermezzo from Cavaliera rusticana / Mascagni. Come un bel di di maggio from Andrea Chenier / Giordano. Roxana's aria from King Roger / Szymanowski. Glück, das mir verblieb (Marietta's Lied) from Die tote Stadt / Korngold

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 7824689

167.
ANDRÉ, Maurice
        Music for trumpet [Zvočni posnetek]. - [Potters Bar, Herts] ; HNH International : Naxos, p 1998. - (EMI classics) (Double forte)

Vsebina: CD 1: Te deum: Fanfare / Charpentier. Adagio / Albinoni. Gavotte en rondeau / Bach. Largo (Serse) / Handel. Aria "Mein gläubiges Herz" (Cantata No. 68) / Bach. Gloria in excelsis Deo / Handel. Ave Maria / Schubert. Concerto in D minor for trumpets and organ / Handel. Trumpet concerto in B flat, Op. 7 No. 3 / Albinoni. Trumpet concerto in D, Op. 7 No. 6 / Albinoni. Trumpet concerto in D / Telemann. Trumpet concerto in E flat / Hertel ; CD 2: Trumpet voluntary / Clarke. Allegro spirituoso / Senaillé. Air (Suite No. 3) / Bach. Trumpet tune / Stanley. Bourée (Cello suite No. 4) / Bach. Ave Maria / Bach/Gounod. Alleluia ((Exultate jubilate) / Mozart. The queen's dolour / Purcell. Chorale "Jesus bleibet meine Freude" (Cantata No. 147) / Bach. Trumpet concerto inE flat / Haydn. Trumpet concerto in F n+minor / Telemann. Trumpet concerto in D minor / Albinoni. Trumpet concerto in C minor / Marcello

788.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12986425

168.
ATRIUM musicae de Madrid
        La folia de la Spagna [Zvočni posnetek]. - Arles : Harmonia mundi, p 1982. - (Harmonia mundi)

785:78.085.1(086.76)
78.085.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13137209

169.
        AVANTGARDE favourites of the 20th century [Zvočni posnetek]. - Hamburg : TIM International Music, 2002, p 2000

Vsebina: Chamber concerto for thirteen instruments (1969-70) / György Ligeti ; Concerto for flute, oboe, clarinet, horn, trumpet, trombone, piano violin, and viola, op. 24 (1931-34) / Anton Webern ; Octandre for eight instruments (1923) / Edgard Varese ; Chain I (1982-83) / Witold Lutoslawski ; Rain coming / Toru Takemitsu ; Ritual frangment / Harrison Birtwistle

785.7(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13170233

170.
BRAHMS, Johannes
        Cello sonatas [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 2000. - (Chamber music)

Vsebina: Cello Sonata No. 1 in E minor Op.38 ; Cello Sonata No. 2 in F major Op. 99

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12971321

171.
BRAHMS, Johannes
        Clarinet quintet [Zvočni posnetek] ; String quartet No. 2. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1986/96. - (Chamber music)

Vsebina: Clarinet qunitet in B minor Op. 115 ; String quartet No. 2 in A minor Op. 51 No. 2

785.75:788.6(086.76)
788.6(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12970041

172.
BRAHMS, Johannes
        Clarinet sonatas [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1997. - (Chamber music)

Vsebina: Clarinet Sonata in F minor Op. 120 No. 1 ; Clarinet Sonata in E flat major Op. 120 No. 2

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12969785

173.
BRAHMS, Johannes
        Horn trio [Zvočni posnetek] ; Piano quintet. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1991. - (Chamber music)

Vsebina: Horn trio in E flat major Op. 40 ; Piano quintet in F minor Op. 34

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12971065

174.
BRAHMS, Johannes
        Piano quartet 2 [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1996. - (Chamber music)

Vsebina: Piano quartet No. 2 in A major Op. 26

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12969017

175.
BRAHMS, Johannes [Piano quartets 1 and 3]
        Piano quartets 1 & 3 [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1996. - (Chamber music)

Vsebina: Piano quartet No. 1 in G minor Op. 25 ; Piano quartet No. 3 in C minor Op.60

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12968761

176.
BRAHMS, Johannes
        Piano trio 2 [Zvočni posnetek] ; Clarinet trio. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1985/87. - (Chamber music)

Vsebina: Piano trio No. 2 in C major Op. 87 ; Clarinet trio in A minor Op. 114

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12969529

177.
BRAHMS, Johannes [Piano trios 1 and 3]
        Piano trios 1 & 3 [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden ; Brilliant Classics : Stemra, p 1985. - (Chamber music)

Vsebina: Piano trio No. 1 in B major Op. 8 ; Piano trio No. 3 in C minor Op. 101

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12969273

178.
BRAHMS, Johannes [String quartets 1 and 3]
        String quartets 1 & 3 [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1986. - (Chamber music)

Vsebina: String quartet No. 1 in C minor Op. 51 No. 1 ; String quartet No. 3 in B flat major Op. 67

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12970553

179.
BRAHMS, Johannes
        String quintets [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1996. - (Chamber music)

Vsebina: String quintet No. 1 in F major Op. 88 ; String quintet No. 2 in G major Op. 111

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12970297

180.
BRAHMS, Johannes
        String sextets [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1978. - (Chamber music)

Vsebina: String sextet No. 1 in B flat major Op. 18 ; String sextet No. 2 in G major Op. 36

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12970809

181.
BRAHMS, Johannes
        Violin sonatas [Zvočni posnetek]. - Leeuwarden : Brilliant Classics : Stemra, p 1991. - (Chamber music)

Vsebina: Violin Sonata No. 1 in G major Op.78 ; Violin Sonata No. 2 in A major Op.100 ; Violin Sonata No. 3 in D minor Op. 108

785.75(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12971577

182.
        COPENHAGEN Saxophone Quartet [Zvočni posnetek]. - Hamburg : TIM International, cop. 2002. - (Scandinavian Classics)

Vsebina: Quatuor de saxophones (1857) / J. B. Singelée ; Andante et scherzo (1938) / Eugene Bozza ; Qautuor de saxophones (1956) / Pierre Max Dubois ; Quatuor de saxpohones (1956) / Claude Pascal ; Air (from "Concert en quartuor" (1962) / Jeanine Rueff

785.74:788.43(086.76)
788.43(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12987961

183.
ČAJKOVSKIJ, Pëtr Il'ič
        Eugene Onegin [Zvočni posnetek] = [Eugen Onegin = Eugene Onéguine] : [lyrical scenes in three acts]. - [München] : Arte Nova Classics, 1996

Vsebina: CD 1: 1st act ; 2nd act ; CD 2: 2nd act ; 3rd act

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12992569

184.
DELIBES, Léo
        Coppélia [Zvočni posnetek]. - [France] : Erato Disyues, 1994, p 1993

782.91(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12992825

185.
DVOŘÁK, Antonín
        Biblische Lieder für Sopran und Orgel, Op. 99 [Zvočni posnetek] ; Biblical songs for soprano and organ, op. 99 = [Biblické písne] : [geistliches Konzert für hohe Stimme und Orgel, Jesaja 40, 1-8 : religious concert for high voice and organ] : [a prayer for high voice and organ] = Ein Gebet [für hohe Stimme und Orgel]. - Heidelberg : MusiContact, 1996, p 1984. - (Christophorus entrée)

783.658:78.087.684.121(086.76)
78.087.684.121(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13169721

186.
GLINKA, Mihail Ivanovič
        Ivan Susanin [Zvočni posnetek] : Ein Leben für den Zaren = A life for the tsar : [Oper in vier Akten und einem Epilog = Opera in four acts and an epilogue]. - Frechen : Capriccio : Delta Music, p 1996

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12993337

187.
GREČANINOV, Aleksander Tihonovič [Symphonies 1 and 4]
        Symphonies Nos. 1 & 2 [Zvočni posnetek] ; Symphony No. 1 in B minor, Op. 6. - Potters Bar (Herts) : HNH International : Naxos, 2001, p 1989

Vsebina:
Symphony No. 1 in B minor, Op. 6
Symphony No. 2 in A major, Op. 27 "Pastorale"

78.082.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12982841

188.
HUMPERDINCK, Engelbert
        Hänsel & Gretel [Zvočni posnetek] : [Märchenspiel in drei Bildern = fairy opera in there acts = féerie en trois tableaux = fiable musicale in tre atti]. - [New York, N.Y.] : CBS, [1989], p1979

782.1(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13197625

189.
HUMPERDINCK, Engelbert
        Hänsel und Gretel [Zvočni posnetek] : [Märcheoper in drei Bildern]. - Hamburg : Teldec Classics International, p 1994

Vsebina: CD 1: Vorspiel ; Erstes Bild ; Zweites Bild ; CD 2: Drittes Bild ; Appendix

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12993593

190.
KRONOS Quartet
        Requiem for Adam [Zvočni posnetek]. - New York : Nonesuch Records, p 2001

Vsebina: Requiem for Adam ; The philosopher's hand

785(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13228345

191.
LISZT, Franz, 1811-1886
        Ungarische Rhapsodie [Zvočni posnetek]. - Hamburg : Polydor International, [19??]. - (Deutsche Gramophon) (Favorit)

Vsebina: Ungarische Rhapsodie Nr. 4 / Fraz Liszt ; Ungarische Tänze / Johannes Brahms ;Ungarische Rhapsodie Nr. 2 / Franz Liszt ; Der Zigeunerbaron / Johann Strauss ; Ungarische Tänze / Johannes Brahms ; Mazeppa (Symphonische Dichtung) / Franz Liszt

78.083.51:785.1(086.76)
785.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12988217

192.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Cosi fan tutte [Zvočni posnetek] : [ossia La scuola degli amanti : Uraufführung am 26. Januar 1970 im Wiener Burgtheater = Premiere performance on the 26th January, 1790 at the Burgtheater in Vienna]. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: 1. Akt = act 1, recorded in 1935
CD 2: 2. Akt = act 2, recorded in 1935

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12978233

193.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Don Giovanni [Zvočni posnetek] : [dramma giocoso in 2 Akten]. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: 1. Akt = act 1 ; 2. Akt = act 2, recorded in 1936
CD 2: 2. Akt = act 2, recorded in 1936

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12977721

194.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Konzerte. Kammermusik [Zvočni posnetek] = Concertos. Chamber music. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Klarinettenkonzert A-Dur, KV 622 = Concerto for clarinet in A, K622 / Wiener Philharmoniker = Vienna Philharmonic, recorded in 1949 ; Konzert für Horn und Orchester Nr. 2 Es-Dur, KV 417 = Concerto for horn and orchestra No. 2 in E flat, K417 / Philharmonia Orchestra, recorded in 1946 ; Konzert für Horn und Orchester Nr. 3 Es-Dur, KV 447 = Concerto for horn and orchestra No. 3 in E flat, K447 / Hallé Orchestra, recorded in 1943
CD 2: Klarinettenquintet in A-Dur, KV 581 "Stadler Quintett" = Clarine[t] quintet in A-Dur, KV 581 "Stadler Quintett" = Clarine[t] quintet in A, K581 "Stadler" = Philharmonia String Quartet = Philharmonic String Quartet, recorded in 1945 ; Trio für Klarinette, Klavier und Viola Nr. 2 es-Dur, KV 498 = Trio No. 2 in E flat - piano, clarinet and viola, K 498 (recorded in 1941) ; Quartet für Oboe, Violine, Viola und Cello F-Dur, KV 370 = Quartet for oboe, violin, viola and cello in F, K370 (recorded in 1933)

785.6:785.7(086.76)
785.7(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12975673

195.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Konzerte. Kammermusik [Zvočni posnetek] = Concertos. Chamber music. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Violinkonzert D-Dur, KV Anh. 294a "Adelaide" = Violin concerto "Adelaide" in D, KAnh.294a / Paris Symphony Orchestra, Dirigent = conducted by Pierre Monteux, recorded in 1934 ; Violinkonzert Nr. 3 G-Dur, KV 216 = Violin concerto No. 3 in G, K216 / Paris Symphony Orchestra, Dirigent = conducted by Georges Enesco, recorded in 1935
CD 2: Violinkonzert Nr. 4 D-Dur, KV 218 = Violin concerto No. 4 in D, K218 / Liverpool Philharmonic Prchestra, Dirigent = conducted by Malcolm Sargent, recorded in 1943 ; Violinkonzert Nr. 7 D-Dur, KV 217a = Violin concerto No. 7 in D, K271a / Paris Symphony Orchestra, Dirigent = conducted by Georges Enesco, recorded in 1932

785.6:785.7(086.76)
785.7(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12976953

196.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Konzerte. Kammermusik [Zvočni posnetek] = Concertos. Chamber music. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Violinkonzert Nr. 5 A-Dur, KV 219 0 Violin concerto No. 5 in A, K219 / Jacques Thibaud, Violine = violin, Orchestre de la Societé du Conservatoire = Paris Conservatoire Orchestra, recorded in 1941 ; Streichquartet Nr. 19 C-Dur,KV 465 = String quartet No. 19, K465 / Budapest Quartet = The Budapest Quartet, Joseph Roisman, 1, Violine = 1st violin, Alexander Schneider, 2. Violin = 2nd violin, Istvan Ipolyi, Viola = viola, Mischa Schneider, Violoncello = violoncello, recorded in 1932
CD 2: Streichquartett nr. 23 F-Dur, KV 590 = String quartet No. 23 in F, K590 / Budapest Quartet = The Budapest Quartet, Joseph Roisman, 1. Violine = 1st violin, Alexander Schneider, 2.Violine = 2nd violin, Istvan Ipolyi, Viola = viola, Mischa Schneider, Violoncello = violoncello, recorded in 1935 ; Sonate für Klavier und Violine Nr. 32 B-Dur, KV454 = Sonata for keyboard and violin No. 32 in B flat, K454 / Denise Soriano, Violin = violin, Magda Tagliaferro, Klavier = piano, recorded in 1937 ; Adagio & Fuge c-moll, KV 546 = Adagio & fugue in C minor, K546 / The Busch Chamber Players, Dirigent = conducted by Adolf Busch, recorded in 1937

785.6:785.7(086.76)
785.7(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12976441

197.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Konzerte. Kammermusik [Zvočni posnetek] = Concertos. Chamber music. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Violinkonzert Nr. 5 A-Dur, KV 219 = Violin concerto No. 5 in A, K219 / Adolf Busch, Dirigent = conducted by Adolf Busch, recorded in 1945 ; Violinkonzert Nr. 3, G-Dur, KV 216 = Violin concerto No. 3 in G, K216 / Gioconda de Vito, Violine = violin, Dirigent = conducted by Sir Thomas Beecham, recorded in 1949
CD 2: Sonate für Klavier und Violine Nr. 35 A-Dur, KV 526 = Sonata for keyboard and violin No. 35 in A, K526 / Jacques Tibaud, Violine = violin, Marguerite Long, Klavier = piano, recorded in 1943 ; Quartett No. 20 D-Dur, KV499 = String quartet No. 20 in D, K499 / Josef Roisman, 1. Violine = 1st violin, Alexander Schneider, 2. Violine = 2nd violin, Istvan Ipolyi, Viola = viola, Mishca Schneider, Violoncello = violoncello, recorded in 1934 ; Sonate für Klavier und Violine Nr. 17 C-Dur, KV 296 = Sonata for keyboard and violin No. 17 in C, K296 / Nathan Milstein, Violine = violin, Artur Balsam, Klavier = piano, recorded in 1939

785.6:785.7(086.76)
785.7(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12976697

198.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Le nozze di Figaro [Zvočni posnetek] = The marriage of Figaro : [commedia per musica in 4 Akten = Commedia per musica in four acts]. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: 1. Akt = act 1, 2.Akt = act 2, recorded in 1942
CD 2: 2. Akt = act 2, 3. Akt = act 3

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12978745

199.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Le nozze di Figaro [Zvočni posnetek] = The marriage of Figaro : [commedia per musica in 4 Akten = Commedia per musica in four acts] ; Don Giovanni : [dramma giocoso in 2 Akten = dramma giocoso in two acts]. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Le nozze di Figaro = The marriage of Figaro, 4. Akt = act 4 / der Wiener Staatsoper = The choir of the Vienna State Opera, Wiener Philharmoniker = The Vienna Philharmonic, Dirigent = conducted by Clemens Krauss, recorded in 1942 ; Die Zauberflöte = The magic flute: "Dies Bildnis ist bezaubernd schön" ; Cosi fan tutte: "Un'aura amorosa" ; Don Giovanni: "Dalla sua pace" ; "Il mio tesoro" ; Die Entführung aus dem Serail = The abduction from the seraglio: "Hier soll ich dich denn sehen" ; "Im Mohrenland gefangen war" / The Royal Orchestra Copenhagen, Dirigent = conducted by Egisto Tango, recorded in 1942/43
CD 2: Don Giovanni: "Ouvertüre = Overture" ; 1. Akt = act 1 / Glyndenbourne Festival Orchestra & Chorus, Dirigent = conducted by Fritz Busch, recorded in 1936

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12978489

200.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Requiem. Great singers sing Mozart [Zvočni posnetek]. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Requiem, KV 626 = Requiem K626 / Orchestra e corro della RAI = Orchestra and choir of the RAI, Dirigent = conducted by Victor de Sabata, recorded in 1939
CD 2: Le nozze di Figaro = The marriage of Figaro: "Porgi amor", recorded in 1930 [and] "Deh vieni, non tardar", recorded in 1927 ; Die Zauberflöte = The magic flute: "Ach, ich fühl's", recorded in 1927 ; Don Giovani: "Batti, batti, o bel Masetto", recorded in 1930 ; Il re pastore = The shepherd king: "L'ameró saro constante", recorded in 1930 / Elisabeth Rethberg soprano ; Die Entführung aus dem Serai = The abduction from the seraglio: "Konstanze, Konstanze" , recorded in 1938 ; Die Zauberflöte = The magic flute: "Dies Bildnis ist bezaubernd schön, recorded in 1938 ; Don Giovannni: "Dalla sua pace", recorded in 1938 ; Il mio tesoro, recorded in 1938 / Richard Tauber ; Le nozze di Figaro = The marriage of Figaro: "Deh vieni, non tarda, recorded in 1939 ; Die Zauberflöte = The magic flute: "Ach, ich fühl's", recorded in 1939 ; Die Entführung aus dem Serai = The abduction from the seraglio: "Durch Zärtlichkeit", recorded in 1934 / Eide Norena ; Die Zauberflöte = The magic flute: "O Isis und Osiris", recorded in 1927 ; Don Giovanni: "Fin ch'han dal vino", recorded in 1930 ; "Deh vieni alla finestra", recorded in 1930 / Ezio Pinza ; Die Zauberflöte = The magic flute: "Ach, ich füh's" / Lily Pons, recorded in 1935 ; Le nozze de Figaro = The marriage of Figaro: "Non so piu cosa son / Conchita Supervia, recorded in 1928, Dirigent und Orchestra unbekannt = Conductor and Orchestra unknown

783.29:782.1(086.76)
783.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12977465

201.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Werke für Klavier [Zvočni posnetek] = Piano works. - Hamburg : TIM : History, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Klavierkonzert Nr.23 A-Dur, KV 488 = Piano concerto No. 23 in A, K488 / National Symphony Orchestra, conducted by Boyd Neel , recorded in 1945 ; Sonate Nr. 12 F-Dur, KV 322 = Sonata for piano No. 12 in F, K332 (recorded in 1940) ; Klavierkonzert Nr. 24 c-moll, KV 491 = Piano concerto No. 24 in C minor, K491 (recorded in 1937)
CD 2: Sonate Nr. 18 D-Dur, KV 576 = Sonata for piano No. 18 in D, K576 (recorded in 1940) ; Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur, KV 595 = Piano concerto No. 2 7in B flat, K595 / New Philharmonic Orchestra, recorded in 1941

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12971833

202.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Werke für Klavier [Zvočni posnetek] = Piano works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina: CD 1: Klavierkonzert Nr. 19 F-Dur, KV 459 = Piano concerto No. 19 in F, K459 , London Symphony Orchestra, Dirigent = conducted by Sir Malcolm Sargent, recorded in 1946, Artur Schnabel, Klavier = piano ; Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur, KV 488= Piano concerto No. 23 in A, K488 / New York Philharmonic Orchestra, Dirigent = conducted by Artur Rodzinski, recorded in 1946 ; CD 2: Klavierkonzert Nr 13 C-Dur, KV 415 = Piano concerto No. 23 in C, K415 / New York Philharmonic Orchestra, Dirigent = conducted by Artur Rodzinski, recorded in 1945 ; Klavierkonzert Nr. 14 Es-Dur, KV 449 = Piano concerto No. 14 in E flat, K449 / The Busch Chamber Players, Dirigent = conducted by Adolf Busch, recorded in 1938

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12973881

203.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Werke für Klavier [Zvočni posnetek] = Piano works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Klavierkonzert Nr. 17 G-Dur, KV 453 = Piano concerto No. 17 in G, K453 / Kammerorchester Edwin Fischer = Edwin Fischer Chamber Orchestra, recoreded in 1937 ; Sonate Nr. 10 C-Dur, KV 330 = Piano concerto No. 10 in C, K330 ( recorded in 1937) ; Fantasie c-moll, KV 396 = Fantasia in C minor, K396 ( recorded in 1934) ; Fantasie c-moll, KV 475 = Fantasia in C minor, K475 ( recorded in 1949/41)
CD 2: Sonate Nr. 11 A-Dur, KV 331 Alla Turca = Sonata for piano No. 11 in A, K331 (recorded in 1930) ; Romanze As-Dur, KV Anh. 205 b = Romanze in A flat, KAnh205 b / Kammerorchester Edwin Fischer = Edwin Fischer Chamber Orchestra , Dirigent = conducted by Edwin Fischer ; Rondo für Klavier und Orchester D-Dur KV 382 = Rondo for keyboard and orchestra in D, K382 / Kammerorchester Edwin Fischer = Edwin Fischer Kammerorchester, Dirigent = conducted by Edwin Fischer, recorded in 1938 ; Klavierkonzert Nr. 25 C-Dur, KV 503 = Piano concerto No. 25 in C, K503 / Philharmonic Orchestra, Dirigent = conducted by Josef Kiprs, recorded in 1947

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12973369

204.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Werke für Klavier [Zvočni posnetek] = Piano works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Konzert für 2 Klaviere Es-Dur, KV 365 = Piano concerto for 2 pianos in E flat, K365 / Karl Ulrich Schnabel, Klavier = piano , London Symphony Orchestra, Dirigent = conducted by Sir Adrian Bolt, recorded in 1936 ; Quartett g-moll für Klavier und Streicher, KV 478 = Quartet for keyboard and strings in G minor, K478 / Alphonse Onnou, Violin = violin, Robert Haas, Viola = viola, Germain Prevost, Cello = cello, recorded in 1934
CD 2: Rondo a-moll, KV 511 = Rondo in A minor K511 (recorded in 1948) ; Sonate für Klavier Nr. 8 A minor, K 310 (recorded in 1939) ; Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur, KV 467 = Piano concerto Nr. 21 in C, K 467 / London Symphony Orchestra, Dirigent = conducted by Sir Malcolm Sargent, recorded in 1937

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12973625

205.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Werke für Klavier [Zvočni posnetek] = Piano works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Sonate Nr. 3 A-Dur, KV 331 Alla Turca = Sonata for piano No. 11 in A, K331 "Alla Turca" (recorded in 1935) ; Klavierkonzert Nr. 26 D-Dur, KV 537 Krönungskonzert = Piano concerto No. 26 "Coronation" in D, K537 / The City of Berlin Orchestra, Dirigent = conducted by Fritz Zaun, recorded in 1940
CD 2: Klavierkonzert Nr. 20 d-moll, KV 466 = Piano concerto No. 20 in D minor,K466 / Wiener Philharmoniker = Vienna Philharmonic Orchestra, recorded in 1937 ; Dirigent = conducted by Bruno Walter ; Klavierkonzert Nr. 22 Es-Dur, KV482 = Piano concerto No. 22 in E flat, K482 / Chamber Orchestra John Barbirolli, Dirigent = conducted by John Barbirolli, recorded in 1935

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12972345

206.
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
        Werke für Orchester. Kammermusik [Zvočni posnetek] = Orchestral works. Chamber music. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Divertimento Nr. 15 B-Dur, KV 287 = Divertimento No. 15 in B flat, K287 (recorded in 1938) ; Sonate für Klavier und Violine Nr. 21 e-moll, KV 304/300c = Sonata for keyboard and violin No. 33in E flat, K481 (rec. in 1937) ; Sonate für Klavier und Violine No. 33 Es-Dur, KV 481 = Sonata for keyboard and violin No. 33 in E flat, K481 (rec. in 1948)
CD 2: Sonate für Klavier und Violine Nr. 17 C-Dur, KV 296 = Sonata for keyboard and violin No. 17 in C, K296 (recorded in 1934) ; Sonate für Klavier und Violine Nr. 26 B-Dur, KV 378 = Sonata for keyboard and violin No. 26 in B flat, K378 (recorded in 1938) ; Sonate für Klavir und Violine Nr. 25 F-Dur, KV 377 = Sonata for keyboard and violin No. 25 in F, K377 (recorded in 1938) ; Sonate für Klavier und Violine Nr. 27 G-Dur, KV 379 = Sonata for keyboard and violin No. 27 in G, K379 (recorded in 1934)

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12975161

207.
MOZART, Wolfgang Amadeus
        Werke für Orchester [Zvočni posnetek] = Orchestral works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Die Zauberflöte, Ouvertüre, KV620 = The magic flute, Overture, K620 / London Philharmonic Orchestra, recorded in 1949 ; Sinfonie Nr. 27 G-Dur, KV 199 = Symphony No. 27 in G, K199 / The Royal Philharmonic orchestra, recorded in 1947 ; Sinfonie Nr. 36 C-Dur, KV 425 "Linzer Sinfonie" = Symphony No. 36 "Linz" in C, K425 / London Philharmonic Orchestra, recorded in 1938
CD 2: Sinfonie Nr. 31 D-Dur, KV 297 "Pariser Sinfonie" = Symphony No. 31 "Paris" in D, K297 (recorded in 1938) ; Sinfonie Nr. 34 C-Dur, KV 338 = Symphony No. 34 in C, K 338 (recorded in 1940) ; Sinfonie Nr. 38 D-Dur, KV 504 "Prager Sinfonie" = Symphony No. 38 "Prague" in D, K504 / London Philharmonic Orchestra, recorded in 1940

785(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12974137

208.
MOZART, Wolfgang Amadeus
        Werke für Orchester [Zvočni posnetek] = Orchestral works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Le nozze de Figaro, Ouvertüre, KV 492 = The marriage of Figaro, Overture, K492 / Wiener Philharmoniker = Viener Philharmonic, recorded in 1946 ; Serenade Nr. 13 G-Dur, KV 525 Eine kleine Nachtmusik = Serenade No. 13 "A little night music" in G, K525 / Wiener Philharmoniker = Vienna Philharmonic, recored in 1949 ; Sinfonie Nr. 33 B-Dur, KV 319 = Symphony No. 33 in B flat, K319 / Wiener Philharmoniker = Vienna Philharmonic, recorded in 1946 ; Adagio & Fuge c-moll, KV546 = Adagio and fugue in C minor, K456 / Wiener Philharmoniker = Vienna Philharmonic, recorded in 1947 ; Maurerische Trauermusick c-moll, KV 477 = Masonic funeral music in C minor, K477 / Wiener Philharmoniker = Vienna Philharmonic , recoreded in 1947
CD 2: Sinfonie Nr. 39 Es-Dur, KV 543 = Symphony No. 39 in E flat, K543 / Berliner Philharmoniker = Berlin Philharmonic, recoreded in 1944 ; Serenade Nr. 10 B-Dur, KV 361 Gran Partita = Serenade No. 10 "Gran Partita" in B flat, K361 / Bäselsolisten der Wiener Philharmoniker = Wind section of the Viennese Philharmonic (recorded in 1947)

785(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12974649

209.
MOZART, Wolfgang Amadeus
        Werke für Orchester [Zvočni posnetek] = Orchestral works. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Sinfonia concertante Es-Dur, KV 297b = Sinfonia concertante in E flat, K279b / Philadelphia Orchestra, recorded in 1940 ; Sinfonie Nr. 35 D-Dur, KV 385 "Haffner Sinfonie" = Symphony No. 35 "Haffner" in D, K385 / Pittsburgh Synphony Orchestra, recorded in 1946
CD 2: Sinfonie Nr. 40 g-moll, KV 550 = Symphony No. 40 in G minor, K550 / Orchestre de la Suisse Romande, recorded in 1942 ; Sinfonie Nr. 41 C-Dur, KV 551 "Jupiter Sinfonie" = Symphony No. 41 "Jupiter" in C, K551 / Philharmonic Symphony Orchestra of New York, recorded in 1945

785(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12974905

210.
MOZART, Wolfgang Amadeus
        Werke für Orchester. Konzerte [Zvočni posnetek] = Orchestral works. Concertos. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: Sinfonie Nr. 35 D-Dur, KV 385 "Haffner Sinfonie" = Symphony No. 35 "Haffner" in D, K385 / New York Philharmonic Orchestra, rec. in 1946 ; Sinfonie Nr. 26 Es-Dur, KV 184 = Symphony No. 26 in E flat, K184 / Boston Symphony Orchestra, rec. in 1946 ; Sinfonie Nr. 29 A-Dur, KV 201 = Symphony No. 29 in A, K201 / Boston Symphony Orchestra, rec. in 1937
CD 2: Konzert für Flöte und Harfe C-Dur, KV299 = Concerto for flute and harp K199 / René Le Roy, Flöte = flute, Lili Laskine, Harfe = harp, Royal Philharmonic Orchestra, recorded in 1947 ; Konzert für Flöte Nr. 1 G-Dur, KV 313 = Concerto for flute No. 1 in g, K313 / Marcel Moyse, Flöte = flute, orchestra unknown, recorded in 1936 ; Konzert für Flöte Nr. 2 d-Dur, KV 314 = Concerto for flute No. 2 in D, K314 / Marcel Moyse, Flöte = flute, orchestra unknown, recorded in 1930

785.6:785.11(086.76)
785.11(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12977209

211.
MOZART, Wolfgang Amadeus
        Die Zauberflöte [Zvočni posnetek] : [ein Singspiel in 2 Akten] = The magic flute = [a song-play in two acts]. - Hamburg : TIM, 2001. - (Mozart DeLuxe) (History)

Vsebina:
CD 1: 1. Akt = act 1 ; 2. Akt = act 2, recorded in 1937
CD 2: 2. Akt = act 2, recorded in 1937

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12977977

212.
MUSORGSKIJ, Modest Petrovič
        Pictures at an exhibition [Zvočni posnetek] = [Bilder einer Ausstellung] = Die Jahreszeiten. - [S. l.] : STEMRA, p 2000

Vsebina: CD 1: Picuture at an Exhibition / Modest Mussorgsky. Etude-tableau in G minor, Op. 33 No. 27 ; Prelude in G sharp minor Op. 32 No. 12 ; Elégie in E flat minor Op. 3 No. 1 ; Prelude in D major Op. 23 No. 4 ; Etude-tableau in E flat major Op. 33 No. 6 / Sergey Rachmaninov ; CD 2: The seasons Op. 37b ; Dumka, in C minor Op. 59 / Pyotr Ilyitch Tchaikovsky. Valse, in F sharp minor ; Mazurka, in A flat major / Anatole Liadov. Mazurka No. 7 in E flat minor / Mily Balakierev. Mazurka, in C sharp minor / Aleksander Scriabin

785.1:788.085.23:78.085.21(086.76)
788.085.23:78.085.21(086.76)
78.085.21(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13169465

213.
ORFF, Carl
        Carmina burana [Zvočni posnetek] ; Catulli carmina ; Trionfo di Afrodite. - Hamburg : Edel Company : Berlin Classics, 1992, p 1973/78

Vsebina: CD 1: Carmina burana ; Catulli carmina ; CD 2: Trionfo di Afrodite

783.3(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12994361

214.
PAGANINI, Nicolo, 1782-1840 [Ventiquattro]
        24 capricci per violino solo op. 1 [Zvočni posnetek]. - Hamburg : Polydor, 1982. - (Deutsche Gramophon) (Numerique)

Vsebina: E-dur. Andante ; H-moll. Moderato ; E-moll. Sostenuto ; Presto ; Sostenuto, ; C-moll. Maestoso ; A-moll. Agitato ; G-moll. Lento ; A-moll. Posato ; Es-dur. Maestoso ; E-dur. Alegretto ; G-moll. Vivace ; C-dur. Andante ; Presto ; Tempo I ; As-dur. Allegro ; B-dur. Allegro ; Es-dur. Moderato ; E-moll. Posato ; G-moll. Presto ; Es-dur. Sostenuto ; Andante ; C-dur. Corrente ; Allegro ; Es-dur. Lento ; allegro assai ; D-dur. Allegretto ; A-dur. Amoroso ; Presto ; F-dur. Marcato ; Es-dur. Posato ; A-moll. Tema ; Quasi presto ; Variazioni ; Finale

78.083.3.35:787.1(086.76)
787.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 4465182

215.
PÄRT, Arvo
        Orient & Occident [Zvočni posnetek]. - München : ECM Records, p 2002. - (New series)

Vsebina: Wallfahrtslied = Pilgrim's song ; Orient & Occident ; Como cierva sedienta

783.27(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13121337

216.
PÄRT, Arvo
        Pärt, Tavener, Górecki [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : EMI Classics, 2000, p 1996. - (Red Line)

Vsebina: Summa (1977). The beatitudes (1990, rev. 1991). Seven magnificat antiphons (1988, rev. 1991) / Arvo Pärt. The lamb (1982). Funeral ikos (1981). Two hmyns to the Mother of God (1985). Magnificat & nunc dimittis (Collegium Regale) (1986) / John Tavener. Litany (1985) / Alan Ridout. Totus tuus, op. 60 (1987) / Henryk Górecki

783:783.5(086.76)
783(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13001529

217.
PERGOLESI, Giovanni Battista
        La morte di San Giuseppe [Zvočni posnetek] : [oratorio in due parti]. - Hamburg : Hommage, 1991, p 1990

Vsebina: CD 1: Parte prima ; CD 2: Parte seconda

783.3(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12994617

218.
POULENC, Francis, 1899-1963
        The complete music for solo piano [Zvočni posnetek] = Ouvre intégrale pour piano seul = Sämtliche Werke für Soloklavier. - London : Decca, 1998, p 1987/1998

Vsebina: CD 1: [Vol. 1]: Les soirées de Nazelles ; Three novelettes ; Pastourelle ; Trois mouvements perpétuels ; Valse ; Improvisations, nos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 & 15 ; Trois pieces ; CD 2: Vol. 2: Humoresque ; Nocturnes ; Suite pour piano ; Theme varié ; Improvisations, nos. 4, 5, 9, 10, 11, 14 ; Intermezzi ; Intermezzo in A flat ; Villageoises ; Presto in B flat ; CD 3: Vol. 3: Mélancolie ; Trois pastorales ; Valse-improvisation sur le nom de Bach ; Cinq impromptus ; Badinage ; Napoli ; Promenades ; Piece breve sur le nom d'Albert Roussel ; Bourrée, au Pavillon d'Auvergne ; Feuillets d'album ; Française d'apres Claude Gervaise ; Suite française d'apres Claude Gervaise

786.2:78.085.21:78.083.626:78.083.431:78.083.1 :78.083.23(086.76)
78.085.21(086.76)
78.083.626(086.76)
78.083.431(086.76)
78.083.1(086.76)
78.083.23(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13168441

219.
PUCCINI, Giacomo, 1858-1924
        La Boheme [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Anato, 2001. - (A night at the opera)

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12991033

220.
PUCCINI, Giacomo, 1858-1924
        La Boheme [Zvočni posnetek] : [dramma lirico in quattro quadri]. - London : Decca Music group, 2003, p 1999

Vsebina: CD 1: Quadro 1 ; Quadro 2 ; CD 2: Quadro 3 ; Quadro 4

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12991289

221.
PUCCINI, Giacomo, 1858-1924
        Madama Butterfly [Zvočni posnetek] : [opera in three acts]. - [USA] : RCA Victor ; [S. l.] : BMG Classics, cop. 1997, p. 1962

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12991801

222.
PUCCINI, Giacomo, 1858-1924
        Madame Butterfly [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Anato, 2001. - (A night at the opera)

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12990777

223.
PURCELL, Henry
        Henry Purcell [Zvočni posnetek] : [Henry Purcell]. - [Leeuwarden] : Brilliant Classics : Stemra, [19??]

Vsebina: CD 1: Sacred Music ; Funerla music for Queen Mary ; CD 2:Songs ; Instruemntal music

783.29(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12996409

224.
RAHMANINOV, Sergej Vasil'evič
        Essential Rachmaninov [Zvočni posnetek]. - [London] : Decca, p 2002

Vsebina: CD 1: Piano concerto No. 2 in C minor, op. 18 ; Vocalise, op. 34 no. 14 ; Prelude in C sharp minor, op. 3 no. 2 ; IV Pâques: Allegro maestoso Suite 1 for two pianos, op. 5 : III Adagio Symphony No. 2 in E minor, op. 27 ; II Largo Piano concerto in No. 4 in G minor, op. 40 ; I Non allegro Symphonic Dances, op. 45 ; CD 2: Rhapsody on a theme of Paganini, op. 43 ; I Allegro ma non tanto Piano concerto in No. 3 in D minor, op. 30 ; II Allegro ma non troppo - Allegro vivace Symphony No. 3 in A minor, op. 44 ; Nyne otpushchayeshi (Kievian melody) Lord, now lettest thou thy servant depart in peace Vespers (All-night Vergil), op. 37 ; Prelude in G minor, op. 23 no. 5 ; Romance in F minor ; Liebesfreud (Kreisler, arr. Rachmaninov; recorded from a 1926 Ampico piano roll) ; IV Allegro con fuoco Symphony No. 1 in D minor, op. 13

785:1:785.6(086.76)
785.6(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13168697

225.
RAHMANINOV, Sergej Vasil'evič
        Rhapsody on a theme of Paganini, Op. 43 [Zvočni posnetek]. - New York (NY) : RCA Victor, 1997, p 1956/1958

758.1:78.083.51:78.085.24(086.76)
78.083.51(086.76)
78.085.24(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13168953

226.
RAVEL, Maurice, 1875-1937
        Boléro [Zvočni posnetek] ; Rapsodie espagnole ; Dapnis et Chlóe - Suite No. 2. - Paris : EMI Music France, p 2001. - (EMI Classics) (Great Recordings of the Century)

782/785:785.1(086.76)
785.11(086.76)
785.1(086.76)
78.083.1(086.76)
782.91(086.76)
78.082.1(086.76)
78.083.51(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13136441

227.
RAVEL, Maurice, 1875-1937
        Grandes oeuvres [Zvočni posnetek]. - [France] : Sony Music Entertainment, p 2002. - (Sonny Classical) (Integrale)

Vsebina: CD 1: Menuet antique ; La valse ; Daphnis & Chole ; CD 2: Shéhérezade ; Rapsodie espagnole ; Vlases nobles et sentimentales ; Ma mere l'oye ; CD 3: Fanfare pour l'eventaill de Jeanne ; Alborada del grazioso ; Le tombeau de Couperin ; Concerto pour la main gauche ; Pavane pour une infante défunte ; Une barque sur l'océan ; Bolero ; CD 4: Trois poemes de Stephane Mallarmé ; Chansons madécasses ; Don Quichotte a Dulcinée ; Cinq mélodies populaires greques

785.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13136697

228.
RAVEL, Maurice, 1875-1937
        Shéhérazade [Zvočni posnetek] ; Alborada del gracioso ; Ma mere l'oye ; La valse ; L'éventail de Jeanne: Fanfare ; La Vallée des cloches. - Hayes (Middlesex) : EMI Records, 1991, p 1989

785.11(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13124921

229.
REGER, Max, 1873-1916
        Organ works. Volume 3 [Zvočni posnetek]. - [Potters Bar, Herts] : HNH International : Naxos, 2002. - (Organ Encyclopedia)

Vsebina: Fantasia and fugue on the name of B-A-C-H, Op. 46 ; Organ pieces, Op. 59, Nos.1-6 ; Fantasia and fugue in D minor, Op. 135b

786.6(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12986681

230.
RESPIGHI, Ottorino
        Piano concerto in A minor [Zvočni posnetek] ; Toccata ; Fantasia Slava. - Potters Bar (Herts) : Naxos : HNH International, 1995

Vsebina:
Concerto in A minor for piano and Orchestra (1902)
Toccata for piano and orchestra (1928)
Fantasia Slava for piano and orchestra (1903)

785.6:786.2(086.76)
786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12982073

231.
RIMSKIJ-Korsakov, Nikolaj Andreevič
        Great orchestral works [Zvočni posnetek]. - Hamburg : Philips Classics Productions, 1994, p 1982/1983. - (Digital classics)

Vsebina: CD 1: Capriccio espagnol, op. 34 ; May night (Overture) ; Sadko, op. 5 ; The snow maiden (suite) ; The tale of tsar saltan (suite) ; CD 2: The golden cockerel (suite) ; Symphony no. 2, op. 9 (Antar) ; Russian Easter festival overture, op. 36

785.1:785.11(086.76)
785.11(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13170489

232.
ROSSINI, Gioachino
        L'Italiana in Algeri [Zvočni posnetek] : [dramma giocoso in due atti]. - Teldec Classics, 1998

Vsebina: CD 1: Atto primo ; CD 2: Atto secondo

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12990521

233.
ROSSINI, Gioachino
        Sonate a quattro. Sonates No.1, 4, 2 & 5 [Zvočni posnetek]. - Arles : Harmonia mundi, 2002

Vsebina: Sonate n° 1 en Sol majeur ; Sonate n° 4 en Si bémol majeur ; Sonate n° 2 en La majeur ; Sonate n° 5 en Mi bémol majeur

78.082.2:787.3(086.76)
787.3(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12984633

234.
ROSSINI, Gioachino
        Stabat Mater [Zvočni posnetek]. - [UK] : EMI Records : Red Line, 1999, p 1982

783.3:783.51:783.282(086.76)
783.282(086.76)
783.51(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12992313

235.
ROTHENBERG, Ned
        Ghost stories [Zvočni posnetek]. - New York : TZADIK, 2000

Vsebina: Arbor vitae / Riley Lee, Ned Rothenberg ; Ghost sotries / Min Xiao-Fen, Erik Friedlander ; Duet for alto saxophone and percussion / Ned Rothenber, Satoshi Takeishi ; Kagami / Ned Rothenberg

785.1:786/789(086.76)
786/789(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12988985

236.
SAINT-Saëns, Camille, 1835-1921
        Le Carnaval des animaux [Zvočni posnetek] ; Septuor en mi bémol majeur, Op. 65 : pour trompette, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse & piano. - [Paris] : EMI France, 1986, p 1978. - (EMI Classics)

785.1:78.083.31(086.76)
78.083.31(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13169209

237.
SAINT-Saëns, Camille, 1835-1921
        Piano concertos 1, 2 & 3 (1st movement) [Zvočni posnetek] ; Piano concertos 3 (2nd & 3rd movements), 4 & 5. - London : Decca, 1995, p 1981

Vsebina: CD 1: Piano concerto No. 1 in D major, op. 17 ; Piano concerto No. 2 in G minor, op. 22 ; Piano concerto No. 3 in E flat major, op. 29 ; CD 2: Piano concerto No. 4 in C minor, op. 44 ; Piano concerto No. 5 in F major, op. 103

786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12985145

238.
SATIE, Erik
        Enjoy. Satie [Zvočni posnetek]. - Germany : Sony Music Entertainment, cop. 2003. - (Sonny Classical)

786.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12988729

239.
SCARLATTI, Domenico, 1685-1757 [Eighteen sonatas]
        18 sonatas [Zvočni posnetek]. - London : EMI classics, 2001, p 1998. - ([Encore])

78.082.2:786.2(086.76)
786.2:78.082.2(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12984121

240.
SCARLATTI, Domenico, 1685-1757
        Harpsichord sonatas [Zvočni posnetek] : [(essercizi)]. - Prague : Supraphon, 1997

78.082.2:786.1(086.76)
786.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12984377

241.
SCHUBERT, Franz, 1797-1828
        Forellenquintett D 667 [Zvočni posnetek] ; Quartett D 96 = [Trout quintett = La truite]. - Hamburg : Deutsche Grammophon, 1993. - (Deutsche Grammophon) (Numerique)

Vsebina: Quintett für Klaviere, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabaß A-Dur D 667 "Forellen-Quintett" / James Levine, Gerhart Hetzel, Wolfram Christ, Georg Faust, Aois Posch ; Quartett für Flöte, Viola, Gitarre und Violoncello G-Dur, D 96 (Anh. II,2) / Wolfram Schulz, Wolfram Christ, Göran Söllscher, Georg Faust

785.75:785.74:786/789(086.76)
785.74(086.76)
786/789(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12984889

242.
SCHUBERT, Franz, 1797-1828
        Piano sonatas D958, D 960 [Zvočni posnetek] ; Piano sonata, D959 ; 4 impromptus, D899. - London : Decca, 2003, p 1992/95

Vsebina: CD 1: Sonata in C minor, D958 ; Sonata in B flat major, D960 ; CD 2: Sonata in A major, D959 ; 4 impromptus, D899

78.082.2:78.083.625(086.76)
78.083.625(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12983865

243.
SCHUBERT, Franz, 1808-1878
        Symphony No. 8 in B minor, "Unfinished" [Zvočni posnetek] ; Symphony No. 9 in C major "The great". - Cleveland : TELARC, 1994

Vsebina:
CD 1: Symphony No. 8 in B minor, D 759 "Unfinished"
CD 2: Symphony No. 9 in C major, D944 "The great"

78.082.1:785.11(086.76)
785.11(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12983353

244.
SCHUMANN, Robert, 1810-1856
        Schumann [Zvočni posnetek]. - [London] : EMI Records, 1988, p 1973. - (EMI Classics)

Vsebina:
CD 1: Symphony No. 1 in B flat, Op. 38 "Spring" ; Symphony No. 4 in D minor, Op. 120 ; Overture, Scherzo and finale, Op. 52
CD 2: SYmphony No. 2 in C, Op. 61 ; Symphony Nr. 3 in Es-Dur "Rheinische"

78.082.1:785.11(086.76)
785 (086.76)785.11(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12990265

245.
SEGOVIA, Andrés, 1893-1987
        BBC legends. [Andrés] Segovia [Zvočni posnetek]. - London : BBC Worldwide, 2002. - (BBC Music)

Vsebina: Six pieces / Vincenzo Galilei ; Six pieces from the suites No.9 in D minor [and] no. 12 in E / Robert de Visée ; Fugue in A minor (originally in G minor), BWV1000 a-moll / Johann Sebastian Bach ; Gavotte en rondeau from the suite in E major, BWV106a / Johann Sebastian Bach ; Menuetto from thr Piano sonata in G major, D894 ; Cavatina / Alexandre Tansman ; Prelude No. 3 inA minor / Heitor Villa-Lobos ; Prelude No. 1 in E minor / Heitor Villa-Lobos ; Tonadilla on the name of Andrés segovia, Op. 170/5 / Mario Castelnuovo-Tedesco ; Tarantella, Op. 87/1 / Mario Castelnuevo-Tedesco ; Danzas espanolas: No. 10 Melancholica (Danza triste) in G major / Enrique Granados

787.61(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12980793

246.
SIBELIUS, Jean [Symphonies 1 and 4]
        Symphonies 1 & 4 [Zvočni posnetek] ; Symphony No. 2 ; Finlandia ; Karelia suite. - London : Decca, 1997, p 1981/1996

Vsebina:
CD 1: Symhony No. 1 in E minor, op. 39 ; Symphony No. 4 in A minor, op. 63
CD 2: Symphony No.2 in D major, op. 43 ; Finlandia, op. 26, No. 7 ; Karelia suite, op. 11

78.082.1:785.1(086.76)
785.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12982329

247.
SKRJABIN, Aleksandr Nikolaevič
        Symphony No. 3 "The divine poem", [Op. 43] [Zvočni posnetek] = Symphony No. 3 "Le poeme divin", Op. 43 ; Poem of ecstasy = Le poem de l'extase, Op. 54. - Potters Bar (Herts) : Naxos : HNH International, 1997

Vsebina:
Symphony No. 3 [in C minor] "The divine poem", Op. 43 = Symphony No. 3 "Le poem divin", Op. 43
Poem of ecstasy = Le poem de l'extase, Op. 54

78.082.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12979257

248.
SMETANA, Bedřich
        Má vlast [Zvočni posnetek] = Mein Vaterland. - London : Decca ; [S. l.] : Eloquence ; [S. l.] : Philips Classics ; Hamburg : Deutsche Gramophon, 1959

Vsebina: Vysehrad ; Vltava = Die Moldau ; Sárka ; Aus Böhmens Hain und Flur ; Tábor ; Blaník

785.11(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12981561

249.
SOR, Fernando, 1778-1839
        Guitar music opp. 1-5 [Zvočni posnetek]. - [Potters Bar, Herts] ; HNH International : Naxos, p 1998. - (Guitar collection)

Vsebina: March from "Cendrillon" ; Six divertimenti, op. 1 ; Six divertimenti, op. 2 ; Theme varié et un menuet, op. 3 ; Fantasia, op. 4 ; Six petites pieces, op. 5

787.61(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 473479

250.
STRAUSS, Johann, ml.
        Großes Strauss Jubiläum [Zvočni posnetek]. - Delta Music : Frechen, p 1999

Vsebina: CD 1: Frühlingsstimmen, Walzer Op. 410 ; Tritsch-Tratch-Polka, Op. 214 ; Kaiser-Walzer, Op. 437 ; Banditen-Galopp, Op. 276 ; G'schichen aus dem Wienerwald ; Op. 325 ; Annen-Polka, Op. 117 ; Wiener Blut, Walzer, Op. 354 ; Bitte schön, Polka francaise, Op. 372 ; Rosen aus dem Süden, Walzer Op. 388 ; Eljen a Magyar, Polka Op. 332 ; Ägyptischer Marsch, Op. 335 ; An der schönen blauen Donau, Walzer Op. 314 ; CD 2: Leichtes Blut, Polka Op. 319 ; Wein, Leib und Gesang, Walzer Op. 333 ; Unter Donner und Blitz, Polka schnell, Op. 324 ; Lagunen-Walzer Op. 411 ; Auf der Jagd, Polka Op. 373 ; Donaueibchen, Walzer Op. 427 ; Vergnügungszug, Polka Op. 281 ; Wiener Bonbons, Walzer Op. 307 ; Champagner-Polka, Op. 211 ; Freut euch des Lebens, Walzer Op. 340 ; Perpetuum mobile, Op. 257 ; Künstlerleben, Walzer Op. 316

782.082/.086(086.76)
78.085.21(086.76)
78.085.22(086.76)
78.084(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 13139001

251.
STRAUSS, Richard
        Don Quixote op. 35 [Zvočni posnetek] ; Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28. - Hamburg : Polydor International : Deutsche Gramophon ; [Holland] : Biem/Stemra, 1987. - (Karajan Gold)

Vsebina: Don Quixote op. 35: fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters = fantastic variations on a theme of knightly character = variations fantastiques sur un theme chevaleresque ; Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28; nach alten Schemelweise - in Rondeauform = Till Eulenspiegel's merry pranks: after an old picaresque legend- in dondo form = Les joyeuses equipées de Till l'Espiegle: d' apres l'ancienne légende picaresque - en form de rondeau

785.11:782.1(086.76)
782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12979769

252.
STRAUSS, Richard [Hornkonzerte eins und zwei]
        Hornkonzerte 1 & 2 [Zvočni posnetek] = Horn concertos 1 & 2 ; Serenade, op. 31. - Köln : EMI Electrola, 1996. - (EMI classics)

Vsebina: Konzert für Horn und Orckester Nr. 1 Es-Dur, Op. 11 = Horn concerto No. 1 in E flat = Cncerto pour cor No. 1 en mi bémol majeur / Richard Strauss ; Serenade op. 31: für tenor, Horn und Stricher = for tenor, horn and strings = pour ténor, cor et cordes / Benjamim Britten ; Konzert für Horn und Orchester Nr. 2 Es-Dur = horn concerto No. 2 in E flat = Concerto pour cor No. 2 en bemol majeur / Richard Strauss

785.11:788.7(086.76)
788.7(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12980025

253.
STRAUSS, Richard
        Violin concerto [Zvočni posnetek] ; Sonata in E flat. - USA : EMI Classics, 1999

Vsebina: Concerto for violin and orchestra in D minor Op. 8 ; Sonata for violin and piano in E flat Op. 18

785(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12979513

254.
SUPPÉ, Franz von
        Overtures by Suppé and Auber [Zvočni posnetek]. - [Hamburg] : Philips Classics Productions, 1992, p 1959. - (Mercury Living Presence)

Vsebina:
The beautiful Galatea. Pique Dame. Light cavalry. Poet and peasant. Morning, noon and night in Vienna. Bocaccio / Franz von Suppé. The bronze hores. Fra diavolo. Masaniello / Daniel-François Auber

78.086.1:785.1(086.76)
785.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12989753

255.
TELEMANN, Georg Philipp, 1681-1767
        Flute a bec, luth & guitare [Zvočni posnetek] = [Recorder, lute & guitar = Blockfläute, Laute & Gitarre]. - Harmonia mundi : Arles, 2000, p 1975. - (Musique d'abord)

Vsebina: Sonate en Fa majeur / Georg Phillip Telemann. Sarabande & gavotte en sol mineur / Johann Sebastian Bach. Sonate op. 1 n° 4 en la mineur / Georg Friedrich Haendel. The king of Denmark's Galliard. Variations sur "Pavan lachrime" Variations pour flute a bec suelu (1646) / Jakob van Eyck. O mei giorni fugaci / Anonyme

78.082.2:787.61:787.62:788.52(086.76)
787.61(086.76)
787.62(086.76)
788.52(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12990009

256.
TELEMANN, Georg Philipp, 1681-1767
        Matthäus Passion [Zvočni posnetek] : [St. Matthew passion = La passion selon St. Matthieu] : 1746. - [Leeuwarden, Netherlands] : Stemra : Brilliant Classics, [2002]

783.3(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12995129

257.
VERDI, Giuseppe, 1813-1901
        Aida [Zvočni posnetek]. - [UK] : EMI Records, 1997, p 1956

Vsebina: CD 1: Act 1 ; CD 2: Acts 2-4

782.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12992057

258.
VIEUXTEMPS, Henri, 1820-1881
        Violin concertos Nos. 1 and 4 [Zvočni posnetek]. - Potters Bar, Herts : Naxos : NHN International, 2000. - (Romantic Violin Concertos)

Vsebina: Violin concerto No. 1 in E major, Op. 10 ; Violin concerto No. 4 in D minor, Op. 31

785.6:787.1(086.76)
P-1
COBISS.SI-ID 12981817


78L LJUDSKA GLASBA.


259.
BANHART, Devendra
        Rejoicing in the hands [Zvočni posnetek]. - Brooklyn, NY : Young God, p 2004

Vsebina: This is the way ; A sight to behold ; The body breaks ; Poughkeepsie ; Dogs that make up the dark ; Will is my friend ; This beard is for Siobhán ; See saw ; Tit smoking in the temple of artisan mimicry ; Rejoicing in the hands ; Fall ; Todo los dolores ; When the sun shone on Vetiver ; There was sun ; Insect eyes ; Autumn's child

784.4(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13225273

260.
BUČAR, Rudi
        Kapot [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Založba kaset in plošč RTV Slovenija, p 2003

Vsebina: Isolano (ljudska) ; Mila jole (ljudska) ; Bella istriana mia (casadei) ; Le scarpete con le rosete (ljudska) ; Mamma mia dammi cento lire (calbre) ; Mi gavevo --- (ljudska) ; Mi ghe vadigo --- (ljudska) ; Viva il grande riso (ljudska) ; Facciamo un brindisi (ljudska) ; Moby dick (Rudi) ; Sulla riva del mare (ljudska) ; Tonza ghirza (ljudska)

784.4(497.4=811.131.1)(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 128767488

261.
CASH, Johnny
        A concert [Videoposnetek] : behind prison walls. - [DVD + CD collector's edition]. - Nashville : Eagle records, 2004, p 1982

Vsebina: DVD: Folsom prison blues ; Sunday morning coming down ; Jacob Green ; Desprado ; You're no good , Rolling in my sweet baby's arms ; That honeymoon feeling ; Shuckin' the corn ; Half as much ; Love has no pride ; Silver threads and golden needles ; Hey Porter ; Orange blossom special ; A boy named Sue ; CD: Folsom prison blues ; Sunday morning coming down ; Jacob Green ; Comedy routine ; Desperado ; You're no good ; Rolin' in my sweet baby's arms ; That honeymoon feeling ; Shuckin' the corn ; Half as much ; Love has no pride ; Silver threads and golden needles ; Hey porter ; Wreck the old ninety seven ; Orange blossom special ; A boy named Sue

784.66(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13070393

262.
DRAINSFIELD
        The fiddler's dream [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Castle Communications, p 1976

Vsebina: Up to now ; The blacksmith ; The alchemist and the pedlar ; It's dark in here ; The handsome meadow boy ; The fool's song ; The ballad of Dickie Lubber ; The blacksmith ; What will we tell them? ; Violin

784(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13097529

263.
FAIRPORT Convention
        Angel delight [Zvočni posnetek]. - [S. l.] : Island Records, p 1971. - (Island masters)

Vsebina: Lord Malborough ; Sir William Gower ; Bridge over the river Ash ; Wizard of the wordly game ; The journeyman's grace ; Angel delight ; Banks of the sweet primroses ; Instrumental medley ; The bonny black hare ; Sickness & disease

784.4(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13221433

264.
FAIRPORT Convention
        John Babbacombe Lee [Zvočni posnetek]. - [S. l.] : Island Records, p 1971. - (Island masters)

784.4(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13222457

265.
FLECK, Béla
        The bluegrass sessions. Vol. 2, Tales from the acoustic planet [Zvočni posnetek]. - Burbank : Warner Bros. Records, p 1999

Vsebina: Blue Mountain hop ; Buffalo nickel ; When joy kills sorrow ; Spanish Point ; Polka on the banjo ; Clarinet polka ; The over grown waltz ; Ode to Earl ; Home sweet home ; Valley of the rogue ; Plunky's lament ; Maura on a bicycle ; Stout and molasses ; Way back when ; Dark circles ; Old Jellico ; Puddle jumper ; Dead Man's Hill ; Katmandu ; Do you have room? ; Foggy Mountain special ; Major Honker

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13272123

266.
        MADE to love magic [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Universal Island Records, p 2004

Vsebina: Rider on the wheel ; Magic ; River man ; Joey ; Thoughts of Mary Jane ; Mayfair ; Hanging on a star ; Three hours ; Clothes of sand ; Voices ; Time of no reply ; Black eyed dog ; Tow the line

784.4(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13222969

267.
MARKOVIĆ, Boban
        Boban i Marko [Zvočni posnetek]. - Berlin : Piranha, p 2003

Vsebina: Blakan fest ; Southern comfort ; Sat ; Mundo čoček ; Od srca ; Povratak u Han ; Sanja samba ; Mere yaara dildara ; Magija ; Bugarčica ; Boban in MArko ; Bratski čoček ; Biseri Srbije part 1 ; Biseri Srbije part 2

785(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 14385467

268.
MARTYN, John
        Late night John [Zvočni posnetek]. - [Falmouth, Ma] : Spectrum Music, 2004

Vsebina: Ballad of an elder woman ; Fly on home ; Parcels ; Stormbringer ; Bless the weather ; Head and heart ; Solid air ; Don't want to know ; So much love with you ; You can discover ; Call me crazy ; Small hours ; One world ; Lookin' on ; Angeline

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13157689

269.
PENTANGLE
        At the little theatre [Zvočni posnetek]. - Waldorf, Germany : Park Records, p 2000

Vsebina: She moved through the air ; Jabalpur ; Once I had a sweetheart ; The nightingale ; That0s the way it is ; The house carpenter ; I've got a feeling ; The bonny greenwood side ; Cruel sister ; The wife of ushers well ; We'll be together

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13155385

270.
PENTANGLE
        Basket of light [Zvočni posnetek]. - Chessington (Surrey) : Sanctuary Records, p 2001

Vsebina: Light flight ; Once I had a sweetheart ; Springtime promises ; Lyke-wake dirge ; Train song ; Hunting song ; Sally go round the roses ; The cuckoo ; House carpenter ; Sally go round the roses (alternative version) ; Sally go round the roses (alternative version) ; Cold mountain (b-side single) ; I saw an angel (b-side single)

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13119289

271.
PENTANGLE
        On air [Zvočni posnetek]. - [London] : BBC worldwide music : Strange fruit, 1997, p 1969/1972

Vsebina: Cuckoo song ; Hunting song ; Light flight ; People on the highway ; No love is sorrow ; Cherry tree Carol ; Jump baby jump ; Lady of Carlisle ; Train song ; Hunting song ; Light flight ; In timer ; House carpenter ; I've got a feeling

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 5364278

272.
PENTANGLE
        One more road [Zvočni posnetek]. - Hannover : SPV Records, p 1993

Vsebina: Travelling solo ; Oxford City ; Endless sky ; The Lily of the west ; One more road ; High Germany ; Hey, hey soldier ; Willy of Winsbury ; Somali ; Manuel ; Are you going to Scarborough Fair

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13119545

273.
PENTANGLE
        Reflection [Zvočni posnetek]. - Hamburg : Line Music, 1988, p 1977

Vsebina: Wedding dress ; Omnie wise ; Will the circle be unbroken ; When I get home ; Rain and snow ; Helping hand ; So clear ; Reflection

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13226809

274.
RENBOURN, John
        The definitive Transatlantic Collection [Zvočni posnetek]. - [London] : Castle Communications, p 1997

Vsebina: One for William ; Waltz ; After the dance ; Ladye Nothing's toye puffe ; The tree tehy do grow high ; Lady goes to church ; Trotto ; Saltarello ; Sweet potato ; Shake shake mama ; The hermit ; Three pieces by O'Carolan (Medley) ; Lord Franklin ; So clear ; The moon shines bright ; The pelican ; Circle dance ; New nothynge ; Variations on my Lady Carey's dompe

758(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13289019

275.
RENBOURN, John
        Faro Annie [Zvočni posnetek]. - London : Sanctuary Records, 2002, p 1997

Vsebina: White House Blues ; Buffalo skinners ; Kokomo blues ; Little Sadie ; Shake shake mama ; Willy O'Winsbury ; The cuckoo ; Come on in my kitchen ; Country blues ; Faro Annie ; Back on the road again

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13156665

276.
RENBOURN, John
        The hermit [Zvočni posnetek]. - London : Sanctuary records, p 2004

Vsebina: The hermit ; John's tune ; Goat island ; Old magic bladgitt ; Faro's rag ; Carolin'es tune ; Three pieces by ='Carolan ; The lamentation of Owen Roe O'Neill ; Lord Inchiquin ; Mrs. Power ; The princess and the puddings ; The bicycle tune ; Pavana ; Medley: A toye ; Lord Willoughby's welcome home ; Luckett sunday ; New nothyge ; Luke's little summer ; Minuet in D minor ; From the bridge

784.4(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13228089

277.
RENBOURN, John
        Sir John Alot of Merrie Englandes Musyk Thyng & ye Grene Knyghte [Zvočni posnetek]. - London : Sanctuary Records, p 2002

Vsebina: The Earl of Salisbury ; The trees they do grow high ; Morgana ; Transfusion ; Forty eight ; My dear boy ; White fishes ; Sweet potato ; Seven up ; The Earle of Salisbury (Alternative take 4) ; Transfusion (Alternative take 2) ; Forty eight (Alternative take 1)

758(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13118777

278.
ROŽMARINKE
        Rožmarinke [Zvočni posnetek]. - [Slovenia] : Pat Kar Projekt, 2004, p 2003

Vsebina: CD 1: Poeme ; Jalousie ; Mafrina ; Elegija ; Fse kaj lazi ; Dvom ; Cumana ; Kje so tiste stezice ; Eleanor Rigby ; Pojdem Rute ; Mrtvo listje ; Po jezeru ; The Pink Panther ; CD 2: God forsaken country ; Kliše

785.74:787.1(497.4)(086.76)
787:784.66(497.4)(086.76)
784.66:787(497.4(086.76)
787:398.8(497.4)(086.76)
398.8:787(497.4)(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 10628914

279.
SHANKAR, Ravi, 1920-
        Menuhin meets Shankar [Zvočni posnetek]. - Hayes, Middlesex : EMI Records, 1988, p 1966/1968

Vsebina: Prabhati ; Raga puriya kalyan ; Swara-kakali ; Raga piloo ; Raga ananda bhairava

785(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13228601

280.
SOFTLEY, Mick
        Songs for swingin' survivors [Zvočni posnetek]. - London : HUX Records, 2003, p 1965

Vsebina: After the world war I was over (Or how I learnt to live without myself) ; The bells of Rhymney ; Strange fruit ; Blues for cupid green ; All I want is a chance ; The war drags on ; Keep movin' on ; Jeannie ; What makes the wind to blow ; I've gotta deal you can't turn down ; West country girl ; Plains of the bufgfalo

784.4(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13225785


78Z ZABAVNA GLASBA.


281.
BIG Brothers and the Holding Company
        Nine hundred nights [Videoposnetek]. - [S. l.] : Multiprises, 2003, p 2001

Vsebina: How the band got it's name ; Opening time ; Down on me ; The new psychedelic scene ; Blow my mind ; Sam meets Peter ; James joins up with Sam and Peter ; David joins the band ; Janis joins Big Brother ; Ball and chain ; The Avalon and the filmore ; Lightshows ; Drugs everywhere ; Light is faster than sound ; Combination of the two, Monterey ; Ball and chain, Monterey ; A new manager, Albert Grossman ; Dope, sex and cheap thrills ; Summertime, in the recording studio ; Bad press, mounting tension ; Generation club comin' home ; Janis leaves Big Brother ; Piece in my heart ; End credits

784.66(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13100601

282.
BRIAN Setzer Orchestra
        Jump, jive an' wail [Zvočni posnetek] : the very best of Brian Setzer Orchestra 1994-2000. - Santa Monica : Interscope Records, 2003, p 2000

Vsebina: Pennsylania 6-5000 ; Jump, jive an' wail ; Hodoo voodoo doll ; The house is rockin' ; (The legend of) Johnny Kool ; Crazy little thing called love ; Town without pity ; Rock this town ; Americano ; Sammy Davis City ; Mack the knife ; This cat's on a hot tin roof ; The dirty boogie ; Bell and chain ; Sleepwalk ; Rumble in Brighton ; Switchblade 327 ; Hey, Louis Prima ; Lady luck ; JumpiN' east of Java ; The footloose doll ; Ghost radio ; Gettin' in the mood

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13099065

283.
BRIGADE
        In the primo of life [Zvočni posnetek]. - [Italy] : Akarma, 2004, p 1983/1997

Vsebina: Riverside ; Chili verde ; Land of strangers ; Banjoke ; Woman's blues ; Beginning ; Why I sing the blues ; Upside down ; Afrodez ; Dust to dust ; Lost Austin blues ; My baby

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13226041

284.
BRIGADE
        Last laugh [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records, 2002, p 1970. - (Shadoks Music)

Vsebina: Change in me ; Love day for day ; Desert song (You're all alone) ; Bad town ; Self-made God ; Forever ; Circles of life ; Everybody is laughing

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13223993

285.
CALIFORNIA Guitar Trio
        The First decade [Zvočni posnetek]. - Kleve : InsideOut Music, p 2003

Vsebina: Yamanashiblues ; Melrose Avenue ; Beeline ; Carnival ; Blockhead ; Kan-non power ; Train to Lamy suite (Pts 1-3) ; Punta patri ; Train to Lamy Pt 5 ; Above the clouds ; Arroyo ; Pathways ; Great divide ; Scramble ; Kaleidoscope ; Ananda ; Invitation ; Happy time in fun town ; Train to Lamy Pt 3 (Reprise)

784.66:787.6(086.76)
787.6:784.66(086.76)
785.73(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 10670642

286.
CALLIER, Terry
        The new folk sound of Terry Callier [Zvočni posnetek]. - [London] : Ace records, 1995, p 1964

Vsebina: 900 miles ; Oh dear, what can the matter be ; Johhny be gay if you can be ; Cotton eyed Joe ; It's about time ; Promenade in the green ; Spin, spin, spin ; I'm a drifter ; Lean on me

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13099577

287.
COCKBURN, Bruce
        Waiting for a miracle [Zvočni posnetek] : singles 1970-1987. - [Germany] : More Noise Less Music, 1987, p 1986

Vsebina: Disc 1: Going to the country ; Musical friends ; One day I walk ; It's going downslow ; Up on this hillside ; Feet fall on the road ; Mama just wants to barrelhouse all night long ; All the diamonds ; Burn ; Silver wheels ; I'm gonna fly someday ; Free to be ; Vagabondeage ; Laughter ; Wondering where the lions are ; Tokyo ; Fascist architecture ; The trouble with normal ; Disc 2: Rumours of glory ; The coldest night of the year ; Wanna go walking ; You pay your money and you take your chance ; Tropic moon ; Candy man's gone ; Lover's in a dangerous time ; If I had a rocket laucher ; Making contact ; Peggy's kitchen ; People see through you ; Call it democracy ; See how I miss you ; Stolen land ; Waiting for a miracle

784.66(497.4)(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13067577

288.
D-fact
        Čas [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Nika Records, p & cop. 2002

Vsebina: Začetek ; Blok blok (Defektno) ; V.I.P. (vVeze in poznastvo) ; Samosvoj ; Čas ameriške dekadence ; Prihod nove generacije ; Dovolj ; Sredina ; Anea ; Budala ; Nič ne priznam ; Atman ; Vse to ti veš ; Konec

784.66(086.76)
D-2 Z-1
COBISS.SI-ID 11830071

289.
DARKNESS
        Permission to land [Zvočni posnetek]. - New York : Atlantic, p 2003

Vsebina: Black shuck ; Get your hands off my woman ; Growing on me ; I believe in a thing called love ; Love is only a feeling ; Givin' up ; Stuck in a rut ; Friday night ; Love on the rocks with no ice ; Holding my own

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 14254395

290.
DATSUNS
        Outta sight/outta mind [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : V2 Music, p 2004

Vsebina: Blacken my thumb ; That sure ain't right ; Girls best friend ; Messin' around ; Cherry lane ; Get up! (Don't fight it) ; Hong Kong fury ; What I've lost ; You can't find me ; Don't come knocking ; Lucille ; I got no words

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 14395451

291.
EKATERINA Velika
        Ekaterina Velika [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : RTV Slovenija Založba kaset in plošč, p 1983-86, 2004

Vsebina: CD 1: Katarina II: Aut ; Vrt ; Platforme ; Radostan dan ; Geto ; Treba da se čisti ; Ja znam ; Jesen. Ekaterina Velika: Oči boje meda ; Zaboravi ovaj grad ; Tatoo ; Hodaj ; Ruke ; Modro i zeleno ; To sam ja ; Olovne godine ; I've allways love you ; CD 2: S'vetrom uz lice: Budi sam na ulici ; Ti si sav moj bol ; Kao da je bilonekad ; Umorna ; Novac u rukama ; Sarajevo ; Stvaran svet oko mene ; Soba ; Grad. 1986 live: Aut ; Modro i zeleno ; Stvaran svet oko mene ; Budi sam na ulici ; Ti si sav moj bol ; Tatoo ; Oči boje meda ; Novac u rukama ; Radostan dan

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13069881

292.
EKDAHL, Lisa
        Heaven, earth and beyond [Zvočni posnetek]. - France : BMG, p 2002

Vsebina: Rivers of love ; Open door ; Deep inside your dreams ; When did you leave heaven ; All I really want is love ; It's so so quiet ; Daybreak ; Cry me a river ; Now or never ; My heart belongs to daddy ; The color of you ; Nature boy ; Sunny weather ; I can't get started ; But not for me ; Stranger on earth ; Open door

784.66(086.76)
M-2
COBISS.SI-ID 13120825

293.
ELLINGTON, Marc
        Rains/Reins of changes [Zvočni posnetek]. - [Redmond, USA] : Small Town Records, [1971]

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13099321

294.
        ESTOY como nunca [Zvočni posnetek]. - [Espagna] : Virgin records, p 2002

Vsebina: Estoy como nunca ; Arrímate Pacá ; No me preguntes tanto ; Siboney ; Pena ; Con dolor en el alma ; El chicharrón es pellejo ; Ella si va ; Mi cafetal ; Llora mi nena ; Sus ojos se cerranon

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13122617

295.
FAJDIGA, Vili
        Za fuk pa špila gramofon--- [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Nika, p & cop. 2003

Vsebina: Inštrumentalna 1 (polka) ; Inštrumentalna 2 (valček) ; Venček narodnih I ; Micika mlada ; Hudič Trbovlje trese ; Indijski maharadža ; Instrumentalna 3 (valček) ; Inštrumentalna 4 (valček) ; Venček narodnih II ; Paloma ; Instrumentalna 5 ; Venček dalmatinskih ; Kavbojska ; Prelepa Filomena / havajska ; Titanik ; "Alte kameraden" marš ; Variacije na narodne pesmi ; Mama Huanita ; Uvodna napoved iz oddaje "Glasba pod drobnogledom" Radia Trbovlje ; Odlomki iz intervjuja s Hildo Žavbi, sestro Vilija Fajdige ; Intervju z bivšim miličnikom iz Trbovelj ; Intervju s starejšo občanko ; Intervju s starejšim občanom ; Odlomek iz izjave Andreja Šifrerja ; Moj preljubi samski stan ; Variacija na "Kavbojsko"

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 8942902

296.
Mr. FOX
        Mr. Fox ; The gipsy [Zvočni posnetek]. - [London] : Castle Communications, 1996, p 1970/1971

Vsebina: Mr. Fox: Join us in our game ; The hanged ma ; The gay goshawk ; Rip van Winkle ; Mr. Trill's song ; Little woman ; Salisbury plain ; The gipsy: The gipsy ; Aunt Lucy Broadwood ; House carpenter ; Elvira Madigan ; Dancing song ; All the good times

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 3004446

297.
FRANZ Ferdinand
        Franz Ferdinand [Zvočni posnetek]. - London : Domino Recording, p 2004

Vsebina: Jacqueline ; Tell her tonight ; Take me out ; The dark of the matinée ; Auf Achse ; Cheating on you ; This fire ; Darts of pleasure ; Michael ; Come on home ; 40'

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 14379835

298.
FREEDOM
        Nero su bianco [Zvočni posnetek] = Black on white. - Bonn : [Bradford, England], [200?], p 1968

Vsebina: To be free ; THe better side ; Attraction-Black on white/With you ; THe butt od deception ; The turth is pain to see ; Childhood reflections ; Seeing is believing ; You won't miss ; Born again ; Decidedly man ; Relation ; We say no ; The game is over ; The better side (working mix-single vocal) ; The butt of deception (working mix) ; Borna again (dry version)

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13225017

299.
FUCHSIA
        Fuchsia [Zvočni posnetek]. - [S. l.] : Night Wing Records, p 2003

Vsebina: Gone with the mouse ; A tiny book ; Another nail ; Shoes and ships ; The nothing song ; Me and my kite ; Just anyone

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13097017

300.
HENDRIX, Jimi
        No more a rolling stone [Zvočni posnetek] : Live at the Monterey Pop Festival '67 : Live in Stockholm '67. - London] : Purple Haze Records, p 1975

Vsebina: CD 1: Introduction ; Killin' floor ; Foxy lady ; Like a rolling stone ; Rock me baby ; Hey Jo ; Can you see me ; The wind cries Mary ; Purple haze ; Wildthings ; CD 2: Sgt. Pepper's lonely hearts club band ; Fire ; The wind cries Mary ; Foxy lady ; Hey Joe ; I don't live today ; Burning of the midnight lamp ; Purple haze

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13096761

301.
ILYA
        They died for beauty [Zvočni posnetek]. - [USA] : Virgin Records, p 2003

Vsebina: Bellissimo ; Quattra neon ; Bliss ; Heavenly ; Soleil soleil ; Pretty baby ; All for melody ; Happy and weak ; They died for beauty

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 14330427

302.
JONES, Norah
        Feels like home [Zvočni posnetek]. - Deluxe edition CD [&] Deluxe edition DVD. - [U.S.A.] : Blue note, p 2004

Vsebina CD-ja: Sunrise ; What am I to you? ; Those sweet words ; Carnival town ; In the morning ; Be here to love me ; Creepin' in ; Toes ; Humble me ; Above ground ; The long way home ; The pretiest thing ; Don't miss you at all ; Sleepless night ; Moon song ; I turned your picture to the wall

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13241913

303.
JUAN de la Cruz Band
        Up in arms [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records, 2001, p 1997. - (Shadoks Music)

Vsebina: Justice (Where are you) ; Stranger in a strange land ; Mystery roach ; Requiem for a head ; Lady in white satin ; Love of a woman ; Kagatan ; Belong malalim ; Beep beep ; Palengke ; Langit ; Sarap ng buhay

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13223481

304.
KOCBEK, Edvard
        Melodija [Zvočni posnetek] : skladbe po pesmih Edvarda Kocbeka. - Ljubljana : Zavod za ustvarjalnost Hymnos, p 2004

Vsebina: Jurij ; Belokranjska ; Snov in duh ; Altamira Palomar ; Mesečina ; Litanije ; Priči naglo menjajo višine ; Čuj, deklica, jablanov cvet ; Uspavanka za dnevno rabo ; Kravave rane ; Dobro je, da smo ostali ; Lipicanci ; Spomni se, otrok ; Mili moj sinko ; Nič temnejšega ni ; Peš je predaleč ; Melodija

784.66(497.4)(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13195833

305.
LADIES WC
        Ladies W.C. [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records ; [S. l.] : Souvenir, [200?], p 1969. - (Shadoks Music)

Vsebina: People ; I can't see straight ; To walk on water ; Heaven's coming up ; And everywhere I see the shaddow of that life ; Searching for a meeting place ; Put that in your pipe and smoke it ; The time of hope is gone ; W.E. blues ; I'm gonna be

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13226297

306.
LOVE depression
        Love depression [Zvočni posnetek]. - Bonn : NormalRecords, 2003, p 1968. - (Shadoks Music)

Vsebina: Gon'na ride ; High way child ; When a man loves a woman ; Kansas City ; If you need me ; Toad ; Stone free ; Crossroads ; Whiter shade ; 51st anniversary ; I'm sorry ; Sweet soul usic

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13221689

307.
        LOVE, peace & poetry. African psychedelic music [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records ; [S. l.] : QDK Media, 2004. - (Shadoks Music)

Vsebina: The circus ; A madman's cry ; Time to face the sun ; Moving away ; 1999 ; Elegy ; Valley of sadness ; Gentle beasts Part 1 ; The seventh house ; The higher I go ; Love is the only way ; Oh ye ye ; Weatherman ; Original an ; Kafkasque ; Young folk and old folk ; Gbe mi lo

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13224505

308.
        LOVE, peace & poetry. Brazilian psychedelic music [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records ; [S. l.] : QDK Media, 2003. - (Shadoks Music)

Vsebina: É assim falava Medistófeles ; Täo longe de mim ; Razäo de existir ; Voando ; Inferno no mondo ; Birds in my tree ; Lunatica ; I meed you ; Triha antigua ; Animalia ; Miragem ; Quero companheira ; Let's go ; Iagoa das lontras ; Mensageiro ; Marácas de fogo ; Revoluço organica ; Fidelidade

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13224249

309.
        LOVE, peace & poetry. Mexican psychedelic music [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records ; [S. l.] : QDK Media, 2003. - (Shadoks Music)

Vsebina: Lost in my world ; Hang out ; Roaming ; El ruido del silencio ; Touch me ; Joven amante ; Behind a young girl smile ; En medio de la lluvia ; It's you ; Lenon blues ; Tommy Lyz ; I'm dying ; THe train ; Nada nos detendra ; Cuando era nio ; The world is a bomb ; Volvere

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13224761

310.
MAYALL, John
        The Turning point [Zvočni posnetek]. - Bury St. Edmunds (Suffolk) : BGO Records, 1992, p 1969

Vsebina: The laws must change ; Saw mill gulch road ; I'm gonna fight for you J. B. ; So hard to share ; California ; Thoughts about Roxanne ; Room to move

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13100089

311.
MISHRA, Sanjay
        Blue incantation [Zvočni posnetek]. - U.S.A. : Rykodisc, p 1995

Vsebina: My meditation ; Monsoon ; For Julia ; Allegro ; Clouds ; Passage into dawn ; Self portrait ; Bach in time ; Nocturne ; Before summer rain

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 2092348

312.
MITCHELL, Joni
        Shadows and lihgt [Videoposnetek]. - [S. l.] : Warner Music Vision, [200?], p 1980

Vsebina: Opening ; In France they kiss on main street ; Edith and the kingdom ; Coyote ; Goodbye pork pie hat ; Joco's solo (The high and the mighty third stone from the sun) ; Dry cleaner from Des Moines ; Amelia ; Pat's solo ; Hejira ; Furry sings the blues ; Raised on robbery ; Why do fools fall in love ; Shadows and light

784.66(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13233209

313.
MORISSETTE, Alanis
        So-called chaos [Zvočni posnetek]. - Beverly Hills : Maverick Rec., p 2004

Vsebina: Eight easy steps ; Out is through ; Excuses ; Doth I protest too much ; Knees of my bees ; So-called chaos ; Not all me ; This grunge ; Spineless ; Everything

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13822780

314.
NITTY Gritty Dirt Band
        Will the circle be unbroken. Music forms a new circle [Zvočni posnetek]. - [USA] : EMI America Records, 2002, p 1972

Vsebina: CD 1: Grand ole opry song ; Keep in the sunnyside ; Nashville blues ; You are my flower ; The precious jewel ; Dark as dungeon ; Tennessee stud ; Black mountain rag ; Wreck on the highway ; The end of the world ; I saw the light ;Sunny side of the mountain ; Nine pound hammer ; Losin' you ; Honky tonkin' ;You don't want my mind ; My walkin' shoes ; CD 2: Lonesome fiddle blues ; Cannonball rag ; Avalance ; Flint hill special ; Togary mountain ; Earl's breakdown ; Orange blossom special ; Wabash cannoball ; Lost highway ; Doc Watson & Merle Travis:First meeting ; Way downtown ; Down yonder ; Pins and needles ; Honky tonk blues ; Sailin' in to Hawaii ; I'm thinking tonight of my blue eyes ; I am a pilgrim ; Wildwood flower ; Soldier's joy ; Will the circle be unbroken ; Both sides now ; Foggy mountain breakdown ; Warming up for +the opry ; Sunny side ; Remember me

784.66(086.76)
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 13154873

315.
ORGANIC Grooves
        Black cherry [Zvočni posnetek]. - New York : AUM Fidelity, p 2002

Vsebina: Gold wave ; All bet(ween) ; --- will be unbroken ; Satta pox ; Chronos splinter ; Light within light ; Tundra roll ; Know to go

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13121849

316.
PAT Metheny Group
        Imaginary day [Zvočni posnetek]. - Burbank ; New York : Warner Bros. Records : Metheny Group Productions ; [Germany] : Warner Music, p 1997

Vsebina: Imaginary day ; Follow me ; Into the dream ; A story within the story ; The heat of the day ; Across the sky ; The roots of coincidence ; Too soon tomorrow ; The awakening

785.161(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 3625244

317.
PHILLIPS, Esther, 1935-1984
        What a difference a day makes [Zvočni posnetek]. - [New York] : Sony Music Entertainment, p 2001

Vsebina: One night affair ; What a difference a day makes ; Mister magic ; You're coming home ; I can stand a little rain ; Hurtin' house ; Oh papa ; Turn around, look at me ; What a difference a day makes

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13124153

318.
PINK Floyd
        Inside Pink Floyd [Videoposnetek] : a critical review 1967-1974. - [UK] : Ragnarock, cop. 2003

Vsebina: Arnold Lane ; Piper at ht egates of dawn ; The early singers ; Saucerful of secrets ; More ; Ummagumma ; Atom heart mother ; Meddle ; Live in Pompeii ; Obscure in clouds ; Dark side of the moon

784.66(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13100345

319.
PSYCHO-path
        Désinvoltura [Zvočni posnetek]. - [Germany] : More Noise Less Music, 2004, p 2003

Način dostopa (URL): http://psycho-path.com/. - Vsebina: Loudsneaker ; Kemper boyd ; Tough cookie ; Lynch (the) girl ; Weapon of opportunity ; Homegrown queen ; Mental body ; Crisp night air ; The greatest exploit ; Sunny ; Gut level ; The hell outta dodge

784.66(497.4)(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13776188

320.
The ROLLING Stones
        The Stones in the park [Videoposnetek]. - [Great Britain] : Granada, 2001, p 1969

784.66(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13070137

321.
SOFT Machine
        BBC radio 1967-1971 [Zvočni posnetek]. - London : Hux Records, p 2003

Vsebina: CD 1: Clarence in wonderland ; We know what you mean ; Certain kind ; Hope forhappiness ; Strangest scene (aka Lullaby letter) ; Facelift mousetrap/noisette/ backwards mousetrap reprise ; The moon in June ; Instant pussy ; Slightly all the time/out bloody rageous/Eamonn Andrews ; CD 2: Virtually ; Fletcher's blemish ; Neo-caliban grides ; Dedicated to you but you weren't listening ; Eamonn Andrews/All white ; Mousetrap/Noisette/Backwards/Mousetrap reprise/Esther's nose job

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13097273

322.
SOUND Factory
        Sound factory [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records, 2003. - (Shadoks Music)

Vsebina: Restless time ; Crossroads ; Can't find my way home ; I'm yours and I'm h ers ; Whithering tree ; Shanghai noodle factory ; Wasted union blues ; Lather ; Let's go ; Midnight inspiration

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13223225

323.
SPECTRUM
        Geraçâo bendita [Zvočni posnetek]. - Bonn : Normal Records, 2002, p 1971. - (Shadoks Music)

Vsebina: Quiabo's ; Mother's nature ; Trilha antiga ; Mary your are ; Maria Imaculada ; Concerto do pântano ; Pingo é letra ; 15 years old ; Tema de amor ; Thank you my God ; On my mind ; A Paz, o amor, voce

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13222201

324.
        TAMBÉN é samba [Zvočni posnetek] : [as grandes composiçiones de Henry Mancini em ritmo da samba]. - [Londond] : Whatmusic.com, 2002, p 1966

Vsebina: Peter Gunn ; Lightly ; My name Shelly ; Moon river ; Something for Sellers ; Not from Dixie ; Mr. Lucky ; Dear heart ; The Pink Panther theme ; Sorta blue ; Meglio stasera ; Megéve

784.66(086.76)
M-1
COBISS.SI-ID 13121593

325.
THIRTY-eight
        38 special [Zvočni posnetek]. - London : Lemon Recordings, 2003, p 1977

Vsebina: Long time gone ; Fly away ; Around and around ; Play a simple song ; Gypsy belle ; Four wheels ; Tell everybody ; Just hang on ; I just wanna rock & roll

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13226553

326.
VAN Vliet, Don, 1941-
        London 1974 [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : I.M.C. Music, 2001, p 1974

Vsebina: Mirror man ; Upon the oh my ; Sugar bowl ; Crazy little thing ; This is the day ; New electric ride ; Abba zabba ; Peaches

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13067065

327.
VINES
        Winning days [Zvočni posnetek]. - [U.S.A.] : Capitol records, p 2004

Vsebina: Ride ; Animal machine ; TV pro ; Autumn shade II ; Evil town ; Winning days ; She's gor something to say to me ; Rainfall ; Amnesia ; Sun child ; F.T.V.

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13793340

328.
The WHITE stripes
        Elephant [Zvočni posnetek]. - London : XL Recordings, 2003, p 2001-02

Vsebina: Seven nation army ; Black math ; There's no home for you here ; I just don't know what to do with myself ; In the cold, cold night ; I want to be the boy to warm your mother's heart ; You've got her in your pocket ; Ball and biscuit ; The hardest button to button ; Little acorns ; Hipnotize ; The air near my fingers ; Girl, you have no faith in medicine ; Well it's true that we love one another

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 8431158

329.
WHO
        The BBC sessions [Zvočni posnetek]. - [Great Britain] : Polydor, p 2000

Vsebina: My generation (Radio 1 jingle) ; Anyway, anyhow, anywhere ; Good lovin' ; Just you and me, darling ; Leaving here ; My generation ; The good's gone ; La-la lies ; Substitute ; Dancing in the street ; Disguises ; I'm a boy ; Run run run ; Boris the Spider ; Happy JAck ; See my way ; Pictures of Lily ; A quick one, while he's away ; Substitute ; The seeker ; I'm free ; Shakin' all over ; The relay ; Long live rock ; Boris the Spider (Radio 1 jingle)

784.66(086.76)
D-1
COBISS.SI-ID 13065529

330.
        WOODSTOCK [Videoposnetek] : 3 days of peace & music : the director's cut. - Hamburg : Warner Bros., 2000, p 1969

784.66(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13844284


79I-DVD IGRANI FILM NA DVD-JU


331.
        RADIO [Videoposnetek]. - Škofljica : BLITZ film & video distribution, 2004, p 2003

791.4-311.2(086.82)
D-1
COBISS.SI-ID 13871420

332.
        WHALE rider [Videoposnetek] = Legenda o jezdecu kitov. - Ljubljana : A. G. Market, 2004, p 2002. - (Vrhunci filmoteke)

791.4-311.2(086.82)
P-2 B-1 D-1 M-1
COBISS.SI-ID 13214777


80 JEZIKOSLOVJE.


333.
BLOCH, Oscar
        Dictionnaire étymologique de la langue française. - 2e éd. - Paris : Puf, 2004. - (Quadrige)

811.133.1'374.4=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13218873

334.
COTTON, David, 1937-
        Market leader. Course book. Intermediate business English [Dva medija]. - 10th impression. - Harlow (Essex) : Longman, 2003

811.111'24(075)=111
D-1<kpl>
COBISS.SI-ID 52931329

335.
        DUDEN. Das Synonymwörterbuch : ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. - 3., völlig neu erarbeitete Aufl. - Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2004. - (Der Duden in zwölf Bänden)

811.112.2'373.42=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 27471202

336.
        GROSSES Handbuch Deutsch Grammatik. - Vollständige Taschenbuchausg. - München : Compact Verlag, cop. 2004. - (Silver compact line)

811.112.2'34(035)=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13241145

337.
        GROSSES Wörterbuch deutsche Rechtschreibung . - Vollständige Taschenbuchausg. - München : Compact Verlag, cop. 2004. - (Silver compact line)

811.112.2'35=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13235257

338.
        LEARN Arabic [Elektronski vir]. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.411.21(075)(086.2.034)=00
D:1
COBISS.SI-ID 12998969

339.
        LEARN Dutch [Elektronski vir] = Leer Nederlands!. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.112.5(075)(086.2.034)=00
D:1
COBISS.SI-ID 12999225

340.
        LEARN English [Elektronski vir]. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.111(075)(086.2.034)=00
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 12998201

341.
        LEARN French [Elektronski vir] = Apprenez le français!. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.133.1(075)(086.2.034)=00
M:1 D:1
COBISS.SI-ID 8625565

342.
        LEARN German [Elektronski vir] = Lernen Sie Deutsch!. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.112.2(075)(086.2.034)=00
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 12999993

343.
        LEARN Hungarian [Elektronski vir] = Tanuljunk magyarul!. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.511.141(075)(086.2.034)=00
M:1
COBISS.SI-ID 13000505

344.
        LEARN Italian [Elektronski vir] = Impara l'italiano!. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.131.1(075)(086.2.034)=00
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 12999737

345.
        LEARN Japanese [Elektronski vir]. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.521(075)(086.2.034)=00
D:1
COBISS.SI-ID 12998457

346.
        LEARN Swedish [Elektronski vir] = Lär dig svenska!. - London : EuroTalk, cop. 2003. - (World talk) (EuroTalk interactive)

811.113.6(075)(086.2.034)=00
M:1
COBISS.SI-ID 13000249

347.
MARTIN-Wünscher, Sigrid
        Nemščina v treh mesecih [Dva medija] : jezikovni tečaj v knjigi in zvoku : za začetnike in vse, ki obnavljajo znanje jezika. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Cicero)

811.112.2(075.4)
D-1<kpl> M-1<kpl>
COBISS.SI-ID 128251648

348.
MENNÉ, Saxon
        Angleščina v treh mesecih [Dva medija] : jezikovni tečaj v knjigi in zvoku : za začetnike in vse, ki obnavljajo znanje jezika. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Cicero)

811.111(075)(086.742)
D-1 M-1 <kpl>
COBISS.SI-ID 128248576

349.
PETERS, Pam
        The Cambridge guide to English usage. - Cambridge ; New York (NY) : Cambridge University Press, 2004

811.111'35(035)=111
D:1
COBISS.SI-ID 14584978

350.
ROGERS, John, jezikoslovec
        Market leader. Practice file. Upper intermediate Business English [Dva medija] : [talk business]. - 4th impression. - Harlow (Essex) : Longman, 2002

811.111'24(075)=111
D:1<kpl>
COBISS.SI-ID 13018169

351.
        SLOVENSKI pravopis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001

Vsebina: 1. Pravila - 6., ponovno pregledana izd. 2. Slovar / [redaktorji Martin Ahlin ... et al.]

811.163.6'35
D:1č+2 M:1č P:1č+2 P:1š B:2 Z:1č ONO:1
COBISS.SI-ID 114023936


82.0 LITERARNA ZGODOVINA, TEORIJA IN KRITIKA.


352.
BLANTON, Casey
        Travel writing : the self and the world. - 1st Routledge pbk. ed. - New York ; London : Routledge, 2002. - (Genres in context)

821.111.09=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13240121

353.
        The ENCYCLOPEDIA of fantasy. - 1st St. Martin's Griffin ed. - New York : St. Martin's Griffin, 1999

821.09-312.9(031)=111
7.045(031)=111
D:1
COBISS.SI-ID 12961593

354.
HÄRTLING, Peter, 1933-
        Reden und Essays zur Kinderliteratur. - Weinheim ; Basel ; Berlin : Beltz & Gelberg, cop. 2003

821-93.09=112.2
P:1š
COBISS.SI-ID 13054521

355.
HOLLINDALE, Peter
        Signs of childness in children's books. - Reprinted. - Stroud : Thimble Press, 2001

821-93.09=111
P:1š
COBISS.SI-ID 12822073

356.
        IBBY honour list 2002. - Basel : International board on books for young people, 2002

821-93(01)"2002"=111
P:1š
COBISS.SI-ID 13240377

357.
        IBBY honour list 2004. - Basel : International board on books for young people, 2004

821-93(01)"2004"=111
P:1š
COBISS.SI-ID 13240633

358.
KOBE, Marjana
        Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem : 1778-1850. - Maribor : Mariborska knjižnica, Revija Otrok in knjiga, 2004

821.163.6-93.09"1778/1850"
P:3š
COBISS.SI-ID 53428481

359.
        MODERN criticism and theory : a reader. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman, 2000

82.01/.09"19"(082):001.8=111
P:1š
COBISS.SI-ID 12621410

360.
NODELMAN, Perry
        The pleasures of children's literature. - 3rd ed. - Boston : Allyn and Bacon, 2003

821-93.09=111
P:1š
COBISS.SI-ID 19488354

361.
OAKES, Elizabeth H.
        American writers. - New York : Facts on File, 2004. - (American biographies) (Facts on File library of American history)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip046/20030157 43.html

821.111(73)(092)(031)=111
O:1
COBISS.SI-ID 27199330

362.
ROSE, Jacqueline
        The case of Peter Pan, or, The impossibility of children's fiction. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1993. - (New cultural studies)

821-93.09=111
P:1š
COBISS.SI-ID 13012281

363.
RUSSELL, Alison, 1957-
        Crossing boundaries : postmodern travel literature. - 1st ed. - New York : Palgrave, 2000

821.111(73).09=111
379.85:821-992=111
Z:1
COBISS.SI-ID 13206841

364.
ZIPES, Jack David
        Sticks and stones : the troublesome success of children's literature from Slovenly Peter to Harry Potter. - New York ; London : Routledge, 2002

821-93.09=111
P:1š
COBISS.SI-ID 13011769


82-3


365.
TASHIRO, Chisato
        Carlo Chamäleon. - 2. Aufl. - Gossau, Zürich : M. Neugebauer, 2004

821.521-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 11522618


82-93


366.
MCGUIRK, Leslie
        Snail boy. - London : Walker, 2003

821.111(73)-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 11295541


821 KNJIŽEVNOST.


367.
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 1977-
        Purple hibiscus : a novel. - 1st Anchor Books ed. - New York : Anchor Books, 2004

821.111(669)-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13191737

368.
ADLER, Laure
        A ce soir. - [Paris] : Gallimard, 2001. - (NRF)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13209913

369.
AHMATOVA, Anna Andreevna
        Anna Ahmatova. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Mojstri lirike)

821.161.1-1=161.1=163.6
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 215477760

370.
ALLIOTT, Catherine
        Oženjen čovek. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 2004. - (Biblioteka Megahit)

821.111-311.2=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 13045561

371.
ANDERSON, Tony, 1950-
        Bread and ashes : a walk through the mountains of Georgia. - London : Vintage, 2004

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13019449

372.
APPERRY, Yann, 1972-
        Farrago : roman. - Paris : B. Grasset, 2004

821.1331-311.2=111
D:1
COBISS.SI-ID 13211961

373.
ATWOOD, Margaret Eleonor, 1939-
        Alias Grace. - London : Bloomsbury, 1996

821.111(71)-311.2=111
821.111(71)-312.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13177913

374.
BANVILLE, John
        Prague pictures : portraits of a city. - London : Bloomsbury, 2003. - (The writer and the city)

821.111(417)-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13019705

375.
BARETIĆ, Renato, 1963-
        Osmi povjerenik. - Zagreb : AGM, 2003. - (Biblioteka Azbest)

821.163.42-311.2=163.4
M-1
COBISS.SI-ID 27022434

376.
BARKER, Pat
        The ghost road. - London [etc.] : Penguin Books, 1996

821.111-311.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 2048098

377.
BARTOL, Vladimir
        Alamut. - 1 vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003

821.163.6-311.2=162.3
D-1
COBISS.SI-ID 2118892

378.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        Izbrana dela. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004-

Dosedanja vsebina:
1: Murphy, 1938 / prevod Jože Stabej. - 2004. - 163 str. - Prevod dela: Murphy
2: Watt, 1953 / prevod Jože Stabej. - 2004. - 205 str. - Prevod dela: Watt
3: Zgodnje pesmi, proza, eseji / prevod Andrej E. Skubic, Tina Mahkota. - 2004. - 241 str. - Vsebina: Kurboskop = Whoroscope ; Ehine kosti = Echo's bones ; Več osti kot slasti = More pricks than kicks ; Dante --- Bruno, Vico --- Joyce = Dante --- Bruno, Vico --- Joyce ; Proust = Proust

821.111(417) Beckett S. 3
821.133.1 Beckett S. 3
D-1 M-1 Z-1 B-1
COBISS.SI-ID 216100608

379.
BEIGBEDER, Frédéric
        L'amour dure trois ans : roman. - [Paris] : Gallimard, 2003. - (Collection Folio)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 2459709

380.
BEIGBEDER, Frédéric
        Nouvelles sous ecstasy. - [Paris] : Gallimard, 2002. - (Collection Folio)

821.133.1-32=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 12963641

381.
BEIGBEDER, Frédéric
        Windows on the world : a novel. - London ; New York : Fourth Estate, 2004

821.133.1-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13137465

382.
BOTTON, Alain de, 1969-
        Le plaisir de souffrir. - [Paris] : Denoël, 2003. - (Domaine étranger)

821.111-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 12964153

383.
BOTTON, Alain de, 1969-
        Portrait d'une jeune fille anglaise. - [Paris] : Denoël, 2002. - (Domaine étranger)

821.111-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 12964409

384.
BRÉHAL, Nicolas
        Les corps célestes : roman. - [Paris] : Gallimard, 1993. - (NRF)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 38725633

385.
BRUSSIG, Thomas
        Wie es leuchtet : Roman. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2004

821.112.2-311.2=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 27466338

386.
CALVETTI, Paola
        Né con te né senza di te : storia di una passione. - 1a ed. - Milano : Bompiani, cop. 2004. - (Romanzo)

821.131.1-311.2=131.1
D-1
COBISS.SI-ID 13210937

387.
CAUWELAERT, Didier van, 1960-
        Rencontre sous X : roman. - Paris : A. Michel, 2002

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13210681

388.
CERRADA, Cristina, 1970-
        Companía. - Madrid : Ediciones Lengua de Trapo, 2004. - (Colección Nueva Biblioteca)

821.134.2-32=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13220153

389.
CHAMBAZ, Bernard
        L'orgue de barbarie : roman. - Paris : Éditions du Seuil, 1995

821.133.1-311.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 512079903

390.
CHEDID, Andrée
        Le message : roman. - [Paris] : Flammarion, 2000

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13211193

391.
CLAUDEL, Philippe
        Les âmes grises : roman. - Paris : Stock, 2004

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 27129442

392.
COELHO, Paulo
        Elf Minuten : Roman. - Zürich : Diogenes, 2003

821.134.3(81)-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13206585

393.
COETZEE, J. M., 1940-
        Life & times of Michael K. - London : Vintage, 1998

821.111(680)-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13137721

394.
COETZEE, J. M., 1940-
        Youth. - London : Vintage, 2003

821.111(680)-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 12805433

395.
COHEN, Albert
        Belle du Seigneur : roman. - [Paris] : Gallimard, 2003. - (NRF)

821.133.1(494)-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13210425

396.
COMBAZ, Christian
        Messieurs : roman. - [Paris] : Fayard, 2003

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13212473

397.
COMBESCOT, Pierre
        Les filles du calvaire : roman. - Monaco : Éditions du Rocher, 2000. - (Collection Prince Pierre de Monaco)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13216825

398.
CRUZ, Nilo
        Anna in the tropics. - 1st ed. - New York : Theatre Communications Group, 2003 [i. e.] 2004

821.111(73)-2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13200441

399.
ČEHOV, Anton Pavlovič
        Dama s psičkom : izbor kratke proze, novel in povesti. - Ljubljana : Študentska založba, 2004. - (Knjižna zbirka Beletrina)

821.161.1-32(081)
821.161.1.09 Čehov A.P.
D:1 M:1 Z:1
COBISS.SI-ID 216508928

400.
ĆIRIĆ, Zoran
        Smrt u El Pasu. - 2. izd. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 2004. - (Biblioteka Delo) (Dela Zorana Ćirića)

821.163.41-312.4=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 13046329

401.
DAI, Sijie
        Le complexe de Di : roman. - [Paris] : Gallimard, 2003. - (NRF)

821.133.1-311.2=133.1
821.581(44)-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 512240927

402.
DASWANI, Kavita, 1964-
        Kad se sutra udam. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 2004. - (Biblioteka Megahit)

821.111(73)-311.2=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 13044281

403.
DEAN, Louise
        Becoming strangers. - London : Scribner, 2004

821.111-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13189945

404.
DELAY, Florence
        Etxemendi : roman. - [Paris] : Gallimard, 1990. - (NRF)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13209657

405.
DENEŽKINA, Irina
        Daj mi! : (song for lovers). - 1. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2004. - (Zbirka Najst)

821.161.1-32
D:2 M:3 P:1 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 214317824

406.
DENNIS, Carl
        Practical gods. - New York : Penguin Books, 2001. - (Penguin poets)

821.111(73)-1=111
D-1
COBISS.SI-ID 13192249

407.
DESBORDES, Michele
        La demande : histoire. - Lagrasse : Verdier, 1998

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 6433585

408.
DIOME, Fatou, 1968-
        Le ventre de l'atlantique. - Paris : A. Carriere, 2004

821.133.1(663)-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13214265

409.
DJIAN, Philippe, 1949-
        Ça, c'est un baiser. - [Paris] : Gallimard, 2004. - (Collection Folio)

821.133.1-312.4=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13209145

410.
DUNN, Stephen, 1939-
        Different hours : poems. - 1st ed. - New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 2000

821.111(73)-1=111
D-1
COBISS.SI-ID 13178169

411.
ELECTORAT, Mauricio, 1960-
        La burla del tiempo. - 1.a ed. - Barcelona : Seix Barral, 2004. - (Biblioteca Breve)

821.134.2(83)-311.2=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13219385

412.
ESTERHÁZY, Péter
        Celestial harmonies. - London : Flamingo, 2004

821.511.141-312.6=111
M-1
COBISS.SI-ID 2580285

413.
FERMOR, Patrick Leigh
        Between the woods and water : on foot to Constantinople from the Hook of Holland: the Middle Danube to the Iron Gates. - London [etc.] : Penguin Books, 1988

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13045817

414.
FERNEY, Alice
        Dans la guerre : roman. - Arles : Actes Sud, 2003. - (Un endroit ou aller)

821.133.1-311.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13212217

415.
GAARDER, Jostein
        Zofijin svet : roman o zgodovini filozofije. - 3. izd. - Maribor : Obzorja, 2003. - (Gibraltar)

821.113.5-311.2
1(091)
P-2
COBISS.SI-ID 49264129

416.
GARCÍA Guerrero, Milagros
        Mendigo. - Madrid [etc.] : EDAF, 2004. - (Voz y tiempo)

821.134.2-311.2=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13220921

417.
GAVALDA, Anna, 1970-
        Je l'aimais. - Paris : J'ai Lu, 2003

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13217081

418.
GENAZINO, Wilhelm, 1943-
        Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman. - München ; Wien : Hanser, cop. 2003

821.112.2-311.2=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 13054265

419.
        La GRANDE anthologie de la chanson française. - [Paris] : Librairie générale française, cop. 2001. - (Livre de poche)

821.133.1-194=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13016633

420.
HAMMESFAHR, Petra
        Das letzte Opfer : Roman. - 2. Aufl. - [S. l.] : Wunderlich, 2002

821.112.2-312.4=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13197113

421.
HARDY, Thomas, 1840-1928
        Jude the obscure. - London [etc.] : Penguin Books, 1994. - (Penguin popular classics)

821.111-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 1692732

422.
HARRIS, Robert, 1957-
        Pompeji. - 10. Aufl. - München : Heyne, 2004

821.111-311.6=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13203769

423.
HAZZARD, Shirley, 1931-
        The great fire. - 1st ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2003

821.111(94)-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13183545

424.
HEINE, Heinrich
        Heinrich Heine. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Mojstri lirike)

821.112.2-1=112.2=163.6
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 215528960

425.
HENNIG von Lange, Alexa
        Erste liebe : Roman. - 1. Aufl. - Berlin : Rowohlt : Berlin Verlag, 2004

821.112.2-311.2=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 13233721

426.
HENNIG von Lange, Alexa
        Woher ich komme. - 1. Aufl. - Berlin : Rowohlt : Berlin Verlag, 2003

821.112.2-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 23267170

427.
HOLLINGHURST, Alan
        The line of beauty. - London : Picador, 2004

821.111-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13184057

428.
HOUELLEBECQ, Michel
        Lanzarote. - London : Vintage, 2004

821.133.1-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 9661238

429.
JELINEK, Elfriede
        Gier : ein Unterhaltungsroman. - 3. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004. - (Rororo)

821.112.2(436)-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13205817

430.
JELINEK, Elfriede
        Die Kinder der Toten : Roman. - 3. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004. - (Rororo)

821.112.2(436)-311.2=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 13205305

431.
JELINEK, Elfriede
        Michael : ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft. - 7. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004. - (Rororo)

821.112.2(436)-311.2=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 13235001

432.
KELLER, Nora Okja
        Žena za utehu. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 2003. - (Biblioteka Megahit)

821.111(73)-311.2=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 13043769

433.
KELMAN, James, 1946-
        How late it was, how late. - London : Vintage, 1998, cop. 1994

821.111(410.5)-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13178425

434.
KEROUAC, Jack, 1922-1969
        Lonesome traveler. - London ; Flamingo, 1994. - (A Flamingo modern classic)

821.111(73)-311.2=111
Z-1sp
COBISS.SI-ID 1017698

435.
LAHIRI, Jhumpa
        Der Namensvetter : Roman. - 1. Aufl. - München : K. Blessing, 2003

821.111(73)-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13204025

436.
LAHIRI, Jhumpa
        The namesake. - London : Flamingo, 2004

821.111(73)-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13232697

437.
LAPEYRE, Patrick
        L'homme-sour : roman. - Paris : P.O.L, 2004

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13214009

438.
LESSING, Doris May, 1919-
        Time bites : views and reviews. - London ; New York : Fourth Estate, 2004

821.111-4=111
M-1
COBISS.SI-ID 13203001

439.
LEVI, Carlo, 1902-1975
        Fleeting Rome : in search of la dolce vita. - Chichester (West Sussex) : John Wiley & Sons, 2004

821.131.1-94=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13234233

440.
LEVY, Andrea
        Small island. - London : Review, 2004

821.111-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 25866850

441.
LEWIS, Norman, 1908-
        A goddess in the stones : travels in India. - London : Picador : J. Cape, 1992

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13022521

442.
LEWIS, Norman, 1908-
        In Sicily. - London : Picador, 2001

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13019193

443.
        LONELY Planet-- on the edge : adventurous escapades from around the world. - Melbourne [etc.] : Lonely Planet Publications, 2000. - (Lonely Planet journeys)

821.111(73)-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13026105

444.
MAKSIMOVIĆ, Biljana
        Izopštena. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 2004. - (Biblioteka Megahit)

821.163.41-311.2=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 13048889

445.
MARGULIES, Donald
        Dinner with friends. - New York : Dramatists Play Service, cop. 2000

821.111(73)-2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13215289

446.
MARKLUND, Liza, 1962-
        Prime time : Roman. - 1. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2003

821.113.6-312.4=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13199673

447.
MARKLUND, Liza, 1962-
        Der rote Wolf : Roman. - 1. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2004

821.113.6-312.4=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13198905

448.
MARTEL, Yann
        Pijevo življenje. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Roman)

821.111(71)-311.2
D-6 M-8 B-4 Z-2
COBISS.SI-ID 129057024

449.
MARTEL, Yann
        Schiffbruch mit Tiger : Roman. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2004

821.111(71)-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13206329

450.
MAUVIGNIER, Laurent
        Apprendre a finir. - Paris : Les Éditions de Minuit, 2001

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13237561

451.
MAYLE, Peter
        Ein guter Jahrgang : Roman. - 2. Aufl. - München : K. Blessing, 2004

821.111-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13199929

452.
MCCALL Smith, Alexander, 1948-
        The Sunday Philosophy Club. - London : Little, Brown, 2004

821.111-312.4=111
M-1
COBISS.SI-ID 13190201

453.
MÉROT, Pierre
        Mammiferes : roman. - [Paris] : Flammarion, 2003

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13211449

454.
MICHON, Pierre, 1945-
        Abbés. - Lagrasse : Verdier, 2002

821.133.1-32=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13214521

455.
MILLHAUSER, Steven
        Martin Dressler : the tale of an American dreamer. - 1st Vintage contemporaries ed. - New York : Vintage Books, 1997. - (Vintage contemporaries)

821.111(73)-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13190457

456.
MINGARELLI, Hubert, 1956-
        Quatre soldats : roman. - Paris : Seuil, 2003

821.133.1-311.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 512616735

457.
MONTAIGU, Thibault de
        Les Anges brulent : roman. - [Paris] : Fayard, 2003

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13212985

458.
MONTERROSO, Augusto
        Literatura y vida. - Madrid : Alfaguara, 2004

821.134.2(728.1)-4=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13220409

459.
MULDOON, Paul
        Moy sand and gravel. - 1st ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2002

821.111-1=111
D-1
COBISS.SI-ID 13198137

460.
NAIPAUL, V. S., 1932-
        A house for Mr Biswas. - London : D. Campbell, 1995. - (Everyman's library)

821.111(729.87)-311.2=111
821.111(729.87).09 Naipaul V.S.=111
D-1
COBISS.SI-ID 8950114

461.
NERUDA, Pablo
        Pablo Neruda. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Mojstri lirike)

821.134.2(83)-1=134.2=163.6
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 215529216

462.
NEWBY, Eric
        A short walk in the Hindu Kush. - London ; Basingstoke ; Oxford : Picador : Collins, 1974

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 8353074

463.
        NOT the only planet : science fiction travel stories. - Melbourne [etc.] : Lonely Planet Publications, 1998. - (Lonely Planet journeys)

821.111(73)-322.9(082)=111
821.111-322.9(082)=111
D-1
COBISS.SI-ID 11502649

464.
NOTHOMB, Amélie
        Les catilinaires : roman. - Paris : Albin Michel, cop. 1995. - (Livre de poche)

821.133.1(493)-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 12963385

465.
NOTHOMB, Amélie
        The character of rain. - London : Faber and Faber, 2004

821.133.1(493)-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13188665

466.
NOTHOMB, Amélie
        Stupeur et tremblements : roman. - Paris : Albin Michel, cop. 1999. - (Livre de poche)

821.133.1(493)-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 12962361

467.
OGNJENOVIĆ, Vujica
        Paukova mreža. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 2002. - (Biblioteka Savremeni srpski pisci)

821.163.41-311.2=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 14555026

468.
OLMI, Véronique
        Bord de mer : roman. - Arles : Actes Sud, 2001

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13216057

469.
ORMESSON, Jean d', 1925-
        C'était bien. - [Paris] : Gallimard, 2003. - (NRF)

821.133.1-94=133.1
929 Ormesson J.d'=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13210169

470.
OSWALD, Georg M., 1963-
        Im Himmel : Roman. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2003

821.112.2-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 13205049

471.
PANCRAZI, Jean Noël, 1949-
        Tout est passé si vite : roman. - [Paris] : Gallimard, 2003. - (NRF)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 512721951

472.
PARIANI, Laura, 1951-
        La straduzione. - 1a ed. - Milano : Rizzoli, 2004. - (La scala)

821.131.1-312.6=131.1
D-1
COBISS.SI-ID 13200953

473.
PAULS, Alan
        El pasado. - 2.a ed. - Barcelona : Editorial Anagrama, 2004. - (Narrativas hispánicas)

821.134.2(82)-311.2=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13219129

474.
PRÉVERT, Jacques, 1900-1977
        Jacques Prévert. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Mojstri lirike)

821.133.1-1=133.1=163.6
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 214717952

475.
QUINT, Michel, 1949-
        Effroyables jardins : roman. - Paris : Éditions J. Losfeld, 2000. - (Collection Arcanes)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13165369

476.
RAMBAUD, Patrick
        La bataille : roman. - Paris : B. Grasset, 2002

821.133.1-311.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13211705

477.
RENDELL, Ruth, 1930-
        The Rottweiler. - London : Arrow Books, 2004

821.111-312.4=111
M-1
COBISS.SI-ID 13183289

478.
ROY, Arundhati
        The god of small things. - London : Harper Perennial, 2004, cop. 1997

821.111(540)-311.2=111
821.214-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13232953

479.
RUIZ Zafón, Carlos, 1964-
        Der Schatten des Windes : Roman. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 2003

821.134.2-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 19960376

480.
SALVAYRE, Lydie
        La déclaration : roman. - [Paris] : Éditions Verticales, 1999. - (Points)

821.133.1-311.2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13237305

481.
SCHLINK, Bernhard
        Selbs Mord : Roman. - Zürich : Diogenes, 2003. - (Diogenes Taschenbuch)

821.112.2-312.4=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 12820537

482.
SCHMITT, Eric-Emmanuel
        L'enfant de Noé : roman. - Paris : A. Michel, 2004

821.133.1-311.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13213497

483.
SCHMITT, Eric-Emmanuel
        La part de l'autre : roman. - 6. éd. - Paris : A. Michel, 2004. - (Le livre de poche)

821.133.1-312.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13216313

484.
SCHMITT, Eric-Emmanuel
        Variations énigmatiques. - Paris : A. Michel, 2004

821.133.1-2=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13213753

485.
SEMPRÚN, Jorge
        Veinte anos y un día. - 6.a ed. - Barcelona : Tusquets, 2004. - (Colección Andanzas)

821.134.2-311.2=134.2
821.133.1-311.2=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13219897

486.
SHAN, Sa, 1972-
        La joueuse de go. - [Paris] : Gallimard, 2004. - (Collection Folio)

821.133.1-311.6=133.1
821.581(44)-311.6=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 13209401

487.
SILVA, Lorenzo, 1966-
        Carta blanca. - Madrid : Espasa, 2004. - (Espasa narrativa)

821.134.2-311.2=134.2
D:1
COBISS.SI-ID 13220665

488.
SLOVO, Gillian, 1952-
        Ice road. - London : Little, Brown, 2004

821.111-311.6=111
D-1
COBISS.SI-ID 13200185

489.
SMOLNIKAR, Breda
        Najbolj zlata dépuška pripovedka o ihanski ruralki. - Depala vas : samozal., 2004

821.163.6-32
D:1
COBISS.SI-ID 216113920

490.
SOUTAR, Carolyn
        The real Nureyev : an intimate memoir of ballet's greatest hero. - Edinburgh ; london : Mainstream Publishing, 2004

821.111-94=111
792.8:929 Nureev R.G.=111
M:1
COBISS.SI-ID 13234745

491.
SPARKS, Nicholas
        The wedding. - London : Time Warner Paperbacks, 2004, cop. 2003

821.111(73)-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 6977588

492.
STASIUK, Andrzej, 1960-
        Devet. - Ljubljana : Študentska založba, 2004. - (Knjižna zbirka Beletrina)

821.162.1-311.2
821.162.1.09 Stasiuk A.
D-2 M-3 Z-1 B-1
COBISS.SI-ID 216508672

493.
STRACHAN, Zoë
        Spin cycle. - London : Picador, 2004

821.111(410.5)-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13205561

494.
TAYLOR, Kate, 1962-
        Madame Proust and the kosher kitchen. - London : Vintage, 2004

821.111(71)-311.2=111
M-1
COBISS.SI-ID 13183033

495.
THEROUX, Paul
        Dark star safari : overland from Cairo to Cape Town. - London : Penguin Books, 2003

821.111(73)-992=111
910.4(6)=111
D:1
COBISS.SI-ID 23292770

496.
THEROUX, Paul
        The happy isles of Oceania : paddling the Pacific. - London [etc.] : Penguin Books, 1992

821.111(73)-992=111
908(96)(092)=111
M-1
COBISS.SI-ID 444989

497.
THEROUX, Paul
        The Old Patagonian Express : by train through the Americas. - London [etc.] : Penguin, [2000?]

821.111(73)-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 1823549

498.
THEROUX, Paul
        The Pillars of Hercules : a grand tour of the Mediterranean. - London [etc.] : Penguin Books, 1996

821.111(73)-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 19062072

499.
THEROUX, Paul
        Riding the iron rooster : by train through China. - Harmondsworth (Middlesex) : Penguin Books : Hamish Hamilton, 1989

821.111(73)-992=111
908(510)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 6748210

500.
THESIGER, Wilfred, 1910-
        Arabian sands. - Reprinted with a second preface. - Harmondsworth (Middlesex) [etc.] : Penguin Books, 1991. - (Penguin travel library)

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13020729

501.
THUBRON, Colin
        Behind the wall : a journey through China. - London : Vintage, 2004

821.111-992=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13022777

502.
TIMM, Uwe, 1940-
        Am Beispiel meines Bruders. - 4. Aufl. - Köln : Kiepenhauer & Witsch, 2003

821.112.2-311.2=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 13206073

503.
TOLKIEN, J. R. R.
        Silmarillion. - Ljubljana : Gnostica : Karantanija, 2003

821.111-312.9
D-5 M-6 P-3 B-6 Z-2
COBISS.SI-ID 122064640

504.
TREMAIN, Rose
        The colour. - London : Vintage, 2004

821.111-311.2=111
D-1
COBISS.SI-ID 25867106

505.
        U počast Zelenoj Papigi : antologija portugalske pripovijetke. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2004. - (Biblioteka Književna smotra) (Biblioteka Na tragu klasika)

821.134.3-32(082)=163.4
821.134.3.09-3"19"=163.4
D-1
COBISS.SI-ID 13187897

506.
UNAMUNO, Miguel de
        Ljubav i pedagogija. - Zagreb : Demetra, 2004. - (Demetra) (Serija Atenej)

821.134.2-311.2=163.4
M:1
COBISS.SI-ID 54043649

507.
VOGEL, Paula
        How I learned to drive. - Revised ed. - New York : Dramatists Play Service, cop. 1998

821.111(73)-2=111
D-1
COBISS.SI-ID 13215545

508.
WALSER, Martin, 1927-
        Der Augenblick der Liebe : Roman. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2004

821.112.2-311.2=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 27171938

509.
WALTERS, Minette
        Disordered minds. - London : Pan Books, 2004

821.111-312.4=111
D-1 M-1
COBISS.SI-ID 13816380

510.
WILLIAMS, Charles Kenneth, 1936-
        Repair : [poems]. - 1st paperback ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2000, cop. 1999

821.111(73)-1=111
D-1
COBISS.SI-ID 13191225

511.
WORDSWORTH, William, 1770-1850
        William Wordsworth. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Mojstri lirike)

821.111-1=111=163.6
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 214718208

512.
WRIGHT, Charles, 1935-
        Black zodiac : [poems]. - 1st Noonday paperback ed. - New York : The Noonday Press, 1998

821.111(73)-1=111
D-1
COBISS.SI-ID 13184569

513.
WRIGHT, Doug
        I am my own wife : studies for a play about the life of Charlotte von Mahlsdorf. - 1st ed. - New York : Faber and Faber, 2004

821.111(73)-27=111
D-1
COBISS.SI-ID 13185593

514.
WRIGHT, Franz, 1953-
        Walking to Martha's vineyard : poems. - 1st ed. - New York : Alfred A. Knopf, 2004

821.111(73)-1=111
D-1
COBISS.SI-ID 13193017


821.163.6


515.
PREŽIHOV Voranc
        Solzice. - Bibliofilska izd. ob 110. obletnici pisateljevega rojstva. - Ljubljana : Prežihova ustanova, 2003

821.163.6-93-32
821.163.6.09 Prežihov V.
012 Prežihov V.
P:1A
COBISS.SI-ID 125909760


9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


516.
        ALEXANDER the Great : historical texts in translation. - Malden (MA) : Blackwell Publishing, 2004. - (Blackwell sourcebooks in ancient history)

94(38/39):929 Aleksander Veliki=111
M:1
COBISS.SI-ID 13161785

517.
AZEMA, James
        Libya : the travel guide. - 1st ed. - Bath : Footprint, cop. 2000. - (Footprint handbooks)

913(612)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 5963448

518.
BEEVOR, Antony, 1946-
        Stalingrad. - London : Penguin Books, 1999

94(47 Stalingrad)"1942/1943"=111
M:1
COBISS.SI-ID 1655924

519.
BRETT, Michael
        South Africa. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2003. - (Eyewitness travel guides)

913(680)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13207097

520.
BRIERLEY, John
        A Pilgrim's guide to the Camino Francés : the ancient pilgrim path also known as Camino de Santiago : from St. Jean Pied de Port to Santiago de Compostela. - English ed. - Forres : Findhorn, 2003. - (Camino guides)

913(467)(036):248.21=111
M:1
COBISS.SI-ID 12846137

521.
        BRIJUNI. - Zagreb : Fabra, 2003. - (Biseri Jadrana)

908(497.5 Brioni)=163.4
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 12818489

522.
BUNTING, Madeleine
        The model occupation : the Channel islands under German rule 1940-45. - London : Pimlico, 2004

94(423.4)"1940/1945"=111
M:1
COBISS.SI-ID 1656948

523.
CLOGG, Richard, 1939-
        A concise history of Greece. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - (Cambridge concise histories)

94(495)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12513544

524.
COHEN, Mark Julian
        History in quotations. - London : Cassell, 2004

94(100)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12997433

525.
CRAMPTON, R. J.
        A concise history of Bulgaria. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - (Cambridge concise histories)

94(497.2)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13016121

526.
CZERNIEWICZ-Umer, Teresa
        Poland. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2004. - (Eyewitness travel guides)

913(438)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 9702961

527.
D'ALTROY, Terence N.
        The Incas. - Oxford : Blackwell Publishing, 2003. - (The peoples of America)

94(399.7)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13003833

528.
DANIELL, Christopher
        From Norman Conquest to Magna Carta : England 1066-1215. - London ; New York : Routledge, 2003

94(41)"1066/1215"=111
M:1
COBISS.SI-ID 12996153

529.
DE Blij, Harm J.
        Geography : realms, regions, and concepts. - 11th ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2004

913(100)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13119033

530.
DILKS, Christabelle
        Argentina. - 3rd ed. - Bath : Footprint, 2003

913(82)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13207353

531.
DYDYŃSKI, Krzysztof
        Kraków. - 1st ed. - Melbourne [etc.] : Lonely Planet Publications, 2000. - (Lonely planet)

913(438 Krakov)(036)=111
D:1,Z:1
COBISS.SI-ID 3505051

532.
        ECUADOR, Galápagos. - 3rd ed. - Singapore : APA Publications, 2004. - (Insight guides)

913(866)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13207865

533.
ELIOT, Joshua
        Laos. - 2nd ed. - Bath : Footprint Handbooks, cop. 1999. - (Footprint handbooks)

913(598)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13207609

534.
FROST, Orcutt William, 1926-
        Bering : the Russian discovery of America. - New Haven ; London : Yale University Press, 2003

929 Bering V.J.=111
910.4(98)"17"=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13235769

535.
GASCOIGNE, Bamber
        The dynasties of China : a history. - 1st Carroll & Graf ed. - New York : Carroll & Graf Publishers, 2003

94(510)"-/1912"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13007417

536.
        GEOGRAFSKI informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004. - Ljubljana : Založba ZRC, 2004

910.1:004:659.2(497.4)(082)
M:1
COBISS.SI-ID 214921728

537.
GILBERT, Martin, 1936-
        From the ends of the earth : the Jews in the 20th century. - London : Cassell & co, 2001

94(=511.141)"19"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13001017

538.
        GUATEMALA, Belize & Yucatán. - 1st ed. - London : APA Publications, 2000. - (Insight guide)

913(72)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 11420218

539.
GUŠTIN, Damijan
        Notranjski odredi : I. april 1942 - julij 1942, II. september 1942 - december 1942, III. december 1942 - maj 1943, IV. december 1943 - maj 1945. - Cerknica : Skupnost borcev Notranjskih odredov, 2004. - (Knjižnica NOV in POS 31/2-3)

94(497.4-13)"1942/1945"
M:1
COBISS.SI-ID 214757120

540.
HALL, Colin Michael, 1961-
        The geography of tourism and recreation : environment, place and space. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2002

911.3:338.4=111
379.85:911.3=111
M-1
COBISS.SI-ID 6879896

541.
        HANDBOOK of cultural geography. - London ; Thousand Oaks (Calif.) : Sage Publications, 2003

911.3:316.7(082)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13025593

542.
        HISTORY and biography : essays in honour of Derek Beales. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1996

94"17/19":929(082)=111
M:1
COBISS.SI-ID 8554338

543.
HOBSBAWM, Eric J., 1917-
        The age of capital : 1848-1875. - London : Phoenix Press, 2000. - (History of civilization)

94(4)"1848/1875"=111
316.323.6=111
M:1
COBISS.SI-ID 12994873

544.
HOBSBAWM, Eric J., 1917-
        The age of empire : 1875-1914. - London : Phoenix Press, 2000. - (History of civilization)

94(100)"1875/1914"=111
M:1
COBISS.SI-ID 12996921

545.
HOBSBAWM, Eric J., 1917-
        On history. - Reprinted. - London : Abacus, 2002

930.1=111
M:1
COBISS.SI-ID 13015609

546.
HORNE, Alistair
        The age of Napoleon. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2004

94(44)"1795/1820"=111
M-1
COBISS.SI-ID 12986169

547.
HÖSCH, Edgar
        Geschichte der Balkanländer : von der Frühzeit bis zur Gegenwart. - 3., durchgesehene und erweiterte Aufl. - München : C. H. Beck, 1995. - (Beck's Historische Bibliothek)

94(497)=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 55520768

548.
HOSKING, Geoffrey
        Russia and the Russians : from earliest times to 2001. - London [etc.] : Penguin Books, 2002

94(47)=111
M:1
COBISS.SI-ID 30160128

549.
JACKSON, Julian
        The fall of France : the Nazi invasion of 1940. - Oxford : Oxford University Press, 2004

94(44)"1940"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13014329

550.
JANKOVIĆ, Vladeta, 1940-
        Kdo je kdo v antiki : mitologija, zgodovina, umetnost. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004

930.85(37/38)(031)
292:929(031)
D:1č+1 M:1č+1 P:1č Z:1 B:1 O:1
COBISS.SI-ID 216470528

551.
JASKIĆ, Safet
        Srbokomunistički zločin nad Bosnom. - Reprint izd. - Tuzla : Hamidović, 2003

94(497.1)"1941/..."=163.4
323(497.1)"1941/..."=163.4
M:1
COBISS.SI-ID 128318976

552.
KAČIČNIK Gabrič, Alenka
        O kmečkih dolgovih nekoliko drugače : problem servitutnih pravic na posestvu Snežnik. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Arhiv Republike Slovenije, 2004. - (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino)

94(497.4-13)
630(497.4-13)(091)
347.26(497.4-13)(091)
D:1
COBISS.SI-ID 214757632

553.
KAPPELER, Andreas
        Kleine Geschichte der Ukraine. - 2., aktualisierte Aufl. - München : C.H. Beck, 2000. - (Beck'sche Reihe)

94(477)"12/19"=112.2
M:1
COBISS.SI-ID 13015865

554.
KELLY, Rosanna
        Russia. - London : Flint River, cop. 1994. - (A Motovun Group book)

908(470)=111
779:908(470)
Z:1č
COBISS.SI-ID 43264256

555.
KENNEDY, Hugh
        Mongols, Huns and Vikings : nomads at war. - London : Cassell, 2002. - (Cassell's history of warfare)

94(4+5)"4/15"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13001273

556.
KING, Charles, 1967-
        The Black Sea : a history. - Oxford : Oxford University Press, 2004

94(262.5)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 4529760

557.
KIRSCHBAUM, Stanislav J.
        A history of Slovakia : the struggle for survival. - New York : St. Martin's Griffin, 1995

94(437.6)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13012537

558.
KOZINC, Željko
        Lep dan kliče 2 : 100 izletov. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
P:2
COBISS.SI-ID 214570240

559.
KOZINC, Željko
        Lep dan kliče 3 : 150 izletov. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
P:2
COBISS.SI-ID 128205056

560.
KOZINC, Željko
        Lep dan kliče : 150 izletov po Sloveniji. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004

913(497.4)(036)
P:2
COBISS.SI-ID 214568704

561.
LAZANSKI, Miroslav
        Hitler je pobedio. - Beograd : Knjiga-komerc, 2003. - (Biblioteka Posebna izdanja)

94(497.1)"199"=163.4
327(100)=163.4
355(497.1)"199"
D:1
COBISS.SI-ID 213467904

562.
LLOYD, Alan
        Marathon : the story of civilizations on Collision course. - Paperback ed. - London : Souvenir Press, 2004

94(38)"-04"=111
M:1
COBISS.SI-ID 12995897

563.
LOVRENČAK, Franc
        Osnove biogeografije. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2003

911.2:574.9(075.8)
574.9(075.8)
M-1
COBISS.SI-ID 124743680

564.
MAALOUF, Amin
        Origines. - Paris : B. Grasset, 2004

929 Maalouf =133.1
929 Maalouf A.=133.1
D:1
COBISS.SI-ID 27628642

565.
MANNHEIM, Ivan
        Jordan, Syria & Lebanon handbook. - 1st ed. - Bath : Footprint Handbooks ; Lincolnwood (Chicago) : Passport Books, 1998

913(569)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 9855647

566.
MCINTYRE, Chris
        Botswana : Okavango Delta, Chobe, Northern Kalahari : the Bradt travel guide. - Chalfont St Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Peguot Press, 2003. - (Bradt travel guides)

913(689)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13200697

567.
        MERCIA : an Anglo-Saxon kingdom in Europe. - London ; New York : Leicester University Press, 2001. - (Studies in the early history of Europe)

94(410)"814/1066"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13000761

568.
MORLEY, Neville
        Ancient history : key themes and approaches. - London ; New York : Routledge, 2000. - (Routledge key guides)

94(37/38)(031)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12995641

569.
NATEK, Marjeta
        Portrait of the regions. Vol. 9, Slovenia. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000

914/919(497.4)=111
M:1
COBISS.SI-ID 476862

570.
NEĆAK, Dušan
        Oris sodobne obče in slovenske zgodovine : učbenik za študente 4. letnika. - Ljubljana : Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2003

94(100)"19"(075.8)
94(497.4)"19"(075.8)
D:2 M:2
COBISS.SI-ID 124319744

571.
        The OTHER side of Western civilization : readings in everyday life. - 5th ed. - Fort Worth [etc.] : Harcourt College Publishers, 2000

Vsebina:
Vol. 1: The Ancient World to the Reformation / edited by Stanley Chodorow, Marci Sortor. - Bibliografija: str. 413
Vol. 2: The Sixteenth century to the present / edited by Peter N. Stearns. - Bibliografija: str. 419-421

94"-5/..."(082)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12193122

572.
        The OXFORD companion to local and family history. - Reissued with a new cover. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - (Oxford paperback reference)

94(410)(031)=111
M:1
COBISS.SI-ID 12994105

573.
        The OXFORD handbook of economic geography . - Oxford (England) ; New York : Oxford University Press, 2003

911.3:33(082)=111
M:1
COBISS.SI-ID 13025849

574.
        PAKISTAN & the Karakoram Highway. - Footscray (Vic) : Lonely Planet Publications, cop. 2004. - (Lonely planet)

913(549.1)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 4655411

575.
PHILLIPS, Jonathan
        The Fourth Crusade and the sack of Constantinople. - London : J. Cape, 2004

94(496)"12"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13004601

576.
PLUT, Dušan
        Geografija vodnih virov. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2000

911.2:556(075.8)
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 106829056

577.
PLUTARCHUS
        Vzporedni življenjepisi. - Ljubljana : DZS, 2004-. - (Zbirka Muzajon)

Dosedanje vsebina:
1: Tezej-Romul, Likurg-Numa, Solon-Publikola. - 2004. - 302 str.

929(37/38)
94(37/38):929
D:2 M:2 B:1 Z:1
COBISS.SI-ID 212920064

578.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 10, Bulgaria. - Luxembourg : Office for the Official Publications of the European Comunities, 2000

914/919(497.2)=111
332.1(497.2)=111
M:1
COBISS.SI-ID 117094912

579.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 11, Romania. - Luxembourg : Office for the Official Publications of the European Comunities, 2001

914/919(498)=111
332.1(498)=111
M:1
COBISS.SI-ID 19937378

580.
        PORTRAIT of the regions. Volume 2, France, United Kingdom, Ireland. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1993

914/919(4-011/-015)=111
332.1(437.6)=111
M:1
COBISS.SI-ID 52896768

581.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 3, Portugal, Spain, Italy, Greece. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 1993

914/919(4-13)=111
332.1(4-13)=111
M:1
COBISS.SI-ID 33819905

582.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 4, Austria, Finland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1996

914/919(4-011/-015)=111
332.1(4-011/-015)=111
M:1
COBISS.SI-ID 41329153

583.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 6, Czech Republic, Poland. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000

914/919(437.1/.2)=111
914/919(438)=111
M:1
COBISS.SI-ID 14215266

584.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 7, Slovakia. - Luxembourg : Office for the Official Publications of the European Comunities, 2000

914/919(437.6)=111
332.1(437.6)=111
M:1
COBISS.SI-ID 117094400

585.
        PORTRAIT of the regions. Vol. 8, Estonia, Latvia, Lithuania. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000

913/919(474.2)=111
913/919(474.3)=111
913/919(474.5)=111
332.1(474.2/.5)=111
M:1
COBISS.SI-ID 117095168

586.
        PORTRAIT of the regions. Portugal. - Luxembourg : Office for the Official Publications of the European Comunities, 1998

914/919(469)=111
332.1(469)=111
M:1
COBISS.SI-ID 369086

587.
PULSIPHER, Lydia M.
        World regional geography : global patterns, local lives. - 2nd ed. - New York : W. H. Freeman and Company, 2002

913(100)=111
M:1
COBISS.SI-ID 512013440

588.
RIĐANOVIĆ, Josip
        Geografija mora. - 2. izd. - Samobor : Meridijani, 2004. - (Biblioteka Geographia Croatica)

91(26)=163.4
551.46=163.4
M:1
COBISS.SI-ID 13215801

589.
ROBERTSON, Ian, 1928-
        A traveller's history of Portugal. - London : Cassell & Co ; Moreton-in-Marsh (Gloucestershire) : A Windrush Press Book, 2002. - (A traveller's history)

94(469)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 13021497

590.
ROUSSEAU, George Sebastian
        Yourcenar. - London : Haus Publishing, 2004. - (Life & times)

929 Yourcenar M.=111
M:1
COBISS.SI-ID 13233977

591.
ROWTHORN, Chris
        Kyoto. - 2nd ed. - Melbourne [etc.] : Lonely Planet Publications, 2001. - (Lonely planet)

913(520 Kyoto)(036)=111
Z:1
COBISS.SI-ID 3565467

592.
ROYLE, Trevor
        Crimea : the Great Crimean War : 1854-1856. - 1st Palgrave Macmillan paperback ed. - New York ; Basingstoke (Hampshire) : Palgrave Macmillan, 2004

94(477.75)"1854/1856"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13013817

593.
SCHWEGEL, Jožef
        Na cesarjev ukaz : spomini politika in diplomanta. - Ljubljana : Slovenska matica, 2004

929 Schwegel J.
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 215991808

594.
SÍS, Peter
        The tree of life : a book depicting the life of Charles Darwin, naturalist, geologist & thinker. - 1st ed. - New York : F. Foster Books : Farrar, Straus and Giroux, 2003

929 Darwin Ch.(02.053.2)=111
575.8(02.053.2)
P:1PR
COBISS.SI-ID 10592306

595.
        SLOVENIJA : pokrajine in ljudje. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001

913(497.4)
P:2
COBISS.SI-ID 115293440

596.
SOBOLIK, Kristin Dee
        Archaeobiology. - Walnut Creek [etc.] : AltaMira Press, 2003. - (Archaeologist's toolkit)

903.9=111
M:1
COBISS.SI-ID 12995385

597.
STRAHLER, Alan H.
        Modern physical geography. - 4th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, 1992

911.2=111
M:1
COBISS.SI-ID 972898

598.
SUMMERFIELD, Michael A.
        Global geomorphology : an introduction to the study of landforms. - Harlow (Essex) [etc.] : Pearson : Prentice Hall, 1991

911.2:551.4=111
M:1
COBISS.SI-ID 18611042

599.
ŠEGOTA, Tomislav
        Klimatologija za geografe. - 3., prerađeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

911.2:551.58(075.8)
551.58(075.8)
M-1
COBISS.SI-ID 3295330

600.
        TANZANIA & Zanzibar. - 1st ed. - Singapore : Apa Publications, 2003. - (Insight guides) (Discovery channel)

913(678)(036)=111
D:1 M:1
COBISS.SI-ID 14137403

601.
TOPLIŠEK, Janez
        Rodoslovje : genealogija kot znanost in hobi. - Trzin : samozal. J. Toplišek, 2004

929.5(035)
M:1
COBISS.SI-ID 214887936

602.
        The TRAVEL book : a journey through every country in the world. - Melbourne : Lonely Planet Publications, 2004

913(100)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 4778782

603.
        VIKTORJEV spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji = Viktorjev spodmol and Mala Triglavca : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU = Institute of archaeology at ZRC SAZU : Založba ZRC = ZRC Publishing, 2004. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae)

903(497.4)(082)"633"=163.6=111
M:1
COBISS.SI-ID 215305984

604.
        VIRI o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Del 2, Slovenci in federacija. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2003. - (Viri)

94(497.4)"1988/1991"(093)
323(497.4)"1988/1991"(093)
94(497.1)"1988/1991"(093)
M:1
COBISS.SI-ID 123555328

605.
        VIRI o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Del 3, Osamosvojitev in mednarodno priznanje. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2004. - (Viri)

94(497.4)"1991/1992"(093)
M:1
COBISS.SI-ID 214258944

606.
VRIŠER, Igor
        Agrarna geografija. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 1995

911.3:338.43(075.8)
M:1
COBISS.SI-ID 44706816

607.
VRIŠER, Igor
        Industrijska geografija. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2000

911.3:338.45(075.8)
M:1
COBISS.SI-ID 110094848

608.
WACE, ok. 1100-ok. 1175
        The history of the Norman people : Wace's Roman de Rou. - Woodbridge : The Boydell Press, 2004

94(442.1/.5)"911-1106"=111
M:1
COBISS.SI-ID 13108281

609.
WAUGH, David
        Geography : an integrated approach. - 3rd ed. - Walton-on-Thames [etc.] : Nelson, 2002

911=111
372.891
M:1
COBISS.SI-ID 1107586

610.
WHITTLE, Brian
        Prescription for murder : the true story of mass murderer dr. Harold Shipman. - London : Time Warner Paperbacks, 2003

929 Shipman H.:343.61=111
D:1
COBISS.SI-ID 891470


908


611.
RELLIE, Annalisa
        Montenegro : the Bradt travel guide. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2003. - (Bradt travel guides)

913(497.16)(036)=111
Z:1SP
COBISS.SI-ID 21410402


C MLADINSKA KNJIŽEVNOST - C


612.
ABEDI, Isabel
        Alberta išče ljubezen. - Ljubljana : Kres, 2004

821.112.2-93-34
D:1 M:2 P:1A+4 B:3
COBISS.SI-ID 126630912

613.
        BOŽIČNE zgodbe za 24 lepih večerov. - Ljubljana : Kres, 2003

821.112.2-93-34
D:1 M:2 P:1A+4 B:3 Z:1
COBISS.SI-ID 124297216

614.
HÄNEL, Wolfram
        Ko so snežaki božič praznovali. - Ljubljana : Kres, 2004

821.112.2-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 128786176

615.
MCBRATNEY, Sam
        Trije najljubši medvedki. - Ljubljana : Epta, 2004

821.111-93-34
M:1 P:1A+4 B:1
COBISS.SI-ID 129388800

616.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Twinkle Sleepyhead. - Ljubljana : Sanje, 2004. - (Zbirka Sanjska knjigica)

821.163.6-93-34=111
P:1A
COBISS.SI-ID 216310784

617.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Zvezdica Zaspanka. - Ljubljana : Sanje, 2004

821.163.6-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 127511296

618.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Zvezdica Zaspanka. - Skrajšana izd. - Ljubljana : Sanje, 2004. - (Zbirka Sanjska knjigica)

821.163.6-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 216310016

619.
MLAKAR, Ida
        Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. - Radovljica : Didakta, 2004

821.163.6-93-34
P:1A+3 B:2
COBISS.SI-ID 214742272

620.
PICKERING, Jimmy
        To je jesen. - Ljubljana : Kres, 2004. - (Zbirka To so letni časi)

821.111-93-1
P:1A+2
COBISS.SI-ID 128728576

621.
PICKERING, Jimmy
        To je poletje. - Ljubljana : Kres, 2004. - (Zbirka To so letni časi)

821.111-93-1
P:1A+2
COBISS.SI-ID 128728320

622.
PICKERING, Jimmy
        To je pomlad. - Ljubljana : Kres, 2004. - (Zbirka To so letni časi)

821.111-93-1
P:1A+2
COBISS.SI-ID 128728064

623.
PICKERING, Jimmy
        To je zima. - Ljubljana : Kres, 2004. - (Zbirka To so letni časi)

821.111-93-1
P:1A+2
COBISS.SI-ID 128728832

624.
REMŠKAR, Slavica
        Medvedek, kaj delaš?. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Velike slikanice)

821.163.6-93-34
D:1 M:1 P:1A+4 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 128757504

625.
VAN Allsburg, Chris
        Polarni vlak. - Ljubljana : Kres, 2005

821.111(73)-93-34
P:1A+2 B:2
COBISS.SI-ID 216403200

626.
ZAJC, Dane
        Hiša sanja : izbrane pesmi za otroke. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Sončnica)

821.163.6-93-1
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 214593024

627.
        ZLATO srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo : 24 pesmi, pravljic in ugank za božično-novoletni čas. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - (Zbirka Velike slikanice)

821-93-82
P:1A+2 B:1
COBISS.SI-ID 215651072


L MLADINSKA KNJIŽEVNOST - L


628.
        SVETOVNE pravljice. - Ljubljana : Nova revija, 2004. - (Zbirka Pravljice)

398.2(100)(02.053.2)
P:1A+2
COBISS.SI-ID 216314624


M MLADINSKA KNJIŽEVNOST - M


629.
BURGESS, Melvin
        Dama : življenje kuzle. - 1. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2004. - (Zbirka Najst)

821.111-93-311.2
D:1 M:1 P:1A+2 Z:1
COBISS.SI-ID 214000896

630.
GLAZEBROOK, Crissie
        Norolescenti. - 1. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2003. - (Zbirka Najst)

821.111-93-311.2
D:1 M:2 P:1A+2 B:2 Z:1
COBISS.SI-ID 126665472


m821 MLADINSKA KNJIŽEVNOST - RAZEN C,P,M,L


631.
ANDERSEN, Hans Christian
        The nightingale. - London : Walker Books, 2003

821.113.4-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 13038905

632.
APPELGREN, Tove
        Josefine will nicht schlafen gehen. - Hamburg : F. Oetinger, 2004

821.113.6-93-32=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13034297

633.
BARDILL, Linard
        Zaubermaus und Marzipan. - Gossau, Zürich : M. Neugebauer, cop. 2004

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 11523130

634.
BERG, Christian
        Tamino Pinguin und das Größte und schönste Geschenk der Welt. - Stuttgart ; Wien : Thienemann, cop. 2004

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 11525178

635.
BYNG, Georgia
        Molly Moon stops the world. - New York : HarperCollins Publisher, 2003

821.111-93-311.2=111
D:1
COBISS.SI-ID 13199417

636.
BYNG, Georgia
        Molly Moon's incredible book of hypnotism. - New York : HarperCollins Publisher, 2003

821.111-93-311.2=111
D:1
COBISS.SI-ID 13199161

637.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Alice's adventures in Wonderland. - London : Walker Books, 2003

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 13040697

638.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Nonsense verse. - London : Bloomsbury Children's Books, 2002. - (Bloomsbury children's classics)

821.111-93-1=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 10591794

639.
COLE, Babette
        Mummy never told me. - London : Red Fox, 2004

821.111-93-32=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 13040441

640.
CRABTREE, Sally
        The higgledy piggledy pigs. - London : Macmillan Children's Books, 2004

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 13029177

641.
DONALDSON, Julia
        A squash and a squeeze. - London : Macmillan Children's, 2003

821.111-93-1=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 25293

642.
ERLBRUCH, Wolf
        La grande question. - Paris : Éditions Etre, 2004

821.112.2-93-34=133.1
P:1PR
COBISS.SI-ID 10591538

643.
FAHR, Peter, 1958-
        Pups!. - Wien ; München : A. Betz, cop. 2003

821.112.2-93-32=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13030201

644.
FUNKE, Cornelia
        Die Glücksfee. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2003. - (Fischer Schatzinsel)

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13029689

645.
FUNKE, Cornelia
        Der wildeste Bruder der Welt. - Hamburg : F. Oetinger, 2004

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13028921

646.
GRIMM, Jacob
        Rumpelstilzchen. - Stuttgart ; Wien : Thienemann, cop. 2004. - (Märchen-Bilderbücher)

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 10592818

647.
        HIDDEN tales from Eastern Europe. - 1st paperback ed. - London : Frances Lincoln, 2003

398.2(4-015)(02.053.2)=111
P:1A
COBISS.SI-ID 10585650

648.
HUAINIGG, Franz-Joseph, 1966-
        Meine Füße sind der Rollstuhl. - Überarbeitete Neuaufl. - Wien ; München : A. Betz, 2003

821.112.2-93-32=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13032505

649.
KOECHLIN, Lionel
        Salut les bébés!. - [Paris] : Seuil Jeunesse, 2001

769.81=133.1
P-1PR
COBISS.SI-ID 13032761

650.
KOPELKE, Lisa
        Excuse me!. - London ; New York ; Sydney : Pocket Books, 2004

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 11295029

651.
LEVSTIK, Fran
        Martin Krpan. - Ljubljana : Prešernova družba, 2004

821.163.6-93-34=111
P:1A
COBISS.SI-ID 215714048

652.
LEVSTIK, Fran
        Martin Krpan. - Ljubljana : Prešernova družba, 2004

821.163.6-93-34=112.2
P:1A
COBISS.SI-ID 215714816

653.
LEVSTIK, Fran
        Martin Krpan. - Ljubljana : Prešernova družba, 2004

821.163.6-93-34=131.1
P:1A
COBISS.SI-ID 215715072

654.
LEWIS, J. Patrick
        The last resort. - London : J. Cape, 2003. - (A Tom Maschler Book)

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 1923694

655.
LUCIANI, Brigitte
        Die Hempels räumen auf!. - Gossau, Zürich : M. Neugebauer, cop. 2004

821.112.2-93-32=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 1906798

656.
MINNE, Brigitte
        The best bottom. - London : Macmillan Children's Books, cop. 2003

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 25805

657.
MJUTA Povasnica
        Jubute e Arpit : lejende des Valadis dal Nadison. - Udine : Societât filologjche Furlane, 1995. - (Collana Flores)

821.163.6(450.34)-93-34=132
P:1A
COBISS.SI-ID 2085868

658.
MOSS, Miriam
        Das große Haareraufen. - Berlin : Bloomsbury Kinderbücher & Jugendbücher, 2004

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 13035577

659.
MOSS, Miriam
        Scritch scratch. - London : Orchard Books, 2002. - (Orchard picturebooks)

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 2177853

660.
MUCK, Desa
        Welche Farbe hat die Welt?. - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2002

821.163.6-93-34
P:1A
COBISS.SI-ID 1011668

661.
NAHRGANG, Frauke
        Hilfe für den Weihnachtsmann. - Hamburg : Ellermann, 2002

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 26061

662.
NAPP, Daniel
        Dr. Brumm versteht das nicht. - Stuttgart ; Wien : Thienemann, cop. 2004

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13035321

663.
NORAC, Carl
        My daddy is a giant. - London : Macmillan Children's Books, cop. 2004

821.111-93-32=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 4717342

664.
PELLEGRINO, Marjorie White
        I don't have an Uncle Phil anymore. - Washington, D.C. : Magination Press, 1998

821.111(73)-93-311.2=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 2533693

665.
PINTO, Sara
        The alphabet room. - London : Bloomsbury Children's, cop. 2003

769.81=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 19971128

666.
PROKOF´EV, Sergej Sergeevič
        Peter und der Wolf : ein Märchen. - 2. Aufl. - Gossau, Zürich ; Hamburg : Nord-Süd Verlag, 2002. - (Ein Nord-Süd Bilderbuch)

821.161.1-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13041209

667.
PUTHIER, Céline
        Le Chat botté. - Paris : Magnard, 2002. - (Magnard jeunesse)

821.133.1-93-34=133.1
P:1PR
COBISS.SI-ID 11296053

668.
ROBBERECHT, Thierry
        Eva im Land der verlorenen Schwestern. - Düsseldorf : Sauerländer, cop. 2004

821.112.5-93-32=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 2538557

669.
ROMAN, Ghislaine
        Le livre des peut-etre. - Toulouse : Milan Jeunesse, 2003

821.133.1-93-84=133.1
P:1PR
COBISS.SI-ID 13041721

670.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter und der Gefangene von Askaban. - Hamburg : Carlsen, 1999

821.111-93-34=112.2
D:1
COBISS.SI-ID 8466839

671.
SHAVICK, Andrea
        You'll soon grow Alex. - London : Orchard Books, 2000. - (Orchard picturebooks)

821.111-93-32=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 2569021

672.
        TALES growing up into secrets : an anthology of contemporary Slovene youth literature. - Ljubljana : Slovene Writers' Association : Slovene P.E.N. : Association of the Slovene Literary Translators, 2004. - (Litterae slovenicae)

821.163.6-93-82=111
821.163.6-93.09=111
P:1š
COBISS.SI-ID 215055616

673.
TAYLOR, G. P.
        Shadowmancer. - Special ed. - London : Faber and Faber, 2003

821.111-93-312.9=111
D:1
COBISS.SI-ID 13179193

674.
THEO
        Oskar und Huu : eine Geschichte. - Düsseldorf : Sauerländer, cop. 2004

821.133.1-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13041465

675.
THOMPSON, Colin, 1942-
        The last alchemist. - Red Fox ed. - London : Red Fox, 2001

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 11294773

676.
VANDER Zee, Ruth
        Erika's story. - London : J. Cape, 2004

821.111(73)-93-32=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 13040953

677.
VERROEN, Dolf, 1928-
        Un paradis pour Petit Ours. - Toulouse : Milan Jeunesse, 2003

821.112.5-93-34=133.1
P:1PR
COBISS.SI-ID 11294261

678.
WADDELL, Martin
        Hi, Harry!. - London ; Boston ; Sydney : Walker Books, 2003

821.111-93-34=111
P:1PR
COBISS.SI-ID 6946200

679.
WEIGELT, Udo
        Maulwurfs Weltreise. - Gossau, Zürich : M. Neugebauer, cop. 2003

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13040185

680.
WEIKERT, Claudia
        Ei Ei Ei für Lothar. - Stuttgart ; Wien : Thienemann, cop. 2004

821.112.2-93-34=112.2
P:1PR
COBISS.SI-ID 13030713


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO