COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI-OOK0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO. MENEDŽMENT


1.
BLANCHARD, Kenneth H., 1939-
        Veliko denarja! : [kako zaslužiti veliko denarja tako zase kot za svoje podjetje] / Ken Blanchard in Sheldon Bowles ; [prevedla Karin Pečnikar]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2009 (Čakovec : Zrinski). - 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoletje)

Prevod dela: Big bucks!. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorjih: str. 123-124
ISBN 978-953-236-171-1
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) Uspešnost - Psihologija - Priročniki c) Finance - Priročniki

005.336.1(035):159.9
336.051(035)
COBISS.SI-ID 10181791

2.
MIHALIČ, Renata
        Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije : [praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za upravljanje in merjenje korporativnega intelektualnega kapitala, z ukrepi za njegov razvoj in krepitev] / Renata Mihalič. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 104 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Managerjeva orodja)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 90-104
ISBN 978-961-91837-6-2
a) Znanje - Management b) Kadri - Upravljanje c) intelektualni kapital

005.336.4
658.310.8
COBISS.SI-ID 240188160


02 KNJIŽNIČARSTVO


3.
KAPLAN, Allison G.
        Crash course in cataloging for non-catalogers : a casual conversation on organizing information / Allison G. Kaplan. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2009. - XII, 140 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Libraries Unlimited crash course series)

Kazalo
ISBN 978-1-59158-401-8
a) Katalogizacija b) Deweyeva decimalna klasifikacija c) Knjižnični informacijski sistemi d) bibliotekarstvo e) Marc format f) Sears g) LCSH h) Library of Congress subject headings

025.3/.6
COBISS.SI-ID 64137729

4.
PALMER, Martin, 1952-
        Making the most of RFID in libraries / Martin Palmer. - London : Facet, 2009. - XI, 154 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 143-147. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-634-3
a) Knjižnice - RFID sistemi b) bibliotekarstvo c) informacijska tehnologija d) Radio frequency identification systems e) identifikacija f) zaščita

022.9:621.396.44
621.396.44:022.9
COBISS.SI-ID 245183232

5.
RANKIN, Carolynn
        Delivering the best start : a guide to early years libraries / Carolynn Rankin and Avril Brock. - London : Facet, 2009. - XVI, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-179. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-610-7
a) Splošne knjižnice - Otroci - Knjižnična vzgoja - Priročniki b) Splošne knjižnice - Otroci - Bralna vzgoja - Priročniki c) bibliotekarstvo d) knjižnične storitve e) organizacija dela f) delo z uporabniki g) oprema knjižnic

027-052-053.2
COBISS.SI-ID 247554048

6.
        READER development in practice : bringing literature to readers / edited by Susan Hornby and Bob Glass. - London : Facet, 2008. - XVI, 224 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-624-4
a) Branje - Promocija - Zborniki b) Splošne knjižnice - Bralna kultura - Zborniki c) bibliotekarstvo d) knjižnični uporabniki e) bralci f) branje g) literatura h) promocija branja

028(082)
027:025.5(082)
COBISS.SI-ID 15609746

7.
        THINKING outside the book : essays for innovative librarians / edited by Carol Smallwood ; foreword by Joy M. Greiner. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2008. - XII, 273 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-7864-3575-3
a) Bibliotekarstvo - Razvojna politika - Zborniki b) Bibliotekarstvo - Management - Zborniki c) Bibliotekarstvo - Inovacije - Zborniki

02:005.51(082)
02:658.589(082)
COBISS.SI-ID 38149218

8.
TUCKER, Dennis C.
        Crash course in library supervision : meeting the key players / Dennis C. Tucker and Shelley Elizabeth Mosley. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2008. - IX, 139 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Libraries Unlimited's crash course series)

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-1-59158-564-0 ISBN 1-59158-564-3
a) Library personnel management - Handbooks, manuals, etc b) Library administration - Handbooks, manuals, etc c) Supervision of employees - Handbooks, manuals, etc d) Knjižnice - Upravljanje - Priročniki e) Knjižnice - Organizacija dela - Priročniki

023(035)
COBISS.SI-ID 2698612


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


9.
FREUD, Sigmund
        On murder, mourning and melancholia / Sigmund Freud ; translated by Shaun Whiteside ; with and introduction by Maud Ellmann. - London [etc.] : Penguin Books, 2005. - XXXIV, 243 str. ; 20 cm. - (Penguin Modern classics)

Introduction - bad timing / Maud Ellmann: str. VII-XXVI
ISBN 978-0-14-118379-4
a) Freud, Sigmund (1856-1939) b) Psihoanaliza

159.964.2:929Freud S.(081)
081Freud S.
COBISS.SI-ID 1096219486

10.
JUNG, C. G.
        Aspects of the masculine / Carl Gustav Jung ; edited with an introduction by John Beebe ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - XXII, 199 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Editor's introduction: str. IX-XXII. - Kazalo
ISBN 978-0-415-30769-7 (pbk) ISBN 0-415-30769-4
a) Psihologija spolov - Moški

159.922.1
COBISS.SI-ID 1096227934

11.
JUNG, C. G.
        On the nature of the psyche / Carl Gustav Jung ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - VIII, 190 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Bibliografija: str. 172-179. - Kazalo
ISBN 0-415-25545-7 (hbk) ISBN 0-415-25391-8 (pbk) ISBN 978-0-415-25545-5 (hbk) ISBN 978-0-415-25391-8 (pbk)
a) Psihoanaliza b) kolektivno nezavedno c) zavest d) libido

159.964.2
COBISS.SI-ID 1096232030

12.
RAPPORT, Nigel, 1956-
        I am dynamite : an alternative anthropology of power / Nigel Rapport. - London ; New York : Routledge, 2003. - XV, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 262-274. - Kazalo
ISBN 0-415-25862-6 (hbk) ISBN 0-415-25863-4 (pbk)
a) Individualism b) Philosophical anthropology c) Filozofska antropologija d) Individualizem

141.319.8
17.035.1
COBISS.SI-ID 904077

13.
WALSCH, Neale Donald
        Sretniji od Boga : običan život preobrazite u neobično iskustvo / Neale Donald Walsch ; s engleskoga prevela Radha Rojc-Belčec. - Zagreb : V. B. Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 187 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 256)

Prevod dela: Happier than God
ISBN 978-953-304-112-4 (meki uvez)
a) Samorealizacija - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Priročniki c) Pozitivno življenje - Priročniki d) psihološki nasveti

159.922(035)
COBISS.SI-ID 1096296798


3


14.
        EKONOMSKA analiza prava v Sloveniji / urednica Katarina Zajc. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009 ([Izlake] : Grafex). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

O urednici: na sprednjem zav. ov. - Bibliografija na dnu str. in na koncu prispevkov
ISBN 978-961-204-441-1
a) Pravo - Ekonomska analiza - Zborniki - Učbeniki za visoke šole b) ekonomske teorije

340.1:330.43(082)(075.8)
COBISS.SI-ID 247540736


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


15.
APPADURAI, Arjun, 1949-
        Modernity at large : cultural dimensions of globalization / Arjun Appadurai. - 8th printing. - Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, 2008, cop. 1996. - XI, 229 str. ; 23 cm. - (Public worlds ; vol. 1)

Bibliografija: str. 205-217. - Kazalo
ISBN 0-8166-2792-4 ISBN 978-0-8166-2792-9 ISBN 0-8166-2793-2 (broš.) ISBN 978-0-8166-2793-6 (broš.)
a) Večkulturnost - Globalizacija b) Kulturna antropologija c) Množični mediji - Sociološki vidik

316.7:005.44
316.774:654.1
COBISS.SI-ID 1096123742

16.
BLOCH, Maurice
        Essays on cultural transmission / Maurice Bloch. - Oxford ; New York : Berg, 2005. - XI, 174 str. : ilustr. ; 22 cm. - (London School of Economics monographs on social anthropology ; vol. 75)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84520-286-6 (cloth) ISBN 978-1-84520-287-3 (paper) ISBN 1-84520-286-4 (cloth) ISBN 1-84520-287-2 (paper)
a) Kulturna antropologija b) Psihologija naroda c) etnopsihologija

316.72:159.922.4
COBISS.SI-ID 26574893

17.
DELANEY, Carol Lowery, 1940-
        Investigating culture : an experiential introduction to anthropology / Carol Delaney. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2009, cop. 2004. - XI, 441 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-0-631-22236-1 ISBN 978-0-631-22237-8 (broš.)
a) Kulturna antropologija - Učbeniki za visoke šole

316.72(075.8)
COBISS.SI-ID 1096132446

18.
DELANEY, Tim
        The sociology of sports : an introduction / Tim Delaney and Tim Madigan. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2009. - VII, 332 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 319-330. - Kazalo
ISBN 978-0-7864-4169-3
a) Sports - Sociological aspects b) Šport - Sociologija - Učbeniki za visoke šole c) sociologija športa

316.74:796.01(075.8)
COBISS.SI-ID 1096580446

19.
FROMM, Erich
        The fear of freedom / Erich Fromm. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009. - X, 260 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-415-25388-8 (broš.) ISBN 978-0-415-25388-8 (broš.) ISBN 0-415-25542-2 (trda vez.) ISBN 978-0-415-25542-4 (trda vezava)
a) Svoboda - Socialna psihologija b) individualnost c) demokracija d) totalitarizem

316.6:123.1
123.1
COBISS.SI-ID 1096320606

20.
FROMM, Erich
        The sane society / Erich Fromm ; with an introduction by David Ingleby. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - LV, 363 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-415-27098-4 ISBN 0-415-27098-7
a) Fromm, Erich (1900-1980) b) Kapitalizem - Kritična teorija družbe c) Socializem - Kritična teorija družbe d) socialna psihologija e) psihoanaliza f) svoboda

316.323.6/.7:304.9
1Fromm E.
COBISS.SI-ID 1096322142

21.
GEERTZ, Clifford
        The interpretation of cultures : selected essays / by Clifford Geertz. - New York : Basic Books, [2007?], cop. 1973. - IX, 470 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-465-03425-X (cloth) ISBN 978-0-465-03425-3 (cloth) ISBN 0-465-09719-7 (broš.) ISBN 978-0-465-09719-7 (broš.)
a) Kulturna antropologija

316.72
COBISS.SI-ID 1096138078

22.
GIBSON, William J.
        Working with qualitative data / William J. Gibson and Andrew Brown. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - IX, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 212-218. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4565-3 ISBN 978-1-4129-4566-0 (pbk) ISBN 978-1-4129-4572-1 (na ov.)
a) Qualitative research b) Social sciences - Research c) Kvalitativno raziskovanje - Sociologija d) družboslovno raziskovanje e) kvalitativna analiza f) kvalitativni podatki

303.442
COBISS.SI-ID 3180645

23.
LÉVI-Strauss, Claude
        The elementary structures of kinship = (Les structures élémentaires de la parenté) / Claude Lévi-Strauss ; translated from the French by James Harle Bell, John Richard von Sturmer and Rodney Needham, editor. - Revised ed. - Boston : Beacon Press, 1969. - XLII, 541 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 503-524. - Kazalo
ISBN 0-8070-4669-8
a) Marriage b) Kinship c) Poroka - Primitivna ljudstva d) Primitivna ljudstva - Socialna antropologija

316.36:316.323.2
39:316.323.2
COBISS.SI-ID 1096132958

24.
        THEORIES of race and racism : a reader / edited by Les Back and John Solomos. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XXV, 714 str. ; 25 cm. - (Routledge student readers)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41254-4 (pbk) ISBN 0-415-41254-4 (pbk) ISBN 978-0-415-41253-7 (hbk) ISBN 0-415-41253-6 (hbk)
a) Race b) Race relations c) Racism d) Rasizem - Sociologija - Zborniki e) rasni odnosi f) rasno razlikovanje g) identiteta h) feminizem

316.347(082)
COBISS.SI-ID 1096306014

25.
WALKERDINE, Valerie
        Children, gender, video games : towards a relational approach to multimedia / Valerie Walkerdine. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - VI, 235 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 224-230. - Kazalo
ISBN 978-0-230-58471-6 (pbk) ISBN 0-230-58471-3 (pbk) ISBN 978-0-230-51717-2 (hbk) ISBN 0-230-51717-X (hbk)
a) Računalniške igre za otroke - Nasilje - Sociološki vidik b) Računalniške igre za otroke - Študije spolov c) video igre d) otroci e) razlike med spoloma

316.6:794:004.5(086.034.4)
305:794:004.5(086.034.4)
COBISS.SI-ID 8124489


32 POLITIKA


26.
        RELIGION and politics in Europe, the Middle East and North Africa / edited by Jeffrey Haynes. - London ; New York : Routledge, 2010. - XV, 241 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Routledge/ECPR studies in European political science ; 64)

Na dnu nasl. str.: ECPR [i. e. European Consortium for Political Research]. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-47713-0 (hbk) ISBN 0-415-47713-1 (hbk) ISBN 978-0-203-86948-2 (ebk) ISBN 0-203-86948-6 (ebk)
a) Politika - Religija - Evropa b) Politika - Religija - Bližnji vzhod c) Politika - Religija - Severna Afrika d) Religija - Politični vplivi - Zborniki e) Religion and politics - Europe f) Religion and politics - Middle East g) Religion and politics - Africa, North h) Europe - Politics and government i) Middle East - Politics and government j) Africa, North - Politics and government k) islam l) katoliška cerkev m) pravoslavna cerkev

322(4+5-15+6-17)(082)
COBISS.SI-ID 1096386910


33 EKONOMIJA


27.
        FORCED labor : coercion and exploitation in the private economy / edited by Beate Andrees, Patrick Belser. - Boulder (Colorado) ; London (UK) : Lynne Rienner, 2009. - XV, 229 str. : ilustr. ; 23 cm

Na dnu nasl. str. tudi: ILO. - V kolofonu tudi ISBN izdaje, ki je izšla 2009 v Genevi pri International Labour Office: 978-92-2-120164-9. - Bibliografija: str. 195-205. - Kazalo
ISBN 978-1-58826-664-4 (hbk) ISBN 978-1-58826-689-7 (pbk)
a) Forced labor b) Forced labor - Government policy c) Slave labor d) Human trafficking e) Crimes against humanity f) Prisilno delo - Zasebni sektor - 21.st. g) Siva ekonomija - Vladna politika - 21.st. h) Človekove pravice i) suženjstvo j) delo na črno k) zasebna siva ekonomija

330.342.12:334.722
331.526.8:334.722
343.431
COBISS.SI-ID 1096581982

28.
        The NEW economic diplomacy : decision-making and negotiation in international economic relations / edited by Nicholas Bayne and Stephen Woolcock. - 2nd ed. - Aldershot (Hampshire) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2007. - XIX, 391 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Global finance series)

Bibliografija: str. 351-367. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7047-6 (hbk) ISBN 978-0-7546-7048-3 (pbk)
a) International economic relations b) International cooperation c) Negotiation in business d) Decision making e) Mednarodni ekonomski odnosi - Odločanje - Zborniki f) Mednarodni ekonomski odnosi - Pogajanje - Zborniki g) ekonomska diplomacija h) gospodarska diplomacija

339.9:005.313.6(082)
339.9:331.106.42(082)
COBISS.SI-ID 27014493

29.
OATLEY, Thomas H., 1962-
        International political economy : interests and institutions in the global economy / Thomas Oatley. - 4th ed. - New York [etc.] : Longman, Pearson, cop. 2010. - XII, 420 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Bibliografija.: str. 393-405. - Kazalo
ISBN 978-0-205-72377-5 ISBN 0-205-72377-2
a) Mednarodni gospodarski odnosi - Učbeniki za visoke šole b) Mednarodne finance - Učbeniki za visoke šole c) Politična ekonomija - Globalizacija - Učbeniki za visoke šole

339.9:330.1(075.8)
339.7(075.8)
COBISS.SI-ID 1096335454

30.
ŽIŽEK, Slavoj
        First as tragedy, then as farce / Slavoj Žižek. - London ; New York : Verso, 2009. - 157 str. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-1-84467-428-2
a) Žižek, Slavoj (1949-) b) Svetovno gospodarstvo - Ekonomska kriza - 2008 c) Kapitalizem - Depresija (gospodarstvo) d) filozofija družbe e) družbena kritika f) globalizacija g) globalna finančna kriza

338.124.4(100):1
1Žižek S.
COBISS.SI-ID 1024007958


34 PRAVO


31.
DROBNIČ, Janez, 1957-
        Zakoni o zaposlovanju v Republiki Sloveniji s komentarjem / Janez Drobnič. - Maribor : De Vesta, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 636 str. : obrazci ; 25 cm

Vsebina: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ; Zakon o zaposlovanju in delu tujcev ; Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ; Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
ISBN 978-961-6794-02-2
a) Zaposlovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem c) Delovno pravo - Slovenija - Zakoni d) zaposlovanje e) zakonodaja f) brezposelni g) tujci h) invalidi i) delo na črno

349.2(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 63311105

32.
PLAVŠAK, Nina
        Obligacijsko pravo. Splošni del / Nina Plavšak, Miha Juhart, Renato Vrenčur. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 1174 str. : tabele, sheme ; 25 cm

700 izv.
ISBN 978-961-247-127-9
a) Obligacijsko pravo - Učbeniki za visoke šole b) obligacije c) obligacijska razmerja d) pogodbe e) pogodbeno pravo

347.44(075.8)
COBISS.SI-ID 248656128

33.
WHEELER, Barbara P.
        Practical forensic microscopy : a laboratory manual / Barbara P. Wheeler and Lori J. Wilson. - Chichester (West Sussex) : Wiley-Blackwell, J. Wiley & Sons, cop. 2008. - XVI, 365 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na začetku in koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-470-03176-6 ISBN 0-470-03176-X
a) Forenzika - Mikroskopiranje - Laboratorijske tehnike - Učbeniki za visoke šole - Priročniki b) kriminalistika c) kriminalistični laboratoriji d) forenzične preiskave e) laboratorijsko delo

343.98:681.723(075.8)(035)
681.723:343.98(075.8)(035)
COBISS.SI-ID 33782277


35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE


34.
PETERS, B. Guy
        The politics of bureaucracy : an introduction to comparative public administration / B. Guy Peters. - 6th ed. - London [i. e.] Abingdon (Oxon) ; New York : Routledge, 2010. - XII, 380 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 349-376. - Kazalo
ISBN 978-0-415-34209-4 (hbk) ISBN 0-415-34209-0 (hbk) ISBN 978-0-415-34210-0 (pbk) ISBN 0-415-34210-4 (pbk) ISBN 978-0-203-87914-6 (ebk) ISBN 0-203-87914-7 (ebk)
a) Public administration b) Bureaucracy c) Comparative government d) Javna uprava - Politična kultura e) Birokracija f) javni sektor

35:316.334.3
316.343-057.3
COBISS.SI-ID 1096149598


36 SOCIALNO SKRBSTVO


35.
REITH, Margaret
        Social work in end-of-life and palliative care / Margaret Reith and Malcolm Payne. - Bristol : Policy Press, 2009. - XV, 239 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-229 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84742-414-3 (pbk) ISBN 978-1-84742-415-0 (hbk)
a) Umirajoči - Socialno skrbstvo b) Paliativna oskrba c) hospic d) umiranje e) socialno delo

364.4:616-036.8-083
COBISS.SI-ID 3153765

36.
        WORK with young people : theory and policy for practice / edited by Jason Wood and Jean Hine. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - XII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 256-285. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2884-7 ISBN 978-1-4129-2885-4 (broš.)
a) Youth - Services for b) Youth - Services for - Government policy c) Mladi - Socialna politika d) delo z mladimi e) socializacija f) družbena vloga

364.64-053.2/.6
316.663-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3271269


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


37.
HORNSBY, Bevé
        Overcoming dyslexia : a straight-forward guide for families and teachers / Bevé Hornsby ; foreword by Susan Hampshire and Angharad Rees ; illustrated by Peter Cox. - Revised ed., [reprinted]. - London : Vermilion, 1997 [i. e. ok. 2007]. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-09-181320-4 ISBN 978-0-09-181320-8
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Priročniki b) Disleksija - Učne težave - Pomoč - Priročniki c) specialna pedagogika d) bralne motnje e) napisovalne motnje

376.015.3(035)
616.89-008.434.5(035)
COBISS.SI-ID 1096344670


5 NARAVOSLOVNE VEDE


38.
CADEMARTIRI, Ludovico
        Concepts of nanochemistry / Ludovico Cademartiri and Geoffrey A. Ozin ; with a foreword by Jean-Marie Lehn. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2009. - XIX, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-3-527-32626-6 (hbk) ISBN 978-3-527-32597-9 (pbk)
a) Nanochemistry b) Nanostructured materials c) Kemija - Nanotehnologija - Učbeniki za visoke šole d) Nanotehnologija - Kemija - Učbeniki za visoke šole e) nanokemija f) nanomateriali g) silicijev dioksid h) zlato i) polidimetilsiloksan j) kadmijev selenid k) železov oksid l) ogljik m) proizvodnja

54:620.3(075.8)
620.3:54(075.8)
COBISS.SI-ID 33466885

39.
        ESSENTIAL cell biology / [Bruce] Alberts ... [et al.]. - 3rd ed. - New York ; London : Garland Science, cop. 2010. - XX, 731 str., 112 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (DVD-ROM)

"Essential cell biology three" --> hrbtna str. ov. - "ECB3 interaktive DVD-ROM inside" --> hrbtna str. ov. - Kazalo
ISBN 978-0-8153-4129-1 (trda vezava) ISBN 978-0-8153-4130-7 (broš.)
a) Citologija - Učbeniki za visoke šole b) Molekularna biologija - Učbeniki za visoke šole c) Biokemija - Učbeniki za visoke šole d) Cytology e) Molecular biology f) Biochemistry

576/577(075.8)
COBISS.SI-ID 62772993

40.
HAMILTON, Andy, 1974-
        The self-sufficient-ish bible : an eco-living guide for the 21st century / Andy + Dave Hamilton. - London : Hodder & Stoughton, 2008. - 399 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 385-387. - Kazalo
ISBN 978-034-0-95101-9
a) Sustainable living b) Self-reliant living c) Waste minimization d) Varstvo okolja - Bivalna kultura - Priročniki e) Vsakdanje življenje - Življenjski stil - Ekološki vidik - Priročniki f) ekologija g) prehrana h) vrtnarstvo i) naravna zdravila j) divje rastline k) domače živali l) potovanja m) delovna mesta n) nakupovanje o) obnovljivi viri energije p) recikliranje q) starševstvo

502.17:316.728(035)
316.728:502.17(035)
COBISS.SI-ID 1096595294

41.
HEWITT, Paul G.
        Conceptual physical science / Paul G. Hewitt, John Suchocki, Leslie A. Hewitt. - 4th ed., [Pearson international ed.]. - San Francisco [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2008. - XIX, 770, [58] str., [2] f. pril. : ilustr. ; 28 cm

Dodatna navedba izd. na ov. - Potiskana notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-0-321-54593-0 (International ed.) ISBN 0-321-54593-1 (International ed.) ISBN 978-0-321-52405-8 ISBN 0-321-52405-5
a) Physical sciences b) Naravoslovje - Učbeniki za visoke šole c) naravoslovne vede d) fizika e) kemija f) geologija g) astronomija

5(075.8)
52/55(075.8)
COBISS.SI-ID 29680389

42.
        LEWIN'S genes X / [edited by] Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick. - 10th ed., [international ed.]. - Sudbury (Mass.) [etc.] : Jones and Bartlett, cop. 2011. - XXVI, 930 str. : ilustr. ; 28 cm

Podatek o izd. v CIP-u in na ov. - Prejšnja izd.: Genes IX / Benjamin Lewin, cop. 2008. - Bibliografija in povzetek na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-7637-6632-0 ISBN 978-0-7637-7992-4 (na ov.)
a) Genetics b) Genes c) Genetika - Učbeniki za visoke šole d) geni e) genomi f) DNA g) RNA

575.1(075.8)
COBISS.SI-ID 6938398

43.
        PLANT biology / Alison M. Smith ... [et al.]. - New York : Garland Science, cop. 2010. - XV, 664 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-8153-4025-6 ISBN 0-8153-4025-7
a) Botany b) Plants - Development c) Plants - Effect of stress on d) Crops e) Botanika - Učbeniki za visoke šole f) Rastlinstvo - Evolucija (biologija) - Učbeniki za visoke šole g) rastlinska biologija h) rastlinska genetika i) metabolizem rastlin j) rastline k) okoljski vplivi l) okoljski stres m) gojene rastline n) kmetijstvo o) biotehnologija

581(075.8)
COBISS.SI-ID 30534917

44.
VUILLE, Chris
        College physics / Vuille and Serway. - Australia [etc.] [i. e.] London : Brooks/Cole Cengage Learning, cop. 2009. - [III], 936 str. : ilustr. ; 28 cm

"... text has been adapted from the following product(s): College Physics, 8th edition, Vuille, Serway and Faughn (978-0-495-55498-1)" --> str. III. - Na nasl. str. in ov. tudi: Faculty of Mechanical Engineering - University of Ljubljana
ISBN 978-1-4080-1746-3
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole - Vaje za visoke šole b) gibanje c) kvantna fizika d) jedrska fizika e) energija f) termodinamika g) vibracije h) elektrika i) magnetizem j) optika k) naloge

53(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 10773787

45.
ZUPAN, Jure, 1943-
        Kemometrija in obdelava eksperimentalnih podatkov / Jure Zupan. - Ljubljana : Kemijski inštitut = National Intitute of Chemistry : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 368 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-92463-3-7 (Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko)
a) Kemometrija - Metode - Priročniki b) Eksperimentalna kemija - Statistika - Vrednotenje c) eksperimenti d) podatki e) obdelava podatkov

542:519.22(035)
542:004.6(035)
COBISS.SI-ID 249161472

46.
ZUPANČIČ, Primož, 1954-
        Rijetke i ugrožene slatkovodne ribe Jadranskog slijeva Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine = Rare and endangered freshwater fishes of Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina - Adriatic basin : [atlas u boji] / Primož Zupančič ; [prijevod hrvatskog teksta Damir Tisaj, prijevod engleskog teksta Ljerk [!] Lah ; fotografije Primož Zupančič i suradnici]. - Dolsko : AZV, 2008 (Ljubljana : Success Business Industries). - 79 str. : fotogr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Uvodno besedilo v hrv., slov. in angl., besedilo pod fotografijami rib v hrv. - Bibliografija: str. 73-74. - Kazalo
ISBN 978-961-238-929-1
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Vodniki - Albumi b) Sladkovodne ribe - Hrvaška - Vodniki - Albumi c) Sladkovodne ribe - Bosna in Hercegovina - Vodniki - Albumi d) Jadransko povodje - Ribe - Avtohtone vrste - Vodniki - Albumi e) ihtiologija

597.2/.5(28)(497.4/.6)(036)(084)
COBISS.SI-ID 239605248


6


47.
BORISOV, Peter
        Zgodovina medicine : poskus sinteze medicinske misli / Peter Borisov. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Maribor : Pivec, 2009 (Celje : Grafika Zlatečan). - 662 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatek o izd. v kolofonu: 2., razširjena in popravljena izd. - "... Zgodovina medicine 20. stoletja izide kot posebna publikacija oz. dodatek h knjigi dr. Borisova. Avtor tega dodatka je Gregor Pivec" --> beseda uredništva, str. 9. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 623-628. - Kazali
ISBN 978-961-6494-93-9
a) Medicina - Zgodovinski pregledi

61(091)
COBISS.SI-ID 63316737


61 MEDICINA


48.
        The DAY-by-day pregnancy book : [comprehensive advice from a team of experts, and stunning images for every single day] / editor-in-chief Maggie Blott ; [illustrators Debbie Maizels ... [et al.] ; new photography Ruth Jenkinson]. - London : Dorling Kindersley, 2009. - 496 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na prelim. str. in na ov. - Kazalo
ISBN 978-1-4053-3210-1
a) Pregnancy - Popular works b) Nosečnost - Priročniki c) Plod (nosečnost) - Razvoj - Albumi d) nosečnice e) higiena f) prehrana g) zarodek h) prenatalni razvoj i) porod j) poporodno obdobje k) novorojenčki l) zdravstveni nasveti

618.2/.7(035)(084)
COBISS.SI-ID 1096346718


62 TEHNIKA


49.
TOMAŽEVIČ, Miha
        Potresno odporne zidane stavbe / Miha Tomaževič ; [fotografije in tehnične skice Miha Tomaževič, Zvonka Rekeče ; spremna beseda Janez Duhovnik]. - Ljubljana : Tehnis, 2009 (Ljubljana : Schwarz). - VII, 301 str. : ilustr., preglednice ; 25 cm

Spremna beseda / Janez Duhovnik: str. I-II. - Bibliografija: str. 288 in na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-92780-0-0
a) Potresno varna gradnja - Priročniki b) gradbeništvo c) potresi d) zidane stavbe e) protipotresna gradnja

624.131.55(035)
699.841(035)
COBISS.SI-ID 248745472


65 TELEKOMUNIKACIJE. TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO. PROMET. RAČUNOVODSTVO. POSLOVNE FINANCE


50.
        The OXFORD companion to the book / edited by Michael F. Suarez and H. R. Woudhuysen. - New York : Oxford University Press, 2010. - 2 zv. (LXV, XI, 1327 str.) : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu esejev in pri posameznih geslih. - Kazalo
Vsebina:
Vol. 1: Essays ; A-C. - LXV, 653 str.
Vol. 2: D-Z. - XI str., str. 654-1327
ISBN 978-0-19-860653-6
a) Knjige - Zgodovina - Leksikoni b) pisave c) rokopisi d) tisk e) papir f) tiskarstvo g) založništvo h) knjižničarstvo i) zgodovinski pregledi j) svetovni pregledi

655.3.066.11(100)(091)(031)
002/003(100)(091)(031)
COBISS.SI-ID 249902592

51.
        PUBLIC transport and its users : the passenger's perspective in planning and customer care / edited by Martin Schiefelbusch and Hans-Liudger Dienel. - Farnham (Surrey) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2009. - XXIV, 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transport and society)

Bibliografija: str. 281-299 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7447-4
a) Transportation - Environmental aspects - Europe - Case studies b) Consumer satisfaction - Europe - Case studies c) Potniki - Potniški promet - Zadovoljstvo - Evropa d) javni promet e) zadovoljstvo uporabnikov f) management kakovosti g) pravice potnikov

656.025.2(4):005.336.3
005.336.3:656.025.2(4)
COBISS.SI-ID 1096597086


7 UMETNOST


52.
        The BEAT goes on : the Rock file reader / edited by Charlie Gillet and Simon Frith. - London ; East Haven (CT) : Pluto Press, 1996. - IX, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Eseji prvič objavljeni v Rock file, 1972-1978. - Kazalo
ISBN 0-7453-1078-8
a) Rock music - History and criticism b) Popularna glasba - Zgodovina - 1960-1979 - Zborniki c) rock d) pop glasba e) pop kultura f) glasbene skupine g) glasbeniki h) glasbena industrija

784.66"196/197"(091)(082)
COBISS.SI-ID 15987554

53.
BELTING, Hans
        Likeness and presence : a history of the image before the era of art / Hans Belting ; translated by Edmund Jephcott. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1996 [i. e. 2007]. - XXIV, 651 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bild und Kult. - Bibliografija: str. 605-615. - Kazali
ISBN 978-0-226-04215-2 ISBN 0-226-04215-4
a) Ikone - Cerkvena umetnost - Zgodovina - Svetovni pregledi b) svete podobe c) slikarstvo d) sakralna umetnost e) ikonografija f) ikonologija g) krščanstvo

7.046:27(100)(091)
75.046:27(100)(091)
COBISS.SI-ID 1096299102

54.
BESANÇON, Alain
        The forbidden image : an intellectual history of iconoclasm / Alain Besançon ; translated by Jane Marie Todd. - Paperback ed. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2009. - VIII, 423 str., [16] str. pril. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-0-226-04413-2 (cloth) ISBN 978-0-226-04414-9 (paper) ISBN 0-226-04413-0 (cloth) ISBN 0-226-04414-9 (paper)
a) Ikone - Filozofski vidik - Zgodovinski pregledi b) Ikone - Religiozni vidik - Zgodovinski pregledi c) svete podobe d) religiozni motivi e) ikonografija f) ikonoklazem

7.046.3:130.2(091)
7.046.3:2-13(091)
COBISS.SI-ID 1096292446

55.
        BRAND identity now! : [winning brands from around the world = erfolgreiche Marken aus der ganzen Welt = marques a succes dans le monde] / ed. Julius Wiedemann. - Hong Kong [etc.] : Taschen, cop. 2009. - 383 str. : ilustr. ; 23 cm

Angl. besedilo in prevod v nem. in franc. - Vzpor. podnasl. navedeni na ov. - Kazalo
ISBN 978-3-8365-1584-9 (broš.) ISBN 3-8365-1584-9 (broš.)
a) Branding (Marketing) b) Blagovne znamke - Oglaševanje - Albumi c) Grafično oblikovanje - Vizualne komunikacije - Albumi d) celostna grafična podoba e) logotipi f) industrijsko oblikovanje g) komercialna grafika h) svetovni pregledi

766:659.12(100)(084)
COBISS.SI-ID 2354800

56.
        DRUMS complete [Glasbeni tisk] : [learn drum basic, blues and rock] / Sandy Gennaro [et al.]. - Van Nuys ; Alfred Publishing, cop. 2008. - 127 str. ; 31 cm + 2 DVD-ja. - (The ultimate beginner series)

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7390-5621-2 (ISBN-10:) ISBN 978-0-7390-5621-9 (ISBN-13:)
a) Bobni - Priročniki - Note za tolkala

789.1(035)
COBISS.SI-ID 1096774750

57.
FORNATALE, Pete, 1945-
        Back to the garden : the story of Woodstock / Pete Fornatale. - 1st Touchstone hardcover ed. - New York [etc.] : Touchstone : Simon & Shuster, 2009. - XXIX, 303 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo
ISBN 978-1-4165-9119-1 (hardcover) ISBN 1-4165-9119-2 (hardcover) ISBN 978-4165-9677-6 (ebook)
a) Wooddstock music and art festival (1969 ; Bethel (New York)) - Zgodovina b) Rock music - History and criticism c) Rock - koncerti - ZDA - 1969 - Biografski pregledi d) popularna glasba e) rock koncerti f) Woodstock festival

784.66.091(73)"1969"(092)
COBISS.SI-ID 1096349534

58.
FREEDBERG, David
        The power of images : studies in the history and theory of response / David Freedberg. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1991 [i. e. 2007]. - XXV, 534 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 507-517. - Kazalo
ISBN 978-0-226-26146-1 ISBN 0-226-26146-8
a) Likovni motivi - Psihološki vidik - Zgodovina - Svetovni pregledi b) Umetnost - Simbolika - Kulturna zgodovina c) podobe d) slikarstvo e) likovna umetnost f) sakralna umetnost g) filozofija umetnosti h) sprejemanje umetnosti

7.01:7.04(100)(091)
COBISS.SI-ID 1096299870

59.
GAGE, John
        Colour and culture : practice and meaning from antiquity to abstraction : with 223 illustrations, 120 in colour / John Gage. - 1st paperback ed., reprinted. - London : Thames and Hudson, 2009. - 335 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 303-323. - Kazali
ISBN 978-0-500-27818-5
a) Barve - Likovna umetnost - Slikarstvo - Zgodovina b) zgodovina umetnosti c) likovni motivi d) barva e) svetloba f) estetika

7.017.4(091)
75.017.4(091)
COBISS.SI-ID 1096203614

60.
GAGE, John
        Colour and meaning : art, science and symbolism / John Gage. - 1st paperback ed., reprinted. - London : Thames and Hudson, 2006. - 320 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 306-311. - Kazali
ISBN 978-0-500-28215-1 (pbk.) ISBN 0-500-28215-3 (pbk.)
a) Barve - Likovna umetnost - Teorija b) Barve - Slikarstvo - Zgodovina umetnosti c) barva d) svetloba e) umetnost f) znanost g) psihologija h) simbolika

7.017.4:535.6
75.017.4(091)
COBISS.SI-ID 1096854622

61.
JODIDIO, Philip
        Architecture now!. Museums = Architektur heute!. Museen = L'architecture d'aujourd'hui!. Musées / Philip Jodidio ; [german translation Nora von Mühlendahl, french translation Jacques Bosser]. - Cologne : Taschen, cop. 2010. - 416 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. angl., besedilo in prevod v nem. in franc. - Kazalo
ISBN 978-3-8365-1224-4
a) Arhitektura - Muzeji - Albumi b) arhitekti

72:069(100)
COBISS.SI-ID 7203224

62.
JODIDIO, Philip
        Richard Meier & Partners : white is the light / Philip Jodidio ; [editor Peter Gössel]. - Köln : Taschen, cop. 2010. - 96 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Meier. - Bibliografija: str. 96
ISBN 978-3-8365-1545-0 (broš.) ISBN 3-8365-1545-8 (broš.)
a) Meier, Richard (1934-) - Arhitektura - Monografije b) Richard Meier & Partners c) Architecture - United States - History - 20th century. d) Architecture - United States - History - 21st century. e) ameriška arhitektura f) ameriški arhitekti g) 20.-21.st. h) biobibliografski podatki

72(73)Meier R.
COBISS.SI-ID 1096852830

63.
LANG, Michael, 1944-
        The road to Woodstock / Michael Lang with Holly George-Warren. - New York : Ecco, cop. 2009. - X, 304 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-06-157655-3 (hbk.) ISBN 0-06-157655-7 (hbk.)
a) Woodstock music and art festival (1969 ; Bethel (New York)) - Organizacija b) Rock - Koncerti - ZDA - 1969 - Biografski pregledi c) popularna glasba d) rock koncerti e) Wodstock festival

784.66.091(73)"1969"(092)
COBISS.SI-ID 1096351326

64.
LEBORG, Christian
        Visual grammar / Christian Leborg ; [translation Diane Oatley]. - English ed. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2006. - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Design briefs)

Prevod dela: Visuell grammatik. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 95
ISBN 1-56898-581-9 (alk. paper) ISBN 978-1-56898-581-7 (alk. paper)
a) Visual perception b) Visual communication in art c) Vizualne komunikacije - Grafično oblikovanje - Teorija - Priročniki d) teorija oblikovanja e) vizualne zaznave

766.013(035)
COBISS.SI-ID 2396782

65.
        LIKOVNA teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna smer / soavtorji Milan Butina ... [et al.] ; zbrala in uredila Nina Šuštaršič. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 373, XXV str. : ilustr. ; 29 cm

Podnasl. na ov.: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. - Opombe z bibliografijo: str. I-VIII, bibliografija: str. IX-XI
ISBN 978-961-6525-00-8
a) Likovna umetnost - Učbeniki za srednje šole b) likovna teorija

7.01(075.3)
COBISS.SI-ID 234049024

66.
MCCUMBER, Dennis
        The total blues guitarist [Glasbeni tisk] : a fun and comprehensive overview of blues guitar playing / Dennis McCumber. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop.2006. - 1 partitura (127 str.) ; 31 cm + 1 CD. - (Alfred)

ISBN 0-7390-3849-4 (ISBN-10: book & CD) ISBN 978-0-7390-3849-9 (ISBN-13: book & CD) BN 24421
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096457566

67.
MIHELČIČ, Pavel
        Osnove glasbene teorije / Pavel Mihelčič. - Prenovljena, dopolnjena in razširjena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 130 str. : ilustr., note ; 25 cm

V kolofonu tudi: 1.izd., ponatis. - 400 izv.
ISBN 978-86-341-4066-8
a) Glasba - Teorija - Učbeniki za srednje šole b) glasbena teorija

781(075.3)
COBISS.SI-ID 244006656

68.
MORTON, James
        You can teach yourself. Drums [Glasbeni tisk] / by James Morton. - Pacific (MO) : Mel Bay Publications, cop. 1990. - 1 partitura (89 str.) ; 30 cm + 1 CD (26 min, 04 sek) + 1 video DVD. - (Mel Bay presents --- : the original)

ISBN 0-7866-4517-2
a) Bobni - Note za tolkala b) samoučenje

789.1/.4
COBISS.SI-ID 1096457054

69.
PALMER, Dominic
        Discovering rock bass [Glasbeni tisk] : an introduction to rock and pop styles, techniques, sounds and equipment : bass guitar / Dominic Palmer. - Mainz [etc.] : Schott Music, 2009. - 1 partitura (159 str.) ; 31 cm + 1 CD (60 min). - (Schott)

ISBN 978-1-84761-142-0 ISMN M-2201-3126-4 ED 13232
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096458590

70.
PICASSO, Pablo
        Picasso : challenging the past / [text] Elizabeth Cowling ... [et al.]. - London : National Gallery Co., 2009. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

"Published to accompany the exhibition at the National Gallery, London, 25 february to 7 june 2009"--> kolofon. - Bibliografija: str. 170-171. - Kazalo
ISBN 9-781-85709-452-7 (trdo vezano) ISBN 978-185-7-094-510 (mehko vezano)
a) Picasso, Pablo (1881-1973) - Likovne študije b) Appropriation (Art) - France - Exhibitions c) Artists - France - Biography d) špansko slikarstvo e) španski slikarji f) 20.st. g) biografski podatki h) bibliografski podatki

75(460)Picasso P.
COBISS.SI-ID 14320434

71.
READ, Herbert, 1893-1968
        Modern sculpture : a concise history / Herbert Read. - Reprinted. - London ; New York : Thames & Hudson, 2007. - 310 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 283-285. - Kazalo
ISBN 978-0-500-20014-8
a) Kiparstvo - Zgodovina - 19.-20.st. - Moderna umetnost - Likovne monografije b) Moderno kiparstvo - Zgodovinski pregledi c) likovna umetnost d) umetnostna zgodovina e) svetovni pregledi

730(100)"18/19"(091)
COBISS.SI-ID 1096853342

72.
TWO thousand and ten
        2010 standard catalog of world coins : 1901-2000 / George Cuhaj, editor ... [et al.] ; special contributors Serge Huard ... [et al.]. - 37th official ed. - Iola (WI) : Krause Publications, cop. 2009. - 2255 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 DVD-ROM

ISBN 978-0-89689-814-1 (pbk.) ISBN 0-89689-814-8 (pbk)
a) Numizmatika - Kovanci - 2001-2008 - Katalogi b) numizmatika c) cene d) zbirateljstvo e) svetovni pregledi

737.1(100)
336.74(100)
COBISS.SI-ID 1096880478

73.
WILSON, Kim, 1959-
        In the garden with Jane Austen / Kim Wilson. - London : Frances Lincoln, 2009. - 114 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Kazalo
ISBN 978-0-7112-2594-7 (hbk.) ISBN 0-7112-2594-X (hbk.)
a) Austen, Jane (1775-1817) - Vrtovi - Albumi b) Vrtovi - Velika Britanija - Albumi c) okrasni vrtovi d) parki e) literarni motivi

712.26(410):929Austen J.
COBISS.SI-ID 1096235614

74.
WOODHAM, Jonathan M.
        Twentieth-century design / Jonathan M. Woodham. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford History of art)

Bibliografija: str. 258-273. - Kazala
ISBN 0-19-284204-8 (pbk.) ISBN 978-0-19-284204-6
a) oblikovanje b) industrijsko oblikovanje c) grafično oblikovanje d) uporabna umetnost e) 20. stol. f) moderna arhitektura g) modernizem

745/749"19"(091)
COBISS.SI-ID 1138286


791.2 IGRANI IN ANIMIRANI FILMI


75.
        CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = [Charlie in tovarna čokolade] / music by Danny Elfman ; director of photography Philippe Rousselot ; based on the book by Roald Dahl ; screenplay by John August ; directed by Tim Burton. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film, 2007, p 2005. - 2 video DVD-ja (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzporedni nasl. na ov.: Charlie in tovarna čokolade. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 59337, DVDWB0061. - Igrajo: Johny Depp, Freddie Highmore, David Kelly itd. - Vsebina: Video DVD 1: Charlie and the chocolate factory: film ; Video DVD 2: Charlie and the chocolate factory: o filmu
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Pustolovski film - Video DVD-ji c) družinski film d) koprodukcija

791.221.8(73+410)(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 12473654


793/799 ŠPORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRUŽABNE IGRE


76.
BERLJAK, Darko, 1950-
        Više od Everesta : hrvatska ženska ekspedicija na vrh svijeta / Darko Berljak ; [fotografije arhiv HPS-a]. - Zagreb : Libricon : Hrvatski planinarski savez, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Predgovor / Željko Poljak: str. 5-6. - Bilješka o autoru: str. 253
ISBN 978-953-55752-1-4 (Libricon) ISBN 978-953-6914-34-0 (Hrvatski planinarski savez)
a) Alpinistične odprave - Hrvatice - Himalaja - Mount Everest b) Mount Everest - Alpinistične odprave - Ženske - 2009 c) hrvaške alpinistke d) plezalni vzponi e) Everest f) Cho Oyu

796.526-055.2(=163.42)(235.243.1)
COBISS.SI-ID 6937374

77.
ČOPI, Jurij
        Od začetnika do odbojkarja / [avtor [in] skice] Jurij Čopi ; [fotografije Stanko Šijanec]. - Ljubljana : Odbojkarska zveza Slovenije, 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 327
ISBN 961-90743-2-7
a) Odbojka - Športni trening - Tehnika - Metodika - Priročniki

796.325.015(035)
COBISS.SI-ID 55213057

78.
FINEGAN, Billy
        Boxing for beginners : a guide to competition & fitness / Billy Finegan with Courtney Clark ; photography by Bruce Curtis. - 1st ed. - Cincinnati (Ohio) : Betterway Books, cop. 2008. - XII, 180 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-1-55870-850-1 (broš. : alk. paper) ISBN 1-55870-850-2 (broš. : alk. paper)
a) Boxing b) Boks - Športni trening - Priročniki

796.83(035)
COBISS.SI-ID 1096861534

79.
FISCHER, Robert, 1943-2008
        My 60 memorable games / selected and fully annotated by Bobby Fischer ; with introductions to the games by Larry Evans. - London : Batsford, 2008. - 384 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 978-1-906388-30-0 (pbk) ISBN 1-906388-30-X (pbk)
a) Fischer, Robert (1943-2008) - Šahovske partije - Analiza - 1957-1967 b) Chess - Collections of games c) Šah - Šahisti - Šahovski turnirji

794.1(73)Fischer R.
COBISS.SI-ID 1096870238

80.
        PRAVILA igre : uradna pravila odbojkarske igre 2009-2012 : odobreno na 31. Kongresu FIBV 2008 / [pripravila] FIVB ; prevedel Marko Seifried. - Ljubljana : Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije, 2009. - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Official volleyball rules 2009-2012. - 350 izv.
a) Odbojka - Športna pravila - Priročniki b) pravila igre

796.325.063(035)
COBISS.SI-ID 247076864


80/81+82.0 JEZIKOSLOVJE. LITERARNE ŠTUDIJE


81.
BRAMWELL, Peter, 1966-
        Pagan themes in modern children's fiction : green man, shamanism, earth mysteries / Peter Bramwell. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XI, 224 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-208. - Kazalo
ISBN 978-0-230-21839-0 (hardback) ISBN 0-230-21839-3 (hardback)
a) Children's stories, English - History and criticism b) Paganism in literature c) Shamanism in literature d) Children - Books and reading - English-speaking countries e) Mladinska književnost - Literarne teme f) poganstvo g) moderno poganstvo h) prazgodovina i) starodavni misteriji j) skrivnostni pojavi k) magija l) mitologije m) šamanizem n) vloge spolov o) ekologija p) otroška duhovnost

821-93.09
COBISS.SI-ID 1096250206

82.
CSICSERY-Ronay, Istvan, Jr.
        The seven beauties of science fiction / Istvan Csicsery-Ronay, Jr. - Middletown : Wesleyan University Press, cop. 2008. - XI, 323 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 267-315. - Kazalo
ISBN 978-0-8195-6889-2 (vez.) ISBN 0-8195-6889-9 (vez.)
a) Znanstvena fantastika - Literarne študije

821.09-312.9=111
COBISS.SI-ID 40689506

83.
        FAR East 3000 Chinese character dictionary = Yuan dong Han zi san qian zi dian : 3000 most frequently-used characters / edited by Shou-hsin Teng ; compiled by The Far East Book Co., Editorial Committee. - [Taipei, Taiwan?] : Far East Book Co., 2007. - 21, 802 str. ; 19 cm

Kazala
ISBN 957-612-520-0
a) Kitajščina - Angleščina - Slovarji b) Slovarji - Kitajščina - Angleščina

811.581'374=111
COBISS.SI-ID 15627154

84.
HUMPHRIES, Jennifer
        Ultimate Mandarin Chinese. Beginner-Intermediate [Dva medija] : [a complete textbook with 40 lessons and reference guide] / written by Jennifer Humphries, Audrey Li, Cathy Wei ; edited by Christopher A. Warnasch. - New York : Random House, 2009 393 str. ; 23 cm 8 CD-jev : stereo ; 12 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (Living language)

Podnasl. na ov. - Komplet v škatli 26 x 24 x 6 cm. - Iz vsebine: Set A: Learn to home ; Set B: Learn on the go ; CD-ROM: Bonus flashcard
ISBN 978-1-4000-0973-2
a) Kitajščina - Učenje jezika - Jezikovni kompleti b) mandarinščina c) jezikovni tečaji d) zgoščenke e) CD-ROM-i

811.581.11'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096175198

85.
MRKONJIĆ, Zvonimir, 1938-
        Suvremeno hrvatsko pjesništvo : razdioba (1940-1970) / Zvonimir Mrkonjić. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 150 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 12)

Bilješka o autoru: str. [151]. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-953-304-171-1 ISBN 978-953-304-175-9 (celota)
a) Hrvaška poezija - 1940-1970 - Literarne študije b) hrvaška književnost

821.163.42.09-1"1940/1970"
COBISS.SI-ID 14380082

86.
        SHAKESPEARE'S minor plays : notes / [editor Gary Carey]. - Lincoln, Nebraska : Cliffs Notes, 1991. - 403 str. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Cliffs Notes on Shakespeare's minor plays. - Na nasl. str.: Summaries and critical commentaries about the minor plays of William Shakespeare. - Shakespeare's life and background: str. 7-9. - A chronology of English monarchs: str. 383-385. - Bibliografija: str. 399-403. - Iz vsebine: Henry VI ; Titus Andronicus ; King John ; The merry wives of Windsor ; All's well that ends well ; Troilus and Cressida ; Coriolanus ; Timon of Athens ; Pericles ; Cymbeline ; Henry VIII
ISBN 0-8220-0059-8

821.111.09Shakespeare W.
COBISS.SI-ID 2837278

87.
        SLOVENSKA beseda v živo 3b. Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika / Andreja Markovič ... [et al.] ; [urednica Metka Lokar ; ilustracije Igor Rehar]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD + 1 DVD

ISBN 978-961-237-324-5
a) Slovenščina - Drugi jezik - Učbeniki za tujce b) jezikovni pouk c) slovenščina kot drugi/tuji jezik d) slovenščina za tujce

811.163.6'243(075)
COBISS.SI-ID 247924224

88.
        ULTIMATE Arabic [Več medijev] : beginner-intermediate / Rajaa Aquil ... [et al.] ; edited by Zv[j]ezdana Vrzić and Rania G. Hejazeen. - Revised and updated. - New York : Living Language, 2009 1 zv. (536 str.) : tabele ; 23 cm 8 CD-jev (ca 540 min) : stereo ; 12 cm 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Modern standard, Egyptian, Iraqi, Lebanese, Saudi. - Besedilo v angl. in arab. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-1-4000-0977-0 (knjiga) ISBN 978-1-4000-0976-3 (CD, CD-ROM)
a) Arabščina - Učbeniki b) jezikovni kompleti

811.2/.3'24(075)
COBISS.SI-ID 6920478


82-1 POEZIJA


89.
        HRVATSKI hip hop : rokane rime 2 / [urednik Krunoslav Jajetić]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2007 (Veliki Bukovec : KID). - 224 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Jimmy Jazz ; 14)

Pjesme s mudima i mozgom / Velimir Grgić: str. 213-218
ISBN 978-953-6683-70-3
a) Hip hop - Besedila pesmi b) hrvaška poezija c) popularna glasba d) zabavna glasba e) 20.-21.st. f) besedila

821.163.42-194=163.4
784.66(082)
COBISS.SI-ID 35159650

90.
        IZ muzeja šumova : antologija novije srpske poezije (1988-2008) / [izbor i predgovor] Nenad Milošević. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 303 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 14)

Predgovor: str. 13-37. - Biografije autora: str. 295-303. - O autoru: str. [304]
ISBN 978-953-304-173-5
a) Srbska poezija - 1988-2008 - Antologije b) Srbska poezija - 1988-2008 - Literarne študije c) Antologije - Srbska poezija - 1988-2008 d) srbski pesniki e) biografski podatki

821.163.41-194"1988/2008"=163.4
821.163.41.09"1988/2008"
COBISS.SI-ID 42146146

91.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Mesnevija / Mevlana Dželaluddin Rumi ; s engleskoga preveo Velid Imamović. - Zagreb : VBZ, 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 2 zv. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 263 ; knj. 266)

Izv. stv. nasl.: Mathnawi
Vsebuje:
1. - 315 str. - Rječnik Mesnevije: str. 297-315
2. - 294 str. - Rječnik Mesnevije: str. 273-294
ISBN 978-953-304-116-2 (zv. 1) ISBN 978-953-304-117-9 (zv. 2)

821.222.1-1=163.4
COBISS.SI-ID 15061813

92.
PODOBNIK, Lojze
        Iskanja / Lojze Podobnik. - Šentjernej : [samozal.] L. Podobnik, 2009 (Novo mesto : Grafika). - 77 str. ; 22 cm

Med iskanjem in spoznanjem / Jože Zupan: str. 74
ISBN 978-961-245-804-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 247697664

93.
        SUVREMENO hrvatsko pjesništvo : novi tekstovi (1970-2010) / [izbor i predgovor] Zvonimir Mrkonjić. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 353 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 13)

Post Scriptum / Zvonimir Mrkonjić: str. 13-29. - Bilješka o autoru: str. [355]
ISBN 978-953-304-172-8 ISBN 978-953-304-175-9 (celota)
a) Hrvaška poezija - 1970-2010 - Antologije b) Hrvaška poezija - 1970-2010 - Literarne študije c) Antologije - Hrvaška poezija - 1970-2010 d) hrvaška književnost

821.163.42-194"1970/2010"=163.4
821.163.42.09-1"1970/2010"
COBISS.SI-ID 14379826

94.
TOLKIEN, J. R. R.
        The legend of Sigurd and Gudrún / by J. R. R. Tolkien ; edited by Christopher Tolkien. - London : HarperCollins, 2009. - 377 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: The legend of Sigurd & Gudrún
ISBN 978-0-00-731723-3
a) legende

821.111-1=111
COBISS.SI-ID 14859573


82-3 PRIPOVEDNIŠTVO


95.
ADAMOVIĆ, Julijana
        Konzerviranje : priče / Julijana Adamović. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2010). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Regina ; knj. 7)

Bilješka o autorici: str. 159
ISBN 978-953-304-166-7

821.163.42-32=163.4
COBISS.SI-ID 41178722

96.
BONNÉ, Mirko
        Wie wir verschwinden : Roman / Mirko Bonné. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Schöffling & Co., 2009. - 336 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-89561-403-3
a) Camus, Albert (1913-1960) - V leposlovju b) prijateljstvo c) spomini

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 1096140382

97.
CRNKOVIĆ, Predrag
        Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima : roman / Predrag Crnković. - Beograd : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 193 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 11)

Nasl. na ov.: Uvod u srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. - Indeks imena: str. 183-189
ISBN 978-86-7998-093-9
a) Srbska književnost - V leposlovju

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 14379314

98.
FALKNER, Gerhard, 1951-
        Bruno : eine Novelle / Gerhard Falkner. - Berlin : Berliner Taschenbuch Verlag, 2009. - 109 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-8333-0604-4
a) Medvedi - V leposlovju

821.112.2-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096220766

99.
JANČAR, Drago
        Katarina, le paon et le jésuite / Drago Jančar ; traduit du slovene par Antonia Bernard. - Albi : Passage du Nord-Ouest, 2009 (Condé-sur-Noireau : Corlet). - 571 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Katarina, pav in jezuit
ISBN 978-2-914834-35-3

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 247377920

100.
KAPPACHER, Walter, 1938-
        Selina oder Das andere Leben : Roman / Walter Kappacher. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. - 254 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13872)

ISBN 978-3-423-13872-7
a) Učitelji - Življenjske spremembe - V leposlovju b) Duhovnost - V leposlovju c) Samospoznavanje - V leposlovju d) notranji svet e) odmaknjenost f) duhovni razvoj g) Toskana

821.112.2(436)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 15580818

101.
KAPPACHER, Walter, 1938-
        Silberpfeile : Roman / Walter Kappacher. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. - 220 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13873)

Bibliografija: str. [223]
ISBN 978-3-423-13873-4
a) Avtomobilske dirke - Grand Prix - 1934-1939 - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojna industrija - V leposlovju

821.112.2(436)-311.6=112.2
COBISS.SI-ID 21442360

102.
KLÖNNE, Gisa
        Nacht ohne Schatten : Kriminalroman / Gisa Klönne. - 2. Aufl. - Berlin : Ullstein, 2009. - 367 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-548-28057-8

821.112.2-312.4=112.2
COBISS.SI-ID 6939934

103.
KRONAUER, Brigitte
        Zwei schwarze Jäger : Roman / Brigitte Kronauer. - Stuttgart : Klett-Cotta, cop. 2008. - 286 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-608-93885-2

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 40549474

104.
MAZZINI, Miha
        Pies / Miha Mazzini ; ze słoweńskiego przełożył Wojciech Domachowski. - Warszawa : Wydawnictwo Grube Ryby, cop. 2000 ([s. l.] : Opolgraf). - 320 str. ; 20 cm

Prevod dela: Telesni čuvaj
ISBN 978-83-60980-01-9

821.163.6-311.2=162.1
COBISS.SI-ID 241659392

105.
MORRISON, Toni
        The bluest eye / Toni Morrison ; with a new afterword by the author. - New York : A. A. Knopf, 2006. - 215 str. ; 20 cm

ISBN 0-375-41155-0 (trda vezava) ISBN 978-0-375-41155-7 (trda vezava)
a) African Americans - Fiction b) Girls - Fiction c) Afroameričanke - V leposlovju d) Ohio - Fiction

821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 1096128606

106.
MUNRO, Alice
        Too much happiness / Alice Munro. - London : Chatto & Windus, 2009. - 303 str. ; 24 cm

"Winner of The Man Booker International Prize 2009 --> ščitni ov.
ISBN 978-0-701-18305-9

821.111(71)-32=111
COBISS.SI-ID 15558802

107.
        NAŠI sakramenti / Boris Dežulović ... [et al.]. - Zagreb : V.B.Z., 2010 (Zagreb : Knjiga Print). - 169 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 271)

Pogovor / Julijana Mojsilović Dežulović: str. 157-164. - Bilješke o autorima: str. 165-169
ISBN 978-953-304-164-3

821.163.42-32(082)=163.4
COBISS.SI-ID 41180770

108.
PAHOR, Boris
        Im Labyrinth : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz ; Mitarbeit Metka Wakounig, Maja Ranc, Hanna Erklavec. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 654 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 16)

Prevod dela: V labirintu. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 978-3-7086-0480-0
a) Slovenci - Narodna zavest - Italija - V leposlovju b) Trst - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6962718

109.
PAHOR, Boris
        Die Verdunkelung : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 383 str. ; 22 cm

Prevod dela: Zatemnitev. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-3-7086-0457-2
a) Slovenci - Trst - Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6825246

110.
PAHOR, Boris
        Villa am See : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 216 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 13)

Prevod dela: Vila ob jezeru. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 978-3-7086-0479-4
a) Slovenci - Trst - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6824478

111.
PAVELIĆ, Dragan, 1946-
        Proljeće u Karolinentalu / Dragan Pavelić. - Zagreb : V.B.Z., 2009. - 315 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 265)

O piscu ove knjige: str. [316]
ISBN 978-953-304-155-1 (broš.) ISBN 978-953-304-156-8 (trda vez.)
a) Sarajevo - Družbene razmere - 1.pol. 20.st. - V leposlovju

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 13085233

112.
ŠALKOVIĆ, Hrvoje
        Kombinacija d.o.o. : ljubav u doba recesije / Hrvoje Šalković. - Zagreb : V.B.Z., 2009. - 188 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 267)

ISBN 978-953-304-158-2

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 1096154974

113.
WAGNER, David, 1971-
        Vier Äpfel : Roman / David Wagner. - 3. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2009. - 158 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-498-07368-8
a) Nakupovanje - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - Ločitve - V leposlovju c) veleblagovnice d) trgovski izdelki

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 1096335198


82-4/-9 SPOMINI. POTOPISI. ESEJI. PISMA. ANTOLOGIJE


114.
BOKO, Jasen, 1961-
        Na Putu svile : kako nam je lagao Marko Polo / Jasen Boko ; [fotografije Jasen Boko]. - 1. izd. - Zagreb : Profil multimedija, 2009 ([Zagreb] : Profil). - 408 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Putopisi)

O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-953-7701-28-4
a) Svilena cesta - Azija - Potopisi

821.163.42-992=163.4
910.4(5)
COBISS.SI-ID 13101617

115.
HEDIN, Sven Anders, 1865-1952
        The Silk Road : ten thousand miles through Central Asia / Sven Hedin ; foreword by John Hare. - London ; New York : Tauris Parke Paperbacks, 2009. - XIII, 322 str., [28] str. pril., [2] f. pril. : zvd. ; 20 cm

Foreword / John Hare: str. IX-XIII. - Kazalo
ISBN 978-1-84511-898-3
a) Svilena cesta - Kitajska - Potopisi

821.113.6-992=111
910.4(510)
COBISS.SI-ID 1096149342

116.
MALNAR, Željko
        U potrazi za staklenim gradom / Željko Malnar, Borna Bebek ; [autor fotografija Željko Malnar]. - Zagreb : Profil International, 2007 (Zagreb : Profil International). - 361 str., [32] str. pril. ; 23 cm. - (Biblioteka Putopisi)

O avtorjih na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-953-12-0653-2
a) Azija - Potopisi

821.163.42-992=163.4
910.4(5)
COBISS.SI-ID 1096257630

117.
PAHOR, Boris
        Tre volte no : [memorie di un uomo libero] / Boris Pahor ; [con Mila Orlić]. - 1a ed. - Milano : Rizzoli, 2009 (Bergamo : Nuovo istituto italiano d'arti grafiche). - 128 str., [8] str. pril. ; 23 cm

Podnasl. na ovitku. - Un intellettuale di confine / di Mila Orlić: str. 125-128
ISBN 978-88-17-03433-3
a) Pahor, Boris (1913-) - Spomini

821.163.6(450.36)-94=131.1
929Pahor B.:323.15(450.36=163.6)(047.53)
COBISS.SI-ID 3838700


9


118.
SIMIĆ, Pero
        Tito - skrivnost stoletja / Pero Simić ; [prevedla Ana Marija Šimac]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 391 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Vera in politika ; 10)

Prevod dela: Tito - tajna veka. - Spremna beseda / Janko Prunk: str. 9-10. - O avtorju: str. [392]. - Bibliografija: 379-384. - Kazalo
ISBN 978-961-6372-66-4
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Jugoslavija - Zgodovina - 20.st.

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 247919872


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


119.
BECKWITH, Christopher I., 1945-
        Empires of the silk road : a history of Central Eurasia from the bronze age to the present / Christopher I. Beckwith. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2009. - XXV, 472 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 427. - Kazalo
ISBN 978-0-691-13589-2 (vez.)
a) Azija - Zgodovina b) Vzhodna Evropa - Zgodovina c) Bližnji vzhod d) Centralna Azija e) Vzhodna Azija f) Evrazija

94(5)
94(4-11)
COBISS.SI-ID 63808001

120.
BENJAMIN, Thomas
        The Atlantic world : European, Africans, Indians and their shared history, 1400-1900 / Thomas Benjamin. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXX, 721 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 675-698. - Kazalo. - Vsebina: Antecedents: the Americas, Africa and Europe in the fifteenth century ; Commencement: the European opening of the Atlantic ocean ; Conquests: forging the Iberian empires in Africa and the Americas ; Realms: the overseas empires of Spain and Portugal ; Incursions: French, English and Dutch invasions of the Iberian Atlantic ; Engagement: the entangled worlds of Indians and Europeans ; Uprooted: West Africa, the Americas, and the Atlantic slave trade ; Bondage: the Atlantic plantation complex and the cultures of slaves ; Partners: women and men in the making of the Atlantic world ; Rivals: Britain and France in the long eighteenth century ; Liberty: the Atlantic world in the age of revolution ; Equality: the Atlantic world in the age of revolution ; Freedom: the abolition of the Atlantic slave trade and new world slavery
ISBN 978-0-521-85099-5 (hardback : alk. paper) ISBN 0-521-85099-1 (hardback : alk. paper) ISBN 978-0-521-61649-2 (broš.) ISBN 0-521-61649-2 (broš.)
a) History, Modern b) Culture conflict - Atlantic Ocean Region - History c) Atlantic Ocean Region - History d) Atlantski ocean - Države - Zgodovina - 15.-20.st. e) Evropa f) Afrika g) Amerika

94(641)"14/19"
COBISS.SI-ID 7439219

121.
        CIVILIZATIONS of the ancient world : a visual sourcebook / edited by Dominic Rathbone. - London : Thames & Hudson, 2009. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 312-313
ISBN 978-0-500-28834-4
a) Civilization, Ancient b) History, Ancient c) Antika - Kulturna zgodovina d) stare civilizacije e) antične civilizacije f) zgodovina

930.85(652)
COBISS.SI-ID 64069633

122.
CLARK, Peter, 1944-
        European cities and towns : 400-2000 / Peter Clark. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XIII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 371-386. - Kazalo
ISBN 978-0-19-870054-8 (broš. : acid-free paper) ISBN 0-19-870054-7 (broš. : acid-free paper) ISBN 978-0-19-956273-2 (hbk. : acid-free paper) ISBN 0-19-956273-3 (hbk. : acid-free paper)
a) Cities and towns - Europe - History b) Urbanization - Europe - History c) Mesta - Urbanizacija - Evropa - 5.-21.st. - Zgodovinski pregledi

94(4):911.375"04/20"
911.375(4)"04/20"(091)
COBISS.SI-ID 41039970

123.
VALVASOR, Janez Vajkard
        Čast in slava vojvodine Kranjske / [Janez Vajkard Valvasor ; prevod Doris Debenjak ... [et al.] ; pesmi prepesnil Ervin Fritz]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod dežela Kranjska, 2009-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Die Ehre des Hertzogthums Crain, 1689. - Avtor naveden v kolofonu. - Na ov.: Slava vojvodine Kranjske / Joannes Weichardus Valvasor. - Bibliofilska izd. v škatli 37 x 26 x 11 cm
Dosedanja vsebina:
I. - 2009. - 825 str. - 1.500 oštevilčenih meščanskih izv., 500 oštevilčenih bibliofilskih izv. - Priložen garancijski certifikat, pri bibliofilski izd. tudi rokavice
ISBN 978-961-92716-0-5 (komplet, trda vezava) ISBN 978-961-92716-1-2 (komplet, bibliofilska izd.)
a) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Biografije b) Slovenci - Zgodovina - 17. st. c) Kranjska - Domoznanstvo d) Slovenija

908(497.4)"16"
930.1(497.4):929Valvasor J.V.
COBISS.SI-ID 247151616

124.
WILLIAMS, Stephen, 1951-
        Tourism geography : a new synthesis / Stephen Williams. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XVI, 309 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 284-303. - Kazalo
ISBN 978-0-415-39425-3 (hbk) ISBN 0-415-39425-2 (hbk) ISBN 978-0-415-39426-0 (broš.) ISBN 0-415-39426-0 (broš.) ISBN 978-0-203-87755-5 (ebk) ISBN 0-203-87755-1 (ebk)
a) Tourism b) Turizem - Geografski vidik c) Ekonomska geografija - Turizem d) turistična geografija

911.3:338.483
338.483:911.3
COBISS.SI-ID 39439714


91


125.
        BOHINJSKO jezero z okolico [Kartografsko gradivo] : planinska karta = mountain map = Wanderkarte = carta alpina / zasnova in kartografska redakcija Branko Rojc ; kartografska in tehnična izvedba ter tisk Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana ; vodstvo izvedbe Nevenka Rozman, Irena Schiffrer ; relief Irena Schiffrer ; risbe Anton Rojc ; naravna in kulturna dediščina Matjaž Puc ; fotografija Dušan Petrovič ; oblikovanje naslovnice Sandi Radovan. - Ponatis. - 1:25.000. - [Ljubljana] : Planinska zveza Slovenije, 2010 (Ljubljana : Geodetski inštitut Slovenije). - 1 zvd : barve ; 68 x 50 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Planinska založba ; št. 330)

Podnasl. na zloženki tudi v angl., nem. in ital. - Zadaj: Planinske postojanke. Naravna dediščina. Kulturna dediščina. Prerez grebenske planinske poti Vratca (Bogatinsko sedlo) - Črna prst / izdelal Dušan Petrovič, 1994, merilo dolžin 1:125.000, merilo višin 1:25.000. Panoramska karta Bohinja / izdelal Lojze Miklavčič 1998

912.43(497.4 Bohinj)
COBISS.SI-ID 275360


912


126.
        ČRNA gora [Kartografsko gradivo] : avtokarta = Road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:250.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 86 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in podnasl. na zloženki v slov. in angl. - Indeks
a) Črna gora - Cestni zemljevidi b) avtokarte c) turistične karte d) Črna gora

912.43
COBISS.SI-ID 275616

127.
        ČRNOGORSKO primorje [Kartografsko gradivo] = Nautical tourist map of Montenegrin coast : turistično-navtična karta / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matjaž Pevec ... [et al.]. - 1:100.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 (Ljubljana : Tiskarna Januš). - 1 zvd. : barve ; 98 x 67 cm na listu 100 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Ov. nasl.
a) Črna gora - Turistični zemljevidi

912.43
COBISS.SI-ID 275872


91v TURISTIČNI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


128.
LEHMANN, Ingeborg
        Morocco / [text Ingeborg Lehmann and Rita Henss ; with contributions by Beate Szerelmy, Hedwig Nosbers and Reinhard Zakrzewski ; translation David Andersen ; cartography Chistoph Gallus]. - 1st ed. - Ostfildern : K. Baedeker, 2009. - 476 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zvd. - (Baedeker)

Avtorici navedeni v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-3-8297-6623-4
a) Maroko - Turistični vodniki

913(64)(036)
COBISS.SI-ID 10961

129.
        LJUBLJANA in okolica [Kartografsko gradivo] = Tourist map of Ljubljana and surroundings : turistična karta = tourist map : Polhograjsko hribovje, Savska ravan, Posavsko hribovje (del), Dolenjsko podolje, Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Cerkniško jezero / zasnova in redakcija Matjaž Pevec ; izvedba Matjaž Pevec... [et al.] ; besedilo Vili Kos ; fotografije Bojan Saksida. - 1:75.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd. : barve ; 100 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Ov. nasl. - Zadaj: opisi mest, naravnih in turističnih znamenitost v slov. in angl. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija
a) Ljubljana (okolica) - Turistični zemljevidi b) Osrednja Slovenija - Zemljevidi c) turistične karte d) Ljubljanska kotlina

912.43(497.451)
COBISS.SI-ID 251010048

130.
PRICE, Sandy
        The flea markets of France / by Sandy Price ; photographs by Emily Laxer. - New York : The Little Bookroom, 2009. - 248 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 1-892145-59-6 (alk. paper) ISBN 978-1-892145-59-8 (alk. paper)
a) Flea markets - France - Handbooks, manuals, etc b) Antikvitete - Bolšji sejmi - Francija - Vodniki c) Francija - Bolšji sejmi - Turistični vodniki

913(44)(036)
339.175-026.912:745/749
COBISS.SI-ID 1096188254


ak


131.
        FAST & furious [Videoposnetek] = Hitri in drzni 4 / directed by Justin Lin ; written by Chris Morgan ; director of photography Amir Mokri ; music by Brian Tyler. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Podnapisi v slov., hrv., it. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0374. - Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 6776606


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE


132.
AKBARPOUR, Ahmad
        Good night, Commander / Ahmad Akbarpour ; pictures by Morteza Zahedi ; translated by Shadi Eskandani and Helen Mixter. - Toronto ; Berkeley : Groundwood Books : House of Anansi Press, 2010. - [24] str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-0-88899-989-4 (hbk.) ISBN 0-88899-989-5 (hbk.)
a) vojne b) Iran c) otroci d) invalidi e) v mladinskem leposlovju

821.222.1-93-32=111
COBISS.SI-ID 1096820830

133.
ALIAGA, Roberto, 1976-
        Il sogno dell'orsetto rosa / Roberto Aliaga ; illustrazioni di Helga Bansch ; [traduzione Fabio Regattin]. - Modena : Logos, cop. 2008. - [36] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm. - (Collana OQO)

Prevod dela: El sueno del osito rosa. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-88-7940-651-2
a) živali v domišljiji b) medvedi c) spanje d) sanje e) v mladinskem leposlovju

821.134.2-93-34=131.1
COBISS.SI-ID 20710967

134.
BAUER, Jutta
        Die Königin der Farben / Jutta Bauer. - Hamburg ; Basel : Beltz & Gelberg, 2005. - [58] str. : ilustr. ; 15 x 20 cm. - (Minimax)

ISBN 978-3-407-76026-5
a) barve b) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 15089461

135.
BEHL, Anne-Kathrin
        Eins und vier macht stark / Anne-Kathrin Behl. - Wien : Picus Verlag, cop. 2009. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-85452-149-5 (hbk.) ISBN 3-85452-149-9 (hbk.)
a) živali v domišljiji b) gozd c) drugačnost d) strah e) prijateljstvo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096581214

136.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        The nursery Alice / Lewis Carroll ; with illustrations by Sir John Tenniel. - London : Macmillan Children's Books, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-230-74770-8 (hbk.) ISBN 0-230-74770-1 (hbk.)

821.111-93=34=111
COBISS.SI-ID 1096819038

137.
CUTBILL, Andy
        The cow that laid an egg / by Andy Cutbill ; illustrated by Russell Ayto. - London : HarperCollins Children's Books, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-00-717968-8
a) živali v domišljiji b) krave c) piščanci d) v mladinskem leposlovju

821.111-39-34=111
COBISS.SI-ID 1096211550

138.
DOYLE, Malachy
        Charlie is my darling / Malachy Doyle ; [illustrator] Stephen Lambert. - London : Orchard Books, 2009. - [32] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

ISBN 978-1-84616-797-3 (broš.) ISBN 1-84616-797-3 (broš.)
a) Dogs - Pictorial works - Juvenile fiction b) Children's stories - Pictorial works c) živali v naravi d) psi e) dečki f) prijateljstvo g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32=111
COBISS.SI-ID 1096147038

139.
FUNKE, Cornelia
        Der verlorene Engel / Cornelia Funke ; Bilder von Kerstin Meyer. - Hamburg : C. Dressler, cop. 2009. - [33] str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

ISBN 978-3-7915-0478-0 (hbk.) ISBN 3-7915-0478-9 (hbk.)
a) angeli b) angel varuh c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096592990

140.
HILTON, Nette
        Small Billy and the midnight star / written by Nette Hilton ; illustrated by Bruce Whately. - London : Hodder Children's Books, 2007. - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-0-340-94449-3 (HB) ISBN 0-340-94449-8 (HB) ISBN 0-340-94450-1 (PB) ISBN 978-0-340-94450-9 (PB)

821.111(94)-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096598366

141.
JANISCH, Heinz
        Herr Kratochwil kommt fast zu spät / Heinz Janisch ; [Illustrationen] Heide Stöllinger. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7026-5811-3 (hbk.) ISBN 3-7026-5811-4 (hbk.)
a) Lehrer b) Verspätung c) Ausrede d) Lehrer - Verspätung - Ausrede - Bilderbuch e) Bilderbuch f) razvade g) zamujanje h) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096585310

142.
JEFFERS, Oliver
        Lost and found / [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2006. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 0-00-715036-9 (broš.) ISBN 978-0-00-715036-6 (broš.)
a) živali v domišljiji b) pingvini c) izgubljenci d) osamljenost e) prijateljstvo f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 5923358

143.
JEFFERS, Oliver
        The way back home / [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-00-718232-9
a) dečki b) luna c) potovanje d) domišljija e) vesoljci f) prijateljstvo g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096211038

144.
KITTELBERGER, Kai
        Wo ist Papa? / Kai Kittelberger ; [Illustrationen] Jacky Gleich. - Weinheim ; Basel : Beltz & Gelberg, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

ISBN 978-3-407-79397-3 (hbk.) ISBN 3-407-79397-9 (hbk.)
a) sinovi b) očetje c) iskanje d) ločitve e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096590686

145.
LACOMBE, Benjamin
        Les amants papillons / Benjamin Lacombe. - Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - [32] str. : ilustr. ; 40 cm

ISBN 978-2-02-096205-6 (hbk.) ISBN 2-02-096205-5 (hbk.)
a) ljubezen b) žalost c) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-34=133.1
COBISS.SI-ID 1096581470

146.
LAMBECK, Silke
        Kakadudel / Silke Lambeck ; [Illustrationen] Karsten Teich. - Berlin : Bloomsbury, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

ISBN 978-3-8270-5376-3 (hbk.) ISBN 3-8270-5376-5 (hbk.)
a) Kakadus b) Sackpfeife c) Waldtiere d) Musizieren e) Orchester f) Bilderbuch g) živali v domišljiji h) kakadu i) glasba j) orkester k) pripoved v verzih l) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-1=112.2
COBISS.SI-ID 1096595550

147.
LOBE, Mira
        Dann rufen alle Hoppel Popp / Mira Lobe ; [Illustrationen] Angelika Kaufmann. - 1. Aufl. - Wien : G & G, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7074-1172-0 (hbk.) ISBN 3-7074-1172-9 (hbk.)
a) zajci b) živali v domišljiji c) tekmovanje d) stava e) sožitje f) v mladinskem leposlovju

821.112.2(436)-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096583774

148.
MAI, Manfred, 1949-
        Nikodemus und das Mäusewunder / Manfred Mai ; [Illustrationen] Jochen Stuhrmann. - 1. Aufl. - Berlin : Tulipan Verlag, 2010. - [29] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-939944-44-7 (hbk.) ISBN 3939944440
a) živali v domišljiji b) mačke c) miši d) prijateljstvo e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096596318

149.
MONCOMBLE, Gérard
        Die Katze, die mit dem Schwanz wedelte / Gérard Moncomble ; [Illustrationen] Paweł Pawlak ; aus dem Französischen von Alexander Potyka. - Wien : Picus Verlag, cop. 2009. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela iz polj.: Kotek, który merdał ogonem. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-85452-146-4 (hbk.) ISBN 3-85452-146-4 (hbk.)
a) živali v domišljiji b) mačke c) psi d) predsodki e) prijateljstvo f) šola g) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096584030

150.
MOTSCHIUNIG, Ulrike
        Glück gesucht! / Ulrike Motschiunig ; Bilder von Nina Dulleck. - 1. Aufl. - Wien : G & G, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7074-1166-9 (hbk.) ISBN 3-7074-1166-4 (hbk.)
a) sreča b) ljubezen c) iskanje d) starši e) otroci f) živali v domišljiji g) lisice h) v mladinskem leposlovju

821.112.2(436)-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096803678

151.
PACOVSKÁ, Květa, 1928-
        Hänsel & Gretel / Květa Pacovská ; [nach dem Märchen von] Brüder Grimm. - Bargteheide : Minedition, 2009. - [28] S. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-86566-078-7 (hbk.) ISBN 3-86566-078-9 (hbk.)

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096825694

152.
STEINKELLNER, Elisabeth
        An Herrn Günther mit bestem Gruss! / Elisabeth Steinkellner ; [Illustrationen] Michael Roher. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2010. - [33] str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7026-5815-1 (hbk.) ISBN 3-7026-5815-7 (hbk.)

821.112.2-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096588638

153.
THOMAS, Valerie
        Winnie's amazing pumpkin / [text] Valerie Thomas and [illustrations] Korky Paul. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (The Winnie the witch series)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-0-19-272908-8 (hardback)
a) čarovnice b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096592478


ri


154.
        SNOW White and the seven dwarfs [Videoposnetek] = Sneguljčica in sedem palčkov / Walt Disney ; adapted from Grimms' fairy tales ; story adaptation Ted Sears ... [et al.] ; music Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith. - Ljubljana : Con film, 2009, p 1937. - 2 video DVD-ja (ca 80 min, ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dvojna DVD izdaja. - Podnapisi v angl., hrv., ita. in slv. - Produkcija: Walt Disney. - DVDW0197
a) Animirani film - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14153266


S STRIPI


155.
MILLIDGE, Gary Spencer
        Comic book design : [the essential guide to designing great comics and graphic novels] / Gary Spencer Millidge ; [foreword by Dave Gibbons]. - Lewes : Ilex, cop. 2009. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-1-905814-44-2 (ISBN 13)
a) Stripi - Likovne tehnike - Grafično oblikovanje - Priročniki b) Risarske tehnike - Stripi - Priročniki

084.11:74.02(035)
74.02:084.11(035)
COBISS.SI-ID 13428278


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO