COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI-OOK


1.
        DELO. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm

- Dostopno tudi na: http://www.delo.si. - Dnevnik. - Podnasl. se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Petkov teden = ISSN 1408-4678. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Delo 5 = ISSN 1408-4708. - Ima suplement ali prilogo: Delo & dom = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Na kolesih = ISSN 1408-3663. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Ona (Ljubljana) = ISSN 1318-3028. - Ima suplement ali prilogo: Sobotna priloga = ISSN 1580-3007. - Ima suplement ali prilogo: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Ima suplement ali prilogo: Nakup = ISSN 1854-245X. - Ima suplement ali prilogo: Logistika & transport = ISSN 1408-6638. - Ima suplement ali prilogo: Delo FT = ISSN 1854-5483. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Ima suplement ali prilogo: Mag (Ljubljana) = ISSN 1318-6043. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
5K,5Z,5U,5U,5S,5O,5P,5NP,5L,5L,5L, 5L, 5L,3D,3B,3B,3Č,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,2Ši,2Ši, 2Ši,2Š,6K,7R,7G,7ŠK,7V,7V, 7V,7V Letn. 52 2010 1-138#
COBISS.SI-ID 3922434

2.
        LADY : prvi slovenski ženski tabloid. - 1990, št. 1 (18. oktober)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo-Revije, 1990-. - 30 cm

Štirinajstdnevnik
ISSN 1318-7031 = Lady (Ljubljana)

070(497.4)
2Ši,2Š,2G,2V,5L,7V,7R,7ŠK,7D,7G,7B,7VL,7I,7H Letn. 21 2010 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 17674754

3.
        MOJ malček : revija za skrbne starše. - Št. 1 (junij 1997)- . - Ljubljana (Gosposka 4) : Info press, 1997-. - 30 cm

Mesečnik. - Popis po letu 1997
ISSN 1408-2675 = Moj malček

37.018
2Ši,2Š,2G,3B,3M,3P,4M,4F,5P,7V,7R,7G,7I,7D,7P, 7ŠK Letn. 14 2010 št. 2-6#
COBISS.SI-ID 66663936

4.
        MOJ mali svet. - Let. 1, št. 1 (1.januarja 1969)- . - Ljubljana (Celovška 43) : ČZP "Kmečki glas", 1969-. - 28 cm

Mesečnik. - Prevzame: Sadjar - vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet

63
2Ši,2Š,2G,2V,3B,3,3M,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5S,7V, 7R,7H,7D,7I Letn. 42 2010 št. 1#
COBISS.SI-ID 16404738

5.
        REVIJA o konjih : reja, šport, veterina, rekreacija. - Let. 1, št. 1 (maj [1994])- . - Ljubljana (Robbova 14) : ČZP Kmečki glas, 1994-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 1318-3109 = Revija o konjih

636.1
798.2/.6
2Ši,4M,5S,7H,7ŠK Letn. 18 2010 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 39294976

6.
        VEČER. - [Tiskana izd.]. - Letn. 8, št. 214 (10. sept. 1952)- . - Maribor : Večer, 1952-. - 46 cm

- Dostopno tudi na: http://www.vecer.com. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima CD-ROM izd.: Večer = ISSN 1580-2701. - Ima spletno izd.: Večer = ISSN 1580-2639. - Ima suplement ali prilogo: Toti list (1997) = ISSN 1408-6107. - Ima suplement ali prilogo: TV Večer = ISSN 1408-7448. - Ima suplement ali prilogo: Kvadrati (Maribor) = ISSN 1580-6421. - Ima suplement ali prilogo: Raziskovalec (Maribor. Tiskana izd.) = ISSN 1580-5921. - Ima suplement ali prilogo: Zdravo (Maribor. Tiskana izd.) = ISSN 1580-6235. - Ima suplement ali prilogo: Bonbon (Maribor) = ISSN 1854-4452. - Ima suplement ali prilogo: V soboto = ISSN 1855-7759. - Je nadaljevanje: Vestnik (Maribor) = ISSN 1318-1580
ISSN 0350-4972 = Večer (Maribor)

070(497.4)
2Ši,2Ši,3B,5P,5L,6K,7V Letn. 66 2010 1-138#
COBISS.SI-ID 15921154

7.
        ZMAJČEK. - 1994, št. 1 (okt.)- . - Domžale (Slamnikarska 18, p.p. 54) : Studio Hieroglif, 1994-. - 20 cm

Mesečnik
ISSN 1318-7449 = Zmajček (Domžale)

050-053.4
7G,7ŠK,7P Let. 16 2009/2010 št. 1-10#
COBISS.SI-ID 55140352


0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO. MENEDŽMENT


8.
        ANJA : zakladnica ženskih idej. - Letn. 1, št. 1 (1999)- . - Ljubljana : Delo Revije, 1999- (Dunajska 5). - 30 cm

Štirinajstdnevnik
ISSN 1580-1446 = Anja

050(497.4)
7V,7G,7R,7D,7B,7ŠK,7P Letn. 12 2010 št. 1-2+P1+3-12#
COBISS.SI-ID 103766528

9.
        ARGUMENTY i fakty. - [Tiskana izd.] . - Moskva : Znanie : Izdatel´skij dom Argumenty i Fakty. - 46 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Ima spletno izd.: Argumenty i fakty internet = ISSN 1606-5271. - Ima izdajo v drugem jeziku: Argumenty i fakty (Räiga) = ISSN 1407-2785
ISSN 0204-0476 = Argumenty i fakty (Print)

0
5L 2010 No. 1-22#
COBISS.SI-ID 13928761

10.
BATTELLE, John, 1965-
        Iskanje : kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo / John Battelle ; [prevod Živa Verbič]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 352 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Zbirka Ventilator)

Prevod dela: The search. - Nasl. v kolofonu: Iskanje ali Kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila poslovanja. - 1.000 izv. - Opombe z bibliogrfijo: str. 323-338. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-07-2
a) Google (Mountain View (California)) - Poslovna strategija b) Iskanje informacij - Ekonomski vidik

005.5Google
004.659:005.5
COBISS.SI-ID 250539520

11.
BLANCHARD, Kenneth H., 1939-
        Veliko denarja! : [kako zaslužiti veliko denarja tako zase kot za svoje podjetje] / Ken Blanchard in Sheldon Bowles ; [prevedla Karin Pečnikar]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2009 (Čakovec : Zrinski). - 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoletje)

Prevod dela: Big bucks!. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorjih: str. 123-124
ISBN 978-953-236-171-1
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) Uspešnost - Psihologija - Priročniki c) Finance - Priročniki

005.336.1(035):159.9
336.051(035)
COBISS.SI-ID 10181791

12.
        CICIDO : revija za predšolske otroke. - Letn. 1, št. 1 (1998/1999)- . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga Založba, 1998-. - 29 cm

Deset številk letno. - Ov. nasl.
ISSN 1408-6786 = Cicido

050-053.2(497.4)
2Ši,2Š,2G,3B,3M,3Č,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5P,5P, 5P,7V,7R,7G,7VL,7ŠK Letn. 12 2009/2010 št. 7-8#
COBISS.SI-ID 12824722

13.
        COOL : revija za mlade. - [Print ed.]. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1996)- . - Maribor : Novium, 1996-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.novium.si/cool.php. - Mesečnik. - Izdajatelj se spreminja. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Cool = ISSN 1580-5360. - Ima suplement ali prilogo: Cool - Šarm = ISSN 1580-4305. - Ima suplement ali prilogo: Cool ŠKL = ISSN 1581-5986. - Ima suplement ali prilogo: Cool poster (Maribor) = ISSN 1854-2794. - Ima suplement ali prilogo: Cool horoskop = ISSN 1581-7067. - Ima suplement ali prilogo: Cool model = ISSN 1855-7198
ISSN 1318-8100 = Cool (Maribor)

050(497.12 Maribor)
5L,7V,7G,7VL,7I,7ŠK,7BR Letn. 15 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 57578240

14.
        COSMOPOLITAN. - [Slov. izd.]. - 2001 (okt.)- . - Ljubljana (Dunajska 106) : Motomedia, 2001-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-6898 = Cosmopolitan (Slovenska izdaja)

050-055.2(497.4)
3B,5L,7V,7R,7H,7D,7I,7VL,7ŠK 2010 [1](jan)-[6](jun)#
COBISS.SI-ID 114173696

15.
DAMIJ, Nadja
        Management poslovnih procesov : modeliranje, simuliranje, inovacija in izboljšanje / Nadja Damij. - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 182 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 150-177. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-5-9
a) Poslovni proces - Management

005.81
COBISS.SI-ID 248212736

16.
        DEMOKRACIJA : slovenski politični tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (sept. 1996)- . - Ljubljana (Komenskega 11) : Nova obzorja, 1996-. - 47 cm

- Dostopno tudi na: http://www.demokracija.si. - Tednik. - Izdajatelj Veda, Ljubljana do leta 1998. - Format se spreminja. - Ima spletno izd.: Demokracija = ISSN 1855-7449. - Je nadaljevanje: Dan (Ljubljana) = ISSN 1318-9719
ISSN 1408-0494 = Demokracija (Ljubljana. 1996)

070(497.4)
329.14(497.4)
2Ši,3B,4M,5L,6K,7V,7ŠK Letn. 15 2010 14-24#
COBISS.SI-ID 63427584

17.
        DNEVNIK. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-. - 46 cm

- Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima spletno izd.: Dnevnik = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana. 1991)

070(497.4)
2Ši,2Ši,2Š,2G,2V,3B,3B,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5Z, 5U,5K,5S,5P,5L,5L,5L,5L,6K,6K,7R,7V,7V,7V,7V, 7ŠK, Letn. 60 2010 1-75,77-139#
COBISS.SI-ID 30014721

18.
        DOGODEK od A do Ž : priročnik za organizacijo in vodenje dogodkov / Edi Bubnič ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Grosuplje : Repovž). - 348 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 344-348
ISBN 978-961-6529-74-7
a) Organizacijska kultura b) Organisational culture c) organizacija dogodkov d) upravljanje dogodkov e) organizacija prireditev f) kongresna dejavnost g) trženje dogodkov

005.7(035)
COBISS.SI-ID 245551616

19.
        EVA : bodite prvi. - Letn. 1, št. 1 (jun. 2001)- . - Ljubljana : Delo revije (Dunajska 5), 2001-. - 30 cm

Mesečnik. - Izšla tudi nulta št. (št. 0, maj 2001)
ISSN 1580-6308 = Eva (Ljubljana)

050-055.2
7V,7G,7I,7D,7ŠK 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 112570368

20.
GALILEI, Galileo, 1564-1642
        Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem / Galileo Galilei ; prevod Mojca Mihelič ; [strokovni pregled Matjaž Vesel]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 [i. e. 2010] (Ljubljana : Littera picta). - 454 str. : ilustr, graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

Prevod dela: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano. - "Opombe in komentarji k besedilu se nahajajo v drugem zvezku kompleta z naslovom "Kopernikanski manifest Galilea Galileja & Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta" avtorja Matjaža Vesela" --> na hrbtu nasl. str. - Kazalo. - Vsebuje prevod kritične izd. dela: Dialog Galilea Galileija Risjeokega, izrednega matematika na Univerzi v Pisi in filozofa in prvega matematika presvetlega vel. vojvode Toskanskega, v katerem se na srečanjih štirih dni razpravlja o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem, z nepristranskim navajanjem filozofskih in naravnih utemeljitev za eno in drugo stran. - Izv. izd: V Firencah, 1632
ISBN 978-961-254-181-1
a) Galilei, Galileo (1564-1642) b) Znanost - Zgodovina c) Filozofija znanosti d) znanstvena revolucija e) heliocentrizem f) pisma

001(091)
001:1
COBISS.SI-ID 250258688

21.
        GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)- . - Kranj (Zoisova 1) : Gorenjski glas, 1985-. - 46 cm

Dvakrat tedensko. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Uradni vestnik Gorenjske = ISSN 1318-7627. - Ima suplement ali prilogo: Gorenjska = ISSN 1318-5586. - Ima suplement ali prilogo: Preddvorska cajna = ISSN 1408-3094. - Ima suplement ali prilogo: Novice občine Jesenice = ISSN 1408-6417. - Ima suplement ali prilogo: Kranjčanka = ISSN 1408-7103. - Ima suplement ali prilogo: Sotočje (1999) = ISSN 1580-0547. - Ima suplement ali prilogo: GG (Kranj) = ISSN 1580-2442. - Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Zgornjesav'c = ISSN 1580-7991. - Ima suplement ali prilogo: TV okno = ISSN 1581-5552. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Na potep = ISSN 1854-2395. - Ima suplement ali prilogo: Nakelski glas = ISSN 1854-486X. - Ima suplement ali prilogo: Novice občine Žirovnica = ISSN 1854-4932. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909
ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)

070(497.12 Kranj)
2Š,2V,3B,5L,6K Letn. 63 2010 št. 2-47#
COBISS.SI-ID 16298754

22.
        GUINNESS world records 2010 / [glavni urednik Craig Glenday ; prevedli Nina Drstvenšek ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - 287 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Guinness world records 2010
ISBN 978-961-00-0793-7
a) Rekordi - Zanimivosti - Svetovni pregledi - Leksikoni

088.3(100)
030.3
COBISS.SI-ID 246485760

23.
        JOKER : revija za sončno stran računalništva. - [Tiskana izd.] . - Ljubljana (Dunajska 5) : Alpress, 1992-. - 28 cm

- Dostopno tudi na: http://www.joker.si. - Mesečnik. - Ov. nasl. - Nasl. na ov.: Super Joker. - Ima spletno izd.: Joker = ISSN 1581-0046. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 1318-461X = Joker (Ljubljana. Tiskana izd.)

004
3D,4J,47,4P,7V,7ŠK Letn. [18]<!>19 2010 št. 198-201#
COBISS.SI-ID 30700032

24.
LAULUND, Pernelle
        Poletni dan v mojem mestu / Pernelle Laulund. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2010. - 1 kartonka ([26] str.) : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Avtor naveden na ov. - Prevod dela: En sommerdag i Mylderby
ISBN 978-3-7086-0526-5
a) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 7006494

25.
        LEPA & zdrava : revija za polno življenje. - Letn. 1, št. 1 (mar. 2004)- . - Ljubljana : Delo revije (Dunajska 5), 2004-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Ima posebno izdajo Moj Sonček = ISSN 1854-8504
ISSN 1581-8551 = Lepa & zdrava

050-055.2
3B,3P,3M,7G,7H,7V,7I,7ŠK Letn. 7 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 128614144

26.
MIHALIČ, Renata
        Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije : [praktični nasveti, metodologija, interni akt in model usposabljanja za upravljanje in merjenje korporativnega intelektualnega kapitala, z ukrepi za njegov razvoj in krepitev] / Renata Mihalič. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 104 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Managerjeva orodja)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 90-104
ISBN 978-961-91837-6-2
a) Znanje - Management b) Kadri - Upravljanje c) intelektualni kapital

005.336.4
658.310.8
COBISS.SI-ID 240188160

27.
        MLADINA. - Leto 1, št. 1 (1. jan. 1943)- . - Ljubljana (Dunajska c. 51) : Mladina, 1943-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Tednik. - Ov. nasl. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Ima suplement ali prilogo: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895. - Ima suplement ali prilogo: Mladinin napovednik
ISSN 0350-9346 = Mladina

05
3B,3B,3Č,3M,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,2Ši,2Š,2G,2V, 5L,5Z,5K,5NP,6K,6K,7R,7V,7G,7BR,7P,7VL,7D,7ŠK, 68 2010 št. 1-16+Pos.št.+17-23#
COBISS.SI-ID 16178432

28.
        MOJ mikro. - [Slovenska tiskana izd.]. - 1984 (jun.)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1984-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mojmikro.si/ (Arhiv od 2000-) Dostopno tudi na: http://yellow.eunet.si/yellowpage/delorevije/mojmikro.html (Arhiv 1996-1999). - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Moj mikro = ISSN 1580-2574. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 0352-4833 = Moj mikro (Slovenska izd.)

004.3
5S,5NP,4M,4P,4F,4J,4Z,7BR,7VL,7R,7I,7ŠK,7D,7P, 7V,3D,3B,3,3P,3S,2Ši,2Š,2G Letn. 26 2009 št. 1-6+6/7+8-12
COBISS.SI-ID 86807

29.
        MOJ planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. - Letn. 1, št. 1 (okt. 2005)- . - Ljubljana (Slovenska 29) : Mladinska knjiga, 2005-

Mesečnik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja
ISSN 1854-2883 = Moj planet

051-053.6
7V,7ŠK Letn. 5 2009/2010 št. 1-7#
COBISS.SI-ID 221601024

30.
        NADZORNI sveti in upravni odbori v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo / Marijan Kocbek ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 476 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Nadzorni sveti in upravni odbori. - 600 izv. - Bibliografija: str. 471-476
ISBN 978-961-247-140-8
a) Delniške družbe - Nadzorni sveti - Pravna ureditev - Slovenija b) Družbe z omejeno odgovornostjo - Nadzorni sveti - Pravna ureditev - Slovenija c) gospodarske družbe d) upravljanje e) upravni odbori

005.742:334.722.8
005.742:334.757
COBISS.SI-ID 251004160

31.
        NAŠA žena : prva slovenska ženska in družinska revija. - 1940, št. 1 (dec.)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo revije, 1940-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Naša žena. Priloge = ISSN 1318-7740. - Ima suplement ali prilogo: Dediščina (Ljubljana) = ISSN 1408-4600. - Ima suplement ali prilogo: Naša žena. Rumene strani = ISSN 1408-4619. - Ima suplement ali prilogo: Novice Europa Donna = ISSN 1580-5387
ISSN 0350-9737 = Naša žena

05
2Ši,2Š,2G,6K,4M,4P,4F,4Z,4J,5L,7R,7G,7VL,7I, 7ŠK,7D,7V,3D,3B,3Č,3M,3P,3S, Letn. 70 2010 št. 2-6#
COBISS.SI-ID 15957250

32.
        NEDELJSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962-. - 45 cm

Tednik. - Od leta 1962-1968 Nedeljski ljubljanski dnevnik. - Poleg lastnega štetja je vsaka št. šteta kot nedeljska št. Dnevnika. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik

070(497.4)
2Ši,2Š,2G,3B,3P,4M,4P,4F,4J,4Z,5P,5L,5L,6K,7R, 7V Letn. 49 2010 št. 4-7,9-25#
COBISS.SI-ID 30572545

33.
        NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Leto 1, št. 1 (17. sept. 1995)- . - Ljubljana : Delo (Dunajska 5), 1995-. - 59 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Odprta kuhinja = ISSN 1854-8156. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)

070
5U,5P,5L,5L,4M,4P,2Ši,2Ši,2Ši,2Š,6K,7V,7V,3B Letn. 16 2010 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 53709568

34.
        OBRAZI : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. - 2006, št. 1 (jan.)- . - Ljubljana : Delo revije, 2006-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-407X = Obrazi (Ljubljana)

050
2Ši,5L,4M,4F,4Z,7V,7G,7ŠK,7I,7P,7VL,7BR Letn. 5 2010 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 224133120

35.
[Pisani list]
        PIL : pisani list : časopis za najstnike. - Letm. 43, št. 37 (sep. 1990)- . - Ljubljana (Nazorjeva 1) : Mladinska knjiga založba, 1990-. - 30 cm

Mesečnik. - Tednik. - Ov. nasl. - Vzpor. številčenje s publikacijo Pil plus. - Ima suplement ali prilogo: Vesela šola = ISSN 1408-9211. - Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433
ISSN 0353-7625 = Pisani list

05(02.053.2)
2Ši,2G,2V,3D,4M,5P,5Pa,7B,7G,7R,7V,7P,7ŠK,7D Letn. 62 2009/2010 št. 1-2+Pos.izd.1<Darwinovo leto>+3-8+Pos.izd.2<Vse o stripih>+9-10#
COBISS.SI-ID 19597826

36.
        PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)- . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945- (Ul. Montecchi 6, Trst). - 56 cm

Dnevnik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Tedenska priloga Primorskega dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Brvinc. - Ima suplement ali prilogo: Glasbeni utrip. - Je nadaljevanje: Partizanski dnevnik
ISSN 1124-6669 = Primorski dnevnik

070(450=163.6)
2Ši,5L,6K Letn. 66 2010 št. 1-65,68-69,71-93,95-102,105-124,126-141#
COBISS.SI-ID 7415808

37.
        PROGRAMIRAJMO z BASCOM AVR / [urednik Jurij Mikeln]. - Ljubljana : AX elektronika, 2010

ISBN 978-961-6680-03-5
a) Mikrokontrolerji - Priročniki b) BASCOM AVR (programski jezik) - Priročniki c) Računalniško programiranje - Priročniki d) programski jezik BASCOM AVR

004.43(035)
681.5(035)
COBISS.SI-ID 249870336

38.
        RADAR : revija za ljubitelje dobrega branja. - 2000, št. št. 261 (jun.)- . - Ljubljana : Mi2, 2000- (Krimska 1). - 23 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Radar 2000 = ISSN 1408-1873
ISSN 1580-7673 = Radar (2000)

050(497.4)
2Ši,2Š,3D,3B,3,3M,3P,3S,4M,5Z,5L,7V,7R,7BR, 7VL,7D,7ŠK 2010 št. 376-381#
COBISS.SI-ID 115645696

39.
        REPORTER [informativni tednik]. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1 , št. 1 (19. maj 2008)- . - Ljubljana (Dunajska 22) : Prava smer, 2008-. - 29 cm

- Dostopno tudi na: http://www.revija-reporter.si/. - Tednik. - Ov. nasl. - Ima speltno izd.: Reporter = ISSN 1855-4962
ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)

050
3D,3B,3Č,3P,3S,4M,4F,4P,2Ši,2Š,5L,6K,7V,7R, 7BR,7ŠK Letn. 3 2010 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 239151104

40.
        RITEM & plus. - Letn. 61, št. 1 (sep. 2008/2009) - . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008/2009-. - 26 cm

Mesečnik. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Plus (Ljubljana, 2007) = ISSN 1854-9799
ISSN 1855-8585 = Ritem & plus

070-053.2(497.4)
2Ši,2Š,2G,2V,3D,3B,3Č,3M,3S,3P,4M,4P,4F,4J,4Z, 5P Letn. 62 2009/2010 št.
COBISS.SI-ID 249999104

41.
        SALOMONOV oglasnik. - 1989, št. 1- . - Ljubljana : Salomon, 1989-. - 29 cm

- Dostopno tudi na: http://www.salomon.si/oglasnik. - Tednik
ISSN 1318-1297 = Salomonov oglasnik

070.485
2Ši,2Š,2G,2V,3B,4M,4P,4F,4J,4Z,5L,5K,5Z,7R,7V, 7G,7D,7ŠK,7VL Let. 17 2010 št. 1945+1947+1949+1951+1953+1955+1957+1959+1961+1 963+1965+1967+1969+1971+1973+1975+1977+1978+19 80+1982+1984+1986+1988+1990#<le ponedeljkova izd.>
COBISS.SI-ID 19131138

42.
SEDEM
        7D. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (6. jan. 1972)- . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1972-. - 29 cm

Tedenik. - Od Letn. 51, št. 15 (17. apr. 2002) izpisana oblika naslova: 7 dni. - Ima CD-ROM izd.: 7D = ISSN 1581-6192. - Ima spletno izd.: 7D = ISSN 1580-5301. - Je nadaljevanje: Sedem dni (Maribor) = ISSN 1318-6361
ISSN 0351-8485 = 7D (Maribor)

050
2Ši,2Š,4M,4F,5L,6K,7V Letn. 59 2010 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 1029380

43.
SERAJNIK Sraka, Nada
        Komunikacijske kampanje : priročnik za načrtovanje, vodenje in ocenjevanje kampanj / Nada Serajnik Sraka. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Dob pri Ljubljani : Grafika 2000). - 341 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka PR)

200 izv. - O avtorici: str. 341. - Bibliografija: str. 331-335. - Kazalo
ISBN 978-961-247-108-8
a) komunikacijske kampanje

005.57:323.269
COBISS.SI-ID 246188288

44.
        SLOVENSKE novice : 24 ur na preži. - Leto 1, št. 1 (l4. veliki traven, 1991)- . - Ljubljana : Delo, 1991-. - 47 cm

Dnevnik. - Letn. 1, št.0 izšlo 25.4.1991. - Vsebuje številne priloge. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Popotnik (Ljubljana) = ISSN 1580-0636. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Ima suplement ali prilogo: Bulvar (Ljubljana) = ISSN 1581-5188. - Ima suplement ali prilogo: Lajf (Ljubljana) = ISSN 1581-9736. - Ima suplement ali prilogo: Nakup = ISSN 1854-245X. - Ima suplement ali prilogo: Delničar (2006) = ISSN 1854-4355. - Ima suplement ali prilogo: Hura novice = ISSN 1854-7818. - Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331
ISSN 0354-1088 = Slovenske novice

070(497.4)
5L,7V,7V,7V,7R,5M,4P,4F,3B,2Ši,2Š,2G,6K Letn. 20 2010 1-138#
COBISS.SI-ID 24012032

45.
        SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - Letn. 1, št. 1 (1996)- . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo Revije, 1996-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 1318-8038 = Smrklja

050(497.4 Ljubljana)
2Ši,2Š,2G,2V,3D,3B,3Č,3M,3P,3S,7I,7R,7VL,7D, 7G,7ŠK,7B,7P,7H,7V,4M,4F,5L,5NP Letn. 15 2010 št. 2-6#
COBISS.SI-ID 57445120

46.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik : Snow Leopard : osnove MAC OS X, iLife '09 in iWork '09 / Matjaž Štrancar ; strokovni sodelavci Andrej Marolt ... [et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2010 ([Ljubljana] : Repro Point). - X, 192 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (DVD-ROM)

"Na priloženem DVD-ju boste našli 30-dnevno preizkusno različico pisarniškega paketa iWork, ki vsebuje programe Pages, Numbers in Keynote" --> str. 192. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92371-4-4
a) Mac OS X (operacijski sistem) - Priročniki b) Apple c) operacijski sistem Mac OS X

004.451(035)
004.738.5(035)
COBISS.SI-ID 249017344

47.
        TIME. - [Atlantic overseas ed.] . - Amsterdam : Time Warner Publishing, 1945-. - 27 cm

Tednik. - Opis po: Vol. 172, no. 26 (2008). - Poimenovanje izd. se spreminja: European ed., Atlantic ed.
ISSN 0928-8430 = Time (Atlantic overseas edition)

050
7V,3B,3S,3P,4M,5L,2iŠ Vol. 175 2010 No. 1-15,17-24#
COBISS.SI-ID 243348224

48.
VESEL, Matjaž, 1965-
        Kopernikanski manifest Galilea Galileija : geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta ; Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta / Matjaž Vesel. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 [i. e. 2010] (Ljubljana : Littera picta). - 191 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

Bibliografija: str. 167-191. - Kazalo
ISBN 978-961-254-182-8
a) Galilei, Galileo (1564-1642) b) Znanost - Zgodovina c) Filozofija znanosti d) znanstvena revolucija e) heliocentrizem

001(091)
001:1
COBISS.SI-ID 250260480

49.
WANG, Huiqin
        Kaligrafija kot umetnost / Huiqin Wang ; [fotografije Liana Saje Wang]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

ISBN 978-961-242-291-2
a) Kaligrafija b) črke c) pisave d) kitajska umetnost e) kulturna zgodovina

003.077(510)(091)
75(510):003.07
COBISS.SI-ID 251014912

50.
ZEVNIK, Suzi
        Poslovni asistent - skriti vodja : poslovni asistent v praksi in v koraku z novimi smernicami poslovanja in odločanja / Suzi Zevnik in Jarmila Hojs Potočnik. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2010 (Ljubljana : Skušek). - 165 str. : ilustr., tabele ; 25 cm. - (Zbirka Poslovna asistenca)

800 izv. - Knjigi na pot / Metka Vogrinec: str. 5. - Bibliografija: str. 163-165
ISBN 978-961-6529-88-4
a) Pisarniško poslovanje - Priročniki b) Poslovno komuniciranje - Priročniki c) Projektno vodenje - Priročniki d) poslovni sekretarji e) poslovni asistenti

005.912(035)
COBISS.SI-ID 249810688


00


51.
        ENCYCLOPADIA Britannica online [Elektronski vir]. - Academic ed. - El. podatkovna baza. - [Online ed.]. - Chicago : Encyclopadia Britannica, 1994-

Spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://search.eb.com/ (Dostopno ob nakupu za MKL in vse SIK-e območja Ljubljana). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 11. 2007. - Se dnevno spreminja in dopolnjuje. - Se sproti dopolnjuje

030
COBISS.SI-ID 12729142


004


52.
        MONITOR. - Let. 1, št. 1 (oktober 1991)- . - Ljubljana : Pasadena, 1991- (Celovška 43). - 29 cm

- Način dostopa (URL): http://www.infomediji.si/_duri/infomediji/1/monitorx.htm (Abstrakti prosto dostopni). - Mesečno. - S sept. 1994 se ji pridruži Programer. - Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)

681.31-181.4
2Ši,3B,3B,4M,4P,4F,5S,5NP,5Z,7V,7G,7D,7ŠK,7VL Letn. 20 2010 št. 1-7<Pos.izd.>#
COBISS.SI-ID 28012800


02 KNJIŽNIČARSTVO


53.
KAPLAN, Allison G.
        Crash course in cataloging for non-catalogers : a casual conversation on organizing information / Allison G. Kaplan. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2009. - XII, 140 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Libraries Unlimited crash course series)

Kazalo
ISBN 978-1-59158-401-8
a) Katalogizacija b) Deweyeva decimalna klasifikacija c) Knjižnični informacijski sistemi d) bibliotekarstvo e) Marc format f) Sears g) LCSH h) Library of Congress subject headings

025.3/.6
COBISS.SI-ID 64137729

54.
KESIČ Dimic, Katarina
        Priporčnik o branju / Katarina Kesič Dimic ; [ilustracije Andreja Panič]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - 68 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 65
ISBN 978-961-6668-18-7
a) Branje - Priročniki

028(035)
COBISS.SI-ID 250512896

55.
PALMER, Martin, 1952-
        Making the most of RFID in libraries / Martin Palmer. - London : Facet, 2009. - XI, 154 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 143-147. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-634-3
a) Knjižnice - RFID sistemi b) bibliotekarstvo c) informacijska tehnologija d) Radio frequency identification systems e) identifikacija f) zaščita

022.9:621.396.44
621.396.44:022.9
COBISS.SI-ID 245183232

56.
RANKIN, Carolynn
        Delivering the best start : a guide to early years libraries / Carolynn Rankin and Avril Brock. - London : Facet, 2009. - XVI, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-179. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-610-7
a) Splošne knjižnice - Otroci - Knjižnična vzgoja - Priročniki b) Splošne knjižnice - Otroci - Bralna vzgoja - Priročniki c) bibliotekarstvo d) knjižnične storitve e) organizacija dela f) delo z uporabniki g) oprema knjižnic

027-052-053.2
COBISS.SI-ID 247554048

57.
        READER development in practice : bringing literature to readers / edited by Susan Hornby and Bob Glass. - London : Facet, 2008. - XVI, 224 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-624-4
a) Branje - Promocija - Zborniki b) Splošne knjižnice - Bralna kultura - Zborniki c) bibliotekarstvo d) knjižnični uporabniki e) bralci f) branje g) literatura h) promocija branja

028(082)
027:025.5(082)
COBISS.SI-ID 15609746

58.
SMOLIK, Marijan
        Semeniška knjižnica / Marijan Smolik ; [fotografije Marjan Smerke v sodelovanju s Tonetom Seifertom]. - Celje ; Ljubljana : Celjska mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 77 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Vademecum na kratko)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Summary ; Riassunto ; Zusammenfassung ; Résumé
ISBN 978-961-218-877-1
a) Semeniška knjižnica (Ljubljana) - Zgodovina b) Semeniška knjižnica (Ljubljana) - Knjižnične zbirke c) specialne knjižnice d) kulturna zgodovina e) redke knjige

026(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 249992448

59.
        THINKING outside the book : essays for innovative librarians / edited by Carol Smallwood ; foreword by Joy M. Greiner. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2008. - XII, 273 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-7864-3575-3
a) Bibliotekarstvo - Razvojna politika - Zborniki b) Bibliotekarstvo - Management - Zborniki c) Bibliotekarstvo - Inovacije - Zborniki

02:005.51(082)
02:658.589(082)
COBISS.SI-ID 38149218

60.
TUCKER, Dennis C.
        Crash course in library supervision : meeting the key players / Dennis C. Tucker and Shelley Elizabeth Mosley. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2008. - IX, 139 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Libraries Unlimited's crash course series)

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-1-59158-564-0 ISBN 1-59158-564-3
a) Library personnel management - Handbooks, manuals, etc b) Library administration - Handbooks, manuals, etc c) Supervision of employees - Handbooks, manuals, etc d) Knjižnice - Upravljanje - Priročniki e) Knjižnice - Organizacija dela - Priročniki

023(035)
COBISS.SI-ID 2698612


07


61.
        BRAVO . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop Color Media, 2006-

Štirinajstdnevnik. - Ima suplement ali prilogo: Bravo hits (Maribor) = ISSN 1854-651X
ISSN 1854-5114 = Bravo (Maribor)

070
7V,7ŠK 2010 št. 96-107#
COBISS.SI-ID 226383872


084.11+087.5


62.
PUPPIS, Nadja
        Kako je nastala Šmarna gora : velikan Hrust in povodni mož / [besedilo] Naja in [ilustracije] Maja. - 1. izd. - Medvode : Trip, 2010. - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.
ISBN 978-961-92427-2-8
a) Bajeslovna bitja - V otroškem leposlovju b) Šmarna gora - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 250909184


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


63.
ARROYO, Stephen
        Medosebna astrologija : energetski faktorji v ljubezni, spolnosti in kompatibilnosti / Stephen Arroyo ; [prevod Neda Baćić, Matjaž Regovec]. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2010 (Medvode : Pleško). - XXXVI, 388 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Person-to-person astrology. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji knjige Stephena Arroya / Mario Baar: str. XV-XX. - O avtorju: str. 381-382. - Opombe z bibliografijo: str. 377-380
ISBN 978-961-92488-5-0
a) Astrologija b) Medosebni odnosi

133.52:159.922.2
COBISS.SI-ID 250405632

64.
AUBREHT, Dejan
        Nietzschejeva filozofija razlike / Dejan Aubreht. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 189 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 47)

400 izv. - O avtorju: str. 189. - Bibliografija: str. 183-188
ISBN 978-961-6644-54-9
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) b) nemška filozofija c) nemški filozofi d) nihilizem

1Nietzsche F.
COBISS.SI-ID 250200832

65.
        AURA : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna področja znanega in zdravje]. - 1989, št. 1 (oktober)- . - Ljubljana : Aura, 1989-. - 30 cm

Mesečnik. - Podnasl. se preminja
ISSN 1318-0959 = Aura (Ljubljana)

133
2Ši,2Š,2V,4M,4P,4J,4Z,4F,7V,7VL,7D,7B,7R,7ŠK, 7G,7I,5S,5Z,3S,3M,3B,3D Letn. 20 2010 št. 244-245,247#
COBISS.SI-ID 17762050

66.
AZOUVI, François, 1945-
        Kritika in prepričanje / pogovor z Françoisem Azouvijem in Marcom de Launayjem ; [intervjuvanec] Paul Ricoeur ; [prevod v slovenščino Gregor Perko]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 ([Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška]). - 266 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 42)

Prevod dela: La critique et la conviction. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6644-49-5
a) Ricoeur, Paul (1913-2005) - Intervjuji b) francoska filozofija c) francoski filozofi d) 20.st.

1Ricoeur P.(047.53)
COBISS.SI-ID 248277248

67.
BARŠA, Pavel
        Gospostvo človeka in želja ženske : feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom / Pavel Barša ; [prevod Bojana Maltarić ; spremna beseda Stanislava Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 498 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 43)

Prevod dela: Panství člověka a touha ženy. - Spremna beseda / Stanislava Repar: str. 487-495. - 400 izv. - Bibliografija: str. 471-485
ISBN 978-961-6644-50-1
a) Feminizem b) Psihoanaliza c) poststrukturalizem

141.72
159.964.2
COBISS.SI-ID 249679616

68.
BLINKITA, Maginja
        Maya Tzolkin 2012 : univerzalna knjiga življenja / Maginja Blinkita ; [fotograf Klemen Prepeluh]. - 1. izd. - Ljubljana : To je to!, 2009 ([s. l.] : Pleško). - 283 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 282
ISBN 978-961-92752-0-7
a) Maji - Duhovnost b) Maji - Mitologija c) Maji - Astrologija d) majevski koledar

133.52:258.1
COBISS.SI-ID 248183552

69.
BRADEN, Gregg
        Fraktalni čas : vizija človeštva pred in po letu 2012 / Gregg Braden. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 232 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Fractal time. - 800 izv. - O avtorju: str. 232. - Opombe z bibliografijo: str. 221-231
ISBN 978-961-6769-11-2
a) Kozmično ravnotežje b) kozmogonija c) ezoterika d) časovni cikli e) majevski koledar

133.2
130.33
COBISS.SI-ID 251102208

70.
        The CAMBRIDGE companion to Lévi-Strauss / edited by Boris Wiseman. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - 337 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 321-337 in na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-521-84630-1 (hbk.) ISBN 978-0-521-60867-1 (pbk.)
a) Lévi-Strauss, Claude (1908-2009) - Strukturalna antropologija - Študije - Zborniki

165.75:572Lévi-Strauss C.(082)
COBISS.SI-ID 20535607

71.
COLLI, Giorgio
        Rojstvo filozofije / Giorgio Colli ; uvod Riccardo Di Giuseppe ; prevod in spremna beseda Vid Snoj. - Ljubljana : KUD Logos, 2010 (Ljubljana : Partnergraf). - 199 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 29)

Prevod dela: La nascita della filosofia. - 400 izv. - Bibliografija: str. 179-190. - Kazalo
ISBN 978-961-6519-49-6
a) Filozofija - Zgodovina b) Antična filozofija

1(37/38)(091)
COBISS.SI-ID 250471936

72.
COOPER, Diana
        Prelomno leto 2012 : napovedi, prerokbe in spremembe našega planeta / Diana Cooper. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 180 str. : zvd. ; 22 cm

Prevod dela: 2012 and beyond
ISBN 978-961-6769-08-2
a) Prerokbe b) Prihodnost - Napovedovanje

133.3
COBISS.SI-ID 249589248

73.
DERRIDA, Jacques
        Kozmopoliti vseh dežel, še en napor! : esej / Jacques Derrida ; prevedel Matej Leskovar. - Koper : Hyperion, 2009 (Izola : Repro point). - 46 str. ; 19 cm

Prevod dela: Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!. - 300 izv.
ISBN 978-961-6382-57-1
a) Derrida, Jacques (1930-2004) - Eseji b) Begunci - Francija c) francoski filozofi d) begunska politika e) politični begunci f) pravica do azila g) nacionalizem

1Derrida J.
323.1(44):314.151.3-054.73
COBISS.SI-ID 246958080

74.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo klinike / Michel Foucault ; prevedla Jelka Kernev Štrajn. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 298 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Bibliografija: str. 284-298
ISBN 978-961-242-265-3
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Bolniki - Institucionalno varstvo c) Bolnišnično zdravljenje - Filozofija kulture d) francoska filozofija

1Foucault M.
614.21:130.2
COBISS.SI-ID 249415424

75.
FRANKFURT, Harry G., 1929-
        Razlogi ljubezni / Harry G. Frankfurt ; [prevod Kostja Žižek ; spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 137 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 151)

600 izv. - Racionalnost ljubezni / Zdravko Kobe: str. 121-137. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi: Pomembnost tega, za kar nam gre = The importance of what we care about ; Avtonomija, nujnost in ljubezen = Autonomy, necessity, and love
ISBN 978-961-260-023-5
a) Ljubezen - Filozofija kulture

177.6:130.2
COBISS.SI-ID 248411648

76.
FREUD, Sigmund
        On murder, mourning and melancholia / Sigmund Freud ; translated by Shaun Whiteside ; with and introduction by Maud Ellmann. - London [etc.] : Penguin Books, 2005. - XXXIV, 243 str. ; 20 cm. - (Penguin Modern classics)

Introduction - bad timing / Maud Ellmann: str. VII-XXVI
ISBN 978-0-14-118379-4
a) Freud, Sigmund (1856-1939) b) Psihoanaliza

159.964.2:929Freud S.(081)
081Freud S.
COBISS.SI-ID 1096219486

77.
GALIMBERTI, Umberto
        Grozljivi gost : nihilizem in mladi / Umberto Galimberti ; prevedla Veronika Simoniti. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Celje] : Dikplast). - 144 str. ; 24 cm

Prevod dela: L'ospite inquietante. - 1000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-241-352-1
a) Psihologija - Mladostniki - Identiteta b) Nihilizem - Mladostniki c) Vrednote

159.922.8:165.721
COBISS.SI-ID 248678912

78.
GRADIŠNIK, Branko, 1951-
        Sreča za 2 : nadaljna pisma iz moje svetovalnice / Branko Gradišnik. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 341 str. ; 22 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Za igro sta potrebna dva / Roman Vodeb: str. 323-331. - 500 izv. - Bibliografija: str. 332-334. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-05-2
a) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti b) pisma bralcev c) odgovori

159.922.2
COBISS.SI-ID 250040832

79.
HILLMAN, James
        Zapis duše : prepoznavanje značaja in poklicanosti / James Hillman ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2010 ([S. l.] : Matformat). - 307 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The soul's code. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 293-307
ISBN 978-961-6359-44-3
a) Duša - Globinska psihologija b) Usoda - Psihologija osebnosti c) teorija želoda d) individualnost e) fatalizem

128:159.964
159.925:124.6
COBISS.SI-ID 250511104

80.
HORSTMANN, Rolf-Peter, 1940-
        Meje uma : raziskava o ciljih in motivih nemškega idealizma / Rolf-Peter Horstmann ; [prevod Jurij Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 241 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Die Grenzen der Vernunft. - 600 izv. - Metafilozofija kot osnovni vzgib biti / Jurij Simoniti: str. 209-236. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-208. - Kazalo
ISBN 978-961-260-025-9
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) Idealizem - Nemčija c) nemški idealizem d) metafizika e) filozofski sistemi f) nemška filozofija

141.13(430)
1Kant I.
COBISS.SI-ID 248916480

81.
HRIBAR, Tine
        Fenomenološki etos / Tine Hribar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 363 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC SAZU)

400 izv. - Bibliografija: str. 353-363
ISBN 978-961-254-177-4
a) Fenomenologija b) Etika c) Filozofija religije

165.62
17
165.612
COBISS.SI-ID 249814016

82.
JUNG, C. G.
        Aspects of the masculine / Carl Gustav Jung ; edited with an introduction by John Beebe ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - XXII, 199 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Editor's introduction: str. IX-XXII. - Kazalo
ISBN 978-0-415-30769-7 (pbk) ISBN 0-415-30769-4
a) Psihologija spolov - Moški

159.922.1
COBISS.SI-ID 1096227934

83.
JUNG, C. G.
        On the nature of the psyche / Carl Gustav Jung ; translated by R. F. C. Hull. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - VIII, 190 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Bibliografija: str. 172-179. - Kazalo
ISBN 0-415-25545-7 (hbk) ISBN 0-415-25391-8 (pbk) ISBN 978-0-415-25545-5 (hbk) ISBN 978-0-415-25391-8 (pbk)
a) Psihoanaliza b) kolektivno nezavedno c) zavest d) libido

159.964.2
COBISS.SI-ID 1096232030

84.
KÄCH, Hanni
        Metulji otrok : nega umirajočega otroka doma / Hanni Käch ; prevod Marija Cehner ; [ilustratorka Anni Brunner-Koch]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009, cop. 2010. - 190 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Schmetterlingskind. - 800 izv. - Bibliografija: str. 187-189
ISBN 978-961-6744-21-8
a) Umiranje - Otroci - Družinski odnosi b) Otroci - Paliativna oskrba c) Smrt - Otroci - Žalovanje - Psihološki nasveti

159.942.3:616-036.8-083-053.2
616-036.8-083-053.2
COBISS.SI-ID 64336897

85.
KANDARE, Manca
        Premagovanje športnih poškodb : psihološki vidiki rehabilitacije po športni poškodbi / Manca Kandare in Matej Tušak. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2010 ([Ljubljana] : Studio Print). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenziji / Robert Masten [in] Rado Pišot: str. 8-9. - O avtorjih na ov. zadaj. - Bibliografija: str. 170-185
ISBN 978-961-6583-91-6
a) Klinična psihologija - Športne poškodbe b) Športne poškodbe - Psihološki vidik c) šport d) poškodbe e) preprečevanje f) rehabilitacija g) psihologija h) čustva i) bolečina j) motivacija k) psihična priprava l) kognitivni procesi

159.97:616-001:796
616-001:796:159.97
COBISS.SI-ID 250403584

86.
KANTE, Božidar
        Estetika narave / Božidar Kante. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 3)

500 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 221-226. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-08-5
a) Narava - Estetika b) Filozofija umetnosti c) estetika narave

111.852
7.01:1
COBISS.SI-ID 248774912

87.
        KARMA plus : revija, ki razlaga življenje. - Letn. 1, št. 1 (2001)- . - Škofljica (Srednjevaška 79) : Arista-B, 2001-. - 30 cm

Mesečnik. - Nasl. na ov.: Revija Karma plus. - Je nadaljevanje: Karma (Ljubljana) = ISSN 1318-3788
ISSN 1580-6790 = Karma plus

133:050
7I,7ŠK,,,5S 2010 št. 101-105#
COBISS.SI-ID 114028032

88.
KOMEL, Dean
        Potikanja / Dean Komel ; [spremni pogovor Andrej Božič]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 119 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 46)

O avtorju: str. 118-119. - Pogovor z Deanom Komelom / Andrej Božič: str. 87-117
ISBN 978-961-6644-51-8
a) Komel, Dean (1960-) b) Filozofija kulture c) slovenski filozofi d) filozofija jezika e) sodobna filozofija

130.2
81:1(497.4):008(4)
1Komel D.
COBISS.SI-ID 250018816

89.
        KONTEKSTI odločanja / [uredniki Andrej Ule, Olga Markič, Urban Kordeš]. - Maribor : Aristej, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 179 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 10)

200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo. - Povzetki
ISBN 978-961-220-073-2
a) Odločanje - Zborniki b) kognitivni procesi c) epistemologija

164.053(082)
COBISS.SI-ID 64072193

90.
LEŠNIK, Bogdan
        Temelji psihoanalize : opombe h konceptom / Bogdan Lešnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 313 str. ; 21 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 265-280. - Kazala
ISBN 978-961-257-022-4
a) Psihoanaliza - Slovarji

159.964.2(038)
COBISS.SI-ID 248959232

91.
        MISTERIJI. - [Slovenska izd.]. - Let. 1, št. 1 (avgust 1993)- . - Ljubljana (Cigaletova 5) : ARA, 1993-. - 27 cm

Mesečnik
ISSN 1318-1777 = Misteriji (Ljubljana)

133
3M,7V,7D,7R,7ŠK,7I Letn. 17 2010 št. 198-203#
COBISS.SI-ID 36110336

92.
MODER, Gregor, 1979-
        Hegel in Spinoza : substanca in negativnost / Gregor Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 278 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

600 izv. - Hegel ali Spinoza? Da, prosim / Mladen Dolar: str. 7-10. - Bibliografija: str. 273-278
ISBN 978-961-6376-43-3
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) b) Spinoza, Baruch de (1632-1677) c) nemška klasična filozofija d) racionalizem

1Hegel G.W.F.
1Spinoza B.
COBISS.SI-ID 248439040

93.
NANCY, Jean-Luc, 1940-
        Vsiljivec : esej / Jean-Luc Nancy ; prevedel Matej Leskovar. - Koper : Hyperion, 2009 (Izola : Repro point). - 35 str. ; 19 cm

Prevod dela: L'intrus. - 300 izv.
ISBN 978-961-6382-58-8
a) Nancy, Jean-Luc (1940-) - Francoska filozofija b) Filozofska antropologija c) Transplantacija - Filozofski vidik

141.319.8
1Nancy J.-L.
616-089.843:1
COBISS.SI-ID 246958336

94.
PFALLER, Robert
        Umazano sveto in čisti um / Robert Pfaller ; [prevedla Simon Hajdini, Tadej Troha]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 276 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

ISBN 978-961-6376-44-0
a) Filozofija kulture

130.2
COBISS.SI-ID 249105152

95.
PLUTARCHUS
        Prerokbe za vsakdanjo rabo : pitijski dialogi / Plutarh ; [prevod, komentar in spremne študije Maja Sunčič]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 438 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 11)

Bibliografija: str. 401-421. - Kazalo
ISBN 978-961-6192-46-0
a) Plutarchus (ok.46-120) b) Prerokbe - Antika c) preročišča d) Grčija

133.3Plutarh
159.961.2"652"
COBISS.SI-ID 249209856

96.
RAPPORT, Nigel, 1956-
        I am dynamite : an alternative anthropology of power / Nigel Rapport. - London ; New York : Routledge, 2003. - XV, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 262-274. - Kazalo
ISBN 0-415-25862-6 (hbk) ISBN 0-415-25863-4 (pbk)
a) Individualism b) Philosophical anthropology c) Filozofska antropologija d) Individualizem

141.319.8
17.035.1
COBISS.SI-ID 904077

97.
REBULA-Tuta, Alenka
        Blagor ženskam / Alenka Rebula ; [ilustracije Jasna Merku]. - 6. izd. - Trst : ZTT = EST, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 287 str. : ilustr. ; 23 cm

Blagor ženskam - kaj pa moški? / Bogdan Žorž: str. 281-287
ISBN 978-88-7174-093-5
a) Ženske - Duševno stanje - Priročniki b) Samopodoba - Ženske - Psihologija - Priročniki

159.922.1-055.2(035)
COBISS.SI-ID 3839212

98.
RICOEUR, Paul
        Živa metafora / Paul Ricoeur ; [prevod Nastja Skrušny Babin ; spremna beseda Janez Vodičar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 531 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 44)

Prevod dela: La métaphore vive. - 500 izv. - Ustvarjalnost žive metafore / Janez Vodičar: str. 499-531. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Navedeni avtorji: str. 483-498
ISBN 978-961-6644-52-5
a) Ricoeur, Paul (1913-2005) b) Metafora c) francoski filozofi d) filozofija jezika

1Ricoeur P.
81'373.612.2
COBISS.SI-ID 250186496

99.
ROSSET, Clément
        Realno in njegov dvojnik : esej o iluziji / Clément Rosset ; [prevedla Katja Zakrajšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 147 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod del: Le réel et son double ; Retour sur la question du double ; Démon d'identité. - 600 izv.
ISBN 978-961-6376-45-7
a) Filozofija kulture b) identiteta c) iluzija

130.2
COBISS.SI-ID 249695232

100.
ROT, Andrej
        Svoboda ali sanje / Andrej Rot. - Ljubljana : Društvo 2000, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 196 str. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 978-961-6533-29-4
a) Svoboda - Eseji b) Odvisnosti - Eseji c) potrošniška družba d) zasvojenost e) etika f) medosebni odnosi

123(081)
178(081)
COBISS.SI-ID 247950336

101.
RUIZ, Miguel
        Štirje dogovori : tolteške modrosti : praktični vodnik na poti k osebni svobodi / Miguel Ruiz ; [prevedel Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Primus, 2009 ([Begunje] : Cicero). - 137 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The four agreements
ISBN 978-961-6804-08-0
a) Življenjska modrost - Tolteki b) Osebnostni razvoj - Priročniki c) šamanizem d) psihološki nasveti

17.023.34(035)
COBISS.SI-ID 249012224

102.
RYDAHL, Pia Beck
        Moč najstništva : da bo tvoje najstniško življenje sanjsko! / Pia Beck Rydahl ; [prevod Darko Čuden]. - Radovljica : Didakta, 2010. - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Teenpower - skab det tennageliv du drommer om!. - Bibliografija: str. 206-207
ISBN 978-961-261-134-7
a) Psihologija - Mladostniki - Knjige za otroke b) Mladostniki - Medosebni odnosi - Priročniki - Knjige za otroke

159.922.8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 248793856

103.
SLOTERDIJK, Peter
        Srd in čas : politično-psihološki poskus / Peter Sloterdijk ; [prevedel Slavo Šerc ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 (Ljubljana : Demat). - 347 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 57)

Prevod dela: Zorn und Zeit. - Gorečnost naših dni: na poti k svetovni kulturi in civiliziranosti / Bojan Žalec: str. 335-347. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.
ISBN 978-961-242-267-7
a) Politična psihologija b) Filozofija politike c) sociologija religije d) nasilje e) vojna f) totalitarizem

1:32
316.74:2
COBISS.SI-ID 249518848

104.
SOSKIN, Julie
        Moč intuicije : pot duhovnega razvoja / Julie Soskin ; [prevedla Marjeta Gostinčar Cerar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Delo). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Insight through intuition. - Podatki nasl. str. razporejeni čez dve str. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0251-9
a) Intuicija - Razvoj - Priročniki b) Duhovno življenje - Priročniki c) osebnostni razvoj d) duhovna rast e) samospoznavanje

159.956(035)
COBISS.SI-ID 235591680

105.
        SOUTRIPANJE : glasilo Centra za duhovno kulturo. - [Tiskana izd.]. - 1995, št. 1 (apr./jun.)- . - Ljubljana (Ruska 13) : Center za duhovno kulturo, 1995-. - 30 cm

- Sorodni elektronski vir: http://www.cdk.si/soutripanje/. - Četrtletnik. - [1993] izšla poskusna. št. - Ima spletno izd.: Soutripanje = ISSN 1581-0135. - Drugače povezano delo: Soutripanje (Online) = ISSN 1581-0135
ISSN 1408-4767 = Soutripanje (Tiskana izd.)

133.2
130.3
2Ši,2Š,7V,7D 2010 št. 58-59#
COBISS.SI-ID 71020032

106.
STRGAR, Tomaž, filozof
        Predgovor k izgrajevanju metafizike, ki bo mogla veljati za znanost = Foreword to the elaboration of metaphysics that will be able to present itself as a science / [spisal, uredil Tomaž Strgar ; prevod v angleščino Aljoša Kravanja, Tomaž Strgar] ; [izdalo] Študentsko filozofsko društvo. - Dvojezična slovensko-angleška izd. = Bilingual Slovene-English ed. - Ljubljana : Kultura, 2009 (Ljubljana : Designprint). - 111 str. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod
ISBN 978-961-269-112-7
a) Metafizika b) Filozofija jezika c) Filozofija znanosti

11
81:1
1:001.1
COBISS.SI-ID 247056384

107.
SVETLIČ, Rok
        Filozofija človekovih pravic / [[besedilo], prevajanje (ang.)] Rok Svetlič. - Koper : Založba Annales : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([S. l.] : Grafis trade). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 239-247. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6732-17-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Človekove pravice - Filozofija b) filozofija družbe c) filozofija politike

141.7:342.7
COBISS.SI-ID 249261056

108.
VEZOVNIK, Andreja
        Diskurz / Andreja Vezovnik. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Ljubljana] : NTD). - 232 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

150 izv. - Bibliografija: str. 213-228. - Kazalo
ISBN 978-961-235-387-2
a) Analiza diskurza - Družbeni vidik b) Narodna identiteta c) kritična analiza diskurza

165.192:316.7(=163.6)
81'42:316.7
COBISS.SI-ID 249062400

109.
WALSCH, Neale Donald
        Sretniji od Boga : običan život preobrazite u neobično iskustvo / Neale Donald Walsch ; s engleskoga prevela Radha Rojc-Belčec. - Zagreb : V. B. Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 187 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 256)

Prevod dela: Happier than God
ISBN 978-953-304-112-4 (meki uvez)
a) Samorealizacija - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Priročniki c) Pozitivno življenje - Priročniki d) psihološki nasveti

159.922(035)
COBISS.SI-ID 1096296798

110.
WARBURTON, Nigel, 1962-
        Filozofija : temeljna spoznanja / Nigel Warburton ; [prevod Matevž Rudl ; predgovor Marjan Šimenc]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XIV, 198 str. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 4)

Prevod dela: Philosophy. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Temeljna vprašanja temeljnih avtorjev / Marjan Šimenc: str. XI-XIV. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-13-9
a) Filozofija b) filozofski sistemi c) filozofske teorije

14
COBISS.SI-ID 249188352

111.
ŽIŽEK, Slavoj
        Začeti od začetka : čitanka / Slavoj Žižek ; [izbor in spremna beseda Peter Klepec ; prevod Simon Hajdini, Lidija Šumah]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

Žižkov atraktor / Peter Klepec: str. 193-201. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 203-205
ISBN 978-961-231-794-2
a) Žižek, Slavoj (1949-) - Slovenska filozofija - Zborniki b) sodobna filozofija c) slovenski filozofi

1Žižek S.(081)
COBISS.SI-ID 250350592


2 VERSTVA


112.
CATHARINA Senensis, svetnica, 1347-1380
        Ogenj Božje ljubezni / Katarina Sienska ; uredil Angelo Belloni ; [prevedel Stane Zore]. - Ljubljana : Novi svet, 2010 (Ljubljana : S. Peklaj). - 100 str. ; 19 cm. - (100 strani)

Prevod dela: Fuoco e l'amore di Dio in noi. - 500 izv. - Bibliografija: str. [101]
ISBN 978-961-6338-77-6
a) Duhovnost - Krščanstvo b) meditacije

27-583
COBISS.SI-ID 249642752

113.
        DARWIN and Catholicism : the past and present dynamics of a cultural encounter / edited by Louis Caruana. - London ; New York : T & T Clark, cop. 2009. - X, 230 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 223-225. - Kazalo
ISBN 978-0-567-47631-9 (hb) ISBN 978-0-567-25672-0 (pb)
a) Darwin, Charles (1809-1882) b) Catholic Church - Doctrines c) Evolution (Biology) - Religious aspects d) Evolucija - Krščanski vidik - Zborniki e) evolucijska teorija f) darvinizem g) katoliška teologija

272/273:316.244(082)
575.827:272/273(082)
COBISS.SI-ID 28884061

114.
        DRUŽINA : slovenski katoliški tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1952)- . - Ljubljana (Krekov trg 1/II) : Družina, 1952-. - 47 cm

- Dostopno tudi na: http://www.druzina.si. - Tednik. - Čelni nasl. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Družina = ISSN 1580-3686. - Ima suplement ali prilogo: Misijonska obzorja = ISSN 1318-4369
ISSN 0416-3885 = Družina

27(497.4)
2Ši,2Š,2G,4M,4P,5L,6K,7V,7ŠK Letn. 59 2010 št. 3-12+13/14+15-25#
COBISS.SI-ID 16377858

115.
ELLUL, Jacques, 1912-1994
        Anarhija in krščanstvo / Jacques Ellul ; prevod Alen Širca ; spremna beseda Matic Kocijančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 143 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Kud Logos ; 28)

Jacques Ellul in (ne le) njegov čas / Matic Kocijančič: str. 113-123. - Bibliografija: str. 127-131; 133-136. - Kazalo
ISBN 978-961-6519-48-9
a) Ellul, Jacques (1912-1994) - Študije b) Biblia - Interpretacija c) Anarhizem - Krščanski vidik

27:329.285
329.285:27-23
COBISS.SI-ID 249703936

116.
NUZZI, Gianluigi
        Vatikan, d. d. : iz skrivnega arhiva : resnica o finančnih in političnih škandalih cerkve / Gianluigi Nuzzi ; prevedel Matej Venier ; spremno besedo napisala Mojca Širok. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 271 str. ; 24 cm

Prevod dela: Vaticano S.p.A. - Umazano perilo povojne Italije / Mojca Širok: str. 235-249. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-241-434-4
a) Ecclesia catholica - Financiranje b) Ecclesia catholica - Korupcija c) Vatikan d) politika e) finance f) mafija

272:336.531.2
COBISS.SI-ID 250825984

117.
PALLADIUS Helenopolitanus
        Zgodbe za Lavza = Historia Lausiaca / Paladij ; prevedla in spremno besedo napisala Jasna Hrovat. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 415 str. : zvd. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 27)

Vzporedno besedilo v grškem in slov. jeziku. - Bibliografija: str. 394-403
ISBN 978-961-6519-47-2
a) Puščavništvo - Zgodovina b) zgodnje krščanstvo c) krščanska duhovnost

27-788-35"02/04"
27-9"01/07"
COBISS.SI-ID 248832512

118.
PETKOVŠEK, Ivo
        Slovenci in Graal : razmišljanja o srednjeveški povesti iz daljnih časov, kar vam še nihče povedal ni / Ivo Petkovšek. - Ljubljana : Založništvo Jutro, 2010. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 286-292
ISBN 978-961-6746-17-5
a) Sveti gral - Legende - Zgodovina b) Mitologija - Simboli c) relikvije d) ljudske legende e) srednjeveška književnost f) simbolizem g) miti

2-169-135
398.22"653"
COBISS.SI-ID 244030464

119.
        SVETO pismo. Nova zaveza in psalmi : jeruzalemska izdaja / [soavtorji, prevajalci Irena Avsenik Nabergoj ... [et al.] ; urednik Jože Krašovec ; slikovno gradivo Damjan Prelovšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina : Teološka fakulteta, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 959, A23 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Jože Krašovec: str. 11-13. - 10.000 izv.
ISBN 978-961-222-789-0 (Družina) ISBN 978-961-92694-3-5 (Teološka fakulteta)
a) Biblia. N. T. b) Biblia. V. T. Psalmi c) svetopisemski prevodi

27-246
27-243.63
COBISS.SI-ID 250199552

120.
VALLA, Lorenzo, 1406-1457
        O lažni Konstantinovi darovnici / Lorenzo Valla. O katoliški slogi : (dodatek) / Nikolaj Kuzanski ; [prevod in spremna beseda Tomaž Jurca [k obema deloma]]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 156 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevoda del: 1. De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio. 2. De concordantia catholica. - Imperium in Evangelium / Tomaž Jurca: str. 133-156
ISBN 978-961-6798-05-1
a) Ecclesia Catholica b) Donatio Constantini c) Konstantinova darovnica d) cerkev e) posvetna oblast

27-662:332.22
COBISS.SI-ID 249004032

121.
VEYNE, Paul, 1930-
        Kako je naš svet postal krščanski : (312-394) / Paul Veyne ; prevedla Katarina Marinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 176 str. ; 24 cm

Prevod dela: Quand notre monde est devenu chrétien. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-241-414-6
a) Constantinus, Flavius Valerius I, rimski cesar (280-337) - Študije b) Zgodnje krščanstvo - 4.st. c) Cerkvena zgodovina - 4.st. d) Evropa e) kulturna zgodovina f) rimsko cesarstvo g) krščanstvo

27-9"03"
930.85(4)"3"
COBISS.SI-ID 250000640

122.
VINCENT de Paul, svetnik, 1581-1660
        Misel za vsak dan / Sveti Vincencij Pavelski ; [prevedla Davorina Gregorc]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 101 str. ; 16 cm

Prevod dela: Une pensée par jour. - 1600 izv.
ISBN 978-961-218-878-8
a) Vincent de Paul, svetnik (1581-1660) - Citati b) krščanska duhovnost

27-58-29
COBISS.SI-ID 250030080


3


123.
        EKONOMSKA analiza prava v Sloveniji / urednica Katarina Zajc. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009 ([Izlake] : Grafex). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

O urednici: na sprednjem zav. ov. - Bibliografija na dnu str. in na koncu prispevkov
ISBN 978-961-204-441-1
a) Pravo - Ekonomska analiza - Zborniki - Učbeniki za visoke šole b) ekonomske teorije

340.1:330.43(082)(075.8)
COBISS.SI-ID 247540736

124.
FRANCA, Valentina
        Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju : pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse / Valentina Franca. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, poslovno izobraževanje, 2009 (Hren : Ljubljana). - 275 str. : tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 244-269. - Kazalo
ISBN 978-961-6529-75-4
a) Poslovno odločanje - Zaposleni b) management c) zaposleni d) sodelovanje e) pravna ureditev

331.107
COBISS.SI-ID 246546432

125.
        MODNA. - Letn. 14, št. 4 (jun. 2008)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 2008-. - 31 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Je nadaljevanje: Modna Jana = ISSN 1318-4636
ISSN 1855-458X = Modna (2008)

391
2Ši,2Š,2G,2V,3P,3S,5L,7V,7R,7I Letn. 16 2010 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 239897600

126.
TRATNIK, Matjaž
        Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah / Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur ; [stvarno kazalo Maja Ekart]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 400 str. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 347-351
ISBN 978-961-247-109-5

347.235:347.176.2
COBISS.SI-ID 246342912


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


127.
APPADURAI, Arjun, 1949-
        Modernity at large : cultural dimensions of globalization / Arjun Appadurai. - 8th printing. - Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, 2008, cop. 1996. - XI, 229 str. ; 23 cm. - (Public worlds ; vol. 1)

Bibliografija: str. 205-217. - Kazalo
ISBN 0-8166-2792-4 ISBN 978-0-8166-2792-9 ISBN 0-8166-2793-2 (broš.) ISBN 978-0-8166-2793-6 (broš.)
a) Večkulturnost - Globalizacija b) Kulturna antropologija c) Množični mediji - Sociološki vidik

316.7:005.44
316.774:654.1
COBISS.SI-ID 1096123742

128.
BECK, Ulrich
        Družba tveganja : na poti v neko drugo moderno / Ulrich Beck ; [prevod Mojca Savski]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 365 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Risikogesellschaft. - 600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 347-365
ISBN 978-961-260-042-6
a) Družba - Modernizacija b) Družbeni procesi - Postmodernizem c) družbeni razvoj d) postindustrijska družba e) individualizacija f) družbene spremembe g) družbena neenakost

316.422
COBISS.SI-ID 246065152

129.
BLOCH, Maurice
        Essays on cultural transmission / Maurice Bloch. - Oxford ; New York : Berg, 2005. - XI, 174 str. : ilustr. ; 22 cm. - (London School of Economics monographs on social anthropology ; vol. 75)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84520-286-6 (cloth) ISBN 978-1-84520-287-3 (paper) ISBN 1-84520-286-4 (cloth) ISBN 1-84520-287-2 (paper)
a) Kulturna antropologija b) Psihologija naroda c) etnopsihologija

316.72:159.922.4
COBISS.SI-ID 26574893

130.
CUKUT, Sanja
        Spol in migracija : izkušnje žensk kot akterk migracij / Sanja Cukut Krilić. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 30 [i. e. 20]. Migrantke ; 3)

360 izv. - Bibliografija: str. 165-179. - Kazalo
ISBN 978-961-254-176-7
a) Ženske - Migracije b) Migracije - Študije spolov c) Imigracija - Slovenija d) Imigrantke - Družbeni položaj - Slovenija

314.151.3-054.72-055.2(497.4)
314.15:305-055.2(497.4)
COBISS.SI-ID 249803008

131.
DAVIS, Mike, 1946-
        Planet slumov / Mike Davis ; [prevedel Borut Cajnko ; spremni besedili Marta Gregorčič, Ičo Vidmar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 349 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Planet of slums. - 500 izv. - Mike Davis in pravica do mesta / Ičo Vidmar: str. 285-316. - Politična topografija slumov / Marta Gregorčič: str. 317-347. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-021-7
a) Urbana sociologija b) Mesta - Revščina - Dežele v razvoju c) Urbanizacija - Dežele v razvoju d) države v razvoju e) velemesta f) slumi

316.334.56(100-773)
316.344.233(100-773)
364.682.44(100-773)
COBISS.SI-ID 248361216

132.
DELANEY, Carol Lowery, 1940-
        Investigating culture : an experiential introduction to anthropology / Carol Delaney. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2009, cop. 2004. - XI, 441 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-0-631-22236-1 ISBN 978-0-631-22237-8 (broš.)
a) Kulturna antropologija - Učbeniki za visoke šole

316.72(075.8)
COBISS.SI-ID 1096132446

133.
DELANEY, Tim
        The sociology of sports : an introduction / Tim Delaney and Tim Madigan. - Jefferson (North Carolina) ; London : McFarland & Company, cop. 2009. - VII, 332 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 319-330. - Kazalo
ISBN 978-0-7864-4169-3
a) Sports - Sociological aspects b) Šport - Sociologija - Učbeniki za visoke šole c) sociologija športa

316.74:796.01(075.8)
COBISS.SI-ID 1096580446

134.
DRNOVŠEK, Marjan, 1948-
        Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije / Marjan Drnovšek. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 411 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Korenine / Nova revija)

600 izv. - Predgovor / Andrej Vovko: str. 5-7. - Bibliografija: str. 391-411. - Summary: Emigration - the "cancerous wound" of the Slovene nation / translated by Martin Cregeen
ISBN 978-961-6580-69-4
a) Emigracija - Zgodovina - Slovenija b) Slovenski izseljenci - Zgodovina

314.151.3-054.72(100=163.6)(091)
314.151.1(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 250320128

135.
FROMM, Erich
        The fear of freedom / Erich Fromm. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009. - X, 260 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-415-25388-8 (broš.) ISBN 978-0-415-25388-8 (broš.) ISBN 0-415-25542-2 (trda vez.) ISBN 978-0-415-25542-4 (trda vezava)
a) Svoboda - Socialna psihologija b) individualnost c) demokracija d) totalitarizem

316.6:123.1
123.1
COBISS.SI-ID 1096320606

136.
FROMM, Erich
        The sane society / Erich Fromm ; with an introduction by David Ingleby. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - LV, 363 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-415-27098-4 ISBN 0-415-27098-7
a) Fromm, Erich (1900-1980) b) Kapitalizem - Kritična teorija družbe c) Socializem - Kritična teorija družbe d) socialna psihologija e) psihoanaliza f) svoboda

316.323.6/.7:304.9
1Fromm E.
COBISS.SI-ID 1096322142

137.
GEERTZ, Clifford
        The interpretation of cultures : selected essays / by Clifford Geertz. - New York : Basic Books, [2007?], cop. 1973. - IX, 470 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-465-03425-X (cloth) ISBN 978-0-465-03425-3 (cloth) ISBN 0-465-09719-7 (broš.) ISBN 978-0-465-09719-7 (broš.)
a) Kulturna antropologija

316.72
COBISS.SI-ID 1096138078

138.
GIBSON, William J.
        Working with qualitative data / William J. Gibson and Andrew Brown. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - IX, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 212-218. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4565-3 ISBN 978-1-4129-4566-0 (pbk) ISBN 978-1-4129-4572-1 (na ov.)
a) Qualitative research b) Social sciences - Research c) Kvalitativno raziskovanje - Sociologija d) družboslovno raziskovanje e) kvalitativna analiza f) kvalitativni podatki

303.442
COBISS.SI-ID 3180645

139.
JOHNSON, Nicola F., 1976-
        The multiplicities of Internet addiction : the misrecognition of leisure and learning / Nicola F. Johnson. - Farnham (Surrey) ; Burlington (USA) : Ashgate, cop. 2009. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 133-151. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7496-2
a) Internet (računalniško omrežje) - Družbeni vidik b) Internet (računalniško omrežje) - Odvisnosti c) zasvojenost d) računalniki e) virtualna resničnost f) družbene spremembe

316.6:004.738.5
613.8:004.738.5
004.738.5:316.6
COBISS.SI-ID 248606720

140.
KAPFERER, Jean-Noël
        Govorice : kako se rodijo, kako krožijo, kdo jih vrže med ljudi, jih lahko utišamo? : [najstarejši vir informacij] / Jean-Noël Kapferer ; [prevedla Agata Tomažič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 336 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Le plus vieux média du monde. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 326-336
ISBN 978-961-231-763-8
a) Govorice - Sociološki vidik b) Govorice - Družbeni vidik c) sociologija kulture d) opravljanje e) obrekovanje f) komuniciranje

316.77:177.2
177.2:316.77
COBISS.SI-ID 249991936

141.
KENNEDY, Eileen
        Sport, media and society / Eileen Kennedy and Laura Hills. - English ed. - Oxford ; New York : Berg, 2009. - IX, 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija str. 189-201. - Kazalo
ISBN 978-1-84520-687-1 (broš.) ISBN 978-1-84520-686-4 (pl.)
a) Šport - Množični mediji b) Šport - Družbeni vidik c) sociologija športa

316.77:796
316.74:796
659.3:796
COBISS.SI-ID 248602624

142.
KERMAUNER, Aksinja
        Na drugi strani vek : (opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep) / Aksinja Kermauner. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 104 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 98-102. - Kazalo
ISBN 978-961-242-261-5
a) Vid - Okvare b) Slepota c) Slepi - Vsakdanje življenje

316.728-056.262
617.751.98
COBISS.SI-ID 248906240

143.
KOVAČIČ Peršin, Peter
        Vrnitev k Itaki : Slovenci v procesih globalizacije / Peter Kovačič Peršin. - Ljubljana : Društvo 2000, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 212 str. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6533-33-1
a) Slovenci - Narodna identiteta b) Slovenci - Integracija - Evropa c) Slovenska kultura d) Globalizacija - Vplivi

316.73(497.4:4)
323.1(497.4:4)
005.44:308(497.4)
COBISS.SI-ID 249793280

144.
KRIŽNIK, Blaž, 1972-
        Lokalni odzivi na globalne izzive : kulturni okvir preobrazbe Barcelone in Seula / Blaž Križnik. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 245 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost : osrednje sociološke teme / Fakulteta za družbene vede ; 07)

150 izv. - O avtorju: str. 245. - Bibliografija: str. 215-226. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-235-386-5
a) Urbana sociologija - Globalizacija b) Barcelona - Urbanizacija - Kulturna identiteta c) Seul - Urbanizacija - Kulturna identiteta d) Španija e) Južna Koreja f) socialna geografija

316.334.56:339.97(460.235+519.512)
911.375.1:316.7(460.235+519.512)
COBISS.SI-ID 249027584

145.
LÉVI-Strauss, Claude
        The elementary structures of kinship = (Les structures élémentaires de la parenté) / Claude Lévi-Strauss ; translated from the French by James Harle Bell, John Richard von Sturmer and Rodney Needham, editor. - Revised ed. - Boston : Beacon Press, 1969. - XLII, 541 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 503-524. - Kazalo
ISBN 0-8070-4669-8
a) Marriage b) Kinship c) Poroka - Primitivna ljudstva d) Primitivna ljudstva - Socialna antropologija

316.36:316.323.2
39:316.323.2
COBISS.SI-ID 1096132958

146.
LING, Richard Seyler
        Mobile communication / Rich Ling and Jonathan Donner. - Reprinted. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity, 2010. - XII, 191 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Digital media and society series)

Bibliografija: str. 165-184. - Kazalo
ISBN 978-0-7456-4413-4 ISBN 978-0-7456-4414-1 (broš.)
a) Mobilni telefoni - Sociologija komunikacij b) Medosebne komunikacije - Tehnološke inovacije c) mobilna telefonija d) družbeno vedenje

316.77:621.395.721.5
COBISS.SI-ID 1096463454

147.
MAKAROVIČ, Matej
        A failure in handling societal complexity : communist regimes from the perspective of the social systems theory / Matej Makarovič. - Moscow : Variant, 2009 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 112 str. : graf. prikazi ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 85-92. - Kazalo
ISBN 978-5-903360-26-0
a) Komunizem - Sociološki vidik b) brezrazredne družbe c) sociologija d) sistemske teorije

316.323.73
COBISS.SI-ID 1024086849

148.
MIHURKO Poniž, Katja
        Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 / Katja Mihurko Poniž. - V Novi Gorici : Univerza, 2009 ([Ljubljana] : Mat-format). - 192 str. : portreti ; 24 cm. - (Humanistika)

350 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 178-187. - Summary / translated by Adam Rudder. - Kazalo
ISBN 978-961-6311-56-4
a) Ženske - Javno mnenje - Slovenija - 19.st. b) Ženskost - Slovenija - 1848-1902

316.653-055.2(497.4)"18"
141.72(497.4)"1848/1902"
COBISS.SI-ID 246455552

149.
MILGRAM, Stanley
        Poslušnost avtoriteti : edinstveni eksperiment, ki je izzval človeško naravo / Stanley Milgram ; prevod Katarina Jerin ; spremna beseda Vlado Miheljak. - Ljubljana : Umco, 2009 ([s. l.] : F. Rožmanec, Potens). - 276 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Obedience to authority. - 500 izv. - Kako pa bi vi ravnali? / Vlado Miheljak: str. 258-268. - Bibliografija: str. 247-257. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-04-5
a) Avtoriteta b) Poslušnost c) ubogljivost d) socialna psihologija

316.462
17.021.1
316.6
COBISS.SI-ID 248903680

150.
        POSTFORDIZEM : razprave o sodobnem kapitalizmu / uredil Gal Kirn ; [prevodi Borut Cajnko ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2010 ([s. l.] : S. Peklaj). - 300 str. ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-961-6455-60-2
a) Kapitalizem - Zborniki b) fordizem c) postfordizem d) politična ekonomija e) globalizacija f) kulturna industrija g) nematerialno delo

316.324.8(082)
COBISS.SI-ID 250615552

151.
        The PRACTICE of business statistics : using data for decisions / David S. Moore ... [et al.]. - 2nd ed. - New York : W. H. Freeman and Company, cop. 2009. - XLV, 843 str., 139 str. loč. pag. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Potiskani spojni listi. - Kazalo
ISBN 978-0-7167-8825-6 ISBN 0-7167-8825-X ISBN 978-1-4292-2150-4 (ov.) ISBN 1-4292-2150-X (ov.) ISBN 978-0-7167-3087-3 (CD-ROM) ISBN 0-7167-3087-1 (CD-ROM)
a) Commercial statistics b) Statistics c) Poslovna statistika - Učbeniki za visoke šole d) ekonomska statistika

311.42(075.8)
COBISS.SI-ID 3443150

152.
SEN, Amartya
        Identiteta in nasilje : iluzija usode / Amartya Sen ; [prevod Katarina Jerin ; spremna beseda Matjaž Hanžek]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XVIII, 188 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 30)

Prevod dela: Identity and violence. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Ladje v megli / Matjaž Hanžek: str. 177-183. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-14-6
a) Identiteta - Družbeni konflikt b) Identiteta - Filozofski vidik c) nasilje d) večkulturnost e) multikulturnost f) skupinska identiteta

316.48:111.821
111.821:316.48
COBISS.SI-ID 249189632

153.
        SLOVENIJA - duhovna domovina : zgodbe političnih emigrantov / [uredila] Jože Dežman in Monika Kokalj Kočevar ; [avtorji Jože Dežman ... [et al.] ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Slovenije ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Muzej novejše zgodovine, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 499 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

3.000 izv. - Izbrana bibliografija slovenske politične emigracije po letu 1945 / Darja Urbanc: str. 455-494
ISBN 978-961-01-0886-3 (Mladinska knjiga)
a) Slovenski izseljenci - 1945- b) Politična emigracija - Slovenija - 1945- c) Begunci - Slovenija - 1945- d) biografije e) spomini

314.151.3-054.72/.73(100=163.6)"1945/..."
COBISS.SI-ID 249679360

154.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Pijane zverine : o moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva / Andrej Studen ; [prevod S.U.R.]. - Celje : Zgodovinsko društvo, 2009 ([Celje] : Grafika Gracer). - 180 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zgodovini.ce, ISSN 1854-7591 ; 9)

400 izv. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Povzetek v angl. - Bibliografija: str. 166-177 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-91222-9-7
a) Alkoholizem - Sociološki vidik - Zgodovina - Slovenija - 19.-20.st. b) Alkoholizem - Morala - Zgodovina - Slovenija - 19.-20.st.

316.728:613.81(497.4)"18/19"(091)
613.81(497.4)"18/19"(091)
178.1(497.4)"18/19"(091)
COBISS.SI-ID 248397568

155.
ŠADL, Zdenka
        Umazano delo med stigmo in ponosom : plačane gospodinjske delavke v Sloveniji / Zdenka Šadl. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 170 str. : tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 05 [i. e. 06])

150 izv. - Bibliografija: str. 157-165. - Kazalo
ISBN 978-961-235-364-3
a) Gospodinjske pomočnice - Družbeni položaj - Slovenija b) Gospodinjske pomočnice - Stigmatizacija - Slovenija c) družbena slojevitost

316.344.24:64-051-025.81(497.4)
316.647.8:64-051-025.81(497.4)
64-051-025.81(497.4)
COBISS.SI-ID 245670656

156.
        THEORIES of race and racism : a reader / edited by Les Back and John Solomos. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XXV, 714 str. ; 25 cm. - (Routledge student readers)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41254-4 (pbk) ISBN 0-415-41254-4 (pbk) ISBN 978-0-415-41253-7 (hbk) ISBN 0-415-41253-6 (hbk)
a) Race b) Race relations c) Racism d) Rasizem - Sociologija - Zborniki e) rasni odnosi f) rasno razlikovanje g) identiteta h) feminizem

316.347(082)
COBISS.SI-ID 1096306014

157.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analitični pristop k življenju v družbi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo
ISBN 978-961-235-378-5
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 247943680

158.
VIDMAR, Ksenija H.
        Zemljevidi vmesnosti : eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne / Ksenija Vidmar Horvat. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XVII, 273 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 28)

500 izv. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 255-266. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-10-8
a) Evropska kultura - 1989- b) Evropa - Identiteta c) evropeizacija d) evropski nacionalizem e) večkulturnost f) etnosimbolizem

316.73(4)
930.85(4)
COBISS.SI-ID 249172224

159.
VOGRINC, Jože, 1953-
        Historični materializem in humanistične vede / Jože Vogrinc. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([s. l.] : Studio print). - 245 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Bibliografija: str. 205-220. - Kazali
ISBN 978-961-6798-06-8
a) Humanistične vede b) Zgodovinski materializem c) spremne študije d) Studia humanitatis e) sociologija kulture f) kulturna zgodovina g) kulturna antropologija h) historični materializem

316.7(081)
COBISS.SI-ID 249551104

160.
WALKERDINE, Valerie
        Children, gender, video games : towards a relational approach to multimedia / Valerie Walkerdine. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - VI, 235 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 224-230. - Kazalo
ISBN 978-0-230-58471-6 (pbk) ISBN 0-230-58471-3 (pbk) ISBN 978-0-230-51717-2 (hbk) ISBN 0-230-51717-X (hbk)
a) Računalniške igre za otroke - Nasilje - Sociološki vidik b) Računalniške igre za otroke - Študije spolov c) video igre d) otroci e) razlike med spoloma

316.6:794:004.5(086.034.4)
305:794:004.5(086.034.4)
COBISS.SI-ID 8124489

161.
WOOD, Helen, 1972-
        Talking with television : women, talk shows, and modern self-reflexivity / Helen Wood. - Urbana ; Chicago : University of Illinois Press, cop. 2009. - X, 238 str. ; 23 cm. - (Feminist studies and media culture)

Bibliografija: str. 223-234. - Kazalo
ISBN 978-0-252-03391-9 (cloth) ISBN 978-0-252-07602-2 (pbk)
a) Television talk shows - Great Britain b) Television and women c) Ženske - Televizijske oddaje d) Televizijske oddaje - Socialna interakcija e) množični mediji f) pogovorne oddaje

316.77:305-055.2
654.197:305-055.2
COBISS.SI-ID 1096429918

162.
ZUBOK, Vladislav
        Zhivago's children : the last Russian intelligentsia / Vladislav Zubok. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. - 453 str. : ilustr. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo: str. 367-436. - Kazalo
ISBN 978-0-674-03344-3
a) Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960) b) Intelektualci - Družbena vloga - Sovjetska zveza - 1953-1985 c) Sovjetska zveza - Politično nasilje - 1953-1985 d) Sovjetska zveza - Kulturna zgodovina - 1953-1985 e) stalinizem f) socializem

316.344.32(47)"19"
930.85(47)"19"
COBISS.SI-ID 40700002


32 POLITIKA


163.
ENGDAHL, William
        Popolna prevlada : totalitarna demokracija novega svetovnega reda / F. William Engdahl ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2010

Prevod dela: Full spectrum dominance
ISBN 978-961-6627-16-0
a) Svetovna politika b) Združene države Amerike - Zunanja politika c) mednarodni odnosi d) svetovno gospodarstvo e) vojaška politika

327(73:100)
COBISS.SI-ID 250694144

164.
FERFILA, Bogomil
        Primerjalne politike v sodobnem svetu. Aplikativno-empirični del. Razvite države sveta / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - XIX, 1015 str. : tabele ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-235-380-3
a) Politika - Razvite države - Primerjalne študije b) Države sveta - Domoznanstvo

32(100-775)
308(100-775)
COBISS.SI-ID 248290560

165.
HYBEL, Alex Roberto
        The power of ideology : from the Roman Empire to Al-Qaeda / Alex Roberto Hybel. - London ; New York : Routledge, 2010. - XI, 269 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in international relations and global politics ; 73)

Bibliografija: str. 248-261. - Kazalo
ISBN 0-415-48534-7 (hbk) ISBN 0-203-87706-3 (ebk) ISBN 978-0-415-48534-0 (hbk) ISBN 978-0-203-87706-7 (ebk)
a) Ideologija - Zgodovina b) Politika - Zgodovina c) Politična filozofija d) politične teorije e) politične ideologije

321.02(100)
321.01:1
COBISS.SI-ID 365311

166.
JALUŠIČ, Vlasta
        Zlo nemišljenja : arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne dobe in kolektivnih zločinov / Vlasta Jalušič. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 214 str. ; 24 cm. - (Zbirka Politike)

500 izv. - Bibliografija: str. 187-203. - Kazalo
ISBN 978-961-6455-59-6
a) Arendt, Hannah (1906-1975) b) Filozofija politike c) Politika - Osebna odgovornost d) Politika - Kolektivna odgovornost e) Politično nasilje f) nacionalizem g) totalitarizem h) genocid i) apolitičnost

321.01
342.5:347.155
COBISS.SI-ID 249255168

167.
        RELIGION and politics in Europe, the Middle East and North Africa / edited by Jeffrey Haynes. - London ; New York : Routledge, 2010. - XV, 241 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Routledge/ECPR studies in European political science ; 64)

Na dnu nasl. str.: ECPR [i. e. European Consortium for Political Research]. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-47713-0 (hbk) ISBN 0-415-47713-1 (hbk) ISBN 978-0-203-86948-2 (ebk) ISBN 0-203-86948-6 (ebk)
a) Politika - Religija - Evropa b) Politika - Religija - Bližnji vzhod c) Politika - Religija - Severna Afrika d) Religija - Politični vplivi - Zborniki e) Religion and politics - Europe f) Religion and politics - Middle East g) Religion and politics - Africa, North h) Europe - Politics and government i) Middle East - Politics and government j) Africa, North - Politics and government k) islam l) katoliška cerkev m) pravoslavna cerkev

322(4+5-15+6-17)(082)
COBISS.SI-ID 1096386910

168.
SIMONIČ, Peter
        Kaj si bo narod mislil? : ritual slovenske državnosti / Peter Simonič. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 346 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica = Zupanič's collection ; št. 30)

400 izv. - Bibliografija: str. 229-265. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-237-349-8
a) Politična antropologija b) Slovenci - Državnost - Praznovanje c) politični obredi d) rituali

32:394.4(497.4)
COBISS.SI-ID 250866432

169.
YUVAL-Davis, Nira
        Spol in nacija / Nira Yuval-Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 29)

Prevod dela: Gender & nation. - 500 izv. - O avtorici: str. II. - Postnacionalna reprodukcija: spol in nacija v dobi post- politik / Ksenija Vidmar Horvat: str. 206-221. - Bibliografija: str. 223-242. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-12-2
a) Narodna identiteta - Študije spolov b) Spol - Politični vidik c) Nacionalizem - Sociološke teorije d) Feminizem

323.1:305-055.2
316.2:305-055.2
141.72
COBISS.SI-ID 249176576


33 EKONOMIJA


170.
AMIN, Samir
        Evrocentrizem : kritika neke ideologije / Samir Amin ; [prevod Katja Kraigher ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 188 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2009, 27)

Prevod dela: L'eurocentrisme. - O avtorju: str. II. - Aminov Evrocentrizem : revizija / Tomaž Mastnak: str. 179-185. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-09-2
a) Globalizacija - Evropa b) Evropa - Ekonomska politika - Zgodovina c) evrocentrizem d) kapitalizem e) fevdalizem f) imperializem g) družbene teorije

339.97(4)
323.171(4)
338.2(4)(091)
COBISS.SI-ID 248774656

171.
ARRIGHI, Giovanni
        Dolgo dvajseto stoletje : kapitalizem, denar in moč / Giovanni Arrighi ; [prevod Marjan Sedmak]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VII, 357 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Respublica / Sophia ; 2009, 1)

Prevod dela: The long twentieth century. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 333-347. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-11-5
a) Kapitalizem - Ekonomska kriza - 20.st. b) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija c) družbeni razvoj d) ekonomski razvoj e) gospodarska kriza

330.342.14"19"
339.9
COBISS.SI-ID 249172736

172.
BADALIČ, Vasja
        Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma / Vasja Badalič. - Ljubljana : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 259 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 154)

600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 246-255
ISBN 978-961-260-028-0
a) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija b) Delavci - Izkoriščanje - Dežele v razvoju c) Kapitalizem

339.9
316.344.23(100-773)
330.342.14
COBISS.SI-ID 249362176

173.
BESEDNJAK, Tamara
        Zaposleni v igralništvu : življenje in delo sredi igre / Tamara Besednjak. - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 183 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 158-169. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-6-6
a) Igralništvo - Zaposleni - Nova Gorica - Študije b) Odvisnosti - Igre na srečo

338.48-6-057.11(497.4Nova Gorica)(04)
613.8:794.9
COBISS.SI-ID 248510464

174.
DROBNIČ, Robert
        Slovenski trg dela danes in jutri : kritičen pogled na trg dela in razvojne možnosti s primeri dobrih praks / Robert Drobnič. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Ljubljana : Hren). - 349 str. : ilustr. ; 24 str.

500 izv. - O avtorju: str. 349. - Bibliografija: str. 337-348
ISBN 978-961-6529-78-5
a) Trg dela - Slovenija

331.5(497.4)
COBISS.SI-ID 246755584

175.
        FIND-Info [Elektronski vir] : finance in davki. - Podatkovna zbirka. - Ljubljana : IUS Software, 2008-

- Način dostopa (URL): http://www.findinfo.si (Dostop za uporabnike MKL-ja z določenih računalnikov MKL-ja). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6.4.2010. - Se dnevno spreminja in dopolnjuje
a) Gospodarstvo b) ekonomija c) finance d) davki

33:34
34
COBISS.SI-ID 1096300382

176.
        FORCED labor : coercion and exploitation in the private economy / edited by Beate Andrees, Patrick Belser. - Boulder (Colorado) ; London (UK) : Lynne Rienner, 2009. - XV, 229 str. : ilustr. ; 23 cm

Na dnu nasl. str. tudi: ILO. - V kolofonu tudi ISBN izdaje, ki je izšla 2009 v Genevi pri International Labour Office: 978-92-2-120164-9. - Bibliografija: str. 195-205. - Kazalo
ISBN 978-1-58826-664-4 (hbk) ISBN 978-1-58826-689-7 (pbk)
a) Forced labor b) Forced labor - Government policy c) Slave labor d) Human trafficking e) Crimes against humanity f) Prisilno delo - Zasebni sektor - 21.st. g) Siva ekonomija - Vladna politika - 21.st. h) Človekove pravice i) suženjstvo j) delo na črno k) zasebna siva ekonomija

330.342.12:334.722
331.526.8:334.722
343.431
COBISS.SI-ID 1096581982

177.
FULCHER, James
        Kapitalizem : zelo kratek uvod / James Fulcher ; [prevedla Alenka Ropret]. - V Ljubljani : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; št. 11)

Prevod dela: Capitalism. - Bibliografija: str. 150-153. - Kazalo
ISBN 978-961-260-029-7
a) Kapitalizem - Zgodovinski pregledi b) ekonomska zgodovina c) ekonomska politika d) gospodarske krize e) globalizacija

330.342.14(091)
COBISS.SI-ID 250658048

178.
[Gospodarski vestnik informacije]
        GV IN [Elektronski vir] : poslovni splet. - El. časopis . - Ljubljana : eGV, [1998]-

- Način dostopa (URL): http://www.gvin.com (Spletni dostop za uporabnike MKL-ja z določenih računalnikov MKL-ja). - Občasno. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 2. 2007
ISSN 1581-0976 = GV IN (Ljubljana)

338
Spletni dostop 2010 [1]<spletni dostop>
COBISS.SI-ID 122400768

179.
        IUS-INFO [Elektronski vir] : pravni informacijski sistem. - El. podatkovna zbirka. - 1995-. - Ljubljana : IUS Software, 1995-

- Način dostopa (URL): http://www.iusinfo.si/Default.aspx (Dostop za uporabnike MKL-ja z določenih računalnikov MKL-ja). - Sorodni elektronski vir: http://www.ius.info/baze/regi/index.htm (Na naslovu je dosegljiv register veljavnih predpisov Republike Slovenije). - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v oznaki HTML: Portal družbe IUS SOFTWARE. - Besedilo v slov. in angl. - Opis vira z dne 30. 1. 2003, dopolnitev 25.1.2007. - Se občasno spreminja in dopolnjuje
a) Gospodarstvo b) Pravo - Informacijski sistemi c) gospodarstvo d) pravo e) informacijski sistemi

33:34
34
659.2(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 122398976

180.
KOZOROG, Miha
        Antropologija turistične destinacije v nastajanju : prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem / Miha Kozorog ; [risba Luka Rejec]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 258 str. : [1] ilustr. ; 23 cm. - (Zupaničeva knjižnica = Zupanič's collection ; št. 29)

400 izv. - Bibliografija: str. 223-252. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-237-342-9
a) Turizem - Tolmin b) kulturna antropologija c) etnologija d) festivali e) šport f) Posočje

338.48(497.47Tolmin)
COBISS.SI-ID 249232640

181.
LAZAREVIĆ, Žarko
        Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja / Žarko Lazarević ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 ([s. l.] : DTP). - 466 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 10)

500 izv. - Summary. - Bibliografija: str. 432-458. - Kazalo
ISBN 978-961-6386-22-7
a) Ekonomska zgodovina - Slovenija - 1900-1950 b) gospodarstvo c) gospodarska zgodovina

338(497.4)"1900/1950"(091)
COBISS.SI-ID 249091840

182.
        LIPOV list : slovenska turistična revija. - 1984- . - Ljubljana (Miklošičeva 38) : Turistična zveza Slovenije, 1984-. - 29 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Turistični vestnik = ISSN 0041-4212
ISSN 0352-4353 = Lipov list

338.48(497.4)
2Ši,2Š,3B,4F,5S,6K,7V Letn. 52 2010 št. [1/2](feb)-[5/6](junij)#
COBISS.SI-ID 749316

183.
        The NEW economic diplomacy : decision-making and negotiation in international economic relations / edited by Nicholas Bayne and Stephen Woolcock. - 2nd ed. - Aldershot (Hampshire) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2007. - XIX, 391 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Global finance series)

Bibliografija: str. 351-367. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7047-6 (hbk) ISBN 978-0-7546-7048-3 (pbk)
a) International economic relations b) International cooperation c) Negotiation in business d) Decision making e) Mednarodni ekonomski odnosi - Odločanje - Zborniki f) Mednarodni ekonomski odnosi - Pogajanje - Zborniki g) ekonomska diplomacija h) gospodarska diplomacija

339.9:005.313.6(082)
339.9:331.106.42(082)
COBISS.SI-ID 27014493

184.
        NOVA Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije. - Letn. 57, št. 2 (15. jan. 1998)- . - Ljubljana (Dalmatinova 4) : Svet ZSSS, 1998-. - 30 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Je nadaljevanje: Delavska enotnost = ISSN 0011-7722
ISSN 1408-5569 = Nova delavska enotnost

331.105.44(497.4)
2Ši,2Š,3B,4M,7V Letn. 69 2010 št. 1-22#
COBISS.SI-ID 72867328

185.
OATLEY, Thomas H., 1962-
        International political economy : interests and institutions in the global economy / Thomas Oatley. - 4th ed. - New York [etc.] : Longman, Pearson, cop. 2010. - XII, 420 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Bibliografija.: str. 393-405. - Kazalo
ISBN 978-0-205-72377-5 ISBN 0-205-72377-2
a) Mednarodni gospodarski odnosi - Učbeniki za visoke šole b) Mednarodne finance - Učbeniki za visoke šole c) Politična ekonomija - Globalizacija - Učbeniki za visoke šole

339.9:330.1(075.8)
339.7(075.8)
COBISS.SI-ID 1096335454

186.
SAMEC, Nataša, 1974-
        Delniške opcije : obligacijski, korporacijski, delovnopravni, insiderski, bilančni in davčni vidiki / Nataša Samec. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Ljubljana : Boex). - 816 str. ; 25 cm

150 izv. - Spremna beseda / Miha Juhart: str. 7-8. - Bibliografija: str. 753-788. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo
ISBN 978-961-247-101-9
a) Delnice - Zaposleni - Participacija b) Zaposleni - Uspešnost - Nagrajevanje c) Zaposleni - Delnice - Pravna ureditev d) delniške opcije e) opcijski upravičenci f) opcijske pogodbe g) delniški opcijski programi

336.763
COBISS.SI-ID 245128448

187.
        SHEMA deleža za umetnost : umetniška dela v investicijskih projektih v Sloveniji in državah EU / Jiři Kočica ... [et al.] ; urednika zbornika Jiři Kočica, Andrej Srakar. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Zavoda za kiparstvo ; 3)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-92187-4-7
a) Umetnost - Investiranje b) Umetniški projekti - Javni prostor - Financiranje c) kulturna politika d) Slovenija e) Evropska unija f) delež za umetnost g) percent for art h) ekonomika kulture i) javno investiranje

330.322.14:7
COBISS.SI-ID 248577280

188.
SIRC, Ljubo
        Brezpotja socializma / Ljubo Sirc ; [prevedel Žandi Dežman]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010 ([Ljubljana] : Interes City). - 365 str. : tabele ; 25 cm. - (Razprave in eseji, ISSN 1408-4511 / Slovenska matica ; 61)

Prevod del: 1. The Yugoslav economy under self-management ; 2. Criticism of self-management still relevant?. - 500 izv. - Ljubo Sirc, zgled slovenskega liberalizma / Bernard Brščič: str. 5-26. - Bibliografija na koncu prvega dela in pri posameznih poglavjih drugega dela. - Vsebina: Jugoslovansko gospodarstvo v samoupravljanju ; Je kritika samoupravljanja še pomembna? : zbirka člankov Ljuba Sirca
ISBN 978-961-213-196-8
a) Sirc, Ljubo (1920-) - Politična ekonomija b) Socializem - Ekonomija - Jugoslavija - 20.st. c) tranzicija d) decentralizacija

330.342.14/.15(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 250794752

189.
        VERKAUFSSTAND [Garnitura] = Stall = Stand = Punto de venta : massivholz natur, mit integrierter Tafel, seitlicher Theke, Stoffablage und Holzschubladen. - Ebersdorf : roba Baumann, [2009]. - 1 komplet (38 različnih kosov) : les, barve ; v škatli, 49 x 82 x 11 cm

Imitativna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Art.Nr. 9793. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igrače b) igrače za otroke c) stojnica d) prodajalna

339.177(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096510302

190.
ŽIŽEK, Slavoj
        First as tragedy, then as farce / Slavoj Žižek. - London ; New York : Verso, 2009. - 157 str. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-1-84467-428-2
a) Žižek, Slavoj (1949-) b) Svetovno gospodarstvo - Ekonomska kriza - 2008 c) Kapitalizem - Depresija (gospodarstvo) d) filozofija družbe e) družbena kritika f) globalizacija g) globalna finančna kriza

338.124.4(100):1
1Žižek S.
COBISS.SI-ID 1024007958


34 PRAVO


191.
AVBELJ, Matej
        Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti : s komentarjem / [avtor komentarja] Matej Avbelj. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 258 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 253-255
ISBN 978-961-247-123-1
a) Sodišče Evropskih skupnosti - Sodne odločbe b) Evropska unija c) evropsko pravo d) sodna praksa e) sodbe

347.9:061.1EU
COBISS.SI-ID 248122880

192.
        BRAZGOTINE izbrisa : prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije / Neža Kogovšek ... [et al.] ; [urednici Neža Kogovšek, Brankica Petković]. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2010 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 269 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-6455-58-9
a) Državljanstvo - Človekove pravice - Slovenija b) državljanske pravice c) izbrisani d) pravna ureditev e) pravni položaj

342.713(497.4)
COBISS.SI-ID 248963840

193.
BUBNOV-Škoberne, Anjuta
        Pravo socialne varnosti / Anjuta Bubnov Škoberne, Grega Strban. - Ljubljana : GV založba, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 423 str. ; 24 cm

O avtorjih: str. 423. - Bibliografija: str. 393-404. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-247-141-5
a) Socialna varnost - Pravna ureditev - Slovenija b) socialno pravo

349.3(497.4)
COBISS.SI-ID 250874112

194.
CARNEY, Thomas P., 1950-
        Spolno nasilje : strateški in operativni postopki kriminalistične preiskave in samovarovanje potencialnih žrtev / Thomas P. Carney ; prevod Darko Prašiček. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - 283 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kriminalistika - preiskovalne strategije in postopki)

Prevod dela: Practical investigation of sex crimes. - Nasl. v kolofonu: Spolno nasilje in samovarovanje. - 700 izv. - Knjigi na pot / Peter Umek: str. V-VIII. - O avtorju: str. XV. - Bibliografija: str. 272-274
ISBN 978-961-6654-53-1
a) Spolno nasilje - Kriminalistika

343.541:343.9
COBISS.SI-ID 248674560

195.
        COMPUTER crime / edited by Indira Carr. - Farnham (Surerey) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2009. - XX, 576 str. : sheme, tabele ; 25 cm. - (International library of criminology, criminal justice and penology. Second series)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-2835-4 ISBN 0-7546-2835-3
a) Computer crimes - United States b) Computer networks - Law and legislation - United States - Criminal provisions c) Data protection - Law and legislation - United States d) Computer crimes - Europe e) Computer networks - Law and legislation - Europe - Criminal provisions f) Data protection - Law and legislation - Europe g) Elektronski kriminal - Preprečevanje - Pravna ureditev - Zborniki h) računalniški kriminal i) internetni kriminal j) kazniva dejanja k) računalniške mreže l) zaščita podatkov m) kazensko pravo n) zakonodaja o) Evropa p) ZDA

343.3/.7:004(082)
COBISS.SI-ID 2763720

196.
        ČLOVEKOVE pravice / [uredil Lenart Škof]. - Ljubljana : Nova revija, 2009 ([s. l.] : Partnergraf). - 302 str. ; 23 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 14 (2009), št. 53-56)

Ov. nasl. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-6580-68-7
a) Človekove pravice - Zborniki

342.7(082)
COBISS.SI-ID 249282304

197.
        DELAVCI in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti]. - Letn. 1, št. 1 (2001)- . - Ljubljana (Poljanski nasip 2) : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2001-. - 21 cm

Četrtletnik
ISSN 1580-6316 = Delavci in delodajalci

349.2/.3:368(497.4)
369:349.2/.3(497.4)
2Ši,2V Let. 10 2010 št. 1+2/3#
COBISS.SI-ID 112596992

198.
DROBNIČ, Janez, 1957-
        Zakoni o zaposlovanju v Republiki Sloveniji s komentarjem / Janez Drobnič. - Maribor : De Vesta, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 636 str. : obrazci ; 25 cm

Vsebina: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ; Zakon o zaposlovanju in delu tujcev ; Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ; Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
ISBN 978-961-6794-02-2
a) Zaposlovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem c) Delovno pravo - Slovenija - Zakoni d) zaposlovanje e) zakonodaja f) brezposelni g) tujci h) invalidi i) delo na črno

349.2(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 63311105

199.
GROSSI, Paolo
        Pravna Evropa / Paolo Grossi ; [prevedla Vera Troha]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 250 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka. Delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: L'Europa del diritto. - V CIP-u napačna letnica izida 2010. - 500 izv. - Bibliografija: str. 227-241 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-023-1
a) Pravo - Zgodovina - Evropa

34(4)(091)
COBISS.SI-ID 249559296

200.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Martin Krpan : diplomat in vojščak / Milan Jazbec ; [spremni besedi France Bučar, Helga Glušič ; prevod povzetka Luka Jazbec]. - 1. natis. - Studeno : Zavod Martin Krpan, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 188 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorju: str. 131-132. - Pisca spremne besede navedena v CIP-u. - 5.000 izv. - Diplomacija etičnih vrednot in stvarnega življenja / France Bučar: str. 21-23. - Vez med poučnostjo in spodbudnim mitom / Helga Glušič: str. 125-128. - "Knjiga je bila zasnovana ob stopetdeseti obletnici prve objave Martina Krpana, izšla pa leto dni pozneje" --> kolofon. - Bibliografija: str. 133-135. - Bibliografija Levstikovega Martina Krpana: str. 159-183. - Summary. - Vsebuje tudi: Martin Krpan z Vrha / Fran Levstik
ISBN 978-961-269-150-9
a) Martin Krpan (literarni junak) - Diplomacija b) Diplomacija - Slovenija c) zunanja politika d) Slovenija e) obrambna politika f) narodni simboli

341.7/.8(497.4)
327
COBISS.SI-ID 243225856

201.
LAMPE, Rok
        Pravo človekovih pravic : sistem človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem pravu / Rok Lampe. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 854 str. ; 25 cm

400 izv. - Spremna beseda / Janez Čebulj: str. 7-8. - Spremna beseda / Ernest Petrič: str. 9-11. - Bibliografija: str. 849-854, na začetku poglavij in na dnu str.
ISBN 978-961-204-452-7
a) Pravni postopek - Človekove pravice b) Sodni postopek - Človekove pravice c) Človekove pravice - Pravna ureditev d) primerjalno pravo e) mednarodno pravo f) ustavno pravo

342.7:342
342.7:341
COBISS.SI-ID 250244352

202.
        NASILJE v družini : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi / [uredila Anton Dvoršek, Liljana Selinšek]. - Ljubljana : Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede ; [Maribor] : Pravna fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Tipografija). - 146 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki
ISBN 978-961-6821-01-8 (Fakulteta za varnostne vede)
a) Družina - Nasilje - Posvetovanja - Zborniki b) kriminologija c) kazensko pravo

343.62(082)
343.6:316.36(082)
COBISS.SI-ID 250631936

203.
PLAVŠAK, Nina
        Obligacijsko pravo. Splošni del / Nina Plavšak, Miha Juhart, Renato Vrenčur. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 1174 str. : tabele, sheme ; 25 cm

700 izv.
ISBN 978-961-247-127-9
a) Obligacijsko pravo - Učbeniki za visoke šole b) obligacije c) obligacijska razmerja d) pogodbe e) pogodbeno pravo

347.44(075.8)
COBISS.SI-ID 248656128

204.
        POT v podjetništvo : s. p. ali d. o. o. / Jaka Cepec ... [et al.] ; [stvarno kazalo Mitja Pukšič]. - 1. natis. - Ljubljana : GV Založba, 2010 (Ljubljana : Itagraf). - 402 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. - 250 izv. - Bibliografija: str. 359-374. - Kazalo
ISBN 978-961-247-138-5
a) Zasebna podjetja - Gospodarsko pravo b) Zasebna podjetja - Ekonomski vidik c) podjetništvo d) družbe z omejeno odgovornostjo e) samostojni podjetniki f) davčne obveznosti

347.7:658.114.1/.4
336.22:658.114.1/.4
COBISS.SI-ID 250486528

205.
        RAZVOJ mednarodne kazenske odgovornosti posameznika : zbirka temeljnih dokumentov / Milan Brglez ur. ; [prevod Matjaž Horvat, Mira Hinič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 302 str. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi. Monografije / Fakulteta za družbene vede)

Podatek o prevajalcih naveden v CIP-u; pri posameznih dokumentih kot prevajalca navedena tudi Dean Zagorac in Maja Šmid. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 978-961-235-371-1
a) Mednarodno kazensko pravo - Zakoni b) Mednarodno kazensko pravo - Mednarodni sporazumi

341.4(094.5)
341.4(094.2)
COBISS.SI-ID 246592768

206.
        SATOW'S diplomatic practice / edited by Ivor Roberts. - 6th ed. [i. e. new ed.]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - LVI, 730 str., [1] f. pril. s portretom ; 25 cm

1.-4. izd. z nasl.: A guide to diplomatic practice / Ernest Mason Satow; 5. izd. z nasl.: Satow's guide to diplomatic practice, 1979. - New ed. --> preface. - Bibliografija: str. 705-712. - Kazalo
ISBN 978-0-19-955927-5
a) Diplomacy b) Diplomatic and consular service c) Diplomacija d) diplomatsko pravo e) diplomatski odnosi f) mednarodni odnosi g) konzularno pravo h) zgodovinski pregledi i) priročniki

341.7
COBISS.SI-ID 10263633

207.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Predpisi o graditvi objektov. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 301 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

600 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s stvarnim kazalom ; Gradbena pogodba ; Posebne gradbene uzance ; Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
ISBN 978-961-204-453-4
a) Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) predpisi

349.442(497.4)(094)
69(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 250270976

208.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Saša Matasa ter stvarnim kazalom Neže Planinšič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 182 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

500 izv. - Uvodna pojasnila: str. 13-50. - Kazalo
ISBN 978-961-204-456-5
a) Javna naročila - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni

342.951:351.712(497.4)(094)
351.712(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 250738176

209.
        SLOVENSKI diplomati v slovanskem svetu = Slovenskie diplomaty v slavjanskom mire = Slovinští diplomaté ve slovanském světě / [uredniški odbor Ernest Petrič ... [et al.] ; prevoda Aleksandra Krasovets, David Blažek]. - Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010 (Ljubljana : Present). - 480 str., [12] str. pril. ; 25 cm. - (Zbirka Studia diplomatica Slovenica. Personae ; 3)

Besedilo v slov. in prevod v rus. in češ. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-92839-0-5 (CEP) ISBN 978-961-254-189-7 (ZRC SAZU)
a) Diplomacija - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) Slovenski diplomati - Zborniki c) diplomatski odnosi d) slovensko-slovanski odnosi e) Rusija f) Sovjetska zveza g) Poljska h) Češkoslovaška i) 16.st. j) 20.st.

341.71(497.4)(091)(082)
341.238(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 250620416

210.
ŠIROK, Mojca
        Oblast brez obraza : zgodbe o italijanski mafiji / Mojca Širok. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 202 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Zvd. na spojnih listih. - 1.900 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 188-199
ISBN 978-961-01-1270-9
a) Mafija - Južna Italija b) Organizirani kriminal - Italija c) Cosa nostra d) 'ndrangheta e) camorra f) Sacra corona unita

343.341(450)
COBISS.SI-ID 250026496

211.
ŠTRAVS, Luka
        Opremljanje stavbnih zemljišč : komunalni prispevek, pogodba o opremljanju : [praktični primeri] / Luka Štravs, Jože Dekleva, Luka Ivanič ; [stvarno kazalo Luka Štravs]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010 (Ljubljana : Itagraf). - 310 str. : tabele ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. - 400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-247-143-9
a) Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija b) pravo prostorskega urejanja c) prostorsko načrtovanje d) stavbna zemljišča e) komunalni prispevek

349.44(497.4)
COBISS.SI-ID 251096576

212.
VARANELLI, Luigi
        Predhodno odločanje v evropskem pravu / Luigi Varanelli. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010 ([Šentjur] : As print). - 348 str. ; 23 cm. - (Scientia iustitia ; 16)

150 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-333. - Summary. - Kazali
ISBN 978-961-204-450-3
a) Sodišče Evropskih skupnosti (Luxembourg) - Predhodne odločbe b) Evropska unija c) evropsko pravo d) nacionalna sodišča e) predhodno odločanje

341.98(4)
061.1EU
COBISS.SI-ID 249998336

213.
WHEELER, Barbara P.
        Practical forensic microscopy : a laboratory manual / Barbara P. Wheeler and Lori J. Wilson. - Chichester (West Sussex) : Wiley-Blackwell, J. Wiley & Sons, cop. 2008. - XVI, 365 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na začetku in koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-470-03176-6 ISBN 0-470-03176-X
a) Forenzika - Mikroskopiranje - Laboratorijske tehnike - Učbeniki za visoke šole - Priročniki b) kriminalistika c) kriminalistični laboratoriji d) forenzične preiskave e) laboratorijsko delo

343.98:681.723(075.8)(035)
681.723:343.98(075.8)(035)
COBISS.SI-ID 33782277


35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE


214.
HAČEK, Miro
        Politiki in visoki javni uslužbenci: kdo vlada? / Miro Haček. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009 ([Trzin] : NTD). - 234 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 215-228. - Kazali
ISBN 978-961-235-391-9
a) Upravni sistemi b) Politiki c) Javni uslužbenci d) javna uprava e) visoki javni uslužbenci f) Slovenija

35.08
32-051
COBISS.SI-ID 249820416

215.
PETERS, B. Guy
        The politics of bureaucracy : an introduction to comparative public administration / B. Guy Peters. - 6th ed. - London [i. e.] Abingdon (Oxon) ; New York : Routledge, 2010. - XII, 380 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 349-376. - Kazalo
ISBN 978-0-415-34209-4 (hbk) ISBN 0-415-34209-0 (hbk) ISBN 978-0-415-34210-0 (pbk) ISBN 0-415-34210-4 (pbk) ISBN 978-0-203-87914-6 (ebk) ISBN 0-203-87914-7 (ebk)
a) Public administration b) Bureaucracy c) Comparative government d) Javna uprava - Politična kultura e) Birokracija f) javni sektor

35:316.334.3
316.343-057.3
COBISS.SI-ID 1096149598

216.
        REVIJA Obramba [obramba, varnost, zaščita]. - Letn. 23, št. 1 (januar 1991)- . - Ljubljana (Rimska cesta 8) : Zveza častnikov Slovenije [et al.], 1991-. - 29 cm

Mesečnik. - Podnalsl. se spreminja. - Izdajatelj prej: Republiška konferenca ZRVS Slovenije ... [et al.]. - Je nadaljevanje: Naša obramba = ISSN 0550-5585
ISSN 0353-9628 = Revija Obramba

355/359
5S,2Ši,2Š,3B,3D,7V,4M,4P,4F,4J,4Z Letn. 42 2010 št. ,2#
COBISS.SI-ID 639240

217.
STONE, David J. A.
        Hitler's army : 1939-1945 : the men, machines and organisation / David Stone. - London : Conway, 2009. - 288 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 283-284. - Kazalo
ISBN 978-1-84486-084-5
a) Germany. Heer - History - World War, 1939-1945. b) World War, 1939-1945 - Campaigns c) Nemška vojska - Zgodovina - 1939-1945 d) druga svetovna vojna e) Nemčija f) vojna organizacija g) vojaške enote h) vojna tehnika

355/359(430)"1939/1945"
94(100)"1939/1945":355/359(430)
COBISS.SI-ID 6889779


36 SOCIALNO SKRBSTVO


218.
REITH, Margaret
        Social work in end-of-life and palliative care / Margaret Reith and Malcolm Payne. - Bristol : Policy Press, 2009. - XV, 239 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-229 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84742-414-3 (pbk) ISBN 978-1-84742-415-0 (hbk)
a) Umirajoči - Socialno skrbstvo b) Paliativna oskrba c) hospic d) umiranje e) socialno delo

364.4:616-036.8-083
COBISS.SI-ID 3153765

219.
        TERENSKO delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela / Vida Miloševič Arnold ... [et al.] ; uredili Vida Miloševič Arnold, Špela Urh. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 158 str. ; 23 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

300 izv. - O avtorjih: str. 1-2. - Bibliografija: str. 147-151. - Kazali
ISBN 978-961-6569-29-3
a) Socialno delo - Priročniki b) Terensko delo - Priročniki c) institucionalni prostor d) zasebni prostor e) javni prostor

364.4:316.334.55/.56(035)
COBISS.SI-ID 248363520

220.
        VZAJEMNOST : glasilo ZPIZ in ZDUS. - 1974, št. 1- . - Ljubljana (Mala ulica 5) : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije : Zveza društev upokojencev Slovenije, 1974-. - 29 cm

Mesečnik. - Prvotno format: 32 cm. - Od leta 1999 izhaja časopis z enakim naslovom in enakim številčenjem, in ga izdaja Bistra d.o.o. - Je nadaljevanje: Samouprava zavarovalcev
ISSN 1318-1300 = Vzajemnost (Ljubljana)

364-057.75(497.4)
2Ši,3B,5L,5NP,7V,7P,7VL 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 19390210

221.
        WORK with young people : theory and policy for practice / edited by Jason Wood and Jean Hine. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - XII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 256-285. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2884-7 ISBN 978-1-4129-2885-4 (broš.)
a) Youth - Services for b) Youth - Services for - Government policy c) Mladi - Socialna politika d) delo z mladimi e) socializacija f) družbena vloga

364.64-053.2/.6
316.663-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3271269


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


222.
BYRON, Tanya
        Moj otrok po moje : ustvarite pozitiven vzorec starševstva po meri svojega otroka / Tanya Byron ; [prevedla Dora Mali]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 231 str. ; 24 cm

Prevod dela: Your child, your way. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-259-077-2
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) otroška psihologija d) domača vzgoja

37.018.1(035)
159.922.7(035)
COBISS.SI-ID 250594304

223.
        DA sije sonce : didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti / [avtorji Marijana Kašnik Janet ... [et al.] ; ilustracije Ciril Horjak in Helena Maček ; fotografije Andreja Kuhar, Gordana Konečnik, Sonja Lah]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 115 str. : ilustr. ; 28 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 113 in pri posameznih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-961-234-832-8
a) Didaktične igre - Priročniki za učitelje b) Odvisnosti - Otroci - Preprečevanje - Priročniki c) Otroci - Psihosocialni razvoj d) predšolska vzgoja e) osnovna šola

373.2./.3.091.3:793.7(035)
613.8-053.2
159.922.7
COBISS.SI-ID 250563072

224.
DURKHEIM, Émile, 1858-1917
        Vzgoja in sociologija / Émile Durkheim ; [prevod Miha Marek ; spremna študija Slavko Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 227 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Éducation et sociologie. - 600 izv. - Durkheim, šola, demokracija in začetki sociologije vzgoje / Slavko Gaber: str. 185-220. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Razvoj šolstva v Franciji : (izbor) = L'evolution pédagogique en France
ISBN 978-961-260-024-2
a) Durkheim, Émile (1858-1917) b) Vzgoja - Sociologija c) Izobraževanje - Sociologija d) Šolstvo - Zgodovina - Francija e) pedagoška sociologija

37:316.74
316.74:37
37(44)(091)
COBISS.SI-ID 248691968

225.
EGAN, Kieran
        Zgodovina pedagoške zmote : naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweya in Jeana Piageta / Kieran Egan ; [prevod Nina Slaček ; spremna besada Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 219 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 152)

Prevod dela: Getting it wrong from the beginning. - 600 izv. - Kako misliti teorijo edukacije? / Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja: str. 197-214. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-196 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-260-026-6
a) Dewey, John (1859-1952) b) Piaget, Jean (1896-1980) c) Spencer, Herbert (1820-1903) d) Izobraževanje - Filozofija - Združene države Amerike e) Pedagogika - Zgodovina f) progresivizem

37.01(73)
COBISS.SI-ID 249066752

226.
GABER, Slavko, 1958-
        Študije (primerjalne) neenakosti / Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-253-041-9
a) Izobraževanje - Družbena neenakost b) Izobraževalna politika c) izobraževalni sistemi

37.014
316.344.34:37
177.9:37
COBISS.SI-ID 247443712

227.
HORNSBY, Bevé
        Overcoming dyslexia : a straight-forward guide for families and teachers / Bevé Hornsby ; foreword by Susan Hampshire and Angharad Rees ; illustrated by Peter Cox. - Revised ed., [reprinted]. - London : Vermilion, 1997 [i. e. ok. 2007]. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-09-181320-4 ISBN 978-0-09-181320-8
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Priročniki b) Disleksija - Učne težave - Pomoč - Priročniki c) specialna pedagogika d) bralne motnje e) napisovalne motnje

376.015.3(035)
616.89-008.434.5(035)
COBISS.SI-ID 1096344670

228.
        IZOBRAŽEVANJE za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije / zbrala in uredila Lucija Čok. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 232 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 221-229. - Kazalo
ISBN 978-961-6732-16-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Dvojezičnost - Izobraževanje - Slovenija - Zborniki b) kurikulum c) večkulturnost d) etnične manjšine

37.016(497.4):81'246.2(082)
81'246.2:37.016(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 249063680

229.
LESAR, Irena
        Šola za vse? : ideja inkluzije v šolskih sistemih / Irena Lesar. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - VII, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 251-270. - Kazali
ISBN 978-961-253-044-0
a) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija - Osnovne šole b) Osnovno šolstvo - Družbena neenakost - Preprečevanje

373.3:376
373.3:316.344
COBISS.SI-ID 248658176

230.
        [MAGNETNI svinčnik] [Garnitura]. - Noervenich : Jakobs, [2009]. - 1 komplet (2 kosa) : plastika, kovina, sintetika, barve ; 12 cm svinčnik na 57 cm dolgi vrvici

Motorična igrača. - Za otroke od 6. leta dalje
a) motorična igrača b) magnetni svinčnik c) igrače za otroke

37(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096642142

231.
PEČEK, Mojca
        Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje / Mojca Peček Čuk in Irena Lesar ; [ilustracije učenci osnovnih šol Lara Žnidaršič ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 234-250. - Kazali
ISBN 978-961-251-191-3
a) Pedagogika b) Vzgoja - Teorija

37.01
COBISS.SI-ID 249092608

232.
        POGLEDI : humanistika in družboslovje v prostoru in času / urednik Dušan Nečak ; [prevajalec povzetkov Dean DeVos]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 279 str. ; 23 cm

300 izv. broš., 250 izv. trda vezava. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-237-345-0 (trda vezava) ISBN 978-961-237-350-4 (broš.)
a) Filozofska fakulteta (Ljubljana) - Družboslovno raziskovanje - Zborniki b) humanistične študije c) družboslovne študije

378.6:303(082)
COBISS.SI-ID 250015488

233.
PRGIĆ, Jani
        Šolska in vrstniška mediacija : vse, kar morate vedeti o mediaciji v šoli / Jani Prgić ; [ilustrator Mladen Melanšek]. - Griže : Svetovalno-izobraževalni center MI, 2010 ([s. l.] : Griže). - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

Na dnu nasl. str.: www.center-mi.si. - 1.000 izv. - Spremna beseda k priročniku o šolski in vrstniški medaciji / Milko Poštrak: str. 9-10. - Bibliografija: str. 147-152
ISBN 978-961-92707-2-1
a) Mediacija - Priročniki b) Šole - Medosebne komunikacije c) Učenci - Konflikti - Reševanje d) šolska mediacija

37.015.3(035)
159.913:316.472.42(035)
COBISS.SI-ID 250568704

234.
PŠUNDER, Majda
        Alternativni vzgojni ukrepi med teorijo, zakonodajo in prakso / Majda Pšunder, Olga Dečman Dobrnjič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([s. l.] : Present). - 290 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

250 izv. - O avtoricah: str. 289-290. - Bibliografija: str. 279-288. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-234-838-0
a) Šolska disciplina - Vzgojni ukrepi b) Šolska disciplina - Pedagoški vidik c) šolski pravilniki

37.091.5
37.018
COBISS.SI-ID 249505792

235.
        ŠOLANJE v medkulturnem okolju / Matej Makarovič (urednik). - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 234 str. : graf. prikazi ; 23 cm

100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-7-3
a) Izobraževanje - Etnične skupine - Slovenija - Zborniki b) Večkulturnost - Vzgoja - Zborniki c) medkulturno okolje d) vzgojno-izobraževalni sistem

37(497.4):316.347(082)
316.74:37(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 248614144

236.
TEMPLAR, Richard, 1950-2006 [Sto]
        100 pravil za uspešno starševstvo : [priročnik, s katerim boste uspešno premagali vse vzgojne izzive] / Richard Templar ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnejno v EU). - 233 str. ; 24 cm

Prevod dela: The rules of parenting. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1068-5
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 250318848

237.
VIZJAK Kure, Tugomira
        Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika : priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja / Tugomira Vizjak Kure ; [fotografije Irena Krušec, Nika Vizjak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 167-170
- - Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika. Lestvice za spremljanje razvoja [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-234-830-4
a) Otroci s posebnimi potrebami - Specialna pedagogika - Priročniki b) Govorne motnje - Pomoč - Priročniki c) govorno-jezikovne motnje d) GJM

376:616.89-008.5(035)
616.89-008.5:376(035)
COBISS.SI-ID 248600064


39 ETNOLOGIJA. LJUDSKO SLOVSTVO


238.
        ANTON Dremelj-Resnik / [pripovedi zapisal in posnel ter zbirko zasnoval] Milko Matičetov in [knjigo zasnovala in pripravila, besedila transkribirala in spremno študijo napisala] Anja Štefan ; [prevod povzetka Nives Sulič Dular ; ilustracije Zvonko Čoh]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 323 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD (8 cm). - (Zbirka Slovenski pravljičarji ; 1)

Vsebuje besedila, ki jih je pripovedoval Anton Dremelj-Resnik in spremne študije o pripovedovalcu, zbiranju in objavi njegovih pripovedi. - 400 izv. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Beseda ob splovitvi nove knjižne zbirke / Milko Matičetv: str. 11-29. - Opombe / Anja Štefan, Monika Kropej: str. 291-307. - Bibliografija: str. 318-321. - Povzetek v angl.
ISBN 978-961-254-183-5
a) Dremelj, Anton (1910-1960) - Biografije b) Slovenske ljudske pravljice - Dolenjska c) pravljičarji

398.2(497.434)
929Dremelj A.-Resnik
COBISS.SI-ID 250315008

239.
KORADE, Drago
        Klopotec / Drago Korade ; [pisca spremne besede Janez Bogataj, Jože Flašker]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 197 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Klopotec - za odganjanje in privabljanje / Janez Bogataj: str. 7-8. - Uvod o slovenskem klopotcu / Jože Flašker: str. 9-10. - Beseda o avtorju: str. 189. - Bibliografija: str. 195-197. - Summary
ISBN 978-961-6780-07-0
a) Klopotec - Slovenija b) Vinogradništvo - Slovenija c) Slovenski ljudski običaji

39(497.4):634.8
688.742.4:634.8
COBISS.SI-ID 63622401

240.
RAVNIK, Mojca
        Borovo gostüvanje v Predanovcih / Mojca Ravnik ; [fotografije Mojca Ravnik ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://isn.zrc-sazu.si/eknjiga/Ravnik.pdf. - 200 izv. - Bibliografija: str. 83. - Summary: Borovo gostüvanje in Predanovci
ISBN 978-961-254-137-8
a) Borovo gostüvanje - Predanovci b) Pustni običaji - Predanovci c) Slovenski ljudski običaji - Predanovci d) pustne šege e) Prekmurje

398.332.47(497.4Predanovci)
COBISS.SI-ID 245787904


5 NARAVOSLOVNE VEDE


241.
BOGATAJ, Nevenka
        Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj : prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji / Nevenka Bogataj ; [fotografije Jože Prah, Irena Veršnik, Nevenka Bogataj]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Present). - 108 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

350 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 91-98
ISBN 978-961-254-167-5
a) Trajnostni razvoj - Gozdovi - Podeželje - Slovenija - Študije b) Izobraževanje odraslih - Študijski krožki - Slovenija - Študije c) varstvo okolja d) gozdarstvo e) vseživljenjsko učenje f) neformalno izobraževanje

502.131.1:630*9(497.4-22)
374.7:502.131.1:630*9(497.4-22)
COBISS.SI-ID 248577536

242.
BRANDT, Siegmund
        The harvest of a century : discoveries of modern physics in 100 episodes / Siegmund Brandt. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - XIV, 500 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo ob besedilu. - Kazali
ISBN 978-0-19-954469-1
a) Fizika - Zgodovina - 20.st. b) Fiziki - Raziskave - Odkritja - 20.st. - Zgodovinski pregledi c) kvantna fizika d) relativnostna teorija e) jedrska fizika f) fizika elementarnih delcev

53"19":53-051(091)
COBISS.SI-ID 30098693

243.
CADEMARTIRI, Ludovico
        Concepts of nanochemistry / Ludovico Cademartiri and Geoffrey A. Ozin ; with a foreword by Jean-Marie Lehn. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2009. - XIX, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-3-527-32626-6 (hbk) ISBN 978-3-527-32597-9 (pbk)
a) Nanochemistry b) Nanostructured materials c) Kemija - Nanotehnologija - Učbeniki za visoke šole d) Nanotehnologija - Kemija - Učbeniki za visoke šole e) nanokemija f) nanomateriali g) silicijev dioksid h) zlato i) polidimetilsiloksan j) kadmijev selenid k) železov oksid l) ogljik m) proizvodnja

54:620.3(075.8)
620.3:54(075.8)
COBISS.SI-ID 33466885

244.
DARWIN, Charles
        O nastanku vrst z delovanjem naravnega odbiranja ali Ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje : z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje / Charles Darwin ; prevod Bogdan Gradišnik [(Darwin), Valerija Vendramin (Gould)] ; spremna beseda Matjaž Kuntner ; opombe in pojasnila Bogdan Gradišnik in Matjaž Kuntner ; [dodatek Stephen Jay Gould Kaj sploh pomeni ta strašljiva beseda na E?]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 421 str. ; 24 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

Prevod dela: On the origin of species by means of natural selection, or The preservation of favoured races in the struggle for life, 1859. - Nasl. na ov.: O nastanku vrst. - 900 izv. - Darwin, Nastanek vrst in evolucija / Matjaž Kuntner: str. 331-346. - Pripis urednika / Vojislav Likar: str. 347-348. - Beseda prevajalca / Bogdan Gradišnik: str. 349-351. - Kaj sploh pomeni ta strašljiva beseda na E? = What does the dreaded E word mean anyway? / Stephen Jay Gould : str. 407-421. - Bibliografija: str. 383-387. - Kazalo
ISBN 978-961-254-165-1 (trda vezava) ISBN 978-961-254-164-4 (broš.)
a) Darwin, Charles (1809-1882) - Darvinizem b) Evolucija (biologija) c) Naravna selekcija d) nastanek vrst e) razvojni nauk f) evolucijska teorija g) biografije

575.8:929Darwin C.
929Darwin C.:575.8
COBISS.SI-ID 248478976

245.
DAVIES, P. C. W.
        Zlatolaskina uganka : vesolje po meri človeka / Paul Davies ; prevedel Andrej Guštin. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Intermundia)

Prevod dela: The goldilocks enigma. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 273-276. - Kazalo
ISBN 978-961-241-400-9
a) Kozmologija b) Kvantna teorija c) kozmična evolucija d) teorijska fizika e) teorija strun f) fizikalni zakoni g) vesolje

524.8
530.145
COBISS.SI-ID 249363968

246.
DAWKINS, Richard
        Največja predstava na Zemlji : dokazi o evoluciji / Richard Dawkins ; prevedla Urška Pajer. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 471 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The greatest show on Earth. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 441-450. - Kazalo
ISBN 978-961-241-420-7
a) Evolucija (biologija) b) Znanost in religija c) darvinizem d) naravna selekcija

575.8
130.2:575.8
COBISS.SI-ID 250382080

247.
        ECOLOGY of cities and towns : a comparative approach / edited by Mark J. McDonnell, Amy K. Hahs, Jürgen H. Breuste. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXI, 714 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 597-699. - Kazalo
ISBN 978-0-521-86112-0 (trda vezava) ISBN 978-0-521-67833-9 (broš.)
a) Urban ecology (Biology) b) Nature - Effect of human beings on c) Urban ecology (Sociology) d) Human ecology e) Humana ekologija - Urbanizacija f) Urbana ekologija - Človeški vpliv g) mesta h) urbanizem i) ekosistemi j) varstvo narave k) onesnaževanje l) ekologija mest m) svetovni pregledi

504.61:711.4(100)
COBISS.SI-ID 4792929

248.
        ESSENTIAL cell biology / [Bruce] Alberts ... [et al.]. - 3rd ed. - New York ; London : Garland Science, cop. 2010. - XX, 731 str., 112 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (DVD-ROM)

"Essential cell biology three" --> hrbtna str. ov. - "ECB3 interaktive DVD-ROM inside" --> hrbtna str. ov. - Kazalo
ISBN 978-0-8153-4129-1 (trda vezava) ISBN 978-0-8153-4130-7 (broš.)
a) Citologija - Učbeniki za visoke šole b) Molekularna biologija - Učbeniki za visoke šole c) Biokemija - Učbeniki za visoke šole d) Cytology e) Molecular biology f) Biochemistry

576/577(075.8)
COBISS.SI-ID 62772993

249.
        GEA. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)- . - Ljubljana (Slovenska 29) : Mladinska knjiga založba, 1991-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Mesečnik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja. - Ima spletno izd.: Gea = ISSN 1518-033X. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)

5/6:050
2Ši,2Š,2G,2V,3D,3B,3B,3,3M,3P,3S,4M,4P,4F,4J, 4Z,5Z,5P,5P,5P,6K,7G,7R,7B,7V,7I,7VL,7D,7ŠK Let. 19 2009 št. 1-12
COBISS.SI-ID 16802306

250.
GODIČ Torkar, Karmen
        Mikrobiologija s parazitologijo : učbenik za vaje / Karmen Godič Torkar, Anamarija Zore. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 167 str., [6] str. barvnih pril. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija pri večini poglavij
ISBN 978-961-6808-11-8
a) Mikrobiologija - Učbeniki za visoke šole - Vaje za visoke šole b) Parazitologija - Učbeniki za visoke šole - Vaje za visoke šole c) medicinska mikrobiologija d) laboratorijske vaje

579(075.8)(076.5)
576.8(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 249828352

251.
HAMILTON, Andy, 1974-
        The self-sufficient-ish bible : an eco-living guide for the 21st century / Andy + Dave Hamilton. - London : Hodder & Stoughton, 2008. - 399 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 385-387. - Kazalo
ISBN 978-034-0-95101-9
a) Sustainable living b) Self-reliant living c) Waste minimization d) Varstvo okolja - Bivalna kultura - Priročniki e) Vsakdanje življenje - Življenjski stil - Ekološki vidik - Priročniki f) ekologija g) prehrana h) vrtnarstvo i) naravna zdravila j) divje rastline k) domače živali l) potovanja m) delovna mesta n) nakupovanje o) obnovljivi viri energije p) recikliranje q) starševstvo

502.17:316.728(035)
316.728:502.17(035)
COBISS.SI-ID 1096595294

252.
HEWITT, Paul G.
        Conceptual physical science / Paul G. Hewitt, John Suchocki, Leslie A. Hewitt. - 4th ed., [Pearson international ed.]. - San Francisco [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2008. - XIX, 770, [58] str., [2] f. pril. : ilustr. ; 28 cm

Dodatna navedba izd. na ov. - Potiskana notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-0-321-54593-0 (International ed.) ISBN 0-321-54593-1 (International ed.) ISBN 978-0-321-52405-8 ISBN 0-321-52405-5
a) Physical sciences b) Naravoslovje - Učbeniki za visoke šole c) naravoslovne vede d) fizika e) kemija f) geologija g) astronomija

5(075.8)
52/55(075.8)
COBISS.SI-ID 29680389

253.
JOHNSON, Owen
        Drevesa : [najpopolnejši vodnik za prepoznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi] / Owen Johnson ; ilustracije David More ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2010. - 464 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Tree guide. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Dodatek k nasl. na hrbtni str. ov.: Najpopolnejši ilustrirani vodnik za prepoznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-63-6
a) Drevesa - Evropa - Priročniki b) dendrologija

582.091(4)(035)
COBISS.SI-ID 249423104

254.
KATALINIČ, Dane
        Prvi naravoslovni koraki / [besedilo, fotografije] Dane Katalinič. - Odranci : Mizarstvo Antolin, 2010

700 izv.
ISBN 978-961-90588-4-8

373.2:502.3
COBISS.SI-ID 64374529

255.
KHAM, Boris
        Viljem Ogrinc, Ivan Tomec, Pavel Kunaver v slovenski astronomiji : [trojni prispevek slovenskemu naravoslovju] / [[besedilo in] fotografije] Boris Kham in Marijan Prosen. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Hrbtni nasl.: Ogrinc, Tomec, Kunaver. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - "Ob 140. obletnici izida prve slovenske astronomske knjige, ki jo je priredil Viljem Ogrinc in ob 130. obletnici rojstva Ivana Tomca, ob 120. obletnici rojstva Pavla Kunaverja" --> prelim. str. - Na str. 1 tudi: Prispevek slovenski samobitnosti. - 300 izv. - Bibliografija: str. 47 in na dnu str. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6746-29-8
a) Ogrinc, Viljem (1845-1883) - Astronomija - Biografije b) Tomec, Ivan (1880-1950) - Astronomija - Biografije c) Kunaver, Pavel (1889-1988) - Astronomija - Biografije d) Astronomija - Zgodovina - Slovenija - 19.-20.st. e) slovenski astronomi

52(497.4)(091)
929Ogrinc V.:52(497.4)
929Tomec I.:52(497.4)
929Kunaver P.:52(497.4)
COBISS.SI-ID 250688512

256.
KOMAT, Anton
        Umetnost preživetja / [Anton Komat ; ilustracije Marija Mojca Vilar]. - Domžale : samozal., 2009 (Domžale : Media print Gostič). - 372 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov.
ISBN 978-961-245-836-2
a) Okoljska etika - Kolumne b) Kolumne - Okoljska problematika - 2007-2009 c) ekologija d) družba

502.12(046)
COBISS.SI-ID 248316416

257.
        LEWIN'S genes X / [edited by] Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick. - 10th ed., [international ed.]. - Sudbury (Mass.) [etc.] : Jones and Bartlett, cop. 2011. - XXVI, 930 str. : ilustr. ; 28 cm

Podatek o izd. v CIP-u in na ov. - Prejšnja izd.: Genes IX / Benjamin Lewin, cop. 2008. - Bibliografija in povzetek na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-7637-6632-0 ISBN 978-0-7637-7992-4 (na ov.)
a) Genetics b) Genes c) Genetika - Učbeniki za visoke šole d) geni e) genomi f) DNA g) RNA

575.1(075.8)
COBISS.SI-ID 6938398

258.
MITROVIĆ, Milan, 1963-
        Projektivna geometrija / Milan Mitrović ; [prevedel Robert Bakula]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 150 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 88)

400 izv. - Bibliografija: str. [151]. - Kazalo
ISBN 978-961-212-218-8
a) Projektivna geometrija - Priročniki b) geometrija c) evklidska geometrija

514.144(035)
COBISS.SI-ID 249177600

259.
        OKOLJSKI učinki prometa in turizma v Sloveniji / [avtorji Dejan Cigale ... [et al.] ; kartografi Dejan Cigale, Miha Marolt, Blaž Repe ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevajalka Jean McCollister]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Kranj] : Oman). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (GeograFF ; 5)

300 izv. - Predgovor / Dušan Plut: str. 7. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-320-7
a) Varstvo okolja - Promet - Turizem - Vplivi - Slovenija - Zborniki b) družbena geografija c) ekonomska geografija d) turistična geografija e) prometna geografija f) rekreacija g) ekologija h) ekosistemi i) onesnaževanje okolja j) trajnostni razvoj k) human geography l) economic geography m) geography of tourism n) geography of transport o) environmental protection p) sustainable development

502/504:656(497.4)(082)
502/504:338.48(497.4)(082)
911:502/504(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 247796992

260.
        PLANT biology / Alison M. Smith ... [et al.]. - New York : Garland Science, cop. 2010. - XV, 664 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-8153-4025-6 ISBN 0-8153-4025-7
a) Botany b) Plants - Development c) Plants - Effect of stress on d) Crops e) Botanika - Učbeniki za visoke šole f) Rastlinstvo - Evolucija (biologija) - Učbeniki za visoke šole g) rastlinska biologija h) rastlinska genetika i) metabolizem rastlin j) rastline k) okoljski vplivi l) okoljski stres m) gojene rastline n) kmetijstvo o) biotehnologija

581(075.8)
COBISS.SI-ID 30534917

261.
PLINIUS Caecilius Secundus, Gaius, maior, 23-79
        Naravoslovje : izbrana poglavja / Plinij Starejši ; izbral, prevedel in spremno besedo napisal Matej Hriberšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 471 str. ; 24 cm

Delni prevod dela: C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. - Vzpor. lat. besedilo in slov. prevod, spremno besedilo v slov. - 500 izv. - Plinij Starejši in njegovo Naravoslovje / Matej Hriberšek: str. 7-43. - Ob prevajanju Plinijevega Naravoslovja : (prevajalčeva pojasnila): str. 445-451. - Opombe: str. 345-444. - Bibliografija k spremni besedi. - Kazalo
ISBN 978-961-241-395-8
a) Plinius Caecilius Secundus, Gaius, maior (23-79) - Biografije b) Plinius Caecilius Secundus, Gaius, maior (23-79) - "Naturalis historiae" - "Naravoslovje" - Študije c) Naravoslovje - Antika

5"652"
5(37):929Plinij starejši
COBISS.SI-ID 249022720

262.
STRNAD, Janez
        Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci / Janez Strnad ; [risbe Martin Zemljič]. - 2. spremenjena izd., 3. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 ([s. l.] : NTD). - 312 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 18)

Kazalo
ISBN 978-961-212-106-8
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) Atomska fizika - Učbeniki za visoke šole c) molekule d) kristali e) laserji f) jedra g) elementarni delci h) struktura

53(075.8)
539.1(075.8)
COBISS.SI-ID 249791488

263.
STRNAD, Janez
        Fiziki / Janez Strnad. - 1. izd. - Ljubljana : Mihelač in Nešović : Tretji program Radia Slovenija, 1995-2010. - 7 zv. : ilustr. ; 24 cm

Pri drugem zv. se je založba Mihelač in Nešović preimenovala v založbo Modrijan
Vsebina:
[1]: Stephen Hawking, Leon Lederman, Richard Feynman, Lev Landau, Andrej Saharov, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei. - Ljubljana : Mihelač in Nešović : Tretji program Radia Slovenije, 1995. - 159 str.
Del 2: Johannes Kepler, Benjamin Thompson grof Rumford, Michael Faraday, Julius Robert Mayer, James Prescott Joule, Hermann von Helmholtz, Sadi Carnot, Rudolf Clausius, William Thomson lord Kelvin, James Clerk Maxwell, Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becqerel, Marie in Pierre Curie, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford. - Ljubljana : Modrijan : Tretji program Radia Slovenije, 1998. - 199 str.
Del 3: Leonardo da Vinci, Nikolaj Kopernik, Robert Hooke, Alessandro Volta, Jožef Stefan, Ernst Mach, Ludwig Boltzmann, Albert Einstein, Otto Hahn, Lise Meitner, Fritz Strassmann, Otto Robert Frisch, Enrico Fermi, Leo Szilard, Robert Oppenheimer, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, John Bardeen, Murray Gell-Mann, Edwin Hubble. - Ljubljana : Modrijan : Tretji program Radia Slovenija, 2000. - 227 str.
Del 4: Aristotel, Arhimed, René Descartes, Cristyan Huygens, Evangelista Torricelli, Blaise Pascal, Robert Boyle, Joseph Luis Gay-Lussac, Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele, Antoine Laurent Lavoisier, Edward Teller, Fred Hoyle, John Stewart Bell, Steven Weinberg, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Albert Einstein. - Ljubljana : Modrijan, 2004. - 190 str.
Del 5: Tycho Brahe, Giovanni Domenico Casini, Ole Romer, Gottried Wilhelm Leibniz, Isaac Newton, James Bradley, Thomas Young, Hans Christian Orested, André-Marie Ampere, Augustin, Joseph Fraunhofer, Christian Doppler, Jean Leon Foucault, Armand Hyppolite Fizeau, Albert Abraham Michelson, Hendrik Antoon Lorentz, Henri Poincaré, Heinrich Hertz, Phillip Lenard, Robert Andrews Millikan, Wilhelm Wien, Jean Baptiste Perrin, Marian Smoluchowski, Johannes Stark, Max Abramam, Max von Laue, Paul Ehrenfest, Max Born, Arthur Holly Compton, Hans Bethe. - Ljubljana : Modrijan, 2005. - 192 str.
Del 6: Roger Bacon, Francis Bacon, Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli, Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Benjamin Franklin, Pierre Louis Maupertuis, Jean le Rond d'Alembert, Joseph Louis Lagrange, Pierre Simon Laplace, Gaspard Monge, Lazare Carnot, Joseph Fourier, Jean-Baptiste Biot, François Arago, Siméon Denis Poisson, William Rowan Hamilton, Georg Simon Ohm, Julius Elster, Hans Geitel, Nikola Tesla, Paul Langevin, Georg Gamow, Edward Condon, Maria Goeppert-Mayer, Eugene Winger, J. Hans [!], D. Jensen [i. e. J. Hans D. Jensen], Hideki Yukava, Hugh Everett, Carl Sagan. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 208 str.
Del 7 / [tehnične risbe Darko Simeršek]. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 263 str.
ISBN 961-6183-04-4 (zv. 1) ISBN 961-6183-56-7 (zv. 2) ISBN 961-6357-33-6 (zv. 3) ISBN 961-6465-71-6 (zv. 4) ISBN 961-241-049-6 (zv. 5) ISBN 978-961-241-238-8 (zv. 6) ISBN 978-961-241-424-5 (zv. 7)
a) Fiziki - Biografije b) fizika c) zgodovina d) znanstveniki e) zgodovinski pregledi f) skupinske biografije

53-051(100):929
929:53(100)
53(091)
COBISS.SI-ID 53716736

264.
VUILLE, Chris
        College physics / Vuille and Serway. - Australia [etc.] [i. e.] London : Brooks/Cole Cengage Learning, cop. 2009. - [III], 936 str. : ilustr. ; 28 cm

"... text has been adapted from the following product(s): College Physics, 8th edition, Vuille, Serway and Faughn (978-0-495-55498-1)" --> str. III. - Na nasl. str. in ov. tudi: Faculty of Mechanical Engineering - University of Ljubljana
ISBN 978-1-4080-1746-3
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole - Vaje za visoke šole b) gibanje c) kvantna fizika d) jedrska fizika e) energija f) termodinamika g) vibracije h) elektrika i) magnetizem j) optika k) naloge

53(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 10773787

265.
ZUPAN, Jure, 1943-
        Kemometrija in obdelava eksperimentalnih podatkov / Jure Zupan. - Ljubljana : Kemijski inštitut = National Intitute of Chemistry : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 368 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-92463-3-7 (Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko)
a) Kemometrija - Metode - Priročniki b) Eksperimentalna kemija - Statistika - Vrednotenje c) eksperimenti d) podatki e) obdelava podatkov

542:519.22(035)
542:004.6(035)
COBISS.SI-ID 249161472

266.
ZUPANČIČ, Primož, 1954-
        Rijetke i ugrožene slatkovodne ribe Jadranskog slijeva Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine = Rare and endangered freshwater fishes of Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina - Adriatic basin : [atlas u boji] / Primož Zupančič ; [prijevod hrvatskog teksta Damir Tisaj, prijevod engleskog teksta Ljerk [!] Lah ; fotografije Primož Zupančič i suradnici]. - Dolsko : AZV, 2008 (Ljubljana : Success Business Industries). - 79 str. : fotogr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Uvodno besedilo v hrv., slov. in angl., besedilo pod fotografijami rib v hrv. - Bibliografija: str. 73-74. - Kazalo
ISBN 978-961-238-929-1
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Vodniki - Albumi b) Sladkovodne ribe - Hrvaška - Vodniki - Albumi c) Sladkovodne ribe - Bosna in Hercegovina - Vodniki - Albumi d) Jadransko povodje - Ribe - Avtohtone vrste - Vodniki - Albumi e) ihtiologija

597.2/.5(28)(497.4/.6)(036)(084)
COBISS.SI-ID 239605248


51


267.
        KLARO Sudoku [Garnitura] / Anke Schmidt. - Essen : Spectra, cop. 2006. - 2 garnituri : kartoni, flomastri, barve ; v leseni škatli, 24 x 18 x 8 cm + navodilo

Izobraževalna igrača. - Navodilo dobavitelja Ječnik d.o.o. v slov. - Vsebina: Box I : ab 1./2. Schuljahr ; Box II : ab 3./4. Schuljahr. - Škatla I od 1./2. razreda dalje, škatla II od 3./4. razreda dalje
a) Sudoku b) Miselne igre c) Družabne igre d) Didaktične igrače - Šolska vzgoja e) izobraževalne igrače f) matematika g) logika h) matematične uganke i) številske uganke

51(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 14044725


6


268.
ATKINSON, Catherine, 1961-
        Drobno pecivo : več kot 100 preprostih receptov za slastne piškote, kekse in slano pecivo / [tekst] Catherine Atkinson, recepti Valerie Barrett in Joanna Farrow ; [prevedla Vesna Sodnik]. - Tržič : Učila International, 2008. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The big book of cookies. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0405-9
a) Pecivo - Kuharski recepti b) piškoti c) drobno pecivo d) peka

641.85(083.1)
COBISS.SI-ID 237339904

269.
BORISOV, Peter
        Zgodovina medicine : poskus sinteze medicinske misli / Peter Borisov. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Maribor : Pivec, 2009 (Celje : Grafika Zlatečan). - 662 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatek o izd. v kolofonu: 2., razširjena in popravljena izd. - "... Zgodovina medicine 20. stoletja izide kot posebna publikacija oz. dodatek h knjigi dr. Borisova. Avtor tega dodatka je Gregor Pivec" --> beseda uredništva, str. 9. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 623-628. - Kazali
ISBN 978-961-6494-93-9
a) Medicina - Zgodovinski pregledi

61(091)
COBISS.SI-ID 63316737

270.
BOWEN, Carol
        Mikrovalovna pečica : recepti za vsako priložnost / Carol Bowen ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Tržič : Učila International, 2007. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Microwave magic. - Kazalo
ISBN 961-00-0048-7
a) Prehrana - Mikrovalovna pečica - Kuharski recepti b) mikrovalovne pečice c) priprava hrane d) odmrzovanje e) kuhanje f) pečenje g) gospodinjski aparati

641.539(083.1)
COBISS.SI-ID 228052736

271.
FRÖMELT, Ines
        Kissen Merlin [Predmet] / [design: Ines Frömelt]. - Bad Rodach : Haba, [200?]. - 1 predmet (okrogla blazina za sedenje) : blago ; cca 50 cm premera

3019

645.471(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 3132221

272.
KOBAL, Miloš
        Psihopatologija za varnostno in pravno področje / Miloš Frančišek Kobal. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2009 ([Ljubljana] : Tipografija). - 249 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Hrbtni nasl.: Psihopatologija. - Bibliografija: str. [250]
ISBN 978-961-6230-93-3
a) Psihopatologija - Učbeniki za visoke šole b) Psihiatrija - Pravni vidik - Učbeniki za visoke šole c) kriminaliteta d) nasilje e) duševne motnje f) duševne bolezni g) psihoze h) spolne motnje i) varnost j) družbeno nadzorstvo

616.89(075.8)
159.97(075.8)
343.85(075.8)
COBISS.SI-ID 246918144

273.
        LETALO. - Letn. 1, št. 1 (2006)- . - Vodice (Utik 6d) : F. Jeraj, 2006-. - 21 cm

- Način dostopa (URL): http://www.revijaletalo.com. - Dvomesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-388X = Letalo

629.73
2Ši,2V Letn. 5 2010 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 223774720

274.
        PET zvezdic : revija za umetnost kuhanja in uživanja ob hrani in pijači . - Ljubljana (Robbova 14) : Kmečki glas, 1994-. - 28 cm

Mesečnik
ISSN 1318-2889 = Pet zvezdic

641
7V,7D,,,,7BR Letn. 17 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 38435840


61 MEDICINA


275.
ACETI, Ezio
        Ali otroka prinese štorklja? : odkrivanje človekove čustvenosti in spolnosti. 2, Za starost od 8 do 11 let / Ezio Aceti, Alberta Rotteglia ; [ilustracije Vittorio Sedini ; prevedel Tone Dolgan]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2010

Prevod dela: Basta cavoli e cicogne!. - 500 izv.
- - Priročnik za vzgojitelje. - 32 str.
ISBN 978-961-6338-82-0 (slikanica in priročnik skupaj)
a) Spolna vzgoja - Knjige za otroke

613.88(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250923264

276.
        AKUTNA možganska kap V : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce / [uredila] Bojana Žvan, Marjan Zaletel. - Ljubljana : Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2010 (Ljubljana : Celzija). - 238 str. : ilustr. ; 23 cm

450 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-92333-7-5
a) Možganska kap - Učbeniki - Zborniki b) možganskožilne bolezni c) epidemiologija d) dejavniki tveganja e) preprečevanje f) medicinska rehabilitacija g) diagnostika h) zdravljenje

616.831-005.1(075)(082)
COBISS.SI-ID 250154496

277.
        AKUTNI glavobol / uredila Bojana Žvan, Marjan Zaletel. - Ljubljana : Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2009 (Ljubljana : Celzija). - 196 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: Sekcija za glavobol Združenja nevrologov pri Slovenskem zdravniškem društvu [in] Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo ... - 350 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-92333-6-8
a) Glavobol - Zborniki b) akutni glavobol c) etiologija d) klinična slika e) diagnostika f) zdravljenje g) dejavniki tveganja h) patološka fiziologija i) prognoza

616.831-009.7(082)
COBISS.SI-ID 248715264

278.
CVETEK, Robert
        Bolečina preteklosti : travma, medosebni odnosi, družina, terapija / Robert Cvetek. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 393 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 343-376. - Kazali
ISBN 978-961-218-858-0
a) Posttravmatska stresna motnja - Terapija - Priročniki b) psihične travme c) travmatične izkušnje d) medosebni odnosi e) otroci f) družina g) družinska terapija

616.89-008.441(035)
159.97(035)
COBISS.SI-ID 248473088

279.
        The DAY-by-day pregnancy book : [comprehensive advice from a team of experts, and stunning images for every single day] / editor-in-chief Maggie Blott ; [illustrators Debbie Maizels ... [et al.] ; new photography Ruth Jenkinson]. - London : Dorling Kindersley, 2009. - 496 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na prelim. str. in na ov. - Kazalo
ISBN 978-1-4053-3210-1
a) Pregnancy - Popular works b) Nosečnost - Priročniki c) Plod (nosečnost) - Razvoj - Albumi d) nosečnice e) higiena f) prehrana g) zarodek h) prenatalni razvoj i) porod j) poporodno obdobje k) novorojenčki l) zdravstveni nasveti

618.2/.7(035)(084)
COBISS.SI-ID 1096346718

280.
GORENC Jazbec, Špela
        Pravilno ravnanje z dojenčkom (baby handling) ter pravilna izbira ustrezne opreme in pripomočkov / Špela Gorenc Jazbec ; [fotografije Anže Gorenc ... et al.]. - Kranj : samozal., 2010 ([s. l.] : Skam Tisk). - 60 str. : fotogr. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Baby handling, otroška oprema in pripomočki. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 59
ISBN 978-961-245-920-8
a) Dojenčki - Nega - Pripomočki - Priročniki b) otroci c) oprema

613.953(035)
COBISS.SI-ID 250330624

281.
GRILC, Mirjam
        Zelišča z gore / Mirjam Grilc ; [fotografije Rok Plešnar, Gregor Grilc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 152 str. : fotogr. ; 27 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 152
ISBN 978-961-203-366-8
a) Zdravilne rastline - Lastnosti - Uporaba - Priročniki b) Zdravilne rastline - Gojitev - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Domača zdravila - Priročniki d) fitoterapija e) zdravilna zelišča f) zdravilni čaji g) zeliščni pripravki h) ljudska medicina

615.322(035)
615.89(035)
635.7(035)
COBISS.SI-ID 250594560

282.
HAIDER, Syed Imtiaz
        Biotechnology : a comprehensive training guide for the biotechnology industry / Syed Imtiaz Haider, Anika Ashok. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2009. - XXXIII, 834 str. : avtorj. sl. ; 26 cm

Bibliografija: str. 833-834
- - Biotechnology [Elektronski vir] ; 215 ; 1 optični disk (CD-ROM) = 12 cm
ISBN 978-1-4200-8448-1
a) Biotehnologija - Testi znanja - Priročniki b) Biotechnology - Study and teaching c) mikrobiologija d) farmacija e) industrija f) standardi znanja

601(035)(079)
COBISS.SI-ID 63136001

283.
HROBAT, Breda
        Koliko tehtajo vaša čustva? : 90 namigov za prepoznavanje in premagovanje strahu : nadgradnja 90-dnevne ločevalne diete / Breda Hrobat, Mojca Poljanšek, Vlasta Kuster. - Ptuj : Katarina, 2010 (Požeg : Grafis tisk). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Posebna izdaja revije Rina)

1.000 izv.
ISBN 978-961-92663-4-2
a) Hujšanje - Psihološki vidik - Priročniki b) Debelost - Samopodoba c) psihologija osebnosti d) strah e) psihološki nasveti

613.24/.25:159.923.2(035)
159.923.2:613.24/.25(035)
COBISS.SI-ID 250698752

284.
HROVAT-Kuhar, Eva
        Poporodni izziv : ko dvojina postane množina --- / Eva Hrovat Kuhar ; [fotografije Nina Berčič Demšar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

2.700 izv.
ISBN 978-961-01-0890-0
a) Poporodna doba - Priročniki b) Dojenčki - Jokanje - Priročniki c) Dojenčki - Dojenje - Priročniki d) Starševstvo - Psihološki nasveti - Priročniki e) poporodno obdobje f) telesne spremembe g) poporodna depresija h) materinstvo i) očetovstvo j) partnerstvo k) spolnost l) sorojenci

618.6/.7(035)
173.5(035)
COBISS.SI-ID 249416704

285.
        KRONIČNI glavobol : Ljubljana, 12. in 13. december 2008 / [organizatorji] Sekcija za glavobol Združenja nevrologov - Slovensko zdravniško društvo [in] Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center [in] Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni ; [uredila Bojana Žvan]. - Ljubljana : Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno terapijo, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana, 2008 (Ljubljana : Celzija). - 137 str. : ilustr. ; 23 cm

"Strokovno srečanje Kronični glavobol" --> predgovor: str. 8. - 450 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-90106-7-9
a) Glavobol - Klasifikacija - Zborniki b) Glavobol - Zdravljenje - Zborniki c) kronični glavobol d) diagnostika e) etiologija f) simptomi g) patološka fiziologija h) farmakoterapija i) nevralgija j) migrena

616.831-009.7(082)
COBISS.SI-ID 242245376

286.
MACIOCIA, Giovanni
        The foundations of Chinese medicine : a comprehensive text for acupuncturists and herbalists / Giovanni Maciocia ; foreword by Su Xin Ming. - 2nd ed., reprinted. - [Edinburgh] : Elsevier, Churchill Livingstone, 2006, cop. 2005. - XXIX, 1205 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

2nd ed. 2005. - Bibliografija: str. 1183-1184 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-443-07489-5 ISBN 978-0-443-07489-9
a) Medicine, Chinese b) Alternativna medicina - Kitajska c) Kitajska medicina - Teorija - Zdravljenje d) Akupunktura - Alternativna medicina - Kitajska

615.8(510)
615.814.1(510)
COBISS.SI-ID 1096416094

287.
        OBVLADAJMO alergije in astmo : [akcijski vodnik za lajšanje težav po načrtu Dihajmo lažje] / [prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 286 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zdravstvene rešitve)

Prevod dela: Allergy and asthma relief : a step-by-step action guide featuring the Breathe Easy Plan, cop. 2006. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Reader's Digest. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0632-6
a) Alergija - Samopomoč - Priročniki b) Astma - Samopomoč - Priročniki c) imunski sistem d) alergije e) alergeni f) etiologija g) diagnostika h) farmakoterapija i) dietna prehrana j) alternativna medicina k) zdravstveni nasveti

616-056.43(035)
616.248(035)
COBISS.SI-ID 239912704

288.
PAGANO, John O. A.
        Healing psoriasis : the natural alternative : [the drug-free program that really works] / by John O. A. Pagano ; [foreword by Harry K. Panjwani]. - Hoboken (New Jersey) : J. Wiley & Sons, cop. 2009. - XVIII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 312-314. - Kazalo
ISBN 978-0-470-26726-4
a) Psoriasis - Alternative treatment b) Luskavica - Naravno zdravljenje - Holistični pristop - Priročniki c) alternativna medicina d) zdravilna prehrana e) dietna prehrana

616.517:615.8(035)
615.8:616.517(035)
COBISS.SI-ID 1096405598

289.
PAVLIČ, Emilija
        Za otroke kuhajmo zdravo : za majhne in velike / Emilija Pavlič ; [fotografije Jaka Jeraša ; risbe Vrtec Semedela [in] OŠ Anton Ukmar]. - 5. ponatis. - Koper : samozal., 2010 ([Izola] : Birografika Bori). - 118 str. : ilustr. ; 31 cm

Izšlo tudi v elektronski obliki. - Knjigi na pot / Dražigost Pokorn: str. 6. - Ocena uporabnosti knjige Za otroke kuhajmo zdravo / Irena Simčič: str. 7. - Pomen zdrave otroške prehrane / Branko Šalamun: str. 8. - Bibliografija: str. 117
ISBN 978-961-90615-1-0 ISBN 978-916-90615-0-3 !
a) Prehrana - Otroci - Priročniki b) Vzgojnovarstveni zavodi - Prehrana - Normativi - Priročniki c) Jedi za otroke - Hranilna vrednost - Kuharski recepti d) zdrava prehrana e) varovalna prehrana f) šolske kuhinje g) živila h) jedilniki

613.22(035)
641.56-053.2(083.1)
COBISS.SI-ID 1096620126

290.
PEARL, Eric
        Ponovno povezani = Reconnection : [zdravi druge, zdravi sebe] / Eric Pearl ; [prevedla Nataša Šilec]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - XX, 285 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The reconnection. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv. trda veza, 1.500 izv. gibka vezava. - Predgovor / Gary E. R. Schwartz in Linda G. S. Russek: str. VII-XII. - O avtorju: str. 283
ISBN 978-961-226-982-1 (trda vezava) ISBN 978-961-226-983-8 (gibka vezava)
a) Pearl, Eric - Zdravilstvo - Spomini b) Alternativna medicina - Zdravljenje z energijo c) bioenergija d) zdravilci

615.8(73):929Pearl E.
COBISS.SI-ID 250353664

291.
PETROVIČ, Danijel, 1963-
        Normalni razvoj človeškega zarodka in nepravilnosti v njegovem razvoju / Danijel Petrovič ; [avtorja slik Aleksandra Milutinović Živin, Aleš Pleskovič]. - V Ljubljani : Zdravstvena fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavij
ISBN 978-961-6808-14-9
a) Plod (nosečnost) - Razvoj - Učbeniki za visoke šole

618.29(075.8)
COBISS.SI-ID 250560000

292.
PLISZKA, Steven R.
        Treating ADHD and comorbid disorders : psychosocial and psychopharmacological interventions / Steven R. Pliszka. - New York ; London : Guilford, cop. 2009. - XIII, 242 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 201-232. - Kazalo
ISBN 978-1-60623-266-8
a) Pedopsihiatrija - Priročniki b) Otroci - Duševne bolezni - Zdravljenje c) Bipolarna motnja razpoloženja - Otroci d) vedenjske motnje e) čustvene motnje f) ADHD g) motnja pozornosti s hiperaktivnostjo h) depresija i) anksioznost j) tiki k) obsesije l) avtizem m) psihofarmakologija

616.89-053.2(035)
159.97-053.2(035)
COBISS.SI-ID 8075593

293.
        PRVA pomoč : priročnik za bolničarje / [uredili] Uroš Ahčan, Damjan Slabe, Radoljub Šutanovac ; [avtorji Uroš G. Ahčan ... [et al.] ; avtorji fotografij Damjan Slabe ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2008. - VI, 367 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni na str. III. - Navedba 1. urednika v kolofonu: Uroš G. Ahčan. - Opombe z bibliografijo: str. 365-367
ISBN 978-961-6103-29-9
a) Prva pomoč - Priročniki b) nesreče c) naravne nesreče d) poškodbe e) urgentna stanja

614.88(035)
COBISS.SI-ID 243207680

294.
        PSIHODINAMIČNA psihiatrija. 1, Zgodovina, osnovni principi, teorije / uredil Ljubomir Erić ; [prevod Neda Baćić]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2010 (Medvode : Pleško). - 480 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Psihodinamička psihiatrija [i. e. prihijatrija]. Tom 1, Istorija, osnovni principi, teorije. - Ov. nasl. - 1.000 izv. - O uredniku in knjigi / Gorazd V. Mrevlje: str. 5-8. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-92488-4-3
a) Freud, Sigmund (1856-1939) - Psihoanaliza b) Psihiatrija - Psihoanaliza - Učbeniki za visoke šole c) psihodinamična psihiatrija d) psihoterapija

616.89:159.964.26(100)(075.8)
159.964.26:929Freud S.(075.8)
COBISS.SI-ID 250299904

295.
ROBIDA, Andrej
        Pot do odlične zdravstvene prakse : vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse / Andrej Robida. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Ljubljana : Hren). - 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

700 izv. - Bibliografija: str. 197-208. - Kazalo
ISBN 978-961-6529-82-2
a) Zdravstvo - Kvaliteta - Priročniki b) zdravstvena praksa c) kakovost

614.2:005.336.3(035)
COBISS.SI-ID 247450368

296.
SACKS, Oliver, 1933-
        Mož, ki je imel ženo za klobuk / Oliver Sacks ; prevod Branko Gradišnik ; [avtor spremne besede David Neubauer]. - Ljubljana : UMco, 2009 ([s. l.] : F. Rožmanec, Potens). - 315 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The man who mistook his wife for a hat. - Nasl. na ov.: Mož, ki je imel ženo za klobuk in druge klinične historije. - 500 izv. - Spremna beseda / David Neubauer: str. 313-315. - Bibliografska opomba: str. 300-312
ISBN 978-961-6445-97-9
a) Nevrologija - Duševne motnje - Klinični primeri b) Nevrološke bolezni - Doživljanje bolezni - Terapija - Anekdote c) možgani d) bolezni

616.8(089.3)
COBISS.SI-ID 246190080

297.
SCHULICK, Paul
        Ingver : mogočna začimba & [!] čudežno zdravilo / Paul Schulick. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2010. - 179 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Ginger. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Mogočna začimba in čudežno zdravilo. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 179. - Opombe z bibliografijo: str. 144-179
ISBN 978-961-6769-10-5
a) Ingver - Zdravilnost - Priročniki b) začimbnice c) aromatična zelišča d) zdravilne učinkovine e) naravno zdravljenje

615.322:582.548.27(035)
633.825:615(035)
COBISS.SI-ID 250715392

298.
THUILE, Christian
        Kako se zdravimo z magnetnimi polji / Christian Thuile ; [prevod Andreja Bricelj]. - Ljubljana : Ara, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 216 str. ; 20 cm

Prevod dela: So hilft Ihnen die Magnetfeldtherapie. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 6. - Bibliografija: str. 209-211. - Kazalo
ISBN 978-961-6005-88-3
a) Magnetoterapija - Bolezni - Priročniki b) Magneti - Zdravilnost - Terapevtska uporaba c) magnetno zdravljenje

615.84(035)
COBISS.SI-ID 250208512

299.
        VIVA : revija za zdravo življenje. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (dec. 1993)- . - Ljubljana (Zagorje ob Savi) : Studio Moderna, 1993-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.viva.si. - Mesečnik. - Podnasl. se spreminja. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Viva = ISSN 1854-5300
ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)

613.71
613.2/.5
3D,3B,3B,3P,3S,2V,2Ši,2Š,2G,4M,4P,4F,4Z,5S,7V, 7B,7G,7R,7VL,7D,7I,7ŠK,7P,7BR Letn. 18 2010 št. 194-199#
COBISS.SI-ID 37998080

300.
        VOJNA ali mir z bakterijami? / Adriana Dolinar ... [et al.] ; [fotografije Rajko Škarič ... [et al.] ; ilustracije Sebastjan Kurmanšek]. - Ljubljana : Svetovanje Aleš Pevc, 2010 ([s. l.] : Pleško). - 205 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Skupaj za zdravje človeka in narave)

Bibliografija: str. 204-205
ISBN 978-961-92693-1-2
a) Antibiotiki - Uporaba b) Probiotiki - Terapevtska uporaba c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) alternativna medicina e) zdravilne rastline f) naravni antibiotiki g) zdravilna prehrana h) akupresura i) higiena

615.3(035)
615.8(035)
COBISS.SI-ID 250212864

301.
        ZDRAVJE : družinska revija za zdravo življenje. - [Slovenska tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1979)- . - Ljubljana (Šmartinska c. 10) : Ara, 1979-. - 28 cm

- Način dostopa (URL): http://www.zdravje.si/ (Publikacija na spletu ni več dostopna). - Mesečnik. - Do okt. 1991 tudi srbohrvaška izdaja. - Podnasl. se spreminja. - Format se spreminja. - Do leta 2005 publik. dostopna na URL: http//www.zdravje.si/. - Od 2005 (jul.) izd.: Alpress (Lj., Dunajska 5). - Ima spletno izd.: Zdravje = ISSN 1854-0600
ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)

61
3D,3B,3B,3č,3M,3P,3S,7R,7šK,7B,7D,7VL,7I,7P, 7V,2Ši,2Š,2V,4P,4Z,4J,4M,5S,5Z,5NP Letn. 32 2010 št. 359-364#
COBISS.SI-ID 16005890

302.
        ZDRAVLJENJE s presaditvijo kostnega mozga : zbornik ob vpisu prostovoljnih darovalcev kostnega mozga v register Slovenija-Donor / [strokovni prispevki Suzana Danojević ... [et al.] ; uredila Suzana Danojević]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; v Ljubljanai : Študentska organizacija Univerze - ŠOU, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 45 str. ; 21 cm

500 izv,. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-218-887-0 (Celjska Mohorjeva družba)
a) Rak (medicina) - Zdravljenje - Zborniki b) Krvotvorne matične celice - Transplantacija - Zborniki c) krvne bolezni d) kostni mozeg e) levkemija f) maligni limfomi g) plazmacitom h) aplazija kostnega mozga

616.419-089.843(082)
COBISS.SI-ID 250639872


62 TEHNIKA


303.
        AVTO fokus : revija za avtomobilizem, motociklizem, avto tehniko, šport in formulo 1 : [revija za avtomobilizem, motociklizem in šport]. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (sep. 1999)- . - Ljubljana (Dimičeva 16) : Polet press, 1999-. - 28 cm

- Dostopno tudi na: http://www.avto-fokus.si/. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Avto fokus = ISSN 1581-002X. - Je nadaljevanje: Avto svet (1997) = ISSN 1408-4635. - Drugače povezano delo: Avto fokus (Ljubljana. Online) = ISSN 1581-002X
ISSN 1580-1195 = Avto fokus (Ljubljana. Tiskana izd.)

629.114.6
7ŠK 2010 št. 125-130#
COBISS.SI-ID 103334144

304.
        AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - [Slov. izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1967)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 1967-. - 29 cm

Štirinajstdnevnik. - Ima izdajo v srbohrvaškem jeziku. - Ima suplement ali prilogo: Avto magazin. Katalog (Slovenska izd.) = ISSN 1408-2314. - Ima suplement ali prilogo: Avto navtika. - Ima suplement ali prilogo: Rally. - Ima suplement ali prilogo: Finančni magazin. - Ima suplement ali prilogo: Karving magazin. - Ima suplement ali prilogo: Telekomunikacije (1999) = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: Avto magazin. Posebna izdaja, F1 = ISSN 1581-5153. - Ima suplement ali prilogo: Avto magazin. Katalog (Slovenska izd.) = ISSN 1408-2314
ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)

629.114.6
796.7
2Ši,2Š,2G,2V,3B,3D,3Č,4M,4P,4F,4J,4Z,5S,7G,7V, 7P,7BR,7ŠK,7I,7D,7VL Letn. 44 2010 št. 2-13#
COBISS.SI-ID 16284930

305.
        MODERNO proizvodno inženirstvo : [priročnik] / [avtorji priročnika Ivan Anžel ... [et al.] ; redaktor Karl Kuzman]. - Grosuplje : Grafis trade, 2010 (Grosuplje : Grafis trade). - XXXVI, 1251 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.200 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 978-961-6401-50-0
a) Proizvodno inženirstvo - Priročniki b) strojništvo c) obdelava materialov d) obdelovalni stroji e) sistemi proizvodnje f) management proizvodnje

621(035)
COBISS.SI-ID 244690944

306.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje?. Cestna vozila / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Blaž Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Cars, trucks and bikes. - "Spletne povezave"--> str. 1
ISBN 978-961-251-184-5
a) Cestna vozila - Knjige za otroke b) Tehnika - Knjige za otroke

629.3(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249230592

307.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje?. Energija in moč : [pogled v notranjost energetskih sistemov] / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Energy and power. - Podnasl. naveden na ov. - "Spletne povezave"--> str. 1
ISBN 978-961-251-183-8
a) Energetski viri - Knjige za otroke

620.9(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249230848

308.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje?. Zračna plovila / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Blaž Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Aircraft. - "Spletne povezave"--> str. 1
ISBN 978-961-251-185-2
a) Letala - Knjige za otroke b) Tehnika - Knjige za otroke

629.73(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249231104

309.
        SVET elektronike [Elektronski vir]. - [Spletna izd.]. - El. časopis. - 1994- . - Ljubljana : AX elektronika, 1994- (Pot heroja Trtnika 45)

- Način dostopa (URL): http://www.svet-el.si (Arhiv (polni tekst) 2003-, kazala 1994-) (Nekaj člankov zastonj, ostalo za plačilo). - Mesečnik. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6.5.2010. - Ima tiskano izd.: Svet elektronike = ISSN 1318-4679. - Ima izd. na CD-ROMu: Svet elektronike = ISSN 1854-0414
ISSN 0000-0000

621.38/.39
Spletni dostop 2010 št. [1]<spletni dostop>
COBISS.SI-ID 54654721

310.
        TIM : revija za tehnično ustvarjalnost mladih. - Letn. 1, št. 1 (1962/1963)- . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1962-. - 28 cm

Mesečnik. - Podnasl. se spreminja
ISSN 0040-7712 = Tim (Ljubljana)

62
3D,3B,3M,3P,3S,3Č,5P,5P,5P,4M,4P,4F,4J,4Z,2Ši, 2Š,2G,2V,7V,7R,7H,7ŠK ,7VL,7P Letn. 48 2009/2010 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16199170

311.
TOMAŽEVIČ, Miha
        Potresno odporne zidane stavbe / Miha Tomaževič ; [fotografije in tehnične skice Miha Tomaževič, Zvonka Rekeče ; spremna beseda Janez Duhovnik]. - Ljubljana : Tehnis, 2009 (Ljubljana : Schwarz). - VII, 301 str. : ilustr., preglednice ; 25 cm

Spremna beseda / Janez Duhovnik: str. I-II. - Bibliografija: str. 288 in na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-92780-0-0
a) Potresno varna gradnja - Priročniki b) gradbeništvo c) potresi d) zidane stavbe e) protipotresna gradnja

624.131.55(035)
699.841(035)
COBISS.SI-ID 248745472

312.
        ŽIVLJENJE in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. - Letn. 1, št. 1 (1952)- . - Ljubljana (Lepi pot 6) : Tehniška založba Slovenije, 1952-. - 24 cm

Mesečnik. - Podnasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika

62
3D,3B,3Č,3P,3S,7R,7ŠK,7VL,7V,5S,4M,4F,4P,4Z, 4J,2Ši,2Š,2G, Let. 60 2009 št. 1-6_7/8_9-12
COBISS.SI-ID 3732994


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO. ŽIVINOREJA. VETERINA


313.
HOLZER, Sepp
        Holzerjeva permakultura : praktični nasveti za vrtnarstvo, sadjarstvo in kmetijstvo / Sepp Holzer ; [prevod Ana Premk]. - 1. slovenska izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - 283 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Ekološko kmetijstvo)

Prevod dela: Sepp Holzer's Permakultur. - 1.500 izv. - O avtorju / Katerina Vovk: str. 11-12. - Spremna beseda / Joe Polaischer: str. 13-14
ISBN 978-961-6654-56-2
a) Holzer, Sepp (1942-) - Ekološko kmetijstvo b) Permakultura - Priročniki c) sonaravno kmetijstvo d) biološko pridelovanje e) vrtnarstvo f) sadjarstvo g) gojenje gob h) praktični nasveti

631.147(035)
631.147:929Holzer S.(035)
COBISS.SI-ID 250704896

314.
MAJER, Bruno
        Bela pot : knjiga o mleku za radovedne otroke / Bruno Majer ; [ilustracije] Dubravko Baumgartner. - Ljubljana : Kres, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-250-088-7
a) Mleko - Proizvodnja - Knjige za otroke

637.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 251190784

315.
        MOJ lepi vrt. - 2003 (mar.)- . - Ljubljana (Vošnjankova ul. 3) : AM, 2003-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Moj lepi vrt. Posebna izdaja = ISSN 1581-7393
ISSN 1581-5897 = Moj lepi vrt

635.9
712.3/.6
7V,7G,7P 2010 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 122645760

316.
        MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Let. 1, št. 1 (januar 1992)- . - Ljubljana : Dedal, 1992- (Tabor 14). - 29 cm

Mesečnik
ISSN 1318-296X = Moj pes

636.1/.9
3B,3Č,7I,7ŠK,7G,7V,4M,4P,5S,2Ši,2Š,2G Letn. 19 2010 1-6#
COBISS.SI-ID 29366784

317.
        NARAVNO vrtnarjenje : do zdravih pridelkov brez kemikalij / odgovorna urednica Pauline Pears ; [fotografije Peter Anderson ; ilustracije Marian Hill ; prevedel Milan Lovka]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Slovaškem). - 416 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Encyclopedia of organic gardening. - Na nasl. str. tudi: The Henry Doubleday Research Association. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 402-403. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1201-3
a) Vrtnine - Biološko pridelovanje - Priročniki b) Biološko pridelovanje - Priročniki c) Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki d) ekološko vrtnarstvo e) okrasne rastline f) zelenjadnice g) sadje h) zelišča i) varstvo rastlin

635:631.147(035)
631.147:635(035)
COBISS.SI-ID 250116352

318.
PODGORNIK Reš, Ruth
        Cvetoče veselje na okenskih policah / Ruth Podgornik Reš ; [fotografije Jasna Briški ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 156 str. : fotogr. ; 21 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-222-793-7
a) Okrasne rastline - Cvetoče rastline - Priročniki b) Lončnice - Gojitev - Priročniki c) balkonske rastline d) okrasne cvetlice

635.921(035)
COBISS.SI-ID 250553088

319.
PUŠENJAK, Miša
        Moj ekovrt / Miša Pušenjak ; [skici narisala Breda Friškovec]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 133 str. : ilustr. ; 23 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-203-365-1
a) Vrtnine - Biološko pridelovanje - Priročniki b) Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki c) zelenjadnice d) okrasne rastline e) bolezni f) škodljivci g) varstvo rastlin h) ekološko vrtnarstvo

635:631.147(035)
631.147:635(035)
COBISS.SI-ID 250574848

320.
        ROŽE & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo revije, 2002-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Tekoči nasl. - Popis po letn. 1, št. 0 (15. jan. 2002), poskusna št.
ISSN 1580-8246 = Rože & vrt

635
3D,7V,7BR,7G,7I,7VL,7ŠK Letn. 9 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 116331264

321.
VOLPI Lisjak, Bruno
        Tržaško morje : kraška obala, mesto in vasi : prezrti del zgodovine Slovencev / Bruno Volpi Lisjak. - 1. izd. - Koper : Libris, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 205 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Morje / KD Ribiški muzej Tržaškega primorja ; zv. 4)

1.000 izv. - Spremna beseda zgodovinarja / Jože Pirjevec: str. 7-8. - Opombe z bibliografijo: str. 203-205
ISBN 978-961-6618-24-3
a) Ribištvo - Zgodovina - Tržaški zaliv b) Slovenci - Zgodovina - Tržaška pokrajina c) Tržaški zaliv - Ribištvo - Zgodovina d) ribolov e) zamejski Slovenci f) zgodovinski pregledi

639.2(262.3)(450.361)(091)
94(450.361=163.6)
COBISS.SI-ID 249923840

322.
        VRTNAR : strokovna revija vrtnarjev in cvetličarjev. - 1992, [št.] 1- . - Radomlje : Arboretum Volčji potok, 1992- (Volčji potok 3). - 29 cm

Dvomesečnik. - Prvotno izdaja v Celju: Društvo vrtnarjev Slovenije. - Je nadaljevanje: Glasilo Društva vrtnarjev Slovenije
ISSN 1318-2579 = Vrtnar

635.9(035)
712.26(035)
7V,7ŠK Letn. 19 2010 št. 1#
COBISS.SI-ID 29533184


64 GOSPODINJSTVO


323.
BODENSTEINER, Susanne
        Pečemo za družino / Susanne Bodensteiner, Martina Kittler, Christa Schmedes ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Backen für die Familie. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1202-0
a) Peka - Prehrana - Kuharski recepti b) Pecivo - Kuharski recepti c) kolači d) torte e) slano pecivo f) pice g) praznično pecivo h) pecivo za alergike

641.85(083.1)
COBISS.SI-ID 249801216

324.
        BURDA-Modemagazin . - Offenburg : Burda, 1998-. - 28 cm

Mesečno. - Od 2009, št. 9 ima ov. nasl.: Burda Style. - Je nadaljevanje: Burda-Moden (1964) = ISSN 0007-6031
ISSN 1617-0091 = Burda-Modemagazin

746
2Ši,2Š,2V,3B,3M,3P,4M,4P,4F,4J,4Z,5S,7G,7V, 7VL,7ŠK,7D,7I Letn. 2010 1-4,6#
COBISS.SI-ID 12591157

325.
        CASA facile . - Segrate : Mondadori Pubblicitá, 1997-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 1125-5110 = Casa facile

645
71
2V A. 14 2010 n. 1-6#
COBISS.SI-ID 112387584

326.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)- . - Ljubljana : Dedal (Tabor 14), 1995-. - Ilustr. ; 30 cm

Mesečnik
ISSN 1318-6159 = Dober tek

641.5(083.1)
7ŠK,7I,7H,7VL,7G,3B,3Č,3M,3D,2Ši,2Š Letn. 16 2010 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 49823744

327.
        FILZ Bananen [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 10 x 2 x 2 cm

Imitativna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - ArtNr.4419. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igrače b) igrače za otroke c) korenčki d) kuhanje

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096496734

328.
        FILZ Erdbeeren [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 5 x 6 x 4 cm

Imitativna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - ArtNr.4421. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igrače b) igrače za otroke c) jagode d) kuhanje

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096496222

329.
        FILZ Möhren [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 12 x 2 x 2 cm

Imitativna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - ArtNr.4425. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igrače b) igrače za otroke c) korenje d) kuhanje

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096496478

330.
        FILZ Tomaten [Garnitura]. - Bremen : RA Konrad, [2009]. - 1 komplet (7 kosov) : blago, barve ; 5 x 4 x 3 cm

Imitativna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - ArtNr.7789. - Za otroke od 3. leta dalje
a) imitativne igrače b) igrače za otroke c) paradižniki

64(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096494942

331.
        JANA. - Letn. 1, št. 1 (1971)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 1971-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Gremo! (Ljubljana) = ISSN 1580-3783
ISSN 0350-9125 = Jana (Ljubljana)

64
050(497.4)
3D,3B,3Č,3M,3S,3P,5L,5Z,5NP,7V,7G,7VL,7B ,7D,7P,7H,7I,7ŠK,7R,7BR,4M,4P,4F,4J,4Z,2ŠI,2Š, 2G,2V Letn. Letn. 38 2010 št. 4-17,19-24#
COBISS.SI-ID 16439554

332.
KODELE, Alenka
        Najboljši piškoti, sladki grižljaji in slano pecivo / Alenka Kodele ; [fotografije Cveto Sonc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 167 str. : fotogr. ; 20 cm

ISBN 978-961-203-364-4
a) Pecivo - Kuharski recepti b) peka c) pripomočki d) sestavine e) vrste testa f) drobno pecivo g) piškoti h) slano pecivo

641.85(083.1)
COBISS.SI-ID 250019328

333.
        NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)- . - Maribor (Svetozarevska 14) : Večer, 1967-. - 29 cm

Dvomesečnik. - Občasne tematske številke. - Ima izd. v srbohrvaščini: Naš dom = ISSN 0350-9710
ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)

643/645
2Ši,2Š,2G,2V,3B,3Č,3P,3S,3D,4M,4P,4F,4J,4Z,5S, 5S,7V,7B,7R,7D,7H,7ŠK,7VL,7I, št. Letn. 44 2010 št. 1-3#
COBISS.SI-ID 1860356

334.
REICHEL, Dagmar
        Hitre omake za testenine : nikoli več lačni / Dagmar Reichel ; [prevedla Ksenja Samide ; fotografije Jörn Rynio]. - Ljubljana : Delo revije : Pisanica, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 48 str. : fotogr. ; 18 cm. - (Anja : hitro in enostavno)

Prevod dela: Schnelle Nudelsaucen. - Ov. nasl. - Potiskana notr. str. ov. - 3.000 izv. - O avtorjih: str. 46
ISBN 978-961-6754-23-1 (Pisanica)
a) Testenine - Omake - Kuharski recepti b) Omake - Testenine - Kuharski recepti c) prehrana d) priprava jedi

641.55:664.69(083.1)
641.887(083.1)
COBISS.SI-ID 250603776

335.
SAVONA, Natalie
        The big book of juices : more than 400 natural blends for health and vitality every day / Natalie Savona. - London : Duncan Baird Publishers ; New York : distributed in the USA and Canada by Sterling, 2009. - 728 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 978-1-84483-799-1
a) Vegetable juices b) Fruit juices c) Smoothies (Beverages) d) Sokovi - Zdravilnost - Kuharski recepti e) napitki f) osvežilne pijače g) naravni sokovi h) sadni sokovi i) zalenjavni sokovi

641.87:663.813(083.1)
613.3:663.813(083.1)
663.813:613.3(083.1)
COBISS.SI-ID 1096099934

336.
SCHMITT, Eleonore
        Svetopisemska kuharica : ob Stari in Novi zavezi / Eleonore Schmitt ; [prevod Metka Klevišar ; ilustracije Elke Altscher]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bibel Kochbuch. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-222-790-6
a) Prehrana - Sveto pismo - Kuharski recepti b) Sveto pismo - Kulinarika c) svetopisemske jedi d) prehrambena kultura e) živila f) priprava jedi

641.5:27-23(083.1)
27-23:613.2
COBISS.SI-ID 250306560

337.
        STADTPLAN [Garnitura]. - Rijssen : Educo, [2009]. - 1 preproga (poslikana z motivi mesta) : sintetika, barve ; 140 x 200 cm

Za otroke od 1. leta dalje
a) preproga

645.1
COBISS.SI-ID 1096551518

338.
        VERKEERSMAT boerderij [Garnitura]. - Rijssen : Educo, [2009]. - 1 preproga (poslikana z motivi kmetije) : sintetika, barve ; 150 x 200 cm

Primerno za otroke od 1. leta dalje
a) preproga

645.1
COBISS.SI-ID 1096551262


65 TELEKOMUNIKACIJE. TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO. PROMET. RAČUNOVODSTVO. POSLOVNE FINANCE


339.
FABE, Dušan
        Pomorska terminologija / Dušan Fabe. - Portorož : Univerza v Ljubljanai, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2005. - 245 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 235-245. - Summary
ISBN 961-6044-74-5
a) Pomorstvo - Terminologija b) navigacija c) prevajanje

656.61:811.111'373.46
656.61:811.163.6'373.46
811.111'255.2:656.61=163.6
COBISS.SI-ID 222304512

340.
        PUBLIC transport and its users : the passenger's perspective in planning and customer care / edited by Martin Schiefelbusch and Hans-Liudger Dienel. - Farnham (Surrey) ; Burlington (VT) : Ashgate, cop. 2009. - XXIV, 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transport and society)

Bibliografija: str. 281-299 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7447-4
a) Transportation - Environmental aspects - Europe - Case studies b) Consumer satisfaction - Europe - Case studies c) Potniki - Potniški promet - Zadovoljstvo - Evropa d) javni promet e) zadovoljstvo uporabnikov f) management kakovosti g) pravice potnikov

656.025.2(4):005.336.3
005.336.3:656.025.2(4)
COBISS.SI-ID 1096597086

341.
RUSTJA, Karel
        Belokranjska železniška proga / Karel Rustja. - Metlika : Belokranjsko muzejsko društvo : Belokranjski muzej, 2009 (Kočevje : Kočevski tisk). - 208 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Belokranjskega muzejskega društva ; 12)

1.000 izv. - Ob šestdesetletnici Belokranjskega muzejskega društva / Andreja Brancelj Bednaršek: str. 3. - Bibliografija: str. 203-206. - Zusammenfassung ; Abstract
ISBN 978-961-90546-3-5 (Belokranjsko muzejsko društvo)
a) Železnice - Zgodovina - Slovenija b) Železniške proge - Bela krajina - Zgodovinski pregledi c) železniški promet d) belokranjska proga e) tehniška dediščina

656.2(497.4Bela krajina)(091)
625.1(497.4Bela krajina)(091)
COBISS.SI-ID 241423360


66/69 INDUSTRIJE IN OBRTI


342.
        ANTON die Ameise [Predmet] : handpuppen. - Hamburg : Matthies Spielprodukte, [2009]. - 1 igrača (ročna lutka) : blago, barve ; 45 cm x 30 cm. - (Living puppets)

Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju varno igračo. - Za otroke od 3. leta dalje
a) igrače za otroke b) ročne lutke c) mravlja

688.72(0.053.2)
COBISS.SI-ID 1096612958

343.
BONIN, Flavij
        Solne poti = Le vie del sale = Salt paths = Salzwege / Flavio Bonin ; [fotografije Dušan Podgornik ; prevod v italijanščino Mario Steffe, prevod v angleščino Henrik Ciglič, prevod v nemščino Monika Zibelnik]. - Piran = Pirano : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalog = Catalogo / Pomorski muzej "Sergej Mašera" ; št 15)

Slov. besedilo in it., angl. in nem. prevod. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-92789-1-8
a) Solinarstvo - Zgodovina - Jadransko morje - Razstavni katalogi b) Tovorne ladje - Sol - Zgodovinski pregledi - Razstavni katalogi c) Jadransko morje - Soline - Zgodovina - Razstavni katalogi d) sol e) pridelovanje f) skladiščenje g) trgovanje h) prevoz

661.42(262.3)(091)(083.824)
656.614.3:661.42(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 249408256

344.
        HELGE das Pferd [Predmet] : handpuppen. - Hamburg : Matthies Spielprodukte, [2009]. - 1 igrača (ročna lutka) : blago, barve ; 50 cm. - (Living puppets)

Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Za otroke od 3. leta dalje
a) ročne lutke b) igrače za otroke c) konj

688.72
COBISS.SI-ID 1096514142

345.
        [KOMPLET Squeeze] [Garnitura]. - Worms : Löwenherz, [2009]. - 1 komplet (5 različnih kosov) : plastika, barve ; 25 x 12 x 15 cm

Družabna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Za otroke od 1. leta dalje
a) družabne igrače b) igrače za otroke c) plastične igrače d) vozila

688.72(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096642398

346.
        SQUEEZE-set Autos [Garnitura]. - Worms : Löwenherz, [2009]. - 1 komplet (12 različnih kosov) : plastika, barve ; v škatli, 38 x 31 x 11 cm

Družabna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Art. Nr. 23053. - Za otroke od 1. leta dalje
a) družabne igrače b) igrače za otroke c) plastične igrače d) avtomobilčki

688.72(0.053.2)
COBISS.SI-ID 1096612446

347.
        [VELIKI tunel] [Garnitura]. - Nemčija : Unicorn, [2009]. - 1 tunel : sintetika, kovina, barve ; 2,40 m, premer 50 cm

Motorična igrača. - Za otroke od 3. leta dalje
a) motorične igrače b) igrače za otroke c) tunel

688.72(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 1096590942


67/68


348.
        AUTOBAHNSPIEL : aus Holz 6tgl [Garnitura] = Roller coaster : with single cars and bus lane, wood = [Potovanje avtomobilov]. - Šenčur : Ječnik [distributer], [2010?]. - 1 komplet (steza za avtomobilčke, 5 avtomobilčkov] : les, barve ; 32 cm

Imitativna igrača. - Družabna igrača. - Podatki tudi z računa. - Naslov in dodatek k naslovu tudi v ruščini. - Leto izida je enako letu kupljene igrače. - 30204
a) didaktične igrače b) avtocesta c) lesene igrače

688.72(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 10106273


7 UMETNOST


349.
        AMBIENT : revija za kulturo bivanja. - 1993, [št.] 1 (nov.)- . - Ljubljana (Dunajska cesta 5) : Delo-Revije, 1993-. - 30 cm

Četrtletnik. - Posebna izdaja revije Jana
ISSN 1318-2358 = Ambient (Ljubljana)

745.51
2Ši,2Š,2G,3D,3B,3P,5S,5Z,6K,4M,4P,4F,7R,7G, 7VL,7I,7D,7K,7V Letn. 18 2010 št. 87-88#
COBISS.SI-ID 37485824

350.
BARŠI, Jože
        Turist, Janja Žvegelj / Jože Barši. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave : Galerija Škuc, 2009. - 26 str. ; 22 cm. - (Zbirka Umetnina ; 5)

Bibliografija: str. [28]
ISBN 978-961-91939-5-2 (Društvo za domače raziskave)
a) Žvegelj, Janja (1967-) - "Turist" - Fotografija - Študije b) umetnostno delo c) gledalci d) sodobna umetnost

7.038.53:77.04(497.4)Žvegelj J.
7.01
COBISS.SI-ID 248389632

351.
BAZIN, André, 1918-1958
        Kaj je film? / André Bazin ; [prevod Katja Kraigher, Uroš Zorman, Jasmina Žgank ; spremna beseda Nil Baskar]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2010. - 519 str. ; 21 cm

Prevod dela: Qu'est-ce que le cinéma?. - Primer Bazin / Nil Baskar: str. 469-493. - Kazala
ISBN 978-961-92783-0-7
a) Bazin, André (1918-1958) - Filmske študije - Spremne besede b) Film - Umetnost - Zgodovina - Eseji c) Kinematografija - Zgodovina - Eseji

791.3:929Bazin A.(081)
778.5(091)(081)
COBISS.SI-ID 248865792

352.
        The BEAT goes on : the Rock file reader / edited by Charlie Gillet and Simon Frith. - London ; East Haven (CT) : Pluto Press, 1996. - IX, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Eseji prvič objavljeni v Rock file, 1972-1978. - Kazalo
ISBN 0-7453-1078-8
a) Rock music - History and criticism b) Popularna glasba - Zgodovina - 1960-1979 - Zborniki c) rock d) pop glasba e) pop kultura f) glasbene skupine g) glasbeniki h) glasbena industrija

784.66"196/197"(091)(082)
COBISS.SI-ID 15987554

353.
BELTING, Hans
        Likeness and presence : a history of the image before the era of art / Hans Belting ; translated by Edmund Jephcott. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1996 [i. e. 2007]. - XXIV, 651 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bild und Kult. - Bibliografija: str. 605-615. - Kazali
ISBN 978-0-226-04215-2 ISBN 0-226-04215-4
a) Ikone - Cerkvena umetnost - Zgodovina - Svetovni pregledi b) svete podobe c) slikarstvo d) sakralna umetnost e) ikonografija f) ikonologija g) krščanstvo

7.046:27(100)(091)
75.046:27(100)(091)
COBISS.SI-ID 1096299102

354.
        BENJAMIN in Gustav Ipavec : zbornik prispevkov simpozija ob 100. obletnici smrti Benjamina in Gustava Ipavca, Šentjur, 13. 10. 2008 / [uredil Primož Kuret ; prevod povzetkov Minca Zupanc]. - 1. natis. - Šentjur : Knjižnica, 2009. - 226 str. : Ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-92344-1-9
a) Ipavec, Benjamin (1829-1908) - Zborniki b) Ipavec, Gustav (1831-1908) - Zborniki c) slovenska glasba d) slovenski skladatelji e) zborovska glasba f) opera g) samospev h) klavirske skladbe i) 19.st.

78(497.4):929Ipavec B.(082)
78(497.4):929Ipavec G.(082)
COBISS.SI-ID 246966528

355.
BERNIK, Janez, 1933-
        Nočni dnevnik : 1959-2009 / Janez Bernik ; [besedilo Milček Komelj ; fotografije studio Breg ... et al.]. - Ljubljana : Nova revija, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 535 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 534-535
ISBN 978-961-6580-64-9
a) Bernik, Janez (1933-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) risbe d) slovenski slikarji e) reprodukcije f) albumi

74/75(497.4)Bernik J.(084)
COBISS.SI-ID 248975360

356.
BESANÇON, Alain
        The forbidden image : an intellectual history of iconoclasm / Alain Besançon ; translated by Jane Marie Todd. - Paperback ed. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2009. - VIII, 423 str., [16] str. pril. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-0-226-04413-2 (cloth) ISBN 978-0-226-04414-9 (paper) ISBN 0-226-04413-0 (cloth) ISBN 0-226-04414-9 (paper)
a) Ikone - Filozofski vidik - Zgodovinski pregledi b) Ikone - Religiozni vidik - Zgodovinski pregledi c) svete podobe d) religiozni motivi e) ikonografija f) ikonoklazem

7.046.3:130.2(091)
7.046.3:2-13(091)
COBISS.SI-ID 1096292446

357.
BEZLAJ, Jiři
        Jiři Bezlaj / [avtorji študij Petja Grafenauer, Miklavž Komelj, Janko Rožič ; bibliografije in biografija Petja Grafenauer ; fotografija Boris Gaberščik, Božidar Dolenc]. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2010. - 140 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 138-140
ISBN 978-961-92187-6-1
a) Bezlaj, Jiři (1949-) - Likovne monografije b) slovensko kiparstvo c) slovenski kiparji d) 20.-21.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

730(497.4)Bezlaj J.
COBISS.SI-ID 250253312

358.
BIENALE industrijskega oblikovanja (21 ; 2008 ; Ljubljana) [Enaindvajseti]
        21. bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana, 2. oktober - 2. november 2008, Arhitekturni muzej Ljubljana, Grad Fužine, Ljubljana, Slovenija = 21st Biennial of Industrial Design, 2 October - 2 November, The Architecture Museum of Ljubljana, Fužine Castle, Ljubljana, Slovenia / [urednici kataloga Maja Šuštaršič, Cvetka Požar ; besedila Victor Margolin, Špela Šubic, Žiga Turk ; prevodi Rawley Grau, Ljubica Klančar ; fotografije razstavljavci]. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, Sekretariat BIO = The Architecture Museum, BIO Secretariat, 2008 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 1.500 izv. - Kazalo
- - Poročilo mednarodne žirije = International Jury Report. - 7 str.
ISBN 978-961-6669-06-1
a) Industrijsko oblikovanje - 21.st. - Razstavni katalogi b) design c) grafično oblikovanje d) umetniško oblikovanje e) uporabna umetnost f) skupinske razstave g) mednarodne razstave h) mednarodni bienale i) nagrade

745/749(100)"20"(083.824)
7.05(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 240837888

359.
        BRAVA casa. - 2008, št.1- . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop, 2008-. - 29 cm

Mesečnik
ISSN 1855-1300 = Brava casa (Maribor)

747
7V,7R,7G,7I,7VL,7ŠK 2010 št. 21-26#
COBISS.SI-ID 235832320

360.
        CINÉASTE . - New York : G. Crowdus, 1967-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22CIN%22&scope=site (Celotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knjižnic neprofitnih organizacij) (Celotno besedilo člankov dostopno od Feb 1990-). - Četrtletnik
ISSN 0009-7004 = Cinéaste (New York, N.Y.)

791.4
5M Vol. 35 2010 No. 1-2#
COBISS.SI-ID 25222912

361.
        DANCE theatre journal . - London : Laban Centre for Movement & Dance, 1983-

- Je nadaljevanje: Labanews
ISSN 0264-9160 = Dance theatre journal

793.3
4M 2010
COBISS.SI-ID 1080340

362.
DEU, Živa
        Identiteta hiš na Koroškem / Živa Deu ; sodelavci Mateja Kavčič, Boris Deanovič, Lucija Čakš ; [uvod Peter Gabrijelčič, Alan Bukovnik ; prevod v angleški jezik Jaka Jarc, prevod v nemški in italijanski jezik Amidas ; fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Slovenj Gradec : LAS MDD, 2009. - 145 str. : ilustr. ; 24 x 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 138-142. - Kazala
ISBN 978-961-269-129-5
a) Ljudska arhitektura - Koroška b) Stanovanjske hiše - Projektiranje - Koroška c) Koroška - Arhitekturna tipologija d) arhitekturna dediščina e) stavbna dediščina f) kmečke hiše g) podeželska arhitektura

728.6(497.413)
728.37.012(497.413)
COBISS.SI-ID 247515392

363.
        DIGITALNA kamera : revija za digitalno fotografijo : [vaš praktični vodič do boljših fotografij]. - 2004, št. 1- . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop, 2004-. - 30 cm

Dvomesečnik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja
ISSN 1581-7946 = Digitalna kamera

771.31:004.3
004.3
681.772.2
5S,7V,7ŠK,7I 2010 št. 38-40#
COBISS.SI-ID 126998528

364.
The DOORS
        The Doors complete music [Glasbeni tisk] : [the complete words and music of all Doors', compositions on all their album]. - Revised updated ed. - London [etc.] : Wise Publications, cop.1995. - 1 partitura (240 str.) ; 31 cm

ISBN 0-7119-5184-5 AM932008
a) Zabavna glasba - Note za kitaro

784.66
COBISS.SI-ID 1096456542

365.
        ESSENTIAL film themes 2 [Glasbeni tisk] : the very best of the latest film themes by some of today's finest composers : solo piano. - London : Wise Publications, cop. 2004. - 1 partitura (128 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-2562-3 (ISBN-10) AM83890
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096439134

366.
        ESSENTIAL film themes [Glasbeni tisk] : 10 years of the very best film themes : [for solo piano]. - London : Wise Publications, cop. 2000. - 1 partitura (95 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-7498-5 (ISBN-10) AM957363
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096438622

367.
        FILM quarterly. - [Print ed.] . - Berkeley (CA) : University of California Press, 1958-. - 28 cm

- Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22FIQ%22&scope=site (Celotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knjižnic neprofitnih organizacij) (Polno besedilo dostopno od 1990-). - Četrtletnik. - Popis po vol. 46, no. 1(1992). - Ima speltno izd.: Film quarterly = ISSN 1533-8630. - Je nadaljevanje: The Quarterly of film, radio, and television = ISSN 1549-0068
ISSN 0015-1386 = Film quarterly

791.43/.45
5M Vol. 63 2009/2010 No. 1-3#
COBISS.SI-ID 25459456

368.
FORNATALE, Pete, 1945-
        Back to the garden : the story of Woodstock / Pete Fornatale. - 1st Touchstone hardcover ed. - New York [etc.] : Touchstone : Simon & Shuster, 2009. - XXIX, 303 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo
ISBN 978-1-4165-9119-1 (hardcover) ISBN 1-4165-9119-2 (hardcover) ISBN 978-4165-9677-6 (ebook)
a) Wooddstock music and art festival (1969 ; Bethel (New York)) - Zgodovina b) Rock music - History and criticism c) Rock - koncerti - ZDA - 1969 - Biografski pregledi d) popularna glasba e) rock koncerti f) Woodstock festival

784.66.091(73)"1969"(092)
COBISS.SI-ID 1096349534

369.
        FOTOGRAFIJA : revija slovenskih fotografov / Društvo fotografskih delavcev Slovenije. - [Tiskana izd.]. - 1997, junij- . - Ljubljana (Tržaška c. 2) : Društvo fotografskih delavcev Slovenije, 1997-. - 29 cm

- Dostopno tudi na: http://www.revijafotografija.si/. - Občasno. - Ima spletno izd.: Fotografija = ISSN 1855-8941. - Deloma je nadaljevanje: Fotobilten (Ljubljana) = ISSN 1318-7988
ISSN 1408-3566

77(497.4)(060.55)
060.55:77(497.4)
2Ši,3B,5S,6K,7V 2009 št. ,41/42
COBISS.SI-ID 67972096

370.
FREEDBERG, David
        The power of images : studies in the history and theory of response / David Freedberg. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1991 [i. e. 2007]. - XXV, 534 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 507-517. - Kazalo
ISBN 978-0-226-26146-1 ISBN 0-226-26146-8
a) Likovni motivi - Psihološki vidik - Zgodovina - Svetovni pregledi b) Umetnost - Simbolika - Kulturna zgodovina c) podobe d) slikarstvo e) likovna umetnost f) sakralna umetnost g) filozofija umetnosti h) sprejemanje umetnosti

7.01:7.04(100)(091)
COBISS.SI-ID 1096299870

371.
GAGE, John
        Colour and culture : practice and meaning from antiquity to abstraction : with 223 illustrations, 120 in colour / John Gage. - 1st paperback ed., reprinted. - London : Thames and Hudson, 2009. - 335 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 303-323. - Kazali
ISBN 978-0-500-27818-5
a) Barve - Likovna umetnost - Slikarstvo - Zgodovina b) zgodovina umetnosti c) likovni motivi d) barva e) svetloba f) estetika

7.017.4(091)
75.017.4(091)
COBISS.SI-ID 1096203614

372.
GANGL, Alojz
        Alojz Gangl : kipar na poti v moderno : [Belokranjski muzej, Metlika, 8. junij - 3. januar 2010, Narodna galerija, Ljubljana, 2. februar 2010 - 16. maj 2010] / [uredila, avtorica uvodne študije in kataloga del] Mateja Breščak ; [predgovori Barbara Jaki, Andreja Brancelj Bednaršek, Renata Brunskole ; avtorici konservatorsko-restavratorskih analiz Miladi Makuc Semion, Martina Vuga ; življenjska pot Andreja Brancelj Bednaršek, Mateja Breščak ; seznam del Alenka Simončič ; literatura in seznam razstav Nataša Kovačič ; viri slikovnega in dokumentarnega gradiva Mojca Jenko ; fotografija Josef Baumann ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija ; Metlika : Belokranjski muzej, 2010. - 221 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 210-216
ISBN 978-961-6743-13-6 (Narodna galerija)
a) Gangl, Alojz (1859-1935) - Razstavni katalogi b) slovensko kiparstvo c) slovenski kiparji d) 19.-20.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

730(497.4)Gangl A.(083.824)
COBISS.SI-ID 249302528

373.
GOBLE, Fiona
        Izdelajmo pošast : več kot 15 preprostih igrač iz flisa, ki jih boste z veseljem izdelali sami / Fiona Goble ; [prevod Špela Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (natisnjeno Singapur). - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Make a monster
ISBN 978-961-251-194-4
a) Ročna dela - Šivanje - Igrače - Priročniki b) Igrače - Izdelava - Priročniki c) ročne spretnosti d) naredi sam e) flis f) kroji g) lutke h) fantastična bitja

746.4:688.72(035)
688.72:746.4(035)
COBISS.SI-ID 249403136

374.
        GROVE art online [Elektronski vir]. - [Spletna izd.]. - El. podatkovna zbirka. - Hampshire : Macmillian Publishers, 200--

- Sorodni elektronski vir: http://www.groveart.com (Dostopno ob nakupu za MKL in vse SIKe območja Ljubljane). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8.4.2003. - Se četrtletno spreminja in dopolnjuje
a) Vizualna umetnost - Biografije - Bibliografije - Podatkovna zbirka

7
COBISS.SI-ID 50061057

375.
        GUITAR player. - [Print ed.] . - Escondido (Ca) : John Pledger, 1967-. - 27 cm

Mesečnik
ISSN 0017-5463 = Guitar player

78:681.817
5M Vol. 44 2010 No. 1-7#
COBISS.SI-ID 43416833

376.
        HAUSBAU. - 2008- . - Maribor (Trg revolucije 2) : Videotop, 2008-. - 28 cm

Mesečnik
ISSN 1855-5454 = Hausbau (Maribor)

728.3
7V,7R,7G,7ŠK 2010 št. 8-10#
COBISS.SI-ID 242181632

377.
        INTERPRETACIJE vizualnosti : študije o sodobni slovenski likovni umetnosti / zbral in uredil Tomislav Vignjevič ; [prevajanje Miloš Bartol (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo. - Abstracts
ISBN 978-961-6732-14-7 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Slovenska likovna umetnost - 20.-21.st. - Likovne študije - Zborniki b) slovenska umetnost c) likovna umetnost d) sodobna umetnost e) vizualna umetnost f) multimedijska umetnost

7.038.5(497.4)"19/20"(082)
COBISS.SI-ID 248963328

378.
JACKSON, Michael, pevec
        Thriller [Glasbeni tisk] : album notes : [piano, vocal, chords] / Michael Jackson. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop. 2006. - 1 partitura (52 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7390-4257-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7390-4257-1 (ISBN-13) AM957363
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096441438

379.
JACOBS, Jane, 1916-2006
        Umiranje in življenje velikih ameriških mest / Jane Jacobs ; [prevod Nina Kozinc ; spremna beseda Pavel Gantar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 511 str. ; 19 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The death and life of great american cities. - V zagovor mesta! / Pavel Gantar: str. 499-511
ISBN 978-961-6798-03-7
a) Mesta - Urbanizem - Združene države Amerike b) Urbana sociologija - Združene države Amerike c) velemesta d) urbanistično načrtovanje e) sociologija f) ZDA

711.4:316.334.56(73)
316.334.56:711.4(73)
COBISS.SI-ID 248135936

380.
JESENKO, Primož
        Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950-1970 : Herbert Grün, Lojze Filipič, Bojan Štih / Primož Jesenko ; [prevod povzetka Maja Visenjak Limon ; imensko kazalo Martin Grum]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 332 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja ; letn. 44, št. 85)

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov.: Herbert Grün - Lojze Filipič - Bojan Štih. - 350 izv. - Prolegomena za novo slovensko dramaturško misel / Denis Poniž: str. 17-23. - Bibliografija: str. 313-320. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6218-94-8 (Slovenski gledališki muzej)
a) Grün, Herbert (1925-1961) - Študije b) Filipič, Lojze (1921-1975) - Študije c) Štih, Bojan (1923-1986) - Študije d) Slovensko gledališče - Dramaturgija - 1950-1970 e) slovenska dramatika f) slovenska dramaturgija g) gledališki repertoarji h) gledališke uprizoritve i) zgodovinski pregledi

792.01/.02(497.4)"1950/1970"
821.09-2:792(497.4)"1950/1970"
COBISS.SI-ID 243594240

381.
KASTELIC, Maja, slikarka
        Pravi umetnik : umetniški status v zahodni kulturni tradiciji / Maja Kastelic ; [slikovno gradivo arhiv avtorice]. - Ljubljana : Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010 (Ljubljana : Partnergraf). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Script:A ; 2)

300 izv. - Predgovor / Nadja Zgonik: str. 7-8. - Bibliografija: str. 133-137. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-92733-3-3
a) Umetniki - Družbeni status - Zgodovinski pregledi b) Teorija umetnosti - Umetnostna zgodovina c) umetniški status d) kulturna tradicija

7.071.1(091)
7.01(091)
COBISS.SI-ID 250572288

382.
KLEMENČIČ, Matej
        Robbov vodnjak : zgodba mestnega simbola : [Narodna galerija, Ljubljana, Cankarjeva 20, 8. februar - 2. maj 2010] / Matej Klemenčič ; [avtorji besedil Andrej Doblehar ... et al. ; predgovor Barbara Jaki ; uredila Matej Klemenčič, Marja Lorenčak Kiker ; seznam del Matej Klemenčič, Marja Lorenčak Kiker, Alenka Simončič ; viri slikovnega gradiva Mojca Jenko ; fotografija Alois Beer ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2010 (Ljubljana : Tiskarna Simčič). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knjižnica Narodne galerije. Predstavitve)

700 izv. - Bibliografija: str. 169-174
ISBN 978-961-6743-14-3
a) Robba, Francesco (1698-1757) - Slovensko kiparstvo - Razstavni katalogi b) Ljubljana - Robbov vodnjak - Razstavni katalogi c) beneško kiparstvo d) barok e) baročno kiparstvo f) umetnostni spomeniki g) 18.st. h) mestni simboli

725.948(497.4Ljubljana)(083.824)
730(497.4)Robba F.(083.824)
COBISS.SI-ID 249575168

383.
KOMELJ, Miklavž
        Diptih Federica da Montefeltro in Battiste Sforza, Piero della Francesca / Miklavž Komelj. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave : Galerija Škuc, 2009. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Umetnina ; 4)

Bibliografija: str. [46]
ISBN 978-961-91939-6-9 (Društvo za domače raziskave)
a) Piero della Francesca (1415-1492) - Likovne študije b) italijansko slikarstvo c) renesansa d) renesančno slikarstvo e) 15.st. f) teorija umetnosti

7.01:75(450)Piero della Francesca
75(450)Piero della Francesca
COBISS.SI-ID 248389888

384.
LANG, Michael, 1944-
        The road to Woodstock / Michael Lang with Holly George-Warren. - New York : Ecco, cop. 2009. - X, 304 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-06-157655-3 (hbk.) ISBN 0-06-157655-7 (hbk.)
a) Woodstock music and art festival (1969 ; Bethel (New York)) - Organizacija b) Rock - Koncerti - ZDA - 1969 - Biografski pregledi c) popularna glasba d) rock koncerti e) Wodstock festival

784.66.091(73)"1969"(092)
COBISS.SI-ID 1096351326

385.
LAX, Eric
        Conversations with Woody Allen : his films, the movies, and moviemaking / Eric Lax. - London : Aurum, 2008. - XII, 390 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 978-1-84513-387-0 (broš.)
a) Allen, Woody (1935-) - Intervjuji b) filmi c) filmska produkcija d) ameriški filmi

791.6:929Allen W.(047.53)
COBISS.SI-ID 13423670

386.
LEBORG, Christian
        Visual grammar / Christian Leborg ; [translation Diane Oatley]. - English ed. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2006. - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Design briefs)

Prevod dela: Visuell grammatik. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 95
ISBN 1-56898-581-9 (alk. paper) ISBN 978-1-56898-581-7 (alk. paper)
a) Visual perception b) Visual communication in art c) Vizualne komunikacije - Grafično oblikovanje - Teorija - Priročniki d) teorija oblikovanja e) vizualne zaznave

766.013(035)
COBISS.SI-ID 2396782

387.
LEPECKI, André
        Izčrpavajoči ples : uprizarjanje in politika giba / André Lepecki ; [prevedla Aleksandra Rekar]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2009 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 277 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 151)

Prevod dela: Exhausting dance. - 400 izv. - Politike pasivne mobilizacije / Bojana Kunst: str. 255-271. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-253. - Kazalo
ISBN 978-961-6369-23-7
a) Ples - Filozofija - 20.-21.st. - Študije b) Konceptualni ples - Koreografija - Študije c) sodobni ples d) ontologija umetniškega plesa

792.8
793.32
COBISS.SI-ID 248781056

388.
        LIKOVNA teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna smer / soavtorji Milan Butina ... [et al.] ; zbrala in uredila Nina Šuštaršič. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 373, XXV str. : ilustr. ; 29 cm

Podnasl. na ov.: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. - Opombe z bibliografijo: str. I-VIII, bibliografija: str. IX-XI
ISBN 978-961-6525-00-8
a) Likovna umetnost - Učbeniki za srednje šole b) likovna teorija

7.01(075.3)
COBISS.SI-ID 234049024

389.
MARLEY, Bob
        Bob Marley + [Glasbeni tisk] : [best reggae songs by best reggae artists of our time : guitar TAB]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2001. - 1 partitura (87 str.) ; 31 cm

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-8557-X AM967989
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Tabulature - Note b) tablature

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430686

390.
MARTÍN i Roig, Gabriel, 1970-
        Akril : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Martín Roig ; risbe Gabriel Martín, Mercedes Gaspar in Esther Olivé de Puig ; fotografije Nos & soto ; prevedla Marjeta Prelesnik Drozg]. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Vodič za začetnike)

Prevod dela: Pintura al acrílico
ISBN 978-961-261-131-6
a) Akril - Slikarske tehnike - Priročniki b) slikanje c) akrilne barve d) slikarski pripomočki e) slikarski motivi

75.021.3(035)
COBISS.SI-ID 248586496

391.
MARTÍN i Roig, Gabriel, 1970-
        Slikanje človeške figure : [kako slikati po enostavni in zabavni metodi] / [avtor besedila Gabriel Martín Roig ; risbe Mercedes Gaspar, Gabriel Martín in Óscar Sanchis ; fotografije Nos & soto ; prevedla Barbara Pregelj]. - Radovljica : Didakta, 2010. - (Vodič za začetnike)

Prevod dela: Pintura de figura humana
ISBN 978-961-261-130-9
a) Slikanje - Človeško telo - Priročniki b) slikarske tehnike c) risanje d) slikarski motivi e) človeška figura

75.041(035)
COBISS.SI-ID 248585984

392.
MCCUMBER, Dennis
        The total blues guitarist [Glasbeni tisk] : a fun and comprehensive overview of blues guitar playing / Dennis McCumber. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop.2006. - 1 partitura (127 str.) ; 31 cm + 1 CD. - (Alfred)

ISBN 0-7390-3849-4 (ISBN-10: book & CD) ISBN 978-0-7390-3849-9 (ISBN-13: book & CD) BN 24421
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096457566

393.
MITCHELL, W. J. Thomas, 1942-
        Slikovna teorija : eseji o verbalni in vizualni reprezentaciji / W. J. T. Mitchell ; prevedla Lela B. Njatin. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 497 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Le pli. - 400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-242-264-6
a) Vizualna umetnost - Teorija b) slika c) podoba d) jezik e) besedilo f) odnosi

7.038.53
7.038.53:821.09
COBISS.SI-ID 249235456

394.
MORTON, James
        You can teach yourself. Drums [Glasbeni tisk] / by James Morton. - Pacific (MO) : Mel Bay Publications, cop. 1990. - 1 partitura (89 str.) ; 30 cm + 1 CD (26 min, 04 sek) + 1 video DVD. - (Mel Bay presents --- : the original)

ISBN 0-7866-4517-2
a) Bobni - Note za tolkala b) samoučenje

789.1/.4
COBISS.SI-ID 1096457054

395.
        MUSIC tech magazine . - Corsham : Anthem Publishing, 2003-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.musictechmag.co.uk. - Mesečnik
ISSN 1479-4187 = Music tech magazine

78
5M 2010 Is. 82+S1<Pro video...>+83+84<Solina>+S2<Video Tutorials>+85-86+S3<Ultimate samples collection, Vol. 6>+87#
COBISS.SI-ID 14571833

396.
        OD Narodnega doma do Narodne galerije / [avtorji besedil Mojca Jenko ... et al.] ; uredili Mojca Jenko, Monika Pemič ; [avtorica predgovora Barbara Jaki ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2009. - 91 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6743-10-5
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Arhitektura - Zgodovinski pregledi b) Narodni dom (Ljubljana) - Arhitektura - Zgodovinski pregledi c) Umetnostne galerije - Zgodovina - Ljubljana d) javne stavbe e) 19.-20.st. f) češki arhitekti

727:069:7(497.4Ljubljana)(091)(082)
COBISS.SI-ID 247677184

397.
OMERZU, Silvan
        Avtomati, lutke, igralci = Automatons, puppets, actors / Silvan Omerzu ; [besedila Blaž Lukan, Jure Mikuž ; prevodi Rawley Grau ; fotografija Nika Autor ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2010. - 130 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-6229-30-2
a) Omerzu, Silvan (1955-) - Lutkovna umetnost - Katalogi b) Lutkarstvo - Slovenija - 21.st. - Albumi c) lutke d) lutkarji e) lutkovne predstave f) osebne razstave g) biografski podatki h) bibliografski podatki

792.97(497.4):929Omerzu S.
COBISS.SI-ID 249785600

398.
OŽBOLT, Alen
        Ensembles - prostorski rebusi : kamen na nebu / Alen Ožbolt ; [avtorji besedil Alen Ožbolt, Oliver Vodeb, Boštjan Bugarič ; fotografija Bojan Salaj]. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2009. - [79] str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 978-961-92187-5-4
a) Ožbolt, Alen (1966-) - Razstavni katalogi b) Slovensko kiparstvo - Urbani prostor - 21.st. c) slovenski kiparji d) osebne razstave

730(497.4)Ožbolt A.
COBISS.SI-ID 248804864

399.
PALMER, Dominic
        Discovering rock bass [Glasbeni tisk] : an introduction to rock and pop styles, techniques, sounds and equipment : bass guitar / Dominic Palmer. - Mainz [etc.] : Schott Music, 2009. - 1 partitura (159 str.) ; 31 cm + 1 CD (60 min). - (Schott)

ISBN 978-1-84761-142-0 ISMN M-2201-3126-4 ED 13232
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096458590

400.
        PASIJONSKI doneski 2010 / [uredil Alojzij Pavel Florjančič ; risba Janez Plestenjak ; fotografije Alojzij Pavel Florjančič ... et al.]. - Škofja Loka : Muzejsko društvo ; Stara Loka : Lonka, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Loški razgledi. Doneski ; 22) (Lonka. Memorabilia locopolitana ; 11)

500 izv. - Opombe z bibliografijo ali bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-6673-05-1 (Muzejsko društvo Škofja Loka)
a) Pasijonske igre - Škofja Loka - Zborniki b) Pasijonske igre - Zgodovina - Slovenija - Zborniki c) duhovne igre d) slovensko gledališče e) ljudsko gledališče f) kulturna zgodovina

792.246(497.4Škofja Loka)(082)
398.54(497.4Škofja Loka)(082)
792.246(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 249974016

401.
        PAVEL Šivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani / [urednica Darja Koter ; prevajalka angleških povzetkov Patricija Fajon]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009 ([Ljubljana] : Kupi). - 192 str. : faks., note ; 24 cm. - (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876 ; zv. 11)

200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6393-07-2
a) Šivic, Pavel (1908-1995) - Biografije - Zborniki b) Slovenska glasba - 20.st. - Biografski prikazi c) slovenski skladatelji d) slovenski glasbeniki e) znameniti Slovenci

78(497.4):929Šivic P.(082)
929Šivic P.(082)
781.97Šivic P.
COBISS.SI-ID 248361984

402.
        PEVSKE stezice [Glasbeni tisk] : pesmarica Slovenske pevske značke [za učence osnovnih šol / uredila Hedvika Vospernik ; notografiral Egi Gašperšič ; likovna oprema Stanko Lodrant]. - Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2005 (Prevalje : Forma film - Rado Žaže). - 1 partitura (73 str.) : ilustr. ; 23 cm

1000 izv. - Vsebina: Na goro / M. Vilhar ; G. Ipavec. Medved / J. Stritar ; F. Serajnik. Žabe / J. Stritar ; H. Druzovič. Le sekaj, sekaj smrečico / ljudska. Čriček / A. Černejeva ; H. Druzovič. Cvetice / A. Funtek ; F. S. Vilhar. Vrabček in lastovka / V. Jeraj ; po češki. Na ledu / A. Funtek ; E. Adamič. Vrana / Sl. Mihelčič ; E. Adamič. Žabja svatba / J. Stritar ; po ruski. Balonček / M. Jurca in P. Kalan. Kolo / St. Vinšek ; St. Premrl. Vetrček in klaski / A. Černej ; M. Voglar. Škrateljčki / A. Černej ; M. Voglar. Škrip, škrip, škrip / M. Voglar ; M. Voglar. Pevec / V. Jeraj ; F. Serajnik. Opomin k petju / L. Černej ; E. Adamič. Jeseni / Lj. Poljanec ; po češki. Rajanje / F. Bevk ; C. Pregelj. Doma / St. Vinšek ; V. Mihelčič. Mamica je kakor zarja / F. Neubauer ; ponarodela. Šopek za mamico / L. Kupper ; J. Kovačič. Pesem snežink / St. Vinšek ; C. Cvetko. Kmetič je seme posjal / L. Černej ; E. Adamič. Mlin / L. Černej ; E. Adamič. Drežniška / ljudska. Samoglasniki / A. Foerster. Vigredna / ljudska. Še sem živ / H. Druzovič. Prepelica / Lj. Poljanec ; F. Serajnik. Mamice imamo radi / M. Hartman ; M. Hartman. Urne nožice, lahek korak / M. Hartman ; M. Hartman. Tri luže / N. Maurer ; E. Gašperšič. Miklavž / M. Hartman ; M. Hartman. Potička / A. Štefan ; E. Gašperšič. Januarja / V. T. Arhar ; E. Gašperšič. Mi muzikanti smo / ljudsko besedilo ; E. Gašperšič. Otrokovo domoljubje / Fr. Končan ; po Mozartu. Polževa snubitev / ljudska ; prir. L. Kramolc. Veseli godec / J. Žemlja ; G. Rihar. Vigredič v tem hujšem delu / koroška ; prir. L. Kramolc. V dolinci prijetni / koroška ; prir. L. Kramolc. Mrzel veter tebe žene / koroška ; prir. L. Kramolc. V Pliberci v jarmaci / koroška ; prir. L. Kramolc. Kaj je bil za n jamer / koroška ; prir. F. Cigan. So pa travniki zeleni / koroška ; prir. F. Cigan. Lipej raja ; L. Kramolc. Visoki rej pod lipo / koroška ; prir. L. Kramolc. Pojdimo spat / K. Širok ; V. Vodopivec. Lahko noč / A. M. Slomšek. Uspavanka (Utva) / E. Adamič. Kadar se ciciban joče / O. Župančič ; M. Tomc. Luna / A. M. Slomšek ; A. Protman. Zvezde / A. M. Slomšek ; A. Nedved. Sinica / M. U. ; H. Volarič. Ena ptička priletela / ljudska ; prir. C. Pregelj. Kukavica / ljudska. Večerno sonce / A. M. Slomšek ; E. Adamič. Pomladanska / ljudski napev. Veseli otrok / J. T. ; E. Adamič. V mlinu / A. Merhar ; E. Adamič. Rožman / ljudska. Ptica v kletki / J. Stritar ; A. Hribar. V šoli / J. Stritar ; po češki. Belokranjsko kolo / ljudska ; prir. L. Kramolc. Sedanji svet / A. M. Slomšek ; M. Tomc. Kaj veseli bi ne peli / B. Smetana. Eripe, Domine / J. Gallus-Petelin. Zdravljica : slovenska himna / France Prešeren ; S. Premrl. Oda radosti : evropska himna / L. van Beethoven.
ISMN M-709006-15-1
a) Cvetko, Ciril (1920-1999) b) Druzovič, Hinko (1873-1959) c) Pregelj, Ciril (1887-1966) d) Protman, Anton (1814-1865) e) Serajnik, Franjo (1874-1955) f) Černej, Anica (1900-1944) g) Černej, Ludvik (1870-1936) h) Končan, Franc (1855-1879) i) Poljanec, Ljudmila (1874-1948) j) Slomšek, Anton Martin (1800-1862) k) Vinšek, Stana (1900-1993) l) Žemlja, Jožef (1905-1843) m) Vilhar, Miroslav (1818-1871) n) Tominc, Josip (1872-1954) o) Širok, Karel (1889-1942) p) Stritar, Josip (1836-1923) q) Slavič, Slavko (1885-1947) r) Prunk, Ljudmila (1878-1947) s) Neubaver, Franjo (1872-1945) t) Merhar, Alojzij (1878-1942) u) Kupper, Lenčka (1938-) v) Jeraj, Vida (1875-1932) w) Jarnik, Urban (1784-1844) x) Jamšek, Franc (1840-1892) y) Hartman, Milka (1902-1995) z) Funtek, Anton (1862-1932) {) Bevk, France (1890-1970) |) Volarič, Hrabroslav (1863-1895) }) Voglar, Mira (1935-) ~) Vodopivec, Vinko (1878-1952) ) Vilhar, Miroslav (1818-1871) !) Vilhar, Fran-Serafin (1858-1928) ¤) Tomc, Matija (1899-1986) ©) Šantel, Saša (1883-1945) °) Smetana, Bedrich (1824-1884) Â) Rihar, Gregor (1796-1863) Ă) Premrl, Stanko (1880-1965) A) Nedved, Anton (1829-1896) Á) Mihelčič, Viktor (1913-) A) Kramolc, Luka (1892-1974) Ä) Kovačič, Jožko (1946-) A) Kalan, Pavle (1929-2005) A) Jurca, Maksimiljan (1913-1982) Ą) Ipavec, Gustav (1931-1908) Č) Hribar, Anton (1839-1887) Ć) Gašperšič, Egi (1936-) Ç) Foerster, Anton (1837-1926) Đ) Cigan, Franc (1908-1871) Ď) Adamič, Emil (1877-1936) D) Vokalna glasba - Ljudske pesmi - Pesmarice - Note E) Vokalna glasba - Otroške pesmi - Pesmarice - Note

784.67(497.4)
78.087.681
78.087.682
COBISS.SI-ID 55625473

403.
        PLINIJ Starejši in antična umetnost : razprave / Tine Germ ... [et al.] ; [uredila Bronislava Aubelj in Matej Hriberšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija ob vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-961-241-394-1
a) Plinius Caecilius Secundus, Gaius, maior (23-79) - "Naturalis Historiae" - Vplivi - Študije b) Naravoslovje - Antika - Študije c) Antika - Umetnostna zgodovina - Likovne študije d) Antična umetnost - Študije e) ikonografija f) grško slikarstvo g) živalska simbolika h) živalski motivi

7.032(37/38)(082)
7.04:5"652"
COBISS.SI-ID 249022464

404.
PODRECCA, Boris
        Boris Podrecca : [monografska razstava : Narodna galerija, Vhodna avla, Prešernova 24, 11. marec - 2. maj 2010] / [avtorja besedil Damjan Prelovšek, Aleš Vodopivec ; predgovor Barbara Jaki ; izbor del za katalog Michael Grossmann ; prevod iz nemškega jezika v slovenski jezik Amidas ; fotografija Gert von Basewitz ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija ; Dunaj : Atelje Boris Podrecca, 2010. - 273 str. : ilustr. ; 27 cm

Podnasl. navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. [274]
ISBN 978-961-6743-15-0 (Narodna galerija)
a) Podrecca, Boris (1940-) - Razstavni katalogi b) arhitektura c) avstrijski arhitekti d) slovenski arhitekti e) 20.-21.st. f) osebne razstave g) biografski podatki h) bibliografski podatki

72(4)Podrecca B.(083.824)
COBISS.SI-ID 250093312

405.
POGAČNIK, Marjan, 1920-2005
        O litografiji / Marjan Pogačnik ; [spremna beseda Bojan Gorenec ; fotografije Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : Inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 95 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Script:A ; 1)

500 izv. - Nekaj besed o Marjanu Pogačniku / Bojan Gorenec: str. 7-8. - Bibliografija: str. 95
ISBN 978-961-92733-2-6
a) Litografija - Likovna umetnost - Zgodovinski pregledi b) Litografija - Likovne tehnike - Priročniki c) grafika d) grafične tehnike

763(091)
763(035)
COBISS.SI-ID 249346304

406.
POP Tasić, Nebojša
        Dobesednosti : dramaturška poezija / Nebojša Pop-Tasić ; [skice in risbe, avtor fotografij Branko Hojnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 156 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 152)

500 izv. - Paradoks o dramaturgiji / Blaž Lukan: str. 146-156. - Spremna beseda Jerneja Lorencija na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6369-24-4
a) Pop-Tasić, Nebojša (1962-) - Dramaturgija - Eseji b) Dramaturgija - Slovensko gledališče - Eseji c) dramaturška poezija d) gledališke predstave

792.01(497.4)(081)
792.01Pop-Tasić N.
821.163.6-1:792.01Pop-Tasić N.
COBISS.SI-ID 250123008

407.
        PRI nas doma : super ideje za vaš dom. - Letn. 1, št. 1 (1. okt. 2004)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo Revije, 2004-. - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Popis po letn. 1, št. 0 (2004)
ISSN 1581-9663 = Pri nas doma

747:728.1
2Ši,2Š,2V,3D,3M,7BR,7VL,7D,7R,7ŠK,7I,7V,7G,7P Letn. 7 2010 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 215103232

408.
        PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - 2006, št. 1 (jesen)- . - Ljubljana (Cesta na Laze 10) : Allegro, 2006-. - 27 cm

Četrtletnik
ISSN 1854-6080 = Prostočasnik

745/749:379.825
379.825
3B,3D,4M,4F,7V,7R,7G,7VL,7I,7SK,7D,7BR,2Ši,2Š, 2V,2G,5P,5S 2009 2010 št. 15(pomlad)+16#
COBISS.SI-ID 2682259

409.
PUCIHAR, Jaka
        Moj prijatelj klavir 1. [Učbenik za učenje klavirja v 1. razredu nižje glasbene šole] [Glasbeni tisk] / [[besedilo], avtorja skladb in notnih zapisov] Ilonka in Jaka Pucihar ; ilustracije Imprimo]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Jaka Pucihar, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 2010

ISMN 979-0-9009063-1-1
a) Klavir - Učbeniki - Note za klavir

780.8:780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 249668608

410.
        Q : the world's greatest music magazine . - London : EMAP Metro, 1986-. - 30 cm

Mesečnik. - Ima suplement ali prilogo: Q Glastonbury review ... = ISSN 1753-7886
ISSN 0955-4955 = Q (London)

78
5M 2010 Iss. 282-288#
COBISS.SI-ID 40610305

411.
RANCIERE, Jacques
        Emancipirani gledalec / Jacques Ranciere ; prevod Suzana Koncut. - Ljubljana : Maska, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 98 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 27)

Prevod dela: Le spectateur émancipé. - 500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Enakost v gledališču / Janez Janša: str. 85-98. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6572-16-3
a) Recepcijska estetika b) Umetnost - Reprezentacija c) Gledališko občinstvo d) gledališki gledalci

7.01
792.073
COBISS.SI-ID 251119104

412.
        RISBA na Slovenskem II. = Drawing in Slovenia II. : 1940-2009 = 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana, 25. 5.-30. 8. 2009] / [avtorja uvodnih besedil Aleksander Bassin, Črtomir Frelih ; avtorji spremnih besedil Aleksander Bassin ... [et al.] ; biografske in bibliografske enote Majda Božeglav Japelj ... [et al.] ; urednika kataloga Sarival Sosič, Alenka Trebušak ; angleški prevod Nina Levick]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009 (Ljubljana : Povše). - 303 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6587-57-0
a) Risba - Slovenija - 1940-2009 - Razstavni katalogi b) Slovenska umetnost - Risba - 1940-2009 - Zgodovinski pregledi c) slovenski umetniki d) risbe e) 20.st. f) skupinske razstave g) biografski podatki h) bibliografski podatki

741(497.4)"1940/2009"(083.824)
COBISS.SI-ID 245675520

413.
        ROJSTVO modernizma : prelomnica v slikarstvu 1976-1980 : Tomo Podgornik & Emerik Bernard / Andrej Medved ... [et al.] ; [prevodi Suzana Koncut ... [et al.]. - [Koper] : Hyperion, 2009 (Izola ; Repropoint). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

500 izv. - Podatki v CIP-u se nanašajo na izvod iz leta 2005. - Vsebuje tudi: Dokumentacija o umetnikih
ISBN 961-6394-15-0 !
a) Podgornik, Tomo (1949-) - Študije b) Bernard, Emerik (1937-) - Študije c) Slovensko slikarstvo - Modernizem - 1976-1980 - Zborniki d) slovenski slikarji e) 2.pol. 20.st. f) biografski podatki g) bibliografski podatki h) reprodukcije

75.036(497.4)"1976/1980"(082)
COBISS.SI-ID 21548344

414.
        SCHÖNER wohnen . - Berlin : Gruner u. Jahr, 1960-. - 30 cm

Mesečnik. - Deloma je nadaljevanje: Constanze. Sonderheft (Hamburg) = ISSN 0941-5726
ISSN 0941-5718 = Schöner wohnen

71/72
72
7R,7G,7V,3B,3B,3Č,3S,4J,4Z,4M,4P,4F,5S,2Ši,2Š, 2V,7I,7ŠK Letn. 2010 Nr. 1-6#
COBISS.SI-ID 5380869

415.
        SIGHT & sound : the monthly film magazine . - London : British Film Institute, 1932-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22SIS%22&scope=site (Celotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knjižnic neprofitnih organizacij) (Arhiv: 1991-). - Mesečnik. - Ima suplement ali prilogo: Chronicle of cinema, 1895-1995 = ISSN 1359-3595. - Je nadaljevanje: Monthly film bulletin = ISSN 0027-0407
ISSN 0037-4806 = Sight and sound (London)

791.4
5M Vol. 20 2010 Iss. 1-6#
COBISS.SI-ID 26393600

416.
SIMON, Paul
        Bridge over troubled water [Glasbeni tisk] : piano, vocal / Simon and Garfunkel ; [words and music by Paul Simon]. - London : Music Sales, [1970]. - 1 partitura (47 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7119-0205-4 PS10172
a) Zabavna glasba - Note za klavir b) Vokalna glasba - Note

784.66
COBISS.SI-ID 1096459102

417.
SLOVENSKA akademija znanosti in umetnosti (Ljubljana)
        Japonski lesorezi iz zbirke Slovenske akademije znanosti in umetnosti = Japanese woodblock prints from the Slovenian Academy of Sciences and Arts Collection : Cankarjev dom, 22. 3. - 19. 6. 2005 / [besedila, Brigitte Moser, Breda Pajsar, Nina Pirnat Spahić ; katalog del Brigitte Moser, Dušan Koman (prevod iz nemščine in priredba) ; prevod Anina Oblak]. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2005 (Tiskarna R). - 118 str. : ilustr. ; 30 cm + Popravki

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Ov. nasl.: Japonski lesorezi. - Na dnu nasl. str.: Festival japonske kulture. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary
ISBN 961-6157-20-5
a) Japonska grafika - Muzejske zbirke - Razstavni katalogi b) umetnost c) grafika d) lesorezi e) japonska umetnost f) japonski lesorezi g) umetniške zbirke h) razstave i) reprodukcije

761.1(520)(083.824)
929Jager I.
COBISS.SI-ID 219040512

418.
        STOP : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik]. - Letn. 1, št. 1 (1968)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1968-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Podnasl. se spreminja
ISSN 0351-8094 = Stop (Ljubljana)

791.4
78
2Ši,2Š,2G,2V,3B,3B,3P,7R,7ŠK,7G,7I,7V,4M,4P, 4F,4J,4Z,5L,5Z, Letn. 43 2010 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 16041218

419.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 1. Začetnica za kitaro [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 8. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 106 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-20-0
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 248030464

420.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Etude [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-73-6
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940608

421.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Tehnične vaje [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 99 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-48-4
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940864

422.
ŠVAB, Erik
        Plezališča brez meja : Trst - Slovensko primorje - Istra = Arrampicare senza frontiere : Trieste - Litorale sloveno - Istria = Penjanje bez granica : Trst - Slovensko primorje - Istra = Klettergebiete ohne Grenzen : Adriaküste - Istrien = Climbing without frontiers : Adriatic coast - Istria / avtorji vodnika Trst, Trieste Erik Švab, Slovensko primorje, Litorale sloveno Janez Skok, Istra, Istria Doriano Perhat ; risbe, schizzi, Skizzen, sketches Danilo Cedilnik - Den ; fotografija Janez Skok, Marko Prezelj, Urban Golob ; prevodi Ines Božič Skok]. - Ljubljana : Sidarta, 2009. - 303 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Plezalni vodnik = Guida d'arrampicata = Penjački vodič = Kletterführer = Climbing guide)

Slov. besedilo in prevod v it., hrv., nem. in angl.
ISBN 978-961-6027-56-4
a) Alpinizem - Trst (okolica) - Slovensko primorje - Istra b) Trst (okolica) - Plezalni vodniki c) Slovensko Primorje - Plezalni vodniki d) Istra - Plezalni vodniki e) prosto plezanje f) plezalni vzponi g) planinski vzponi h) planinski vodniki

796.52(497.47)(036)
796.52(450.361)(036)
796.52(497.57)(036)
COBISS.SI-ID 244062720

423.
THOMPSON, Kristin
        Svetovna zgodovina filma / Kristin Thompson, David Bordwell ; [prevod Branko Gradišnik ... et al.]. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2009. - XIX, 833 str., [30] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Film history. - Prevedeno po 3. izd. izvirnika iz leta 2009. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-07-6 (Umco)
a) Film - Zgodovina b) filmska produkcija c) zgodovinski pregledi d) svetovni pregledi

791(100)(091)
COBISS.SI-ID 250047488

424.
WAITS, Tom, 1949-
        Anthology [Glasbeni tisk] : 1973-1982 / Tom Waits. - Milano : Nuova Carisch, cop. 2000. - 1 partitura (84 str.) ; 31 cm. - (Carisch)

ISBN 978-88-82918-09-5 ML 1919 X13
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Note

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430174

425.
WHITE, Tony, 1947-
        How to make animated films : Tony White's complete masterclass on the traditional principles of animation : an animation apprenticeship - the way the pros used to do it! / Tony White. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Focal Press, cop. 2009. - XXXV, 475 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - How to be an animator [Videoposnetek] : lectures & demos / Tony White
Nasl. na DVD-ju: How to make animated films
ISBN 978-0-240-81033-1 (knjiga) ISBN 978-0-240-81043-0 (DVD)
a) Animirani film - Izdelava - Priročniki b) risani film c) risanke d) risanje e) risarske tehnike f) animacija g) filmska tehnika h) kinematografija

791.228(035)
778.534.6(035)
COBISS.SI-ID 6801438

426.
WILSON, Kim, 1959-
        In the garden with Jane Austen / Kim Wilson. - London : Frances Lincoln, 2009. - 114 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Kazalo
ISBN 978-0-7112-2594-7 (hbk.) ISBN 0-7112-2594-X (hbk.)
a) Austen, Jane (1775-1817) - Vrtovi - Albumi b) Vrtovi - Velika Britanija - Albumi c) okrasni vrtovi d) parki e) literarni motivi

712.26(410):929Austen J.
COBISS.SI-ID 1096235614

427.
WÖLFFLIN, Heinrich
        Temeljni pojmi umetnostne zgodovine : problem razvoja sloga v novejši umetnosti / Heinrich Wölfflin ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Tomislav Vignjević]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 303 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. - Wölfflinovi temelji sloga in oblike / Tomislav Vignjević: str. 289-303. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6798-04-4
a) Umetnost - Stilna obdobja - Razvoj b) Umetnostna zgodovina - Teorija c) likovna umetnost d) teorija umetnosti e) umetnostna obdobja f) renesansa g) barok h) zgodovinski pregledi

7.034(091)
COBISS.SI-ID 248332544

428.
ZAVEC, Matej
        Harmonika. Zv. 2, Učbenik za pouk harmonike v 2. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja [Glasbeni tisk] / Matej Zavec, Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2009. - 47 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709018-40-6
a) Harmonika - Učbeniki - Note za harmoniko b) note za instrumente s tipkami

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 246469376

429.
ZLATAR, Jakša
        Uvod v klavirsko interpretacijo / Jakša Zlatar ; [prevedla Helena Kosem Kotar ; seznam imen, primerov in pojmov Nina Mole]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, 2009 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 202 str. : note ; 24 cm

Prevod dela: Uvod u klavirsku interpretaciju. - Predgovor / Carola Grindea, Martino Tirimo: str. 7. - O avtorju: str. 201-202. - Bibliografija: str. 189-191. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazali
ISBN 978-961-6393-06-5
a) Glasba za klavir - Interpretacija - Učbeniki za visoke šole b) Glasbena interpretacija - Terminologija - Slovarji c) klavirska interpretacija

780.8:780.616.433(075.8)
781.68:81'373.46(038)
COBISS.SI-ID 243673344

430.
ZORMAN, Barbara, 1972-
        Sence besede : filmske priredbe slovenske literature : (1948-1979) / Barbara Zorman. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 278 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 249-265. - Kazalo. - Abstract
ISBN 978-961-6732-13-0 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Slovenski film - Zgodovinski pregledi b) Ekranizacija - Slovenska književnost - 1948-1979 - Filmografije c) filmi d) filmske priredbe e) slovenski filmi f) slovenski filmski režiserji g) slovenski pisatelji h) modernizem

791.31(497.4):821.163.6"1948/1979"
COBISS.SI-ID 248587520

431.
ŽIVADINOV, Dragan
        Tržaški konstruktivistični ambient, Vlah, Carmelich, Stepančič, Černigoj / Dragan Živadinov. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave : Galerija Škuc, 2009. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Umetnina ; 6)

ISBN 978-961-91939-7-6 (Društvo za domače raziskave)
a) Suprematizem - Trst b) Konstruktivizem - Trst c) sodobna umetnost d) abstraktna umetnost e) 20.st.

7.038.1(450.361)
COBISS.SI-ID 248390144

432.
ŽUN, Klemen
        Avatar ali Nova razsežnost filma / Klemen Žun ; [avtor spremne besede Samo Rugelj]. - Ljubljana : Umco, 2010. - 228 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 92. Modra Premiera)

Kazalo
ISBN 978-961-6803-09-0
a) Cameron, James (1955-) - Filmske študije b) Avatar (film) - Študije c) ameriški filmi d) fantazijski filmi e) filmska produkcija f) filmske uspešnice

791.221.8Avatar
791.635-051Cameron J.
COBISS.SI-ID 250781440


73/77


433.
MATKO, Matjaž [Pet]
        5 fotografov Kočevarjev = 5 Fotografen Gottscheer / [avtor Matjaž Matko ; povzetek v nemščino Tomaž Markovič]. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2010 (Novo mesto : Vesel). - 26 str. : fotogr. ; 30 cm. - (Iz fotografske dediščine Kočevarjev)

Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. [27]. - Povzetek v nem.
ISBN 978-961-92496-2-8
a) Slovenska fotografija - Zgodovina - Kočevje b) slovenska fotografija

77.04(497.4Kočevje)(091)
COBISS.SI-ID 249513728

434.
RAČKI, Tone
        Veščina risanja. 3, Majhne skrivnosti velikih mojstrov / Tone Rački. - Ljubljana : JSKD, 2010 ([Žabnica] : Pro Grafika). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 24)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 107. - Povzetek. - Kazalo
ISBN 978-961-6819-03-9
a) Risanje - Priročniki b) Predmeti - Risarske tehnike - Priročniki c) Prostor - Risarske tehnike - Priročniki d) likovni motivi

741.04(035)
COBISS.SI-ID 250726656

435.
SOSIČ, Sarival
        Dragica Čadež : zgodba o drevesu / Sarival Sosič ; [angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Boris Gaberščik ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac ; v Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2010 (Log pri Brezovici : Medjaprint). - 305 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov., biografija tudi v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 118-119 in 209-236. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6684-17-0 (Galerija Božidar Jakac)
a) Čadež, Dragica (1940-) - Likovne monografije b) slovensko kiparstvo c) kiparke d) biografije e) lesena plastika f) 20. st. g) 21.st. h) reprodukcije

730(497.4):929Čadež D.
FRASCATI:
6-303
COBISS.SI-ID 250170368


78 GLASBA - ZVOČNI ZAPISI


436.
BERNSTEIN, Leonard, 1918-1990
        West side story [Glasbeni tisk] / music by Leonard Bernstein ; based on a conception of Jerome Robbins ; book by Arthur Laurents ; lyrics by Stephen Sondheim. - [S. l.] : Boosey & Hawkes, [2009]. - 1 partitura (77 str.) ; 32 cm

ISBN 978-0-634-04675-9 (ISBN-13) ISBN 0-634-04675-6 (ISBN-10) ISMN M-051-93345-7 HL00450068
a) Musikal - Note

782.9
COBISS.SI-ID 1096437854

437.
        GROVE music online [Elektronski vir] : the world's premier authority on all aspects of music. - [Spletna izd.]. - El. podatkovna zbirka. - Hampshire : Macmillian Publishers, [2001]-

Spletni brskalnik. - Sorodni elektronski vir: http://www.grovemusic.com/index.html (Dostopno ob nakupu za KOŽ in vse SIKe območja Ljubljane). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8.4.2003. - Se sproti spreminja in dopolnjuje. - Se sproti dopolnjuje
a) Glasba - Biografije - Bibliografije - Podatkovna zbirka - Povezave - Dela

78
COBISS.SI-ID 50061313

438.
        JAZZIZ . - Gainesville (Fla) : Jazziz Magazine

- Dostopno tudi na: http://www.jazziz.com/pages/ Dostopno tudi na: http://www.jazziz.com/;http://gateway.proquest.com/openurl?url%5Fver=Z39. 88-2004&res%5Fdat=xri:iimp:&rft%5Fdat=xri:iimp:journal:JID07415885. - Trikrat letno. - Mesečno. - Od maja 2009 dalje izhaja na tri mesece z dvema CD-jema
ISSN 0741-5885 = Jazziz (Gainesville, Fla.)

785.16
5M Vol. 27 2010 no. 3(spring)#
COBISS.SI-ID 14571577


79


439.
BATAGELJ, Borut, 10.7.1976-
        Izum smučarske tradicije : kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 / Borut Batagelj ; [urednik Bojan Balkovec]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. - 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 38)

Viri in literatura: str. 483-503. - Opombe tekoče pod besedilom. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6777-04-9
a) Smučanje - Kulturna zgodovina - Slovenija

796.92:930.85(497.4)
FRASCATI:
6-100
COBISS.SI-ID 250194944

440.
        FRÜCHTE zum Bruchrechnen [Garnitura] = [Sadje - deli celote]. - Ellwangen (Germany) : A. Betzold, [2008?]. - 1 komplet (9 kosov) : les, plastika, barve ; v škatli 30 x 28 x 7 cm

Izobraževalna igrača. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Podatki tudi z računa. - Leto izida je enako z letom kupljene igrače. - Posamezne kose se da razstaviti še na manjše dele. - Od 3. leta
a) Igrače b) izobraževalne igrače c) didaktične igrače d) sestavljanke e) družabne igre f) predšolski otroci

794.54(0.053.2)(086.4)
688.72(0.053.2)
COBISS.SI-ID 9885345


791.2 IGRANI IN ANIMIRANI FILMI


441.
        CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = [Charlie in tovarna čokolade] / music by Danny Elfman ; director of photography Philippe Rousselot ; based on the book by Roald Dahl ; screenplay by John August ; directed by Tim Burton. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film, 2007, p 2005. - 2 video DVD-ja (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzporedni nasl. na ov.: Charlie in tovarna čokolade. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 59337, DVDWB0061. - Igrajo: Johny Depp, Freddie Highmore, David Kelly itd. - Vsebina: Video DVD 1: Charlie and the chocolate factory: film ; Video DVD 2: Charlie and the chocolate factory: o filmu
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Pustolovski film - Video DVD-ji c) družinski film d) koprodukcija

791.221.8(73+410)(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 12473654

442.
        FUTURAMA [Videoposnetek] : into the wild green yonder = [Futurama : potovanje v divji zeleni svet] / created by Matt Groening ; directed by Peter Avanzino ; music by Christopher Tyng. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzpor. nasl. z ov. - Produkcija: 20th Century Fox Television. - DVF38412 SLO
a) Ameriški animirani filmi - Video DVD-ji b) risani film za odrasle c) risani film d) animirani film za odrasle e) fantastični film f) video DVD

791.228(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12002106

443.
        QUANTUM of solace [Videoposnetek] = [Kvantum sočutja] / music by David Arnold ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Paul Haggis and Neal Purvis & Robert Wade ; directed by Marc Forster. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: MGM/Columbia itd. - DVM39107R. - Igrajo: Daniel Carig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench itd.
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji

791.221.7(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 12003130


793/799 ŠPORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRUŽABNE IGRE


444.
[Avto plus šport]
        AVTO in šport : avtomobilistična revija. - 1990 (avg.)- . - Ljubljana (Dunajska 8) : Avto plus šport, 1990-. - 29 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 0353-8508 = Avto in šport

656.13+796.7
629.3
7D,7V Letn. 20 2010 št. 76-80#
COBISS.SI-ID 17464578

445.
BERLJAK, Darko, 1950-
        Više od Everesta : hrvatska ženska ekspedicija na vrh svijeta / Darko Berljak ; [fotografije arhiv HPS-a]. - Zagreb : Libricon : Hrvatski planinarski savez, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Predgovor / Željko Poljak: str. 5-6. - Bilješka o autoru: str. 253
ISBN 978-953-55752-1-4 (Libricon) ISBN 978-953-6914-34-0 (Hrvatski planinarski savez)
a) Alpinistične odprave - Hrvatice - Himalaja - Mount Everest b) Mount Everest - Alpinistične odprave - Ženske - 2009 c) hrvaške alpinistke d) plezalni vzponi e) Everest f) Cho Oyu

796.526-055.2(=163.42)(235.243.1)
COBISS.SI-ID 6937374

446.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 09, Alpi Carniche Carnica centrale [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte. Foglio 09 : Coglians - P.so di Monte Croce Carnico / Plöckenpaß - Polinik - Creta di Timau - Zermula - Sernio - Tersadia - Zoncolan : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Karnijske Alpe - Italija - Planinski zemljevidi b) Furlanija-Julijska krajina c) severovzhodna Italija d) pohodništvo e) alpinistični zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(234.323.5)(084.3)
912.43(234.323.5)
COBISS.SI-ID 3578685

447.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 016, Dolomiti del centro Cadore [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Antelao - Marmarole - Críssin - Pupera Valgrande - Cridola - Monfalconi - Spalti di Toro - Croda de Cuz - M. Rite : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed. 2005. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2005. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) Furlanija-Julijska krajina d) severovzhodna Italija e) Veneto f) Benečija g) pohodništvo h) alpinistični zemljevidi i) planinske karte j) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 1096553822

448.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 017, Dolomiti di Auronzo e del Comelico [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Cadini di Misurina - Tre Cime / Drei Zinnen - Croda dei Tóni - Popera - M. Cavallino / Gr. Kinigat - Críssin - Brentóni. - Ed. 2006. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2006. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) severna Italija d) pohodništvo e) alpinistični zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 12873778

449.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 033, Pustertal / Val Pusteria ; Bruneck / Brunico_ [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Terenten, Kiens, Pfalzen, St. Lorenzen, Gais, Percha, Olang = Terento, Chienes, Falzes, S. Lorenzo di S., Gais, Perca, Valdaora : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Južna Tirolska - Italija - Planinski zemljevidi b) severovzhodna Italija c) pohodništvo d) alpinistični zemljevidi e) planinske karte f) topografske karte

796.52(234.323.3)(084.3)
912.43(234.323.3)
COBISS.SI-ID 1096554590

450.
        CARTA topografica per escursionisti. GPS 054, Collio - Brda - Gorizia [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Korada, M. Sabotino, Corno di Rosazzo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Nova Gorica, Carso Goriziano / redazione di Attilio De Rovere ; toponomastica slovena a cura di, slovensko toponomastiko je oskrbel Vlado Klemše, toponomastica friulana a cura di, furlansko toponomastiko je oskrbel Franco Finco. - Ed. 2010. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2010. - 1 zvd : barve ; 82 x 101 cm, na listu 88 x 105 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Levo spodaj predstavitev Brd (v Sloveniji in Italiji) in legenda v ital., nemšč., anglešč., in slov. - "GPS WGS 84 reticolo UTM" --> ovoj
a) Brda - Italija - Slovenija - Planinski zemljevidi b) Collio c) Goriška Brda d) pohodništvo e) planinske karte f) topografske karte

796.52(450.367+497.473)(084.3)
912.43(450.367+497.473)
COBISS.SI-ID 14316082

451.
ČOPI, Jurij
        Od začetnika do odbojkarja / [avtor [in] skice] Jurij Čopi ; [fotografije Stanko Šijanec]. - Ljubljana : Odbojkarska zveza Slovenije, 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 327
ISBN 961-90743-2-7
a) Odbojka - Športni trening - Tehnika - Metodika - Priročniki

796.325.015(035)
COBISS.SI-ID 55213057

452.
        DANCE Europe . - London : Dance Europe, 1995-. - 28 cm

Mesečnik
ISSN 1359-9798 = Dance Europe

793.2/.8
5M 2010 Iss. 136-141#
COBISS.SI-ID 12942649

453.
GUČEK, Vili
        Prvi koraki v svet vertikale : vaje in nasveti za uspešno plezanje / Vili Guček ; fotografije Melita Rozina ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2010. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6027-60-1
a) Športno plezanje - Priročniki b) plezanje c) plezalni vzponi d) plezalne tehnike e) športni trening

796.526(035)
COBISS.SI-ID 251028224

454.
        KALEJDOSKOP športa : uvod v športne študije / [uredniki Mitja Velikonja, Peter Stanković, Gregor Starc]. - Maribor : Aristej, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 279 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; let. 10)

Uredniki navedeni v kolofonu. - Uredniški uvodnik / Gregor Starc: str. 9-10. - O avtoricah in avtorjih: str. 278-279. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-220-072-5
a) Šport - Teorija - Zborniki b) Šport - Družbeni vidik - Zborniki c) smučanje d) ples e) nogomet f) kulturna antropologija g) sociologija kulture h) množični mediji i) politika

796.01(082)
316:796.01(082)
COBISS.SI-ID 63987713

455.
KLEMŠE, Matjaž
        V zakrpanih gojzarjih / Matjaž Klemše. - Trst : ZTT = EST, 2009 ([Dolina] : Graphart). - 199 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatki o avtorju na zavihku
ISBN 978-88-7174-115-4
a) Klemše, Matjaž (1978-) - Planinstvo - Spomini b) Slovenska planinska pot - Potopisi c) Planinstvo - Slovenija - V leposlovju d) planinske poti e) slovenska transverzala f) pohodništvo

796.52(497.4):929Klemše M.
821.163.6-992
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 3829740

456.
LUCU, Jaka
        Poljub sreče : zgodba o mali reprezentanci velikega srca, ki je zlomila ruskega medveda / Jaka Lucu ; [fotografije Jure Eržen ... [et al.] ; pisca spremne besede Danilo Türk, Matjaž Kek]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2010. - 224 str. : fotogr. ; 24 cm

Podatek o piscih spremne besede v CIP-u. - Podatek o izd. v CIP-u. - K knjigi Poljub sreče / Danilo Türk: str. 7. - Spremna beseda / Matjaž Kek: str. 8-9. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 218
ISBN 978-961-6570-41-1
a) Nogometna reprezentanca Slovenije - Športna tekmovanja b) Nogomet - Nogometne reprezentance c) nogometaši d) trenerji e) selektorji f) kvalifikacije

796.332.071(100)
796.332.071(497.4)
COBISS.SI-ID 250885120

457.
        PRAVILA igre : uradna pravila odbojkarske igre 2009-2012 : odobreno na 31. Kongresu FIBV 2008 / [pripravila] FIVB ; prevedel Marko Seifried. - Ljubljana : Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije, 2009. - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Official volleyball rules 2009-2012. - 350 izv.
a) Odbojka - Športna pravila - Priročniki b) pravila igre

796.325.063(035)
COBISS.SI-ID 247076864

458.
        TANZ : Zeitschrift für Ballett, Tanz und Performance . - Berlin : Friedrich Verlag, 2010-. - 30 cm

- Nastalo z združitvijo: Ballettanz (Berlin. Zeitschrift) = ISSN 1612-6890; in: Tanz-Journal (München) = ISSN 1611-0803
ISSN 1869-7720

791/793
4M(Bralnica) 2010 št. [1]<Balettanz>+2-6#
COBISS.SI-ID 1096498270

459.
        VIA Alpina [Kartografsko gradivo]. Rdeča pot = Red trail. - 1:50.000. - Bled : Pohodništvo giz ; Ljubljana : Kartografija, 2009. - 1 zvd : obojestransko, barve ; 120 x 20 cm, zložen na 20 x 9 cm

Naslov in dodatek k nasl. navedena na ov.
ISBN 978-961-92661-2-0
a) Zahodna Slovenija - Pohodništvo - Planinske karte b) Julijske Alpe c) Primorska d) pohodniške karte

796.51(497.47)(084.3)
912.43(497.47)
COBISS.SI-ID 246780672

460.
        VIA Alpina [Kartografsko gradivo]. Vijolična pot = Purple trail. - 1:50.000. - Bled : Pohodništvo giz ; Ljubljana : Kartografija, 2009. - 1 zvd : obojestransko, barve ; 120 x 20 cm, zložen na 20 x 9 cm

Naslov in dodatek k nasl. navedena na ov.
ISBN 978-961-92661-3-7
a) Karavanke - Pohodništvo - Planinske karte b) pohodniške karte

796.51(234.323.61)(084.3)
912.43(234.323.61)
COBISS.SI-ID 246780928


80/81+82.0 JEZIKOSLOVJE. LITERARNE ŠTUDIJE


461.
AARSSEN, Jeroen
        Colloquial Turkish [Dva medija] : the complete course for beginners / Jaroen Aarssen and Ad Backus. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2007 339 str. ; 19 cm 2 CD-ja (120 min) : stereo ; 12 cm

Izšlo v skupnem ovoju
ISBN 0-415-04075-9 (book) ISBN 0-415-30494-8 (CD) ISBN 0-415-42703-6 (book and CD)
a) jezikovni tečaji b) jezikovni kompleti

811.512.161'24(075)=111
COBISS.SI-ID 1096346462

462.
ABE, Yoshi
        Japanese [Dva medija] : [audio pack : with 3500-word two-way dictionary] / Yoshi Abe. - 1st ed. - Footscray (Vic.) : Lonely Planet Publications, 2009 259 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm 1 CD : stereo ; 12 cm (Lonely planet. Phrasebooks)

Izšlo v skupni škatli 15 x 15 x 2,5 cm. - Podnasl. naveden na ov. - Notranje str. ov. potiskane. - Kazalo
ISBN 978-1-74179-932-3
a) Japonščina - Učbeniki - Jezikovni kompleti - Zgoščenke b) japonščina za turiste c) jezikovni tečaji

811.521'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096421726

463.
AHLGREN, Jennie
        Colloquial Swedish [Dva medija] : the complete course for beginners / Jennie Ahlgren, Philip Holmes and Gunilla Serin. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009 VI, 344 str. : ilustr. ; 22 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (The colloquial series)

Izšlo v skupnem ovoju
ISBN 978-0-415-36273-3 (CD-ja) ISBN 978-0-415-36275-7 (knjiga) ISBN 978-0-415-36274-0 (komplet)
a) Švedščina - Jezikovni kompleti - Učbeniki - CD-ji b) jezikovni tečaji

811.113.6'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096413790

464.
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Hrepenenje in skušnjava v svetu literature : motiv Lepe Vide / Irena Avsenik Nabergoj ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovanska knjižnica, osebni arhiv avtorice ; imensko in stvarno kazalo Matjaž Rebolj ; prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 726 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

O avtorici na preliminarni str. - Bibliografija: str. 677-697. - Kazali. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-01-1236-5
a) Lepa Vida (ljudska junakinja) - Literarni motivi - Študije b) Literarni motivi - Etični vidik c) Skušnjava - Literarni motivi d) hrepenenje e) antični motivi f) mitološki motivi g) religiozni motivi h) svetopisemski motivi i) literarne študije

821.09:17
2-423.47:821.09
398.22:821.09
COBISS.SI-ID 250153984

465.
BARTHOLOMEW, Tereze Svilane
        Latvian [Dva medija] / Tereze Svilane Bartholomew. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2009 XVIII, 329 str. ; 19 cm : ilustr. 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v škatli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-91511-0 (komplet) ISBN 978-0-340-91510-3 (knjiga) ISBN 978-0-340-91512-7 (CD-ja)
a) Latvijščina - Učbeniki - Jezikovni kompleti - CD-ji b) jezikovni tečaji

811.16/.17'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 40893282

466.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Pisanje kratke zgodbe : od prvopisa do natisa / Andrej Blatnik. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 178 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 47)

500 izv. - Bibliografija: 167-174. - Kazali
ISBN 978-961-6717-41-0
a) Kreativno pisanje - Kratka proza - Priročniki b) Zgodba - Kreativno pisanje - Priročniki c) Naratologija - Kratka proza - Priročniki d) kratka zgodba e) literarna tehnika f) literarno ustvarjanje

808.1:82.0-32(035)
82.0-32:808.1(035)
COBISS.SI-ID 250697984

467.
BOŽIČ, Peter, 1932-2009
        Dve igri iz Pekarne / Peter Božič ; [spremna beseda Denis Poniž]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 103 str. ; 22 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja ; letn. 47, št. 88)

Ostri robovi, samotne postave, ljudje in odsevi v zrcalo / Denis Poniž: str. 91-103. - 250 izv. - Vsebina: Kako srečen dan ali Liberalna vzgoja detektivovih otrok ; Turjaška Rozamunda ali Nad nami so znamenja tri
ISBN 978-961-6218-96-2
a) Božič, Peter (1932-2009) - Literarne študije b) slovenska dramatika c) slovenski dramatiki d) 20.st.

821.163.6-2
821.163.6.09Božič P.
COBISS.SI-ID 249916928

468.
BRAMWELL, Peter, 1966-
        Pagan themes in modern children's fiction : green man, shamanism, earth mysteries / Peter Bramwell. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XI, 224 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-208. - Kazalo
ISBN 978-0-230-21839-0 (hardback) ISBN 0-230-21839-3 (hardback)
a) Children's stories, English - History and criticism b) Paganism in literature c) Shamanism in literature d) Children - Books and reading - English-speaking countries e) Mladinska književnost - Literarne teme f) poganstvo g) moderno poganstvo h) prazgodovina i) starodavni misteriji j) skrivnostni pojavi k) magija l) mitologije m) šamanizem n) vloge spolov o) ekologija p) otroška duhovnost

821-93.09
COBISS.SI-ID 1096250206

469.
CSICSERY-Ronay, Istvan, Jr.
        The seven beauties of science fiction / Istvan Csicsery-Ronay, Jr. - Middletown : Wesleyan University Press, cop. 2008. - XI, 323 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 267-315. - Kazalo
ISBN 978-0-8195-6889-2 (vez.) ISBN 0-8195-6889-9 (vez.)
a) Znanstvena fantastika - Literarne študije

821.09-312.9=111
COBISS.SI-ID 40689506

470.
DANBOLT Simons, Margaretha
        Norwegian [Dva medija] / Margaretha Danbolt Simons. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2004 VI, 266 str. : ilustr. ; 20 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v škatli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-88756-1 (komplet) ISBN 0-340-88755-4 (knjiga) ISBN 978-0-340-88757-8 (CD 1) ISBN 978-0-340-88755-4 (CD 2)

811.162'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 8552500

471.
DOVIĆ, Marijan
        Mož z bombami : Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda / Marijan Dović ; [izdajatelj] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU ; [slikovno gradivo posebne zbirke Boga Komelja v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto ... et al.]. - Novo mesto : Goga, 2009 (Ljubljana : Cicero). - 104 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Zbirka Anagoga)

400 izv. - Bibliografija: str. 93-104
ISBN 978-961-6421-87-4
a) Podbevšek, Anton (1898-1981) - Monografije - Bibliografije b) Zgodovinske avantgarde - Slovenija c) slovenska poezija d) slovenski pesniki e) slovenska avantgarda f) slovenski avantgardisti g) 20.st. h) kulturna zgodovina i) literarne študije j) biografski podatki

821.163.6.09Podbevšek A.
012Podbevšek A.
COBISS.SI-ID 249519872

472.
ERDOGAN, Sultan
        Turkish conversation [Zvočni posnetek] / Sultan Erdogan. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2006. - 3 CD-ji ; 12 cm + 1 pril. (IV, 35 str.). - (Teach yourself)

V škatli dimenzij 19 x 13 cm
ISBN 978-0-340-92777-9
a) Turščina - Konverzacija - Jezikovni tečaji - CD b) jezikovni kompleti

811.512.161'24(086.76)
COBISS.SI-ID 60337153

473.
        FAR East 3000 Chinese character dictionary = Yuan dong Han zi san qian zi dian : 3000 most frequently-used characters / edited by Shou-hsin Teng ; compiled by The Far East Book Co., Editorial Committee. - [Taipei, Taiwan?] : Far East Book Co., 2007. - 21, 802 str. ; 19 cm

Kazala
ISBN 957-612-520-0
a) Kitajščina - Angleščina - Slovarji b) Slovarji - Kitajščina - Angleščina

811.581'374=111
COBISS.SI-ID 15627154

474.
        FINNISH in 60 minutes [Zvočni posnetek] : [start speaking Finnish in just one hour]. - New York ; Munich ; Singapore : Berlitz Publishing, 2009. - 1 CD (60 min) ; 12 cm + 1 pril. (15 str.). - (Teach yourself)

V škatli dimenzij 19 x 13 cm
ISBN 978-981-268-609-1
a) Finščina - Jezikovni tečaji - CD b) jezikovni kompleti

811.511.111'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096346974

475.
GLIHA Komac, Nataša
        Slovenščina med jeziki Kanalske doline / Nataša Gliha Komac ; [[prevoda povzetkov] Patrizia Vascotto, Darja Teran]. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede ; Ukve : Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina ; Trst : SLORI, 2009 ([Trzin] : NTD). - 336 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Stičišča)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 250 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 311-332. - Kazalo. - Povzetek ; Riassunto ; Summary
ISBN 978-961-235-385-8 (FDV)
a) Slovenščina - Sociolingvistika - Kanalska dolina b) Slovenščina - Medkulturno sporazumevanje - Kanalska dolina - Italija c) jeziki v stiku d) večjezičnost e) etnolingvistika f) jezikovne manjšine g) Slovenci

811.163.6'27(450.365Kanalska dolina)
811.163.6:316.72(450.365Kanalska dolina)
COBISS.SI-ID 248866304

476.
GORJANC, Vojko
        Korpusna analiza / Vojko Gorjanc, Darja Fišer. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([S. l.] : Birografika Bori). - 79 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 76-79. - Kazalo
ISBN 978-961-237-344-3
a) računalniško jezikoslovje b) jezikovni korpusi c) korpusna analiza d) korpusi slovenskega jezika

81'322(075.8)
811.163.6'322(075.8)
COBISS.SI-ID 249463296

477.
HILDUR Jónsdóttir, 1974-
        Icelandic [Dva medija] / Hildur Jónsdóttir. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2004 VII, 216 str. : ilustr. ; 20 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v škatli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-85665-9 (komplet) ISBN 978-0-340-85663-5 (knjiga) ISBN 978-0-340-85664-2 (CD-ja)
a) jezikovni kompleti

811.113'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096412254

478.
HORNBY, Albert Sydney
        Oxford advanced learner's dictionary of current English / A. S. Hornby ; managing editor Joanna Turnbull. - 8th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2010 (printed in China). - 1950 str. loč. pag. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Oxford advanced learner's dictionary. - Dodatek k nasl. na ov.: Improve your writing with Oxford iwriter. - Podatek o izd. na ov.: New 8th ed. - Potiskani notr. str. ov. - Foreword / Michael Swan: str. VII-VIII
- - Oxford advanced learner's dictionary [Elektronski vir] : with Oxford iwriter. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
Nasl. z nasl. zaslona
ISBN 978-0-19-4799003 ! (pbk) ISBN 978-0-19-4799027 ! (pbk/CD pack) ISBN 978-0-19-4799041 ! (hbk/CD pack) ISBN 978-0-19-479904-1 (na ov.)
a) Angleščina - Enojezični slovarji b) Slovarji - Angleščina

811.111'374
COBISS.SI-ID 6981662

479.
HUMPHRIES, Jennifer
        Ultimate Mandarin Chinese. Beginner-Intermediate [Dva medija] : [a complete textbook with 40 lessons and reference guide] / written by Jennifer Humphries, Audrey Li, Cathy Wei ; edited by Christopher A. Warnasch. - New York : Random House, 2009 393 str. ; 23 cm 8 CD-jev : stereo ; 12 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (Living language)

Komplet v škatli 26 x 24 x 6 cm. - Iz vsebine: Set A: Learn to home ; Set B: Learn on the go ; CD-ROM: Bonus flashcard
ISBN 978-1-4000-0973-2
a) Kitajščina - Učenje jezika - Jezikovni kompleti b) mandarinščina c) jezikovni tečaji d) zgoščenke e) CD-ROM-i

811.581.11'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096175198

480.
HUTCHINSON, Tom
        English for life. Beginner. Class audio CDs [Zvočni posnetek] / Tom Hutchinson. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - 3 CD-ji (1h, 18 min, 20 sek ; 1h, 19 min, 52 sek ; 1h, 5 min, 34 sek) : stereo ; 12 cm, v škatli 14 x 13 x 3 cm

ISBN 978-0-19-430741-3
a) Angleščina - Jezikovni pouk - CD-plošče b) učenje jezika

811.111'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096285534

481.
        JEZIKOVNI korpusi v medkulturni komunikaciji / zbrala in uredila Vesna Mikolič ; [prevajanje Breda Biščak]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-6732-12-3 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) računalniško jezikoslovje b) jezikovni korpusi c) korpusna analiza

81'322:316.7(082)
COBISS.SI-ID 248568320

482.
KENDA, Jakob J.
        Fantazijska književnost : očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela / Jakob J. Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 395 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

Delo na osnovi doktorske disertacije. - Spremna beseda Vanese Matajc na sprednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 384-395. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1211-2
a) Fantastična književnost - Literarna teorija b) literarni žanri c) fantazijska književnost d) fantazija e) fantastika f) mladinska književnost g) otroška književnost h) literarne študije i) literarni motivi

82-312.9.0
821-312.9.09
COBISS.SI-ID 249076224

483.
KOS, Janko, 1931-
        Svetovni roman / Janko Kos ; [spremna beseda Tomo Virk]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 671 str. ; 22 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

Spremne študije iz zbirke Sto romanov ter uvodna razprava Uvod v zgodovino romana. - Kosova teorija in zgodovina romana / Tomo Virk: str. 625-663. - Bibliografija: str. 663-664. - Kazalo
ISBN 978-961-6717-36-6
a) Roman - Svetovna književnost - Literarna teorija - Literarna zgodovina - Literarne študije b) svetovni roman c) evropski roman d) slovenski roman e) zgodovina romana f) teorija romana

821.09-31(081)
COBISS.SI-ID 248669184

484.
LÓPEZ, Marta
        Spanish [Dva medija] : [audio pack : [with 3500-word two-way dictionary] / Marta López. - 1st ed. - Footscray (Vic.) : Lonely Planet Publications, 2009 258 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm 1 CD : stereo ; 12 cm (Lonely planet. Phrasebooks)

Izšlo v skupni škatli 15 x 15 x 2,5 cm. - Podnasl. naveden na ov. - Notranje str. ov. potiskane. - Kazalo
ISBN 978-1-74179-930-9
a) Španščina - Učbeniki - Jezikovni kompleti - Zgoščenke b) španščina za turiste c) jezikovni tečaji

811.134.2'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096421470

485.
LYTTLETON, Zippi, 1949-
        Colloquial Hebrew [Dva medija] : the complete course for beginners / Zippi Lyttleton and Tamar Wang. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009 VI, 392 str. : ilustr. ; 22 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (The colloquial series)

Izšlo v skupnem ovoju
ISBN 978-0-415-24048-2 (knjiga) ISBN 978-0-415-30260-9 (CD-ja) ISBN 978-0-415-43159-0 (komplet)
a) Hebrejščina - Jezikovni kompleti - Učbeniki - CD-ji b) jezikovni tečaji

811.411.16'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096415582

486.
MAIROWITZ, David Zane, 1943-
        Kafka / David Zane Mairowitz ; [ilustracije] Robert Crumb ; [prevedla in priredila Ana Pepelnik]. - Ljubljana : LUD Literatura : Stripburger, Forum, 2009 (Begunje : Cicero). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Littera picta ; 2)

Prevod dela: (Introducing) Kafka. - 500 izv.
ISBN 978-961-6717-37-3 (Literatura)
a) Kafka, Franz (1883-1924) - Literarne študije - Biografije - Stripi

821.112.2(436).09Kafka F.(084.11)
929Kafka F.(084.11)
084.11:929Kafka F.
COBISS.SI-ID 249178112

487.
MERŠE, Majda
        Slovenski knjižni jezik 16. stoletja : razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu / Majda Merše. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 393 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 23)

Potiskani spojni listi. - O avtorici na sprednjem spojnem listu. - Bibliografija: 309-329. - Kazala. - Summaries ; Zusammenfassungen
ISBN 978-961-254-159-0
a) Slovenščina - Knjižni jezik - 16.st. - Jezikovne študije b) oblikoslovje c) besedotvorje d) glasoslovje e) pravopis f) zgodovina jezika

811.163.6'271"15"
COBISS.SI-ID 248283904

488.
        MOJIH 500 novih besed = My 500 new words / [risbe Anita Engelen ; prevod v slovenščino in angleščino Dušanka Zabukovec]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2010. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Mon tout premier dico
ISBN 978-961-249-081-2
a) Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Angleščina - Knjige za otroke

811.111'374(02.053.2)=163.6=111
COBISS.SI-ID 249508096

489.
MOORE, John, jezikoslovec
        Colloquial Thai [Dva medija] : the complete course for beginners / John Moore and Saowalak Rodchue. - London ; New York : Routledge, cop. 2005 VI, 394 str. : ilustr. ; 22 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (The colloquial series)

Izšlo v skupnem ovoju
ISBN 978-0-415-32959-0 (knjiga) ISBN 978-0-415-32979-8 (CD-ja) ISBN 978-0-415-42704-3 (komplet)
a) Tajščina - Jezikovni kompleti - Učbeniki - CD-ji b) jezikovni tečaji

811.51/.71'24(086.76)
COBISS.SI-ID 1096415070

490.
MOVRIN, David
        Fidus interpres = Zvest prevajalec : slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja / David Movrin ; [slikovno gradivo iz zbirk Britanskega muzeja ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena založba FF, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 314 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Studia translatoria ; 2)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzija Martine Ožbot in Marka Marinčiča na zadnjem zavihku ov. - Zbirka Studia translatoria ... / Majda Stanovnik: na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 289-306. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-254-180-4 (Založa ZRC, ZRC SAZU)
a) Prevajanje - Zgodovina b) Prevajalstvo - Teorija - Zgodovinski pregledi c) prevajalci

81'25(091)
81'25(082)
COBISS.SI-ID 250125312

491.
MRKONJIĆ, Zvonimir, 1938-
        Suvremeno hrvatsko pjesništvo : razdioba (1940-1970) / Zvonimir Mrkonjić. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 150 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 12)

Bilješka o autoru: str. [151]. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-953-304-171-1 ISBN 978-953-304-175-9 (celota)
a) Hrvaška poezija - 1940-1970 - Literarne študije b) hrvaška književnost

821.163.42.09-1"1940/1970"
COBISS.SI-ID 14380082

492.
        O čem govorijo, kadar ne pišejo : pogovori s slovenskimi pesniki in pisatelji / uredila Jana Bauer. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : Sodobnost International, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 246 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6067-56-0 (Vodnikova založba (DSKG))
a) Jesih, Milan (1950-) - Intervjuji b) Svetina, Ivo (1948-) - Intervjuji c) Vincetič, Milan (1957-) - Intervjuji d) Zupan, Uroš (1963-) - Intervjuji e) Kolšek, Peter (1951-) - Intervjuji f) Kušar, Meta (1952-) - Intervjuji g) Tratnik, Suzana (1963-) - Intervjuji h) Gazvoda, Nejc (1985-) - Intervjuji i) Mozetič, Brane (1958-) - Intervjuji j) Merc, Dušan (1952-) - Intervjuji k) Kosovel, Srečko (1904-1926) l) Slovenski književniki - Intervjuji m) slovenska književnost n) slovenski pisatelji o) slovenski pesniki

821.163.6.09:929(047.53)
COBISS.SI-ID 248942592

493.
PETSTO
        500 romanov : kratke vsebine romanov iz slovenske in svetovne književnosti / [izbor romanov in predgovor Tomo Virk ; avtorji povzetkov Varja Balžalorsky ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Srbija : Rotografika). - 631 str. : portreti ; 27 cm

Predgovor / Tomo Virk: str. 5-7. - 2.000 izv. - Kazali
ISBN 978-961-01-0898-6
a) Romani - Povzetki b) svetovna književnost c) slovenska književnost d) književne vsebine

821.09-31(082)(048)
821.163.6.09-31(082)(048)
COBISS.SI-ID 248575744

494.
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Najdeni pomeni : empirične raziskave recepcije literarnega dela / Mateja Pezdirc Bartol ; [prevod povzetka Don Reindl]. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 279 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 15)

250 izv. - O avtorici: str. 273. - Bibliografija: str. 243-251. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6715-05-8
a) Literarna recepcija - Literarne kritike - 20.st. b) Proza - Literarna recepcija c) Dramatika - Literarna recepcija d) Branje - Leposlovje - Slovenija - Študije e) bralci f) literarna interpretacija

821.09:028"19"
82.02:028"19"
028:821(497.4)
COBISS.SI-ID 249899264

495.
RAMONIENE, Meilute
        Lithuanian [Dva medija] / Meiluté Ramoniené and Virginija Stumbriené. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2006 XIII, 306 str. : ilustr. ; 20 cm 2 CD-ja : stereo ; 12 cm (Teach yourself)

Komplet v škatli 5 x 17 x 23 cm
ISBN 978-0-340-91514-1 (komplet) ISBN 978-0-340-91513-4 (knjiga) ISBN 978-0-340-91515-8 (CD-ja)
a) jezikovni tečaji

811.172'24(075)(086.76)
COBISS.SI-ID 1096411998

496.
        SHAKESPEARE'S minor plays : notes / [editor Gary Carey]. - Lincoln, Nebraska : Cliffs Notes, 1991. - 403 str. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Cliffs Notes on Shakespeare's minor plays. - Na nasl. str.: Summaries and critical commentaries about the minor plays of William Shakespeare. - Shakespeare's life and background: str. 7-9. - A chronology of English monarchs: str. 383-385. - Bibliografija: str. 399-403. - Iz vsebine: Henry VI ; Titus Andronicus ; King John ; The merry wives of Windsor ; All's well that ends well ; Troilus and Cressida ; Coriolanus ; Timon of Athens ; Pericles ; Cymbeline ; Henry VIII
ISBN 0-8220-0059-8

821.111.09Shakespeare W.
COBISS.SI-ID 2837278

497.
        SLOVENSKA beseda v živo 3b. Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika / Andreja Markovič ... [et al.] ; [urednica Metka Lokar ; ilustracije Igor Rehar]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD + 1 DVD

ISBN 978-961-237-324-5
a) Slovenščina - Drugi jezik - Učbeniki za tujce b) jezikovni pouk c) slovenščina kot drugi/tuji jezik d) slovenščina za tujce

811.163.6'243(075)
COBISS.SI-ID 247924224

498.
        SODOBNE metode v prevodoslovnem raziskovanju / uredila Nike K. Pokorn. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([s. l.] : Birografika Bori). - 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo
ISBN 978-961-237-336-8
a) prevodoslovje b) prevajanje c) tolmačenje d) metodologija e) raziskovalne metode f) korpusno prevodoslovje g) uporabno jezikoslovje

81'25:001.8(082)
COBISS.SI-ID 248837632

499.
STARC, Sonja, 1954-
        Časopisna oglaševalska besedila, reklame : struktura in večkodnost / Sonja Starc. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Pedagoška fakulteta, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 213-220. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6732-15-4 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Oglaševanje - Jezikovna kultura b) Slovenščina - Reklamni jezik - Časopisi - Jezikovne študije c) reklame d) oglasi e) oglaševalska besedila f) vizualna slovnica

811.163.6'276.6:659.1
COBISS.SI-ID 248994048

500.
ŠERC, Slavo, 1959-
        In potem je padel zid : eseji o nemški književnosti / Slavo Šerc. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 143 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

ISBN 978-961-6717-40-3
a) Brussig, Thomas (1965-) - Literarne študije b) Regener, Sven (1961-) - Literarne študije c) Schulze, Ingo (1962-) - Literarne študije d) Grass, Günter (1927-) - Literarne študije e) Jelinek, Elfriede (1946-) - Literarne študije f) Müller, Herta (1953-) - Literarne študije g) Bernhard, Thomas (1931-1989) - Literarne študije h) Handke, Peter (1942-) - Literarne študije i) Johnson, Uwe (1934-1984) - Literarne študije j) Timm, Uwe (1940-) - Literarne študije k) Werner, Markus (1944-) - Literarne študije l) Nemška književnost - 20.-21.st. - Literarne študije m) nemški pisatelji n) švicarski pisatelji o) eseji

821.112.2.09(081)
COBISS.SI-ID 250697728

501.
        ŠOLSKI slovar. Francoščina : francosko-slovenski in slovensko-francoski / [urednica Saša Pečelin Žagar ; prevod Mitja Trojar ... [et al.] ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - XXI, 700 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - Na dnu nasl. str. podatek o izv. izd.: Atene [etc.] : E. Klett Sprachen. - Na vrhu nasl. str.: Pons. - 3.000 izv.
- - Šolski slovar. Francoščina. Seznam okrajšav = Liste des abbreviations. - [4] str. ; 19 cm
- - Šolski slovar. Francoščina. Vzorčna pisma. - [16] str. ; 19 cm
ISBN 978-961-271-054-5
a) Francoščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Francoščina - Slovarji c) Slovarji - Francoščina - Slovenščina d) šolski slovarji

811.133.1'374=163.6
811.163.6'374=133.1
COBISS.SI-ID 249934592

502.
        ŠOLSKI slovar. Italijanščina : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski / [urednik Igor Kafol ; prevod Mojca Gorup ... [et al.] ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - XVIII, 647 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - Na dnu nasl. str. podatek o izv. izd.: Atene [etc.] : E. Klett Sprachen. - Na vrhu nasl. str.: Pons. - 3.000 izv.
- - Šolski slovar. Italijanščina. Seznam okrajšav. - [4] str. ; 19 cm
- - Šolski slovar. Italijanščina. Vzorčna pisma. - [16] str. ; 19 cm
ISBN 978-961-271-053-8
a) Italijanščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Italijanščina - Slovarji c) Slovarji - Italijanščina - Slovenščina d) šolski slovarji

811.131.1'374=163.6
811.163.6'374=131.1
COBISS.SI-ID 249934336

503.
        ŠOLSKI slovar. Španščina : špansko-slovenski in slovensko-španski / [urednica Polona Martinčič ; prevod Katja Temnik ... [et al.] ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava geslovnika Valerija Trojar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - XXII, 715 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Potiskani spojni listi. - Na dnu nasl. str. podatek o izv. izd.: Atene [etc.] : E. Klett Sprachen. - Na vrhu nasl. str.: Pons. - 3.000 izv.
- - Šolski slovar. Španščina. Seznam okrajšav. - [4] str. ; 19 cm
- - Šolski slovar. Španščina. Vzorčna pisma. - [17] str. ; 19 cm
ISBN 978-961-271-055-2
a) Španščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Španščina - Slovarji c) Slovarji - Španščina - Slovenščina d) šolski slovarji

811.134.2'374=163.6
811.163.6'374=134.2
COBISS.SI-ID 249935104

504.
        TARAS Kermauner - simpozij : zbornik, oktober 2009 / [uredila Mitja Čander, Sanja Grobovšek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Demat). - 163 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-242-286-8
a) Kermauner, Taras (1930-2008) - Zborniki b) slovenski književniki c) literarni kritiki d) slovenski filozofi e) 20.st. f) biografije

821.163.6.09Kermauner T.(082)
929Kermauner T.(082)
COBISS.SI-ID 250539264

505.
        TEMATOLOGIJA : izbrana poglavja / uredil Tone Smolej. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([s. l.] : Demat). - 259 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-242-245-5
a) Književnost - Literarne teme - Zborniki b) Tematologija - Zborniki c) Literarni junaki - Primerjalne študije - Zborniki d) primerjalna književnost e) literarni motivi f) Črtomir g) Devica Orleanska h) efeška vdova i) Faust j) Jožef iz Egipta k) Maksimilijan Mehiški l) Medeja m) Ojdip n) Pigmalion o) Saloma p) Veronika Deseniška

821.091(082)
COBISS.SI-ID 247580416

506.
        TERMINOLOGIJA in sodobna terminografija / uredile Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar ; [prevod angleških povzetkov Matija Pavlič in Blaž Trebar, prevod hrvaških povzetkov Januška Gostečnik]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 370 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v angl., slov. ali hrv. - 350 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. in slov. ali angl. in hrv. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-254-158-3
a) Slovenščina - Strokovni jezik - Zborniki b) terminografija c) znanstveni jezik d) strokovno izrazje e) računalniško jezikoslovje f) terminološki slovarji g) večjezičnost

811.163.6'373.46(082)
81'373.46(082)
COBISS.SI-ID 248173568

507.
        TRUBAR, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokritična izdaja / uredil Luka Vidmar ; [avtorji prepisov, prevodov in študij Monika Deželak Trojar ... et al.] ; [izdali] Fundacija dr. Bruno Breschi [in] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU [in] Slovenska akademija znanosti in umetnosti. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 448 str. ; 22 cm

Besedilo v slov., delno v nem. in lat. ter prevod v slov. - Bibliografija / Martin Grum: str. 425-435. - Bibliografija: str. 443-448. - Vsebina: Register vnd sumarische verzaichnus aller windischen buecher, so biss auf ditz 1560-isten jarr von Primo Trubero jn truckh geben werden / Primož Trubar ; prepis in prevod Jože Rajhman. Memoriale scribendorum ad reverendissimum episcopum Seccoviensem / Tomaž Hren ; prepis z opombami France Kidrič ; prevod z opombami Monika Deželak Trojar. Anhang dess Sechsten Buchs, welcher eine Anzahl gelehrter Scribenten begreifft, so aus Crain bürtig gewest / Janez Vajkard Valvasor ; prepis Monika Deželak Trojar ; prevod nemškega besedila Janko Moder, prevod latinskega besedila Primož Simoniti ; dopolnitev prevoda nemškega besedila in opombe Luka Vidmar. Bibliotheca Labacensis publica Collegii Carolini Nobilium / Janez Gregor Dolničar ; prepis Vojko Pavlin ; prevod Neža Vilhelm, prevod 1. poglavja Kajetan Gantar, prevod ustanovne listine Marijan Smolik ; dopolnitev prepisa in prevoda ter opombe Luka Vidmar
ISBN 978-961-268-005-3
a) Trubar, Primož (1508-1586) - Literarna zgodovina b) Hren, Tomaž, škof (1560-1630) - Literarna zgodovina c) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Literarna zgodovina d) Dolničar, Janez Gregor (1655-1719) - Literarna zgodovina e) Slovenska literarna zgodovina - 16.-18.st. - Zgodovinski pregledi f) Slovenija - Kulturna zgodovina - Zborniki g) Bibliografije - 16.-18.st. - Slovenija h) Kranjska i) protestantizem j) reformacija k) protireformacija l) barok m) literarni zgodovinarji n) javne knjižnice

821.163.6(091)"15/17"(082)
015(497.4)"15/17"
930.85(497.4)"15/17"(082)
COBISS.SI-ID 249014528

508.
ULČNIK, Natalija
        Začetki prekmurskega časopisja : besedje Agustičevega časopisa Prijatel / Natalija Ulčnik. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 410 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 67)

300 izv. - Bibliografija: str. 387-395. - Kazalo
ISBN 978-961-6656-40-5
a) Slovenščina - Slovaropisje - Publicistika - Prekmurje b) Slovarji - Prekmurščina c) prekmurski publicistični jezik d) 19.st.

811.163.6'282'373(497.4-18)
811.163.6'276.6:05Prijatel(038)
COBISS.SI-ID 64082689

509.
        ULTIMATE Arabic [Več medijev] : beginner-intermediate / Rajaa Aquil ... [et al.] ; edited by Zv[j]ezdana Vrzić and Rania G. Hejazeen. - Revised and updated. - New York : Living Language, 2009 1 zv. (536 str.) : tabele ; 23 cm 8 CD-jev (ca 540 min) : stereo ; 12 cm 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Modern standard, Egyptian, Iraqi, Lebanese, Saudi. - Besedilo v angl. in arab. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-1-4000-0977-0 (knjiga) ISBN 978-1-4000-0976-3 (CD, CD-ROM)
a) Arabščina - Učbeniki b) jezikovni kompleti

811.2/.3'24(075)
COBISS.SI-ID 6920478

510.
ZAJC, Neža
        "Žitje protopopa Avvakuma" : ruska tradicija na preizkušnji / Neža Zajc. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 182 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 5. Kulturnozgodovinske študije ; 2)

Na str. 1: Slovenski biografski leksikon 2. - 250 izv. - Bibliografija: str. 179-182. - Povzetek ; Rezjome ; Summary
ISBN 978-961-254-157-6
a) Avvakum (1621-1682) - Biografije b) Avvakum (1621-1682) - "Žitije protopopa Avvakuma" - Študije c) ruska pravoslavna cerkev d) staroverci e) ruski pisatelji f) ruska književnost g) ruska zgodovina h) 17.st. i) hagiografije j) avtobiografije k) biographies l) Russian Orthodox Church m) Russian literature n) Russian writers o) 17th cent.

821.161.1.09Avvakum
929Avvakum
94(470):271.2"16"
COBISS.SI-ID 248116224

511.
ŽEBOVEC, Marjeta
        Slovenski književniki : rojeni od leta 1870 do leta 1899 / Marjeta Žebovec. - 2. dopolnjena in razširjena izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2010 ([S. l.] : Schwarz). - 265 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 262-265. - Kazalo
ISBN 978-961-226-978-4
a) Slovenski književniki - 19.-20.st. - Biografski pregledi b) slovenska književnost c) zgodovinski pregledi d) biografije e) albumi

821.163.6.09"18/19"(092)
929:821.163.6"18/19"
COBISS.SI-ID 249965824


80


512.
BROADY, Elspeth
        Colloquial French 2 [Več medijev] : the next step in language learning / Elspeth Broady. - London ; New York : Routledge, 2003 X, 266 str. : ilustr. ; 22 cm 2 zvočni kaseti : stereo ; 12 cm 2 CD : zvok ; 12 cm (The Colloquial 2 series)

Izšlo v skupnem ovoju
ISBN 0-415-26649-1 (komplet) ISBN 0-415-26648-3 (kaseti) ISBN 0-415-30139-4 (CD) ISBN 0-415-26647-5 (knjiga)
a) Francoščina - Jezikovni tečaji

811.133.1'24(075)=111
COBISS.SI-ID 11664698


82-1 POEZIJA


513.
ARTAUD, Antonin
        Pesmi-teksti / Antonin Artaud ; [izbral, prevedel in spremne opombe napisal Andrej Medved]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 167 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 15)

V nekaj letnicah: str. 161-167. - 400 izv.
ISBN 978-961-01-0823-8
a) Artaud, Antonin (1896-1948) - Spremne besede b) francoska poezija c) francoski pesniki d) 20.st. e) biografski podatki

821.133.1-1
821.133.1.09Artaud A.
COBISS.SI-ID 249369088

514.
BERTOLUCCI, Attilio
        Svetilke ljubezni / Attilio Bertolucci ; [izbral, iz italijanščine prevedel in spremno besedilo napisal Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 94 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 13)

Izbrano iz izvirnika: Opere. - V nekaj letnicah: str. 89-94. - Spremna beseda Milana Dekleve na zavihkih ov. - 400 izv.
ISBN 978-961-01-1099-6
a) Bertolucci, Attilio (1911-2000) - Spremne besede b) italijanska poezija c) italijanski pesniki d) 20.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

821.131.1-1
COBISS.SI-ID 248371712

515.
BEVC, Cvetka
        Odbleski / Cvetka Bevc ; [spremno besedo napisal Brane Senegačnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 88 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Tisočbesedni, tisočobrazni Eros / Brane Senegačnik: str. 77-86. - 600 izv.
ISBN 978-961-6580-67-0
a) Bevc, Cvetka (1960-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenske pesnice d) erotična poezija e) 21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Bevc C.
COBISS.SI-ID 249257728

516.
COLLINS, Billy
        Kidanje snega z Budo / Billy Collins ; [izbral, iz angleščine prevedel in spremno besedilo napisal Uroš Zupan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 131 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 14)

Izbrano iz izvirnikov: Sailing alone around the room ; The trouble with poetry ; Best American poetry. - V nekaj letnicah: str. 127-131. - Spremna beseda Milana Dekleve na zavihkih ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-01-1098-9
a) Collins, Billy (1941-) - Spremne besede b) Ameriška poezija - Eseji c) ameriški pesniki d) 20.-21.st. e) biografski podatki f) bibliografski podatki

821.111(73)-1
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 248483072

517.
CUNTA, Miljana
        Za pol neba / Miljana Cunta ; [spremna beseda Gorazd Kocijančič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 85 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Beseda Erosa, Eros besede / Gorazd Kocijančič: str. 70-85. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.
ISBN 978-961-242-270-7
a) Cunta, Miljana (1976-) - Literarne študije b) ljubezenska poezija c) slovenska poezija d) slovenske pesnice e) 21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Cunta M.
COBISS.SI-ID 249822464

518.
ČUČNIK, Primož
        Kot dar / Primož Čučnik. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 93 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 15)

O avtorju: str. 93. - Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6699-15-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249170688

519.
GOLOB, Anja, 1976-
        V roki / Anja Golob ; [spremno besedo napisal Mladen Dolar]. - Maribor : Litera, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 73 str. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 32)

Kajti / Mladen Dolar: str. 69-73. - 500 izv.
ISBN 978-961-6780-18-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64545281

520.
HESIODUS, 8./7. st. pr.n.š.
        Teogonija ; Dela in dnevi / Heziod ; prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Gantar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Impress). - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Theogonía; Érga kai emérai. - Heziod ter njegov pesniški in miselni svet / Kajetan Gantar: str. 117-148. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 149-152. - Kazalo
ISBN 978-961-241-389-7
a) Hesiodus (8./7. st. pr.n.š.) - Literarne študije b) stara grška književnost c) grška epika d) didaktična poezija

821.14'02-13(081)
821.14'02.09Hesiodus
COBISS.SI-ID 248496896

521.
HOČEVAR, Kristina, 1977-
        Nihaji / Kristina Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 94 str. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-231-768-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248965376

522.
        HRVATSKI hip hop : rokane rime 2 / [urednik Krunoslav Jajetić]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2007 (Veliki Bukovec : KID). - 224 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Jimmy Jazz ; 14)

Pjesme s mudima i mozgom / Velimir Grgić: str. 213-218
ISBN 978-953-6683-70-3
a) Hip hop - Besedila pesmi b) hrvaška poezija c) popularna glasba d) zabavna glasba e) 20.-21.st. f) besedila

821.163.42-194=163.4
784.66(082)
COBISS.SI-ID 35159650

523.
        IZ muzeja šumova : antologija novije srpske poezije (1988-2008) / [izbor i predgovor] Nenad Milošević. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 303 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 14)

Predgovor: str. 13-37. - Biografije autora: str. 295-303. - O autoru: str. [304]
ISBN 978-953-304-173-5
a) Srbska poezija - 1988-2008 - Antologije b) Srbska poezija - 1988-2008 - Literarne študije c) Antologije - Srbska poezija - 1988-2008 d) srbski pesniki e) biografski podatki

821.163.41-194"1988/2008"=163.4
821.163.41.09"1988/2008"
COBISS.SI-ID 42146146

524.
JAKOB, Jure
        Zapuščeni kraji / Jure Jakob. - Ljubljana : LUD Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 63 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

300 izv.
ISBN 978-961-6717-39-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250487808

525.
JESIH, Milan
        Stihi / Milan Esih ; perevela Žanna Vladimirovna Perkovskaja ; [vvedenie Boris A. Novak] = Pesmi / Milan Jesih ; prevedla Žana Vladimirovna Perkovska ; [spremna beseda Boris A. Novak]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Obšestvom slovenskih pisatelej, 2009. - 115 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2009, 4)

Lat. in cir. - Vzporedno besedilo pesmi v slov. in ruščini. - Portret Milana Esiha, ili esli by P´er Bezuhov pisal sonety ... / Boris A. Novak ; pereveli Borut Kraševec i Natalija Androsjuk : str. 101-110
ISBN 978-961-6547-42-0
a) Jesih, Milan (1950-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st e) prevodi v ruščino

821.163.6-1=161.1=163.6
821.163.6.09Jesih M.
COBISS.SI-ID 248828160

526.
KLEČ, Milan
        Gremo na morje / Milan Kleč. - Maribor : Litera, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 128 str. ; 18 cm. - (Nova Znamenja ; 33)

ISBN 978-961-6780-20-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64657153

527.
KLETNIKOV, Eftim
        Studenec rane : izbrane pesmi / Eftim Kletnikov ; izbor, prevod in spremna beseda Veno Taufer ; En dan z novimi pesmimi Kletnikova Georgi Stardelov. - Ljubljana : KUD Logos, 2010 (Ljubljana : Partnergraf). - 211 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 15)

300 izv. - En dan z novimi pesmimi Kletnikova / Georgi Stardelov: str. 187-206. - Efim Kletnikov: Sreča(vanje) v harmoniji / Veno Taufer: str. 207-211
ISBN 978-961-6519-50-2
a) Kletnikov, Eftim (1946-) - Literarne študije b) makedonska poezija c) makedonski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.3-1=163.3=163.6
821.163.3.09Kletnikov E.
COBISS.SI-ID 250616832

528.
KOBROWSKY
        Najprej semza slišal pr denje / Kobrowsky. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.
ISBN 978-961-231-720-1

821.163.6'276-1
COBISS.SI-ID 249363712

529.
KOČEVAR, Marjanca
        Mesečevi kažipoti / Marjanca Kočevar ; [ilustracije Peter Ismagilov]. - Krško : Neviodunum, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - [30] str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6784-02-3
a) Voščila - Antologije b) priložnostne pesmi c) osebni prazniki d) koledarski prazniki

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 247568128

530.
KOMAC, Živka
        (Samo) pesem (me) razume / Živka Komac. - Kočevje : Klub literatov Kočevske : samozal. Ž. Komac, 2008. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtne str. listov prazne. - 300 izv.
ISBN 978-961-91213-3-7 (Klub literatov Kočevske)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 244122368

531.
KOMELJ, Miklavž
        Nenaslovljiva imena / Miklavž Komelj. - 1. ponatis. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 56 str. ; 18 cm. - (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6717-10-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249963008

532.
KOSOVEL, Srečko
        Look back, look ahead : the selected poems of Srečko Kosovel / selected and translated from the Slovene by Ana Jelnikar and Barbara Siegel Carlson ; introduction by Richard Jackson ; afterword by Ana Jelnikar. - 1st ed. - Brooklyn (NY) : Ugly Duckling Presse, 2010. - XXII, 220 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm. - (Eastern European poets series ; no. 26)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Being a lamp : Srečko Kosovel / Richard Jackson: str. IX-XVI. - Translator's note / Barbara Siegel Carlson and Ana Jelnikar: str. XVII-XXII. - Afterword : looking back, looking ahead; the life and poetry of Srečko Kosovel / Ana Jelnikar: str. 199-217
ISBN 978-1-933254-54-8
a) Kosovel, Srečko (1904-1926) - Literarne študije b) slovenska poezija c) 20.st.

821.163.6-1=163.6=111
821.163.6.09Kosovel S.
COBISS.SI-ID 1096517726

533.
LAINŠČEK, Feri
        Sprehajališča za vračanje : roman v verzih / Feri Lainšček ; [ilustrirala Zora Stančič ; spremno besedo napisal Ivo Svetina]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

1.000 izv. - Na poti od romana / Ivo Svetina: str. 165-195
ISBN 978-961-6580-70-0
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije b) slovenska književnost c) roman v verzih d) slovenski pisatelji e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Lainšček F.
COBISS.SI-ID 250541056

534.
LIPUŠ, Cvetka
        Pojdimo vezat kosti / Cvetka Lipuš. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 109 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Večinoma potiskana vsaka druga str. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1068-2

821.163.6(436.5)-1
COBISS.SI-ID 248474368

535.
        LJ kot ljubezen : pesmi o Ljubljani / [uredil Aleš Šteger ; fotografije Mojca Pišek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

O avtorjih: str. 111-121. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-283-7
a) Ljubljana - V leposlovju

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250525696

536.
LUKAN, Blaž
        Sentence o dihanju / Blaž Lukan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 77 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1073-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248472832

537.
LUO, Fu, 1928-
        Drobec iz Naplavin in druge / Lo Fu ; prevedel, [spremna beseda] Vlado Šestan v sodelovanju s Pan Yan. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 52 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 41)

Lo Fu: veliki kitajski pesnik, ustvarjalec moderne kitajske poezije / Vlado Šestan: str. 51-52. - 350 izv.
ISBN 978-961-6644-56-3
a) Luo, Fu (1928-) - Spremne besede b) kitajska poezija c) kitajski pesniki d) 20.st.

821.581-1
821.581.09Luo F.
COBISS.SI-ID 250616320

538.
MALEJ, Gašper
        Rezi v zlatem / Gašper Malej ; [spremni zapis Andrej Medved]. - Ljubljana : Center za slovensko književnost : distribucija Buča, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 89 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 134)

300 izv. - Medtem, ko te čakam, bom spal, vedno si tukaj, moja sladka ljubezen / Andrej Medved: str. 90-[91]
ISBN 978-961-6789-06-6 (Center za slovensko književnost)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248163584

539.
MAURER, Neža
        Piramide upanja / Neža Maurer ; [fotografije] Gregor Radonjič ; [spremna beseda Lidija Gačnik Gombač in Mario Berdič]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 123 str. : barvne fotogr. ; 23 cm

2.000 izv. - Brezčasna kretnja Neže Maurer / Lidija Gačnik Gombač: str. 117-118. - Odtekanje časa / Mario Berdič: str. 119-122
ISBN 978-961-6817-08-0
a) Maurer, Neža (1930-) - "Piramide upanja" - Spremne besede b) Radonjič, Gregor (1964-) - Fotografski motivi c) slovenska poezija d) slovenske pesnice e) slovenska fotografija f) slovenski fotografi g) 21.st.

821.163.6-1
77.04(497.4)Radonjič G.
COBISS.SI-ID 64501761

540.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Libija : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2010 (Izola : Repropoint). - 108 str. ; 19 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6382-59-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 251121920

541.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Razlagalec sanj / Andrej Medved ; [spremna beseda Ivo Svetina]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 113 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 43)

Od besede do studenca sreče / Ivo Svetina: str. 89-112. - O avtorju: str. 113-[114]
ISBN 978-961-6644-59-4
a) Medved, Andrej (1947-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 21.st. e) biografski podatki

821.163.6-1
821.163.6.09Medved A.
COBISS.SI-ID 250911488

542.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Tavanja / Vinko Möderndorfer. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 83 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1117-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248474112

543.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Znotraj / Vinko Möderndorfer. - Maribor : Litera, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 87 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Vedute)

500 izv. - Spremna beseda Gaje Pöschl na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6780-15-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64509185

544.
        MORAL bi spet priti : sodobna evropska gejevska poezija / izbral in uredil Brane Mozetič ; prevedli Aleš Mustar ... [et al.]. - Ljubljana : Škuc, 2009. - 257 str. ; 21 cm. - (Lambda ; 81)

O pesnikih: str. 242-255. - O knjigi: str. 256-257
ISBN 978-961-6751-21-6
a) Evropska poezija - 21.st. - Antologije b) Homoseksualnost - V leposlovju c) Antologije - Evropska poezija - Homoseksualnost - 21.st. d) gejevska poezija

821(4)-194
COBISS.SI-ID 247606784

545.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Izbrisano mesto / Iztok Osojnik. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2010 ([S. l.] : Mišmaš). - 79 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 138)

300 izv.
ISBN 978-961-6789-10-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250410752

546.
OVIDIUS Naso, Publius
        Rimski koledar / Publij Ovidij Nazon ; prevod in spremna besedila Nada Grošelj. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009. - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 10)

500 izv. - Bibliografija: str. 407-410
ISBN 978-961-6192-45-3
a) Ovidius Naso, Publius (43 pr.n.št.-18 n.št.) - "Fasti" - Literarni komentarji b) italska ljudstva c) ljudski prazniki d) koledarski prazniki e) ljudski običaji f) rimske pripovedke g) antični Rim h) antična mitologija

821.124'02-13
821.124'02.09Ovidius Naso P.
398.33(37)
COBISS.SI-ID 248959744

547.
PETEK Levokov, Milan
        Paris at night / Milan Petek Levokov. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydatel'stvo Michala Vaška). - 87 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 42)

O avtorju: str. 88. - 300 izv. - Bibliografija: str. 88-[89]
ISBN 978-961-6644-57-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250617344

548.
PODLOGAR, Gregor
        Vesela nova ušesa / Gregor Podlogar. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 67 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 14)

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6699-14-3

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249170432

549.
PODOBNIK, Lojze
        Iskanja / Lojze Podobnik. - Šentjernej : [samozal.] L. Podobnik, 2009 (Novo mesto : Grafika). - 77 str. ; 22 cm

Med iskanjem in spoznanjem / Jože Zupan: str. 74
ISBN 978-961-245-804-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 247697664

550.
POLIČ, Andraž, 1972-
        Hoja / Andraž Polič. - Maribor : Litera, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 105 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Vedute)

500 izv. - Spremna beseda Roberta Simoniška na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6780-16-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 64508929

551.
PORENTA, Ana
        Kitke / [pesmi levih strani] Sonja Votolen, [pesmi desnih strani] Ana Porenta ; [ilustracije] Jana Pečečnik ; [spremna beseda Tatjana Pregl Kobe, Ciril Zlobec]. - 1. izd., 1. natis. - Velike Lašče : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2009 (Sežana : Graphtech). - [87] str. : ilustr. ; 24 x 27 cm

Sonja Votolen, Ana Porenta: lirski dvojček / Ciril Zlobec: str. [2-3]. - Jana Pečečnik - podobe, ki sozvenijo z vsebino / Tatjana Pregl Kobe: str. [4-5]
ISBN 978-961-91323-9-5

821.163.6-1(082)
COBISS.SI-ID 247627008

552.
REPAR, Stanislava, 1960-
        Dotakniti se prazne sredine / Stanislava Chrobáková Repar ; [spremna beseda Ana Marija Sobočan]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 84 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 44)

Žarenje s svetlobo iz lastnega vira (popotnica) / Ana Marija Sobočan: str. 75-81. - O avtorici: str. 83-84. - 350 izv.
ISBN 978-961-6644-58-7
a) Repar, Stanislava (1960-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenske pesnice d) slovaške pesnice e) 21.st. f) biografski podatki g) bibliografski podatki

821.163.6-1
821.162.4-1
821.163.6.09Repar S.
821.162.4.09Repar S.
COBISS.SI-ID 250825472

553.
SAGADIN, Vid
        Drevored / Vid Sagadin. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 84 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 16)

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6699-16-7
a) Drevesa - V leposlovju

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 249170944

554.
SOLDO, Martina
        Potapljač : pesmi v prozi / Martina Soldo. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2009 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 66 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 39)

300 izv. - Spremna beseda Primoža Reparja na sprednjem zavihku ov. - O avtorici na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6644-48-8
a) pesmi v prozi

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248275968

555.
STOJIĆ, Mile
        Nebeški penzion : pesmi / Mile Stojić ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 115 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 40)

O avtorju: str. 114-115. - 800 izv.
ISBN 978-961-6644-55-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.SI-ID 250616064

556.
STROJAN, Marjan
        Vreme, kamni, krave / Marjan Strojan. - Ljubljana : LUD Literatura, 2010 (Begunje : Cicero). - 65 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-6717-38-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250487552

557.
        SUVREMENO hrvatsko pjesništvo : novi tekstovi (1970-2010) / [izbor i predgovor] Zvonimir Mrkonjić. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 353 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj. 13)

Post Scriptum / Zvonimir Mrkonjić: str. 13-29. - Bilješka o autoru: str. [355]
ISBN 978-953-304-172-8 ISBN 978-953-304-175-9 (celota)
a) Hrvaška poezija - 1970-2010 - Antologije b) Hrvaška poezija - 1970-2010 - Literarne študije c) Antologije - Hrvaška poezija - 1970-2010 d) hrvaška književnost

821.163.42-194"1970/2010"=163.4
821.163.42.09-1"1970/2010"
COBISS.SI-ID 14379826

558.
ŠALAMUN, Tomaž
        Mrzle pravljice / Tomaž Šalamun ; [spremno besedo napisal Gregor Podlogar]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 99 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Pet zgodb za Tomaža Šalamuna - poezija je vse, kar se primeri / Gregor Podlogar: str. 85-96
ISBN 978-961-6580-66-3
a) Šalamun, Tomaž (1941-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Šalamun T.
COBISS.SI-ID 249257472

559.
ŠELJ, Milan
        Kristali soli / Milan Šelj. - Ljubljana : ŠKUC, 2010 ([S. l.] : Mišmaš). - 71 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 85)

300 izv.
ISBN 978-961-6751-28-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 250185472

560.
ŠPACAPAN, Lojzka
        Kosmi preje / Lojzka Špacapan ; [spremni besedi France Vurnik in Tone Pavček]. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2009 (Begunje : Cicero). - 111 str. ; 19 cm

O avtorici na prednjem zavihku ov. - Biti živa / France Vurnik: str. 106-107. - Pticam ponujam pesem / Tone Pavček: str. 108-109
ISBN 978-961-6140-51-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 248218368

561.
TOLKIEN, J. R. R.
        The legend of Sigurd and Gudrún / by J. R. R. Tolkien ; edited by Christopher Tolkien. - London : HarperCollins, 2009. - 377 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: The legend of Sigurd & Gudrún
ISBN 978-0-00-731723-3
a) legende

821.111-1=111
COBISS.SI-ID 14859573

562.
        TRINAJST portugalskih glasov : iz sodobne portugalske poezije / prevedle Mojca Medvedšek, Blažka Müller-Pograjc in Mateja Rozman ; spremne opombe zbrala, uredila in napisala Mojca Medvedšek. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2009 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 91 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 133)

O avtorjih: str. 74-83. - Pogovor ob slovenski izdaji antologije / Mateja Rozman in Casimiro de Brito: str. 88-91. - Spremna beseda Mojce Medvedšek na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6789-05-9
a) Portugalska poezija - Portugalski pesniki - 20.st. - Literarne študije b) Antologije - Portugalska poezija - 20.st. c) biografski podatki d) bibliografski podatki

821.134.3-194"19"
821.134.3.09:929"19"
COBISS.SI-ID 247778304

563.
        VPLETEL bom belo vijolico : antologija helenističnega epigrama / prevedla, opombe in spremno študijo napisala Jelena Isak Kres. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 189 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 13)

Predgovor: str. 11-16. - Helenistični literarni epigram: str. 153-184. - Bibliografija: str. 185-189
ISBN 978-961-6519-37-3
a) Grški epigrami - Antologije b) Antologije - Epigrami - Grška književnost - Helenizem

821.14'02-193.2(082.21)
821.14'02-193.2.09
COBISS.SI-ID 247329536

564.
        VSAKA ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov / [avtor spremne besede Alojz Ihan]. - Nova izd. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 191 str. ; 23 cm

Vsaka ljubezen je pesem / Alojz Ihan: str. 7-9. - 8.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6547-46-8
a) Slovenska poezija - Antologije b) Ljubezen - V leposlovju c) Antologije - Slovenska poezija

821.163.6-194
COBISS.SI-ID 250470912

565.
ZLOBEC, Ciril
        Tiho romanje k zadnji pesmi / Ciril Zlobec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 107 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Avtorjeva pojasnila: str. 92-95. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Knjižna bibliografija Cirila Zlobca: str. 96-107
ISBN 978-961-01-1219-8
a) Zlobec, Ciril (1925-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 21.st. e) bibliografski podatki

821.163.6-1
821.163.6.09Zlobec C.
COBISS.SI-ID 250535680


82-2 DRAMATIKA


566.
CORNEILLE, Pierre
        Ženske tragedije / Pierre Corneille ; [prevod Marija Javoršek ; spremne študije Maja Sunčič, Tone Smolej, Miran Špelič]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 12)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-6192-47-7
a) Corneille, Pierre (1606-1684) - Literarne študije b) francoska dramatika c) francoski dramatiki d) 17.st.

821.133.1-2(081)
821.133.1.09Corneille P.(082)
COBISS.SI-ID 249210880

567.
        GRUMOVA nagrada za najboljše dramsko besedilo : [Grumovi nagrajenci 2009] = The Grum award for the best new Slovenian play : [Grum prizewinners 2009] / [urednika, editors Marinka Poštrak, Milan Nardin]. - Kranj : Prešernovo gledališče : Zelolepo, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 313 str. : avtoričini sl. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v ang. - Vsebina na nasl. str.: Konec atlasa = The end of the atlas / Žanina Mirčevska ; [prevedla, translated by Erica Johnson Debeljak]. 5fantkov.si = 5boys.si / Simona Semenič ; [prevedla, translated by Simona Semenič]
ISBN 978-961-92749-1-0 (Prešernovo gledališče)
a) Mirčevska, Žanina (1967-) - Literarne študije b) Semenič, Simona (1975-) - Literarne študije c) Grumova nagrada - 2009 d) slovenska dramatika e) slovenske dramatičarke f) 21.st. g) Grumovi nagrajenci

821.163.6-2(082)=163.6=111
821.163.6-2.09
06.05Grum:821.163.6-2
COBISS.SI-ID 248912384

568.
        PO ravnici navzgor. Literarni opus Ferija Lainščka ; Evidence in refleksije / Matej Bogataj ...[et al.] ; [uredil Franci Just]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2010. - 253 str. : portr. ; 21 cm. - (Zbirka Križpotja)

500 izv. - Bibliografija Ferija Lainščka / Vesna Radovanovič: str. 233-249. - Radiografija Ferija Lainščka / Vilma Štritof: str. 250-251. - Filmografija Ferija Lainščka: str. 253. - Vsebuje tudi: Impresarij : tragična farsa; Občutek za vetre : groteska / Feri Lainšček
ISBN 978-961-255-018-9
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije b) Lainšček, Feri (1959-) - Bibliografije c) slovenska književnost d) slovenska mladinska književnost e) slovenski pisatelji f) 20.-21.st. g) slovenske radijske igre h) slovenski filmi i) ekranizacije

821.163.6-2(081)
821.163.6.09Lainšček F.(082)
012Lainšček F.
COBISS.SI-ID 64400129


82-3 PRIPOVEDNIŠTVO


569.
ACIMAN, André
        Pokliči me po svojem imenu / André Aciman ; prevedla Jana Ambrožič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 255 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Call me by your name. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-417-7
a) Homoseksualnost - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250264832

570.
ADALJAN, Norajr
        Krivda in ljubezen : novela / Norajr Adaljan ; iz nemščine prevedla Andreja Sabati Šuster. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2010. - 92 str. ; 20 cm. - (Zbirka Beri globalno)

Prevod dela: Schuld und Liebe. - Predgovor / Paul Geiß: str. [3-5]. - 500 izv.
ISBN 978-961-6682-81-7
a) Nezvestoba - Umori - Armenija - V leposlovju b) sodni procesi

821.19-321.2
COBISS.SI-ID 250446592

571.
ADAMOVIĆ, Julijana
        Konzerviranje : priče / Julijana Adamović. - Zagreb : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2010). - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Regina ; knj. 7)

Bilješka o autorici: str. 159
ISBN 978-953-304-166-7

821.163.42-32=163.4
COBISS.SI-ID 41178722

572.
ADIGA, Aravind
        Beli tiger / Aravind Adiga ; prevedel Marko Trobevšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 258 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: The white tiger. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-405-4
a) Indija - Družbene razmere - V leposlovju

821.111(540)-311.2
COBISS.SI-ID 249601024

573.
AHERN, Cecelia, 1981-
        Če bi me videla / Cecelia Ahern ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 298 str. ; 24 cm

Prevod dela: If you could see me now. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1075-3
a) Namišljeni prijatelji - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 250541568

574.
AHERN, Cecelia, 1981-
        Kam si odšla : čarobna zgodba o svetu izgubljenih stvari / Cecelia Ahern ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 354 str. ; 24 cm

Prevod dela: A place called here. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1049-4
a) Pogrešane osebe - Irska - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 250975488

575.
        ANGELS beneath the surface : a selection of contemporary Slovene fiction / edited by Mitja Čander with Tom Priestly. - Berkeley (California) : North Atlantic Books ; Seattle (Washington) : Scala House Press, cop. 2008 (printed in the United States of America). - XVII, 166 str. ; 23 cm. - (The Scala translation series)

Introduction / Mitja Čander and Aleš Šteger: str. VII-XVII. - About the contributors: str. 161-166
ISBN 978-1-55643-703-8 (broš.) ISBN 1-55643-703-X (broš.)
a) Slovenska kratka proza - 1990-2005 - Antologije b) Slovenska književnost - Kratka proza - 20.-21.st. - Literarne študije

821.163.6-32(082)=111
821.163.6.09-3"19/20"
COBISS.SI-ID 15838011

576.
ARNALDUR Indridason, 1961-
        Mesto kozarcev : reykjaviški triler / Arnaldur Indridason ; prevedla Tanja Ahlin. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Žirovnica] : Medium). - 271 str. : zvd. ; 20 cm. - (Zbirka Nož, kri, vrv, strup)

Prevod dela: Mýrin. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-261-155-2
a) Umori - Policija - Preiskave - Islandija - V leposlovju b) Dedne bolezni - V leposlovju

821.113.3-312.4
COBISS.SI-ID 250342912

577.
BARBERY, Muriel, 1969-
        Eleganca ježa / Muriel Barbery ; [prevedli Metka Zorec in Varja Balžalorsky]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([s. l.] : Impress). - 364 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'élégance du hérisson
ISBN 978-961-01-1279-2
a) Hišnice - Stanovalci - Medosebni odnosi - V leposlovju b) Pariz - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 249249792

578.
BARICCO, Alessandro
        Ta zgodba / Alessandro Baricco ; [prevedla Maja Novak ; spremno besedo napisala Veronika Simoniti]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([S. l.] : Birografika Bori). - 286 str. ; 23 cm

Prevod dela: Questa storia. - Kadar nimaš imena, da bi nekaj opisal, pripoveduješ zgodbe / Veronika Simoniti: str. 275-286. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-397-2
a) Baricco, Alessandro (1958-) - Literarne študije b) Avtomobilizem - Razvoj - V leposlovju c) Družinski odnosi - V leposlovju d) avtomobilske dirke e) soška fronta 1915-1917

821.131.1-311.2
821.131.1.09Baricco A.
COBISS.SI-ID 249231872

579.
BARNES, Djuna
        Damski almanah, ki prikazuje njihova znamenja in plimovanja; njihove lune in njih spreminjanja; letne dobe, kot se kažejo pri njih; njihove mrke in enakonočja; pa tudi popoln zapis dnevnega in nočnega nemira / spisala in ilustrirala Modna dama ; [prevod Urška Sterle]. - Ljubljana : ŠKUC, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 23)

Prevod dela: Ladies almanack / Djuna Barnes. - 500 izv.
ISBN 978-961-6751-24-7
a) Lezbištvo - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248440576

580.
BATTLES, Brett
        V senci izdaje : [roman o Jonathanu Quinnu] / Brett Battles ; [prevod Irena Furlan]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 443 str. ; 24 cm

Prevod dela: The deceived. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.
ISBN 978-961-6778-79-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-80-0 (broš.)
a) Organizirani kriminal - ZDA - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 250571776

581.
BERNI, Romana
        Poredni dekleti / Romana Berni. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 292 str. ; 23 cm

300 izv.
ISBN 978-961-6576-48-2
a) Dekleta - Dopust - Grčija - V leposlovju b) Moški in ženske - Odnosi med spoloma - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 250633216

582.
BEVČIČ, Alenka
        Jutro na obzorju / Alenka Bevčič. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Družba Piano, 2010. - 248 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 245. - 700 izv.
ISBN 978-961-6693-42-4 (Družba Piano, trda vezava) ISBN 978-961-6693-44-8 (Družba Piano, broš.)
a) Ženske - Osebnostni razvoj - V leposlovju b) Zakonci - Nezvestoba - Ločitve - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 251116032

583.
BILBAN, Tina
        Interferenca / Tina Bilban. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 144 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. - Kaj nas dela ljudi? / Eva Vrbnjak: str. 141-144. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1271-6
a) Bilban, Tina (1983-) - "Interferenca" - Spremne besede b) slovenska kratka proza c) slovenske pisateljice d) 21.st.

821.163.6-32
821.163.6.09Bilban T.
COBISS.SI-ID 249787648

584.
BONNÉ, Mirko
        Wie wir verschwinden : Roman / Mirko Bonné. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Schöffling & Co., 2009. - 336 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-89561-403-3
a) Camus, Albert (1913-1960) - V leposlovju b) prijateljstvo c) spomini

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 1096140382

585.
BRADFORD, Barbara Taylor
        Dediči Ravenscarja : družina v vojni, zapuščina na kocki / Barbara Taylor Bradford ; [prevod Sanja Grobovšek]. - Ljubljana : Anu Elara, 2010 (Celje : Dikplast). - 530 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Heirs of Ravenscar. - 800 izv. - O avtorici: str. 4
ISBN 978-961-6778-83-1 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-84-8 (broš.)
a) Rodbine - V leposlovju b) sage

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250611456

586.
CAIN, James Mallahan, 1892-1977
        Poštar pozvoni vedno dvakrat / James M. Cain ; [prevod Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 136 str. ; 22 cm. - (Zbirka Suspenz)

Prevod dela: The postman always rings twice. - 500 izv.
ISBN 978-961-6803-06-9
a) Zakonska zveza - Prevare - V leposlovju b) Umori - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 250045184

587.
CHATWIN, Bruce, 1940-1989
        Utz / Bruce Chatwin ; iz angleščine prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 139 str. ; 20 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 4)

800 izv. - O avtorju: str. 139
ISBN 978-961-6468-53-4
a) Zbirateljstvo - Umetnine - V leposlovju b) porcelan c) zasebne zbirke

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 248178944

588.
CHEVALIER, Tracy
        Čudovita bitja / Tracy Chevalier ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 294 str. ; 24 cm

Prevod dela: Remarkable creatures. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1056-2
a) Anning, Mary (1799-1847) - V leposlovju b) Philpot, Elisabeth (1780-1857) - V leposlovju c) Paleontologinje - V leposlovju d) Fosili - Najdbe - V leposlovju e) Prijateljstvo - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 250560512

589.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Zlovešča plima / Agatha Christie ; prevedla Jolanda Blokar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: Taken at the flood. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-0888-7
a) Hercule Poirot (literarni junak) - V leposlovju b) Detektivi - V leposlovju

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 250981120

590.
CRNKOVIĆ, Predrag
        Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima : roman / Predrag Crnković. - Beograd : V.B.Z., 2009 (Zagreb : Knjiga Print). - 193 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 11)

Nasl. na ov.: Uvod u srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. - Indeks imena: str. 183-189
ISBN 978-86-7998-093-9
a) Srbska književnost - V leposlovju

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 14379314

591.
CVETKOVIČ, Tita
        Pa mirna Bosna / Tita Cvetković. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 107 str. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Ilustr. na notranjih str. ov.
ISBN 978-961-257-024-8
a) Izseljenci - Bosanci - Nemčija - V leposlovju b) Bosna in Hercegovina - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 250014720

592.
D'ALESSANDRO, Jacquie
        Polnočna priznanja / Jacquie D'Alessandro ; [prevod Alenka Perger ; fotografije www.freepixels.com]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 336 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Sleepless at midnight. - 800 izv.
ISBN 978-961-6778-81-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-82-4 (broš.)
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Anglija - V leposlovju b) romantična zgodovinska pripoved c) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250572032

593.
DERŽAJ, Edo
        Gruh : knjiga s podobami za odrasle / Edo Deržaj. - [Reprint]. - [S. l. : samozal. M. Deržaj ; Ljubljana : [distributer] Planinska založba, 2009]. - 169 str. : ilustr. ; 20 cm + Bralcem v poduk (2 str.)

Podatki o izd., založniku in letu izida na http://www.gore-ljudje.net/novosti/49799/. - Spremna beseda Franceta Zupana na priloženem listu. - Izv. izd.: Ljubljana : Gruh, 1937
a) Alpinizem - Slovenija - V leposlovju b) planinstvo c) faksimili

821.163.6-32
796.52(497.4)
094.4=163.6"1937":821.163.6-32
COBISS.SI-ID 14447666

594.
DIAMANT, Anita
        Rdeči šotor / Anita Diamant ; prevedla Andreja Blažič Klemenc. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 341 str. ; 22 cm

Prevod dela: The red tent. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6804-16-5
a) Svetopisemske osebe - Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 250736640

595.
DÜRRENMATT, Friedrich
        Pes ; Predor ; Okvara : [pripovedi] / Friedrich Dürrenmatt ; prevedel, [spremna beseda] Maksimiljan Fras. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 83 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevodi del: Der Hund ; Der Tunnel ; Die Panne. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Spremna beseda / Maksimiljan Fras: str. 77-83
ISBN 978-961-261-132-3
a) Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) - Spremne besede b) nemška kratka proza c) Švica d) švicarski pisatelji e) 20.st.

821.112.2(494)-32
821.112.2(494).09Dürrenmatt F.
COBISS.SI-ID 248747264

596.
FABIANI, Lin
        Ona in Leon / Lin Fabiani. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : samozal., 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 253 str. ; 21 cm

Podatka o kraju izida in založniku navedena v CIP-u. - 150 izv.
ISBN 978-961-245-830-0
a) Moški in ženske - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 248215296

597.
FALKNER, Gerhard, 1951-
        Bruno : eine Novelle / Gerhard Falkner. - Berlin : Berliner Taschenbuch Verlag, 2009. - 109 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-8333-0604-4
a) Medvedi - V leposlovju

821.112.2-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096220766

598.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        Gotovo se šalite, gospod Feynman! / Richard P. Feynman ; prevod Tadej Žnidarčič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 477 str. ; 24 cm

Prevod dela: Surely you're joking, Mr. Feynman!. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-26-3
a) Feynman, Richard Phillips (1918-1988) - Anekdote - Avtobiografije b) Znanstveniki - Fiziki - Združene države Amerike - 20.st. - V leposlovju c) Anekdote - Znanstveniki - Fizika

821.111(73)-36
929Feynman R.P.:53-051(089.3)
53-051:929Feynman R.P.(089.3)
COBISS.SI-ID 64346625

599.
FLANAGAN, Richard
        Plosk ene dlani / Richard Flanagan ; prevedla Irena Duša Draž. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 294 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-277-6
a) Izseljenci - Slovenci - Tasmanija - Avstralija - 20.st. - V leposlovju b) Očetje in hčere - V leposlovju c) alkoholizem

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 250537472

600.
FLAUBERT, Gustave
        Gospa Bovary : značaji s podeželja / Gustave Flaubert ; [prevedla Suzana Koncut]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 418 str. ; 24 cm

Prevod dela: Madame Bovary. - 7.500 izv.
ISBN 978-961-01-1353-9

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 250027264

601.
FLORIAN, Filip
        Majhni prsti : [roman] / Filip Florian ; prevedel Aleš Mustar ; [spremna beseda Andreja Rauch]. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 185 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Degete mici. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Filip Florian: Majhni prsti / Andreja Rauch: str. 183-185
ISBN 978-961-261-144-6
a) Arheološka izkopavanja - Grobišča - Romunija - V leposlovju b) Romunija - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.135.1-311.2
COBISS.SI-ID 249459200

602.
FRANČIČ, Franjo
        Je zima v krilu poletja / Franjo Frančič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 102 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

800 izv.
ISBN 978-961-241-433-7
a) Zakonci - Nezvestoba - Slovenija - 21.st. - V leposlovju b) Ženske - Psihične travme - V leposlovju

821.163.6-321.2
COBISS.SI-ID 250825728

603.
FRANZEN, Jonathan
        Območje nelagodja : osebna zgodovina / Jonathan Franzen ; prevedla Polona Glavan. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 164 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: The discomfort zone. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-278-3
a) Franzen, Jonathan (1959-) - Avtobiografski romani b) Pisatelji - Otroštvo - Odraščanje - ZDA - V leposlovju

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 250505472

604.
GALEANO, Eduardo H., 1940-
        Knjiga objemov / [ilustracije in besedilo] Eduardo Galeano ; prevod [in spremna beseda] Nuša Gaberšček. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 292 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 55)

Prevod dela: El libro de los abrazos. - 500 izv. - Kaleidoskop Latinske Amerike / Nuša Gaberšček: str. 267-284. - Bibliografija: str. 291-292
ISBN 978-961-231-760-7
a) Galeano, Eduardo (1940-) - Literarne študije b) španskoameriška književnost c) španskoameriška kratka proza d) španskoameriški pisatelji e) 20.-21.st.

821.134.2(899)-32
821.134.2(899).09Galeano E.
COBISS.SI-ID 249473280

605.
GALLOWAY, Steven, 1975-
        Sarajevski čelist / Steven Galloway ; prevedla Dušanka Zabukovec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: The cellist of Sarajevo. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-407-8
a) Sarajevo - Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 - V leposlovju b) čelisti c) ostrostrelci

821.111(71)-311.6
COBISS.SI-ID 249627648

606.
GIORDANO, Paolo, 1982-
        Samotnost praštevil / Paolo Giordano ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 313 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La solitudine dei numeri primi. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-1140-5
a) Mladostniki - Travmatične izkušnje - V leposlovju b) Mladostniki - Odraščanje - V leposlovju

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 248318208

607.
GLAVINIC, Thomas
        To sem vendar jaz / Thomas Glavinic ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 211 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Das bin doch ich. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-391-0
a) Pisatelji - Književne nagrade - Avstrija - 21.st. - V leposlovju

821.112.2(436)-311.2
COBISS.SI-ID 248796160

608.
GÓMEZ-Jurado, Juan, 1977-
        Emblem izdajalca / Juan Gómez-Jurado ; [prevedla Urša Červ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 477 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: El emblema del traidor. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1230-3
a) Nacizem - Nemčija - V leposlovju b) Prostozidarstvo - V leposlovju

821.134.2-312.4
COBISS.SI-ID 249745408

609.
GROSSMAN, David, 1954-
        Glej geslo: ljubezen / David Grossman ; prevedel Klemen Jelinčič Boeta. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 508 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-279-0
a) Holokavst - Spomini - Izrael - V leposlovju

821.411.16'08-311.2
COBISS.SI-ID 250539008

610.
HAVER, Fadila Nura
        Ko umrem, naj se smejem : zgodbe / Fadila Nura Haver ; [prevedla Martina Soldo]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 214 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 46)

Prevod dela: Kad umrem da se smijem. - Spremna beseda / Enver Kazaz: str. 213-214. - 800 izv.
ISBN 978-961-6644-61-7
a) Bosna in Hercegovina - Družbene razmere - V leposlovju

821.163.4(497.6)-32
COBISS.SI-ID 251073792

611.
HEMON, Aleksandar, 1964-
        Projekt Lazar / Aleksandar Hemon ; s fotografijami Velimirja Božovića in Chicago Historical Society ; prevedla Irena Duša. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 299 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Project Lazarus. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-431-3
a) Averbuch, Lazarus (1889-1908) - V leposlovju b) Imigranti - Združene države Amerike - V leposlovju c) Združene države Amerike - Chicago - Družbene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju d) Vzhodna Evropa - 21.st. - V leposlovju e) anarhizem f) Židje

821.111(73)-311.2
821.163.4(497.6)-311.2
COBISS.SI-ID 250755072

612.
HERMANS, Willem Frederik
        Paranoja / Willem Frederik Hermans ; prevedla, [spremna beseda] Mateja Seliškar Kenda. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 184 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

Prevod dela: Paranoia. - 500 izv. - Resničnost in njena resnica / Mateja Seliškar Kenda: str. 177-184
ISBN 978-961-6717-34-2
a) Hermans, Willem Frederik (1921-1995) - Spremne besede b) nizozemska kratka proza c) nizozemski pisatelji d) 20.st.

821.112.5-32
821.112.5.09Hermans W.F.
COBISS.SI-ID 248194304

613.
HOBB, Robin
        Morilčeva pot / Robin Hobb ; prevedla Karin Pečnikar. - Ljubljana : Gnostica ; Brežice : distributor Primus, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 842 str. : zvd. ; 20 cm. - (Trilogija Dinastija Videc / Robin Hobb ; knj. 3)

Prevod dela: The Farseer. Assassin's quest. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-229-107-5 ISBN 978-961-229-108-2 (komplet)
a) Fantastični svetovi - V leposlovju b) Človek in živali - Razumevanje - V leposlovju c) fantastična bitja d) magija

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 250371072

614.
HOČEVAR, Darja, 1955-
        Ranjeno srce : ljubezenski roman / Darja Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 165 str. ; 24 cm

300 izv.
ISBN 978-961-6576-49-9
a) Sestre - Ljubosumje - V leposlovju b) Moški in ženske - Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 251013376

615.
HOČEVAR, Zoran
        Ernijeva kuhna / Zoran Hočevar. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([S. l.] : Darima). - 203 str. ; 20 cm. - (Zelena zbirka)

500 izv.
ISBN 978-961-257-025-5
a) Prehrana - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 250023168

616.
HODŽIĆ, Zuvdija
        Davidova zvezda / Zuvdija Hodžić ; prevedla Aida Škoro ; [spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2010 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 275 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 45)

Prevod dela: Davidova zvijezda
ISBN 978-961-6644-60-0
a) Črna gora - Družbene razmere - Zgodovina - V leposlovju

821.163.41(497.16)-311.2
821.163.41(497.16).09Hodžić Z.
COBISS.SI-ID 251060480

617.
HOJNIK, Mihaela
        Maločudnice / Mihaela Hojnik ; [izbor in spremna beseda Ignacija J. Fridl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 161 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - Tri smeri do točke smrti / Ignacija J. Fridl: str. 149-161. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1145-0
a) Hojnik, Mihaela (1946-2008) - Literarne študije b) slovenska kratka proza c) slovenske pisateljice d) 20.-21.st.

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 249613568

618.
JANČAR, Drago
        Dve sliki / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 55 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-378-1

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247970560

619.
JANČAR, Drago
        L'éleve de Joyce / Drago Jančar ; traduit du slovene par Andrée Lück Gaye. - 1ere publ. - Paris : Librairie générale française, 2007. - 155 str. ; 18 cm. - (Le livre de poche. Biblio ; 3445)

Izv. stv. nasl.: Joyceov učenec
ISBN 978-2-253-11823-7

821.163.6-32=133.1
COBISS.SI-ID 241133568

620.
JANČAR, Drago
        Lucijine oči / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 48 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-379-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247970816

621.
JANČAR, Drago
        Prerokba / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 30 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-380-4

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971072

622.
JANČAR, Drago
        Prikazen iz Rovenske / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 70 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-385-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 248090112

623.
JANČAR, Drago
        Smrt pri Mariji Snežni / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 23 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-381-1

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971328

624.
JANČAR, Drago
        Zalezovanje človeka / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 78 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-382-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971584

625.
JANČAR, Drago
        Zoževanje prostora / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 56 str. ; 16 cm

800 izv.
ISBN 978-961-241-383-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247971840

626.
KAFKA, Franz
        Opis nekega boja in druge zgodbe : [skice, črtice, novele II] / Franz Kafka ; prevedel Štefan Vevar. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 269 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-257-8

821.112.2(436)-32(081)
COBISS.SI-ID 248340480

627.
KAPPACHER, Walter, 1938-
        Selina oder Das andere Leben : Roman / Walter Kappacher. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. - 254 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13872)

ISBN 978-3-423-13872-7
a) Učitelji - Življenjske spremembe - V leposlovju b) Duhovnost - V leposlovju c) Samospoznavanje - V leposlovju d) notranji svet e) odmaknjenost f) duhovni razvoj g) Toskana

821.112.2(436)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 15580818

628.
KAPPACHER, Walter, 1938-
        Silberpfeile : Roman / Walter Kappacher. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009. - 220 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13873)

Bibliografija: str. [223]
ISBN 978-3-423-13873-4
a) Avtomobilske dirke - Grand Prix - 1934-1939 - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojna industrija - V leposlovju

821.112.2(436)-311.6=112.2
COBISS.SI-ID 21442360

629.
KEHLMANN, Daniel, 1975-
        Slava : roman v devetih zgodbah / Daniel Kehlmann ; prevedla Tina Štrancar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 115 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Ruhm ein Roman in neun Geschichten
ISBN 978-961-242-276-9
a) Komunikacijska tehnologija - Resničnost - Prevare - V leposlovju

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 250504448

630.
KHOURY, Raymond
        Svetišče / Raymond Khoury ; [prevedla Ana Pogačar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 420 str. ; 23 cm

Prevod dela: The sanctuary. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1057-9
a) Arheološke najdbe - Knjige - Irak - V leposlovju b) Ugrabitve - Libanon - V leposlovju c) Medicinski poskusi - Eliksir mladosti - V leposlovju

821.111(569.3)-312.4
COBISS.SI-ID 250821120

631.
KIHN, Martin
        Pra$ec : kako sem obogatel in postal srečen tako, da se nisem menil za nikogar / Martin Kihn ; [prevedla Klementina Logar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 211 str. ; 24 cm

Prevod dela: A$$hole. - E v nasl. napisan kot znak za euro
ISBN 978-961-00-1027-2
a) Družbene norme - Kršenje - V leposlovju b) Moški - Uspešnost - ZDA - V leposlovju c) pravila d) bonton e) uspeh f) satire g) parodije

821.111(73)-313.1
COBISS.SI-ID 251016960

632.
KINSELLA, Sophie
        Neugnano dekle / Sophie Kinsella ; [prevedla Petra Berlot]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 24 cm

Prevod dela: Twenties girl
ISBN 978-961-00-1048-7
a) Duhovi - V leposlovju b) Družinski odnosi - Velika Britanija - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 250651392

633.
KLÖNNE, Gisa
        Nacht ohne Schatten : Kriminalroman / Gisa Klönne. - 2. Aufl. - Berlin : Ullstein, 2009. - 367 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-548-28057-8

821.112.2-312.4=112.2
COBISS.SI-ID 6939934

634.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Les immigrés : roman / Lojze Kovačič ; traduit du slovene par Andrée Lück Gaye. - Paris : Éditions du Seuil, 2008. - Zv. <1> ; 22 cm

Prevod dela: Prišleki. - O avtorju na sprednjem zavihku ščitnega ov.
Dosedanja vsebina:
1: L'enfant de l'exil. - 299 str.
ISBN 978-2-02-086912-6
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) - Avtobiografski romani b) Izgnanci - Švica - 1938 - V leposlovju c) Otroci - Odraščanje - Spomini d) Slovenija - Svetovna vojna 1939-1945 - Družbene razmere - V leposlovju e) revščina f) odtujenost g) kulturne razlike

821.163.6-312.6=133.1
COBISS.SI-ID 243310592

635.
KRALJ, Lado
        Kosec koso brusi / Lado Kralj. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 153 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv.
ISBN 978-961-242-273-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 250246400

636.
KRALL, Hanna
        Navzočnost / Hanna Krall ; prevod [in spremna beseda] Jana Unuk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 324 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 57)

Izbor iz: Zdążyć przed panem bogiem ; Tam już nie ma żadnej rzeki ; Król kier znów na wylocie. - 500 izv. - Spominjanje / Jana Unuk: str. 311-324
ISBN 978-961-231-762-1
a) Krall, Hanna (1935-) - Literarne študije b) Židje - Poljska - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - Holokavst - V leposlovju d) Varšava - Geto - Vstaja - 1943 - V leposlovju e) poljska književnost f) poljska kratka proza g) poljske pisateljice h) 20.-21.st.

821.162.1-32
821.162.1.09Krall H.
COBISS.SI-ID 249604608

637.
KRONAUER, Brigitte
        Zwei schwarze Jäger : Roman / Brigitte Kronauer. - Stuttgart : Klett-Cotta, cop. 2008. - 286 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-608-93885-2

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 40549474

638.
KUŠAR, Nani
        Njen greh : povest / Nani Kušar. - Ljubljana : samozal., 2010. - 120 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-92730-6-7
a) Dekleta - Nosečnost - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 250292736

639.
LAGO, Eduardo
        Kliči me Brooklyn / Eduardo Lago ; prevedla [in spremna beseda] Marjeta Drobnič. - Radovljica : Didakta, 2010 ([s. l.] : Formatisk). - 367 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Llámame Brooklyn. - Brooklynski vrtinec / Marjeta Drobnič: str. 366-367. - 1000 izv.
ISBN 978-961-261-143-9
a) Pisatelji - V leposlovju b) Brooklyn - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju c) pisanje romana

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 249457664

640.
LAHIRI, Jhumpa
        Tolmač tegob / Jhumpa Lahiri ; prevod Polona Glavan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. - 242 str. ; 24 cm

Prevod dela: The interpreter of maladies. - "Pulitzerjeva nagrada za leto 2000" --> ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-23-2
a) Indijci - Združene države Amerike - V leposlovju b) Imigranti - Združene države Amerike - V leposlovju c) Združene države Amerike - Indija - Kulturne razlike - V leposlovju

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 64337921

641.
LAINŠČEK, Feri
        Ločil bom peno od valov : roman v treh novelah / Feri Lainšček. - Ljubljana : Študentska založba : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Aries). - 321 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Človek bom, ki se rodi iz lepe misli, in ima usta samo zato, da lahko spregovori o tej silni lepoti / Darka Tancer Kajnih: str. 311-321. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-285-1 (Študentska založba)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije b) Prekmurje - Družbene razmere - V leposlovju c) slovenski roman d) slovenski pisatelji e) 21.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lainšček F.
COBISS.SI-ID 250526464

642.
LAINŠČEK, Feri
        Peronarji / Feri Lainšček ; [spremna beseda Marcel Štefančič, jr.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 303 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Potopis po Ljubljani / Marcel Štefančič: str. 278-303. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-242-287-5
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije b) Marginalne skupine - Ljubljana - V leposlovju c) Ljubljana - Družabno življenje - 1980- - V leposlovju d) boemsko življenje

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lainšček F.
COBISS.SI-ID 250635264

643.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Dekle, ki se je igralo z ognjem / Stieg Larsson ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2010 (natisnjeno v EU). - 651 str. ; 21 cm. - (Milenium / Stieg Larsson) (Zbirka Visoka napetost)

Prevod dela: Flickan som lekte med elden. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6512-99-2
a) Novinarji - Švedska - V leposlovju b) Nasilje nad ženskami - V leposlovju c) Umori - Preiskovanje - V leposlovju

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 250133504

644.
LE Carré, John, 1931-
        Najbolj iskani človek / John le Carré ; [prevedel Radovan Kozmos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 479 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: A most wanted man. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv.
ISBN 978-961-01-0868-9
a) Terorizem - 21.st. - V leposlovju b) vohunstvo c) varnostnoobveščevalne službe d) tajni agenti e) Čečeni

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 249004544

645.
LODGE, David, 1935-
        Lepa služba / David Lodge ; prevedla Ivana Williams ; [spremno besedo napisala Petra Vidali]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 390 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Nice work. - Prevzetnost in pristranost v poznem kapitalizmu / Petra Vidali: str. 385-390. - 500 izv.
ISBN 978-961-6780-11-7
a) Kapitalizem - Velika Britanija - 20.st. - V leposlovju b) Moški in ženske - Medosebni odnosi - V leposlovju c) direktorji d) univerzitetne profesorice

821.111-311.2
821.111.09Lodge D.
COBISS.SI-ID 64149249

646.
LOZAR, Gregor
        Spačene / Gregor Lozar. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 207 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - O postajanju in tranzicijah / Robert Titan Felix: str. 193-200. - Beseda o avtorju: str. 201
ISBN 978-961-6780-08-7
a) Lozar, Gregor (1980-) - "Spačene" - Spremne besede b) slovenska kratka proza c) slovenski pisatelji d) 21.st. e) biografski podatki

821.163.6-32
821.163.6.09Lozar G.
COBISS.SI-ID 63691009

647.
        LUNA ni koruzni kolaček in druge zgodbe : [antologija kratke proze] / izbrala in uredila Jana Bauer ; [prevedle Veronika Rot ... et al.]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : Sodobnost International, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 204 str. ; 22 cm

Podatki o avtorjih: str. 202-204. - 500 izv.
ISBN 978-961-6067-58-4 (Vodnikova založba (DSKG), trda vezava) ISBN 978-961-6067-59-1 (Vodnikova založba (DSKG), broš.)
a) Kratka proza - 20.st. - Antologije b) Antologije - Svetovna književnost - Kratka proza - 20.st.

821-32(082)
COBISS.SI-ID 250340608

648.
MALENŠEK, Mimi
        Črtomir in Bogomila / Mimi Malenšek ; [spremna beseda Berta Golob]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 381 str. ; 22 cm

Črtomirno / Berta Golob: str. 5-6. - 700 izv.
ISBN 978-961-218-870-2
a) Pokristjanjevanje - Karantanija - V leposlovju

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 249450752

649.
MANZANO, Manuel, 1965-
        Zajec in pol / Manuel Manzano ; iz španščine prevedla Tina Malič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([S. l.] : Kadič & Co.). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Capitán de las sardinas. - O avtorju: str. 152-153. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6767-14-9 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-53-8 (broš.)
a) Kriminalke - Satira - Katalonija - V leposlovju b) Humor - V leposlovju

821.134.1-313.1
COBISS.SI-ID 247241984

650.
MARIËN, Marcel, 1920-1993
        Liki s krme / Marcel Mariën ; prevedla, [spremna beseda] Suzana Koncut. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 181 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Figures de poupe. - 500 izv. - Zbiratelj nenavadnosti / Suzana Koncut: str. 177-181
ISBN 978-961-6717-31-1
a) Mariën, Marcel (1920-1993) - Spremne besede b) belgijska kratka proza c) belgijski pisatelji d) nadrealizem e) 20.st.

821.133.1(493)-32
821.133.1(493).09Mariën M.
COBISS.SI-ID 247096064

651.
MAZZINI, Miha
        Nemška loterija / Miha Mazzini ; [spremna beseda Jurij Hudolin]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 147 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Berljivo, premišljeno, globoko in po Mazzinijevo: kontra / Jurij Hudolin: str. 137-146
ISBN 978-961-242-271-4
a) Mazzini, Miha (1961-) - Literarne študije b) Loterija - Prevare - V leposlovju c) Poštarji - Socializem - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6.09Mazzini M.
COBISS.SI-ID 250245888

652.
MAZZINI, Miha
        Pies / Miha Mazzini ; ze słoweńskiego przełożył Wojciech Domachowski. - Warszawa : Wydawnictwo Grube Ryby, cop. 2000 ([s. l.] : Opolgraf). - 320 str. ; 20 cm

Prevod dela: Telesni čuvaj
ISBN 978-83-60980-01-9

821.163.6-311.2=162.1
COBISS.SI-ID 241659392

653.
MELO, Filipa, 1972-
        To je moje telo / Filipa Melo ; [prevod in spremna beseda Nina Kovič]. - Novo mesto : Goga, 2010 ([Novo mesto] : Opara). - 139 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Este é o meu corpo. - 500 izv. - Obdukcija je kakor rojstvo. Neponovljiva / Nina Kovič: str. 133-139
ISBN 978-961-6421-84-3
a) Melo, Filipa (1972-) - Spremne besede b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Človeško telo - Rojstvo - Življenje - Smrt - V leposlovju d) patologi

821.134.3-311.2
821.134.3Melo F.
COBISS.SI-ID 247997952

654.
MERCIER, Pascal, 1944-
        Nočni vlak v Lizbono : [roman] / Pascal Mercier ; prevedla [in spremna beseda] Ana Grmek. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 410 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta)

Prevod dela: Nachtzug nach Lissabon. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Pascal Mercier je psevdonim. - Zamuditi, kar bi lahko živeli / Ana Grmek: str. 407-410
ISBN 978-961-261-139-2
a) Učitelji - Življenjske spremembe - V leposlovju b) Knjige - Zgodbe - Raziskovanje - V leposlovju c) Samorealizacija - V leposlovju d) Portugalska - Lizbona - V leposlovju

821.112.2(494)-311.2
COBISS.SI-ID 249177088

655.
MEYER, Stephenie, 1973-
        Duša / Stephenie Meyer ; [prevedla Tea Mejak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 703 str. ; 25 cm

Prevod dela: The host. - 3.200 izv.
ISBN 978-961-01-1228-0
a) Duša - Gostitelji - Medosebni odnosi - V leposlovju b) Fantastični svetovi - Ljubezen - V leposlovju

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 250520576

656.
MILLER, Alex, 1936-
        Pokrajina slovesa / Alex Miller ; [prevedla Jana Ambrožič ; fotografije Anže Miš]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 280 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Landscape of farewell
ISBN 978-961-272-008-7
a) Vdovci - V leposlovju b) Prijateljstvo - V leposlovju c) Queensland - Avstralija - Staroselci - V leposlovju

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 249784320

657.
MLAKAR, Tanja, 1964-
        Neslišno hrepenenje / Tanja Mlakar. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 388 str. ; 20 cm

O avtorici in delu / Ana Miklavčič: str. 385-386. - 800 izv.
ISBN 978-961-222-785-2
a) Zakonci - Medosebni odnosi - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249562624

658.
MONALDI, Rita
        Secretum / Rita Monaldi in Francesco Sorti ; [prevedel Miro Bajt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 723 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Secretum. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1076-0
a) Innocent XII, papež (1615-1700) - V leposlovju b) Vohuni - Rim - 17.-18.st. - V leposlovju c) Vatikan - Politični interesi - Spletke - 17.-18.st. - V leposlovju

821.131.1-311.6
COBISS.SI-ID 250739968

659.
MOROVIČ, Andrej
        In si tu / Andrej Morović ; [spremna beseda Ervin Hladnik-Milharčič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 207 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Tudi tam si / Ervin Hladnik-Milharčič: str. 200-207. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-268-4
a) Morovič, Andrej (1960-) - "In si tu" - Spremne besede b) slovenska kratka proza c) slovenski pisatelji d) 21.st.

821.163.6-32
821.163.6.09Morovič A.
COBISS.SI-ID 249554688

660.
MORRISON, Toni
        The bluest eye / Toni Morrison ; with a new afterword by the author. - New York : A. A. Knopf, 2006. - 215 str. ; 20 cm

ISBN 0-375-41155-0 (trda vezava) ISBN 978-0-375-41155-7 (trda vezava)
a) African Americans - Fiction b) Girls - Fiction c) Afroameričanke - V leposlovju d) Ohio - Fiction

821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 1096128606

661.
MORRISON, Toni
        Milost : [roman] / Toni Morrison ; prevedel Jože Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 143 str. ; 22 cm

Prevod dela: A mercy. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 700 izv.
ISBN 978-961-218-883-2
a) Afroameričanke - Suženjstvo - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250352384

662.
MÜLLER, Herta
        Zaziban dih : roman / Herta Müller ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 209 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Atemschaukel. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-275-2
a) Pastior, Oskar (1927-2006) - V leposlovju b) Delovna taborišča - Politično nasilje - Sovjetska zveza - 1945- - V leposlovju c) Nemci - Romunija - V leposlovju d) Transilvanija e) deportacije

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 250537216

663.
MUNRO, Alice
        Too much happiness / Alice Munro. - London : Chatto & Windus, 2009. - 303 str. ; 24 cm

"Winner of The Man Booker International Prize 2009 --> ščitni ov.
ISBN 978-0-701-18305-9

821.111(71)-32=111
COBISS.SI-ID 15558802

664.
        NAŠI sakramenti / Boris Dežulović ... [et al.]. - Zagreb : V.B.Z., 2010 (Zagreb : Knjiga Print). - 169 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 271)

Pogovor / Julijana Mojsilović Dežulović: str. 157-164. - Bilješke o autorima: str. 165-169
ISBN 978-953-304-164-3

821.163.42-32(082)=163.4
COBISS.SI-ID 41180770

665.
NETTEL, Guadalupe
        Bodljikave zgodbe / Guadalupe Nettel ; prevedla, [spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 141 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

500 izv. - Bodljikavi svet mehiške pisateljice Guadalupe Nettel / Veronika Rot: str. 129-141
ISBN 978-961-6717-32-8
a) Nettel, Guadalupe (1973-) - Spremne besede b) mehiška kratka proza c) mehiške pisateljice d) 20.-21.st.

821.134.2(72)-32(081)
821.134.2(72).09Nettel G.
COBISS.SI-ID 248064768

666.
NIFFOI, Salvatore
        Vrnitev v Baraule / Salvatore Niffoi ; prevedla Veronika Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Ritorno a Baraule. - Beseda prevajalke: str. 174-176. - 800 izv. - Beseda prevajalke: str. 174-175. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-432-0
a) Kirurgi - Preteklost - Sardinija - V leposlovju b) Sardinija - Družbene razmere - V leposlovju

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 250781952

667.
PAASILINNA, Arto
        Rešitelj Surunen / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 328 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice. Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Vapahtaja Surunen. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1318-8
a) Politični zaporniki - Reševanje - V leposlovju

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 250319104

668.
PAHOR, Boris
        Geheime Sprachgeschenke : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz ; Mitarbeit Brane Čop, Elena Messner, Maja Ranc. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 318 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 15)

Prevod dela: Parnik trobi nji. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 978-3-7086-0458-9
a) Slovenci - Narodna zavest - Italija - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju c) Trst - Politično nasilje - V leposlovju d) fašizem

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6972702

669.
PAHOR, Boris
        Im Labyrinth : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz ; Mitarbeit Metka Wakounig, Maja Ranc, Hanna Erklavec. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 654 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 16)

Prevod dela: V labirintu. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 978-3-7086-0480-0
a) Slovenci - Narodna zavest - Italija - V leposlovju b) Trst - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6962718

670.
PAHOR, Boris
        Nomaden ohne Oase : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 438 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 17)

Prevod dela: Nomadi brez oaze. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 978-3-7086-0481-7
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Libija - 1939-1941 - V leposlovju b) Afrika c) fašizem d) mobilizacija

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6972446

671.
PAHOR, Boris
        Die Verdunkelung : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 383 str. ; 22 cm

Prevod dela: Zatemnitev. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-3-7086-0457-2
a) Slovenci - Trst - Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6825246

672.
PAHOR, Boris
        Villa am See : Roman / Boris Pahor ; aus dem Slowenischen von Urška P. Černe und Matthias Göritz. - Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva, cop. 2009. - 216 str. ; 22 cm. - (Edition Slovenica ; Bd. 13)

Prevod dela: Vila ob jezeru. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.
ISBN 978-3-7086-0479-4
a) Slovenci - Trst - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 6824478

673.
PAVELIĆ, Dragan, 1946-
        Proljeće u Karolinentalu / Dragan Pavelić. - Zagreb : V.B.Z., 2009. - 315 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 265)

O piscu ove knjige: str. [316]
ISBN 978-953-304-155-1 (broš.) ISBN 978-953-304-156-8 (trda vez.)
a) Sarajevo - Družbene razmere - 1.pol. 20.st. - V leposlovju

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 13085233

674.
PEREC, Georges, 1936-1982
        Čitanka / Georges Perec ; izbrala [in spremno besedo napisala] Suzana Koncut ; [prevedli Aleš Berger, Nadja Dobnik, Suzana Koncut]. - Maribor : Litera, 2009 ([S. l.] : Dravska tiskarna). - 227 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

500 izv.
ISBN 978-961-6780-17-9
a) Perec, Georges (1936-1982) - Literarne študije b) francoska književnost c) francoska kratka proza d) francoski pisatelji e) 20.st.

821.133.1-32
821.133.1-82
821.133.1.09Perec G.
COBISS.SI-ID 64544513

675.
PETKOVIĆ, Radoslav
        Usoda in komentarji / Radoslav Petković ; prevedel Andrej Jaklič ; [spremno besedo napisal Gojko Božović]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 435 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

ISBN 978-961-6547-44-4
a) Petković, Radoslav (1953-) - Spremne besede b) Srbi - Usoda - Zgodovina - V leposlovju c) srbski roman d) srbski pisatelji e) 20.st.

821.163.41-311.6
821.163.41.09Petković R.
COBISS.SI-ID 248905984

676.
POWER, Kevin, 1981-
        Črn dan v Blackrocku / Kevin Power ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 261 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Bad day in Blackrock. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-403-0
a) Mladina - Nasilje - Irska - V leposlovju b) Irska - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 249537536

677.
PREGELJ, Sebastijan
        Mož, ki je jahal tigra / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Tina Košir]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 219 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Mož, ki jaha domišljijo / Tina Košir: str. 208-219. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-269-1
a) Pregelj, Sebastijan (1970-) - "Mož, ki je jahal tigra" - Literarne študije b) Kozmonavti - Rusija - V leposlovju c) slovenski roman d) slovenski pisatelji e) 21.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Pregelj S.
COBISS.SI-ID 249554432

678.
REBULA, Alojz
        Skrivnost kostanjevega gozda / Alojz Rebula. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 215 str. ; 22 cm

1000 izv.
ISBN 978-961-218-879-5
a) Cerkev in država - Odnosi - Slovenija - V leposlovju b) Cerkev in država - Komunizem - Slovenija - V leposlovju c) politični funkcionarji d) duhovniki e) religija f) verovanje g) politika

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 250251264

679.
ROTH, Philip, 1933-
        Slehernik / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 127 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Everyman. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-386-6
a) Moški - Družinsko življenje - Ločitve - V leposlovju b) Staranje - Bolezni - V leposlovju c) smrt

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248392448

680.
ROTH, Philip, 1933-
        Umirajoča žival / Philip Roth ; iz angleščine prevedel Mirko Napast. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([S. l.] : Kadič & Co.). - 156 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The dying animal
ISBN 978-961-6767-60-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-61-3 (broš.)
a) Profesorji - Študentke - Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Dojke - Rak (medicina) - Doživljanje bolezni - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 247510016

681.
ROZINA, Roman, 1960-
        Galerija na izviru Sončne ulice / Roman Rozina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 142 str. ; 20 cm. - (Bralec)

800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-396-5
a) Galerije - V leposlovju b) Slikarstvo - Umetnost - V leposlovju c) galeristi

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249231616

682.
RUFIN, Jean-Christophe
        Vonj po Adamu : [ekološki triler] / Jean-Christophe Rufin ; [prevedla Marjeta Novak Kajzer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 576 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Le parfum d'Adam. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.700 izv.
ISBN 978-961-01-1055-2
a) Ekološki terorizem - Aktivisti - V leposlovju b) Tajni agenti - V leposlovju

821.133.1-312.4
COBISS.SI-ID 249249280

683.
RUSHDIE, Salman
        Tla pod njenimi nogami / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; spremno besedo napisal Nikolai Jeffs. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Impress). - 752 str. ; 23 cm

Prevod dela: The ground beneath her feet
ISBN 978-961-241-388-0
a) Rushdie, Salman (1947-) - Literarne študije b) Popularna glasba - Indija - Velika Britanija - ZDA - V leposlovju c) glasbeniki d) pevke e) fotografi

821.111(540)-311.2
821.111(540).09Rushdie S.
COBISS.SI-ID 248486912

684.
SPARKS, Nicholas
        Izbira / Nicholas Sparks ; [prevedla Marjeta Gostinčar Cerar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 281 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The choice. - 1.700 izv.
ISBN 978-961-01-1254-9
a) Moški in ženske - Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Nesreče - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 250929408

685.
SWARUP, Vikas
        Revni milijonar : [roman] / Vikas Swarup ; prevod Miriam Drev. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. - 410 str. ; 24 cm

Prevod dela: Q & A. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-22-5
a) Televizijski kvizi - Zmagovalci - Indija - V leposlovju b) Indija - Družbene razmere - Revščina - 21.st. - V leposlovju

821.214.21-311.2
COBISS.SI-ID 64337409

686.
ŠALKOVIĆ, Hrvoje
        Kombinacija d.o.o. : ljubav u doba recesije / Hrvoje Šalković. - Zagreb : V.B.Z., 2009. - 188 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 267)

ISBN 978-953-304-158-2

821.163.42-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 1096154974

687.
ŠTEFANEC, Vladimir P.
        Odličen dan za atentat / Vladimir P. Štefanec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 231 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1136-8
a) Atentati - V leposlovju b) Slovenija - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249799168

688.
TAGORE, Rabindranath
        Izbrane zgodbe / Rabindranath Tagore ; prevod Dušanka Zabukovec ; [izbor in spremna beseda Ana Jelnikar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 160 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 56)

Prevod dela: Selected short stories. - 500 izv. - Rabindranath Tagore in družbeno vprašanje / Ana Jelnikar: str. 139-160
ISBN 978-961-231-758-4
a) Tagore, Rabindranath (1861-1941) - Literarne študije b) Indija - Družbene razmere - V leposlovju c) indijska književnost d) bengalska književnost e) indijski pisatelji f) 19.-20.st.

821.214.32-32
821.214.32.09Tagore R.
COBISS.SI-ID 249473536

689.
TAMMINEN, Petri, 1966-
        Skrivališča / Petri Tamminen ; [iz finščine] prevedla, [spremna beseda] Julija Potrč. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Ljubljana : Cicero). - 212 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

Izbor iz: Piiloutujan maa; Elämiä; Miehen ikävä. - 500 izv. - Iskanje "moškega gozdov" / Julija Potrč: str. 205-212
ISBN 978-961-6717-33-5
a) Tamminen, Petri (1966-) - Spremne besede b) finska kratka proza c) finski pisatelji d) 20.-21.st.

821.511.111-32(081)
821.511.111.09Tamminen P.
COBISS.SI-ID 248193792

690.
TASIĆ, Vladimir
        Poslovilno darilo : concerto / Vladimir Tasić ; prevedel Urban Vovk ; [spremno besedo napisal Teofil Pančić]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 120 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov. Srbija)

Prevod dela: Oproštajni dar. - 500 izv. - Od Novega Sada do novega sveta / Teofil Pančić: str. 117-120
ISBN 978-961-6547-45-1
a) Tasić, Vladimir (1965-) - "Oproštajni dar" - Spremne besede b) Bratje - V leposlovju c) Družinski odnosi - V leposlovju d) Srbski izseljenci - Kanada - V leposlovju e) emigranti f) Novi Sad g) srbski roman h) srbski pisatelji i) 21.st.

821.163.41-311.2
821.163.41.09Tasić V.
COBISS.SI-ID 249235712

691.
TECCHI, Bonaventura, 1896-1968
        Egoisti / Bonaventura Tecchi ; prevedel [in spremno besedo napisal] Dean Rajčić. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 307 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Spremna beseda / Dean Rajčić: str. 297-306. - 600 izv.
ISBN 978-961-6580-65-6
a) Tecchi, Bonaventura (1896-1968) - Literarne študije b) Moški in ženske - Medosebni odnosi - Italija - 20.st. - V leposlovju c) Intelektualci - Individualizem - Samota - V leposlovju d) italijanski roman e) italijanski pisatelji f) 20.st

821.131.1-311.2
821.131.1.09Tecchi B.
COBISS.SI-ID 249257216

692.
TOMŠIČ, Marjan, 1939-
        Uroki polne lune / Marjan Tomšič. - Ljubljana : Študentska založba, 2008-2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 2 zv. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih
Dosedanja vsebina:
[1]. - 2008. - 343 str.
2. - 2009. - 285 str. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-156-4 (zv. 1) ISBN 978-961-242-263-9 (zv. 2)
a) Sanje - V leposlovju b) Istra - Fantastična bitja - V leposlovju c) pisatelji d) umetniki e) nadčutno doživljanje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 238299392

693.
TOPOL, Jáchym
        Hladna dežela / Jáchym Topol ; [prevedla Nives Vidrih]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 189 str. ; 21 cm

Prevod dela: Chladnou zemí. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-761-4
a) Množična grobišča - Vzhodna Evropa - V leposlovju b) Terezín - Češka - Koncentracijsko taborišče - V leposlovju c) Belorusija - Družbene razmere - V leposlovju d) koncentracijska taborišča e) množični poboji f) totalitarni režimi

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 248993024

694.
TORDAY, Paul, 1946-
        Muharjenje v Jemnu / Paul Torday ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 299 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Salmon fishing in the Yemen. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-392-7
a) Lososi - Naselitev - Jemen - V leposlovju b) Velika Britanija - Jemen - Politični odnosi - V leposlovju c) ribištvo

821.111-313.1
COBISS.SI-ID 248796416

695.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Dva svetova / Suzana Tratnik. - Ljubljana : Škuc, 2009 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 99 str. ; 21 cm. - (Lambda ; 80)

ISBN 978-961-6751-23-0
a) Lezbištvo - V leposlovju b) lezbijke c) homoseksualnost

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 247795200

696.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Jaga baba je znesla jajce : mit o Jagi babi / Dubravka Ugrešić ; iz hrvaščine prevedla Sonja Polanc. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 257 str. ; 21 cm. - (Izbrana dela hrvaške književnosti ; knj. 18)

Prevod dela: Baba Jaga je snijela jaje. - 800 izv.
ISBN 978-961-6468-56-5
a) Stare ženske - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju c) Jaga baba (mitološki lik) - V leposlovju

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 249764352

697.
ULICKAJA, Ljudmila Evgen´evna
        Daniel Stein, prevajalec / Ljudmila Ulicka ; prevedla Lijana Dejak ; [spremno besedo napisala Polona Frelih]. - Maribor : Litera, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 504 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Danielj Štajn, perevodčik. - Pogovor z Ljudmilo Jevgenijevno Ulicko - "Naše ženske so mi precej bolj všeč kakor naši moški" / Polona Frelih: str. 491-502. - 500 izv. - Bibliografija: str. 503
ISBN 978-961-6780-12-4
a) Ulickaja, Ljudmila Evgen´evna (1943-) - Intervjuji - Spremne besede b) Židje - Preganjanje - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - Židje - V leposlovju d) Židje - Arabci - Konflikti - V leposlovju e) Izrael - Zgodovina - 20.st. - V leposlovju f) holokavst g) Sovjetska zveza h) ruski roman i) ruske pisateljice j) 21.st. k) bibliografski podatki

821.161.1-311.2
821.161.1.09Ulickaja L.E.(047.53)
COBISS.SI-ID 64149505

698.
VERONESE, Daniel, 1955-
        Gledališče za ptice / Daniel Veronese ; [prevedla Barbara Juršič ; prevod verzov Emily Dickinson Uroš Mozetič ; spremna beseda Primož Jesenko]. - Ljubljana : Zavod Emanat, 2010 ([Ljubljana] : Syncomp). - 67 str. ; 21 cm. - (Prehodi XS ; št. 3)

Prevod dela: Teatro para pájaros. - Na lovu za producentom / Primož Jesenko: str. 5-8. - 100 izv.
ISBN 978-961-91990-5-3
a) Veronese, Daniel (1955-) - Spremne besede b) argentinska dramatika c) argentinski dramatiki d) 21.st.

821.134.2(82)-2
821.134.2(82).09Veronese D.
COBISS.SI-ID 250811648

699.
VIAN, Boris, 1920-1959
        Srceder / Boris Vian ; [prevedla Jana Pavlič ; spremna beseda Jana Pavlič in Tomaž Toporišič]. - Novo mesto : Goga, 2009 ([Novo mesto] : Opara). - 200 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: L'arrache-coeur. - Jacquemort - Jaka Smrt(nik)? / Jana Pavlič in Tomaž Toporišič: str. 193-200. - 500 izv.
ISBN 978-961-6421-85-0
a) Vian, Boris (1920-1959) - Spremne besede b) Materinstvo - Psihoze - V leposlovju c) francoski roman d) francoski pisatelji e) 20.st.

821.133.1-311.2
821.133.1.09Vian B.
COBISS.SI-ID 248979200

700.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Pleme / Janja Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 222 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja)

ISBN 978-961-272-002-5
a) Mladostniki - Marginalne skupine - Slovenija - V leposlovju b) mladina c) socialna izključenost

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 249009920

701.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Primer nezveste Klare / Michal Viewegh ; prevod iz češčine Nives Vidrih. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Případ nevěrné Kláry. - O avtorju in njegova fotografija na zadnjem zavihku ov. - 1.950 izv.
ISBN 978-961-6767-10-1 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-11-8 (broš.)
a) Nezvestoba - V leposlovju b) Pisatelji - V leposlovju

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 250209280

702.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Učna ura ustvarjalnega pisanja / Michal Viewegh ; prevedla Anjuša Belehar in Jernej Juren. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 83 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Lekce tvůrčího psaní. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-242-280-6
a) Pisatelji - V leposlovju b) Kreativno pisanje - Seminarji - V leposlovju c) profesorji d) študenti

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 250504960

703.
VOLODINE, Antoine
        Nižji angeli : povedke / Antoine Volodine ; prevedla in spremno besedo napisala Suzana Koncut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. ; 21 cm

Prevod dela: Des anges mineurs. - 800 izv. - Antoine Volodine in posteksotizem / Suzana Koncut: str. 199-205
ISBN 978-961-241-371-2
a) Volodine, Antoine (1950-) - Spremne besede b) francoska kratka proza c) francoski pisatelji d) 20.-21.st. e) posteksotizem

821.133.1-32
821.133.1.09Volodine A.
COBISS.SI-ID 247444736

704.
VONNEGUT, Kurt
        Zajtrk prvakov ali Zbogom, plavi ponedeljek / Kurt Vonnegut ; prevod iz angleščine Matjaž Šinkovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Breakfast of champions
ISBN 978-961-6653-59-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-77-4 (broš.)
a) Pisatelji - V leposlovju b) Združene države Amerike - Družbene razmere - V leposlovju c) satirični roman

821.111(73)-313.1
COBISS.SI-ID 236223744

705.
VRŠČAJ, Tina
        Zataknjena v pomladi / Tina Vrščaj ; [spremna beseda Staša Pavlović]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 141 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

400 izv. - Kako diši domišljija? / Staša Pavlović: str. 134-141
ISBN 978-961-242-272-1
a) Vrščaj, Tina (1987-) - Spremne besede b) Dekleta - Odnosi med spoloma - Odraščanje - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6.09Vrščaj T.
COBISS.SI-ID 250246144

706.
VUGA, Saša
        Britev (ali Kako ubiti narodnega izdajalca) / Saša Vuga ; [spremna beseda Matjaž Kmecl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 317 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

700 izv. - Strasten, impulziven, malce nostalgičen in liričen pogled na svet / Matjaž Kmecl: str. 297-311
ISBN 978-961-01-1104-7
a) Vuga, Saša (1930-) - "Britev (ali Kako ubiti narodnega izdajalca)" - Spremne besede

821.163.6-311.2
821.163.6.09Vuga S.
COBISS.SI-ID 248528640

707.
WAGNER, David, 1971-
        Vier Äpfel : Roman / David Wagner. - 3. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2009. - 158 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-498-07368-8
a) Nakupovanje - Trgovski izdelki - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - Ločitve - V leposlovju

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 1096335198

708.
WITKOWSKI, Michał, 1975-
        Lubiewo / Michał Witkowski ; iz poljščine prevedel Boris Kern. - Ljubljana : ŠKUC, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 290 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 76)

400 izv.
ISBN 978-961-6751-26-1
a) Marginalne skupine - Homoseksualnost - Poljska - V leposlovju

821.162.1-311.2
COBISS.SI-ID 249780992

709.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Ljubiti tujca / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 480 str. ; 22 cm

Prevod dela: Come love a stranger. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6778-69-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-70-1 (broš.)
a) Ženske - Nesreče - Amnezija - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - Louisiana - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 249978112

710.
YATES, Richard, 1926-1992
        Krožna cesta / Richard Yates ; [prevedla Vera Boštjančič-Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 463 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Revolutionary road. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv.
ISBN 978-961-01-1142-9
a) Zakonci - Družinsko življenje - Nesoglasja - ZDA - 20.st. - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248428800


82-4/-9 SPOMINI. POTOPISI. ESEJI. PISMA. ANTOLOGIJE


711.
BOKO, Jasen, 1961-
        Na Putu svile : kako nam je lagao Marko Polo / Jasen Boko ; [fotografije Jasen Boko]. - 1. izd. - Zagreb : Profil multimedija, 2009 ([Zagreb] : Profil). - 408 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Putopisi)

O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-953-7701-28-4
a) Svilena cesta - Azija - Potopisi

821.163.42-992=163.4
910.4(5)
COBISS.SI-ID 13101617

712.
FLAUBERT, Gustave
        Slovar splošno priznanih resnic / Gustave Flaubert ; prevedel in spremno besedo napisal Ignac Fock. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([S. l.] : Dravska tiskarna). - 135 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

Prevod dela: Dictionnaire des idées reçues. - Spremna beseda / Ignac Fock: str. 7-39. - Besedilo na zavihku ov.: Katarina Marinčič. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-427-6
a) Flaubert, Gustave (1821-1880) - Literarne študije b) francoska književnost c) francoski pisatelji d) 19.st.

821.133.1-84
821.133.1.09Flaubert G.
COBISS.SI-ID 250592256

713.
HEDIN, Sven Anders, 1865-1952
        The Silk Road : ten thousand miles through Central Asia / Sven Hedin ; foreword by John Hare. - London ; New York : Tauris Parke Paperbacks, 2009. - XIII, 322 str., [28] str. pril., [2] f. pril. : zvd. ; 20 cm

Foreword / John Hare: str. IX-XIII. - Kazalo
ISBN 978-1-84511-898-3
a) Svilena cesta - Kitajska - Potopisi

821.113.6-992=111
910.4(510)
COBISS.SI-ID 1096149342

714.
JESSOP, Carolyn, 1968-
        Pobeg : svoboda po 17 letih zlorab v imenu Boga / Carolyn Jessop in Laura Palmer ; [prevedla Irena Sbil Novak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 419 str. ; 24 cm

Prevod dela: Escape. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1058-6
a) Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints - V leposlovju b) Mormoni - ZDA - V leposlovju c) Poligamija - Ženske - Zloraba - V leposlovju d) prisilne poroke e) krščanske sekte

821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 251003648

715.
KAFKA, Franz
        Dnevniki : 1909-1912 / Franz Kafka ; prevedel Tomo Virk. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Nasl. na ov.: Dnevnik ; nasl. na hrbtu: Dnevnik I. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Ob prevodu / Tomo Virk: str. 246-247
ISBN 978-961-242-256-1
a) Kafka, Franz (1883-1924) - Dnevniki - 1909-1912 b) avstrijski pisatelji c) spomini

821.112.2(436)-94"1909/1912"
COBISS.SI-ID 248672256

716.
KAFKA, Franz
        Pisma Mileni Jesenski / Franz Kafka ; prevedla Amalija Maček. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 275 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Briefe an Milena. - 500 izv.
ISBN 978-961-242-266-0
a) Kafka, Franz (1883-1924) - Pisma - 1920-1923 b) Jesenská, Milena (1896-1944) - Korespondenca

821.112.2(436)-6
COBISS.SI-ID 249420032

717.
KAPUŚCIŃSKI, Ryszard, 1932-
        Potovanja s Herodotom / Ryszard Kapuściński ; prevedel in spremno besedo napisal Nikolaj Jež. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 254 str. : avtorj. sl. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Podróże z Herodotem. - Potovati s Kapuścińskim / Nikolaj Jež: str. 243-254. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 254
ISBN 978-961-241-390-3
a) Kapuściński, Ryszard (1932-2007) - Potopisi b) Herodotus (ok.484 pr.n.št. -ok.424 pr.n.št.) - "Historiai" - "Zgodbe" - Eseji c) Azija - Potopisi d) Afrika - Potopisi e) Stara Grčija - Zgodovina - Antika - Eseji

821.162.1-992
821.162.1-4:94(38)
821.162.1.09Kapuściński R.
COBISS.SI-ID 248633344

718.
KOŠIR, Manca
        Drugačna razmerja / Manca Košir ; [korespondenti] Žare ... [et al.] ; [fotografije Peter Uhan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 356 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1287-7
a) Košir, Manca (1948-) - Korespondenca b) Homoseksualci - Pisma c) Homoseksualnost - V leposlovju

821.163.6-6
316.344.7-055.34(044)
COBISS.SI-ID 249362688

719.
KUNDERA, Milan, 1929-
        Srečanje / Milan Kundera ; [prevedel Jarolav Skrušný]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Begunje : Cicero). - 181 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Une rencontre. - 500 izv. - Spremna beseda na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6717-35-9
a) Umetnost - Slikarstvo - Književnost - Glasba - Film - Eseji

821.162.3-4
821.133.1-4
COBISS.SI-ID 248668928

720.
        LOVEC na lubenice in druge zgodbe modrosti / izbrala, prevedla in uredila Jana Bauer. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 104 str. ; 21 cm

600 izv.
ISBN 978-961-6067-53-9 (Vodnikova založba (DSKG), trda vezava) ISBN 978-961-6067-60-7 (Vodnikova založba (DSKG), broš.)
a) Življenjska modrost - V leposlovju b) sufijske zgodbe c) sufizem

821.2/.3-84
COBISS.SI-ID 248941824

721.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Deseta hči : čitanka / Svetlana Makarovič ; [izbor, ureditev in spremna beseda Gašper Troha]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

Brez bolečine tudi lepote ni / Gašper Troha: str. 235-245. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 247-254
ISBN 978-961-231-795-9
a) Makarovič, Svetlana (1939-) - Literarne študije b) slovenska književnost c) slovenske pisateljice d) 20.-21.st. e) bibliografije

821.163.6-82
821.163.6.09Makarovič S.
COBISS.SI-ID 250350080

722.
MALNAR, Željko
        U potrazi za staklenim gradom / Željko Malnar, Borna Bebek ; [autor fotografija Željko Malnar]. - Zagreb : Profil International, 2007 (Zagreb : Profil International). - 361 str., [32] str. pril. ; 23 cm. - (Biblioteka Putopisi)

O avtorjih na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-953-12-0653-2
a) Azija - Potopisi

821.163.42-992=163.4
910.4(5)
COBISS.SI-ID 1096257630

723.
MLINARIČ, Janko
        Klopotci niso utihnili / Janko Mlinarič ; [predgovor Metka Košir]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 237 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Živa preteklost)

600 izv. - O knjigi / Mojca Šorn: str. 9-10. - Predgovor / Metka Košir: str. 11-13
ISBN 978-961-241-415-3
a) Mlinarič, Janko (1913-1996) - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - NOB - Prlekija - Slovenija - Spomini

821.163.6-94
94(497.412)"1941/1945"(092)
COBISS.SI-ID 250057216

724.
MYRON, Vicki
        Dewey : maček iz mestne knjižnice / Vicki Myron, Bret Witter ; prevedla Marjeta Gostinčar Cerar ; [fotografija na nasl. str. Rick Krebsbach]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Dewey. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-428-3
a) Mačke - V leposlovju b) Knjižnice - V leposlovju c) Iowa - Spencer - Splošne knjižnice - Knjižničarke - Spomini

821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 250705920

725.
NADRAG, Katarina
        Utopljene sanje : o poti iz alkoholnega pekla / Katarina Nadrag. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 257 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

2000 izv. - Za začetek / Vlasta Nussdorfer: str. 9-11. - Spremna beseda / Andrej Perko: str. 13-19
ISBN 978-961-01-1123-8
a) Alkoholizem - Slovenija - Spomini b) Alkoholiki - Družinsko življenje - Otroci - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 249763584

726.
PAHOR, Boris
        Tre volte no : [memorie di un uomo libero] / Boris Pahor ; [con Mila Orlić]. - 1a ed. - Milano : Rizzoli, 2009 (Bergamo : Nuovo istituto italiano d'arti grafiche). - 128 str., [8] str. pril. ; 23 cm

Podnasl. na ovitku. - Un intellettuale di confine / di Mila Orlić: str. 125-128
ISBN 978-88-17-03433-3
a) Pahor, Boris (1913-) - Spomini

821.163.6(450.36)-94=131.1
929Pahor B.:323.15(450.36=163.6)(047.53)
COBISS.SI-ID 3838700

727.
PAHOR, Boris
        Zalivi : čitanka / Boris Pahor ; [izbor, ureditev in spremna beseda Tatjana Rojc]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 201 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

Zalivi Borisa Pahorja / Tatjana Rojc: str. 187-196. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 199-201
ISBN 978-961-231-796-6
a) Pahor, Boris (1913-) - Literarne študije b) slovenska književnost c) slovenski pisatelji d) 20.st. e) bibliografije

821.163.6(450.36)-82
821.163.6(450.36).09Pahor B.
COBISS.SI-ID 250419200

728.
POLIČ, Vasilij
        Krvava katana : moja XVII. / Vasilij Vasko Polič. - Ljubljana : Littera picta, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 263 str. ; 17 cm

ISBN 978-961-6030-68-7
a) Pravniki - V leposlovju

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 250403072

729.
RESNIK, Samo, 1962-
        Odpirati okna : včeraj, danes in jutri / Samo Resnik. - Ljubljana : Društvo 2000, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 264 str. ; 21 cm

300 izv. - Spremne besede Andreja Rota, Gorazda Drevenška in Rajka Muršiča na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6533-32-4 (v CIP-u) ISBN 978-961-6533-32-3 ! (na ov.)
a) Slovenija - Slovenci - Družbene razmere - Politične razmere - 1993-2006 - Eseji

821.163.6-4(081)
COBISS.SI-ID 248964352

730.
ROI, Inja
        Ah, moški! : strogo zaupno : samo za ženske! : ABC spravljanja ob pamet / [besedilo, ilustracije] Inja Roi. - Bevke : Smar-team, 2010. - 140 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv.
ISBN 978-961-6675-98-7
a) Moški in ženske - Družinsko življenje - Slovenija - V leposlovju b) Humor - V leposlovju

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 250376704

731.
STEFANOV, Valeri
        Izgubljena osla : sedem zvitkov, posvečenih Animal Messianum / Valeri Stefanov ; prevod Borut Omerzel in Eva Šprager ; ilustracije Kiki Omerzel. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Izgubenite magareta. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-25-6
a) Stefanov, Valeri (1958-) - Literarne študije b) Evangeliji - Zgodovinski viri - Satira - V leposlovju c) Osel - V leposlovju d) bolgarska književnost e) bolgarski pisatelji f) 21.st.

821.163.2-7
821.163.2.09Stefanov V.
COBISS.SI-ID 64345601

732.
SVETINA, Tone
        Partizanski zapiski 1943-1945 / Tone Svetina ; [uvod Ciril Ulčar]. - Logatec : Vojni muzej, 2010. - 180 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Ob partizanskem dnevniku Toneta Svetine / Ciril Ulčar: str. 3-13
ISBN 978-961-92359-3-5
a) Svetina, Tone (1925-1998) - Spomini - 1943-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini c) Slovenija - NOB - V leposlovju

821.163.6-94"1943/1945"
94(497.4)"1943/1945"(092)
929Svetina T."1943/1945"
COBISS.SI-ID 249968896

733.
TOPOLOVEC, Rajko
        Vse je za povedati : spisi in pisma / Rajko Topolovec. - Ptuj : samozal., 2009 (Ptuj : Senčar). - 271 str. : ilustr. ; 21 cm

Nenapovedano dopolnilo / Jakob Emeršič: str. 265
ISBN 978-961-245-784-6
a) Topolovec, Rajko (1937-) - Spomini b) Slovenija - Družbene razmere - 1945- - Spomini c) Jugoslavija d) Štajerska e) socializem f) komunizem g) zgodovina

821.163.6-94
94(497.41)"19"
COBISS.SI-ID 63396865

734.
VIPOTNIK, Olga
        Partizanka / Olga Červan-Vipotnik. - Logatec : Vojni muzej, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 136 str., [20] str. pril. ; 21 cm

200 izv. - Lipa zelenela je / Janez J. Švajncer: str. 134-135
ISBN 978-961-92359-4-2
a) Vipotnik, Olga - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini c) Slovenija - NOB - 1941-1945 - V leposlovju

821.163.6-94
94(497.4)"1941/1945"(092)
929Vipotnik O.
COBISS.SI-ID 250673664

735.
        ZDAJ pa: Ljubljana : tuji avtorji o naši prestolnici / zbral in uredil Aleš Šteger. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([S. l.] : Aries). - 247 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

O avtorjih: str. 225-244. - Ilustr. na notranjih str. ov. - 8.000 izv. - Bibliografija: str. 245-247
ISBN 978-961-242-282-0
a) Ljubljana - V leposlovju

821-82
COBISS.SI-ID 250538240

736.
ZLOBEC, Andrej
        V bojih za severno in južno mejo / Andrej Zlobec ; [fotografije Muzej novejše zgodvine Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor, družinski arhiv]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2009. - 192 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Zbirka V vihri petih vojn ; knj. 2)

ISBN 978-961-6179-74-4
a) Zlobec, Andrej (1899-1981) - Spomini b) Avstro-Ogrska - Razpad - 1918 - Spomini c) Slovenija - Zgodovina - 1918-1919 - Spomini d) Jugoslavija - Zgodovina - 1918-1922 - Spomini e) boj za severno mejo f) Maistrovi borci g) boj za južno mejo h) vojaška zgodovina

821.163.6-94
929Zlobec A.
94(497.4)"1918/1919"(092)
94(497.1)"1918/1922"(092)
COBISS.SI-ID 249262336


821


737.
MARÍAS, Javier
        Tvoj obraz jutri. Ples in sen / Javier Marías ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 451 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tu rostro manana. 2, Baile y sueno. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-725-6
a) Španci - Velika Britanija - London - V leposlovju b) Vohunstvo - Velika Britanija - V leposlovju

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 247504384

738.
STEINBECK, John
        O miših in ljudeh / John Steinbeck ; prevedla Danica Čerče ; [spremna beseda Danica Čerče, France Žagar]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2007 ([s.l.] : Forma film). - 109 str. ; 21 cm. - (Zbirka Antares ; 29)

Prevod dela: Of mice and men. - O razumevanju Steinbeckovega roman O miših in ljudeh / Danica Čerče: str. 103-106. - Pogovornost v izvirniku in prevodu našega romana / France Žagar: str. 107-109
ISBN 978-961-6483-63-6
a) Steinbeck, John (1902-1968) - Spremne besede b) ameriški roman c) 20.st.

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 59121153

739.
UMRIGAR, Thrity
        Razdalja med nama / Thrity Umrigar ; [prevod Judita Mia Dintinjana]. - Izola : Meander, 2009. - 279 str. ; 22 cm

Prevod dela: The space between us. - Broš. izd. meri 19 cm. - 700 izv.
ISBN 978-961-6623-87-2 (trda vezava) ISBN 978-961-6623-33-9 (broš.)
a) Ženske - Indija - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 244177920


821.1/.9


740.
MUKHOPADHYAY, Trailokyanath, 1847-1919
        Damorujevo življenje / Trailokyanath Mukhopadhyay ; [iz esperanta v slovenščino prevedel in spremno besedo napisal Vinko Ošlak]. - Maribor : Inter-kulturo, 2010 (Zagreb : Izvori). - 144 str. ; 25 cm

Izv. nasl.: Damoručorit; prevedeno iz esperanta. - Mukhopadhyayevi knjigi Damorujevo življenje na pot / Probal Dasgupta: str. 5-7. - Zakaj ta neverjetna bengalska knjiga v slovenščini / Vinko Ošlak: str. 141-144
ISBN 978-961-6075-25-1

821.432-312.9
COBISS.SI-ID 64133121


821.111


741.
HARTNETT, Sonya
        Srebrni osliček / Sonia Hartnett ; ilustrirala Anne Spudvilas ; [prevod Milan Žlof]. - 1. izd. - Ljubljana : Družba Piano, 2010

Prevod dela: The silver donkey
ISBN 978-961-6693-41-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6693-43-1 (broš.)
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Francija - V mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 251115520


821.112.2


742.
BUSCH, Wilhelm, 1832-1908
        Picko in Packo / [besedilo napisal in] ilustriral Wilhelm Busch ; prevedla Svetlana Makarovič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2010. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Aleph ; 136)

Prevod dela: Max und Moritz
ISBN 978-961-6789-08-0
a) vragolije b) dečki c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-1
COBISS.SI-ID 249780480


821.163.6


743.
JANČAR, Drago
        Katarina, le paon et le jésuite / Drago Jančar ; traduit du slovene par Antonia Bernard. - Albi : Passage du Nord-Ouest, 2009 (Condé-sur-Noireau : Corlet). - 571 str. ; 19 cm

Izv. nasl.: Katarina, pav in jezuit
ISBN 978-2-914834-35-3

821.163.6
COBISS.SI-ID 247377920

744.
NADLIŠEK-Bartol, Marica
        Amerika in druge zgodbe o mojih otrocih / Marica Nadlišek Bartol ; [uredila Evelina Umek ; ilustrirala Živa Pahor]. - Trst : Mladika, 2009 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-88-7342-142-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 3815148

745.
        ŠTIRI zmajske / [uredil in uvodno legendo spisal Boštjan Gorenc ; ilustriral Matej de Cecco]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-281-3

821.163.6-32(082)
COBISS.SI-ID 250505984


9


746.
        GEOGRAFSKI atlas Slovenije za osnovno in srednje šole [Kartografsko gradivo] / [avtor zemljevidov in priredb zemljevidov po navedenih virih Monde Neuf ; strokovno pregledal in uredil Franc Lovrenčak]. - 1. natis. - [Različna merila]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004. - 1 atlas (135 str.) : barve ; 34 cm

Podnasl. na ovoju: Učno gradivo za maturo. - Bibliografija: str. 135. - Vsebina: 3 zemljevidi sveta ; 3 zemljevidi Evrope ; 6 fizičnih zemljevidov Slovenije ; 36 tematskih zemljevidov Slovenije
ISBN 86-365-0508-9
a) Slovenija - Atlasi - Zemljevidi - Učbeniki za osnovne šole - Učbeniki za srednje šole

912(497.4)(075.2/.3)
COBISS.SI-ID 213851136

747.
SIMIĆ, Pero
        Tito - skrivnost stoletja / Pero Simić ; [prevedla Ana Marija Šimac]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 391 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Vera in politika ; 10)

Prevod dela: Tito - tajna veka. - Spremna beseda / Janko Prunk: str. 9-10. - O avtorju: str. [392]. - Bibliografija: 379-384. - Kazalo
ISBN 978-961-6372-66-4
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Jugoslavija - Zgodovina - 20.st.

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 247919872

748.
        WHO'S who & who was who [Elektronski vir]. - Spletni servis. - 1849-. - Oxford : Oxford University Press, 2005-

- Način dostopa (URL): http://www.ukwhoswho.com/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 12. 2009. - Se občasno spreminja in dopolnjuje
a) znamenite osebnosti b) biografije c) biografski leksikoni d) referenčna literatura

929(031)
COBISS.SI-ID 6817566


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


749.
BECKWITH, Christopher I., 1945-
        Empires of the silk road : a history of Central Eurasia from the bronze age to the present / Christopher I. Beckwith. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2009. - XXV, 472 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 427. - Kazalo
ISBN 978-0-691-13589-2 (vez.)
a) Azija - Zgodovina b) Vzhodna Evropa - Zgodovina c) Bližnji vzhod d) Centralna Azija e) Vzhodna Azija f) Evrazija

94(5)
94(4-11)
COBISS.SI-ID 63808001

750.
BENJAMIN, Thomas
        The Atlantic world : European, Africans, Indians and their shared history, 1400-1900 / Thomas Benjamin. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXX, 721 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 675-698. - Kazalo. - Vsebina: Antecedents: the Americas, Africa and Europe in the fifteenth century ; Commencement: the European opening of the Atlantic ocean ; Conquests: forging the Iberian empires in Africa and the Americas ; Realms: the overseas empires of Spain and Portugal ; Incursions: French, English and Dutch invasions of the Iberian Atlantic ; Engagement: the entangled worlds of Indians and Europeans ; Uprooted: West Africa, the Americas, and the Atlantic slave trade ; Bondage: the Atlantic plantation complex and the cultures of slaves ; Partners: women and men in the making of the Atlantic world ; Rivals: Britain and France in the long eighteenth century ; Liberty: the Atlantic world in the age of revolution ; Equality: the Atlantic world in the age of revolution ; Freedom: the abolition of the Atlantic slave trade and new world slavery
ISBN 978-0-521-85099-5 (hardback : alk. paper) ISBN 0-521-85099-1 (hardback : alk. paper) ISBN 978-0-521-61649-2 (broš.) ISBN 0-521-61649-2 (broš.)
a) History, Modern b) Culture conflict - Atlantic Ocean Region - History c) Atlantic Ocean Region - History d) Atlantski ocean - Države - Zgodovina - 15.-20.st. e) Evropa f) Afrika g) Amerika

94(641)"14/19"
COBISS.SI-ID 7439219

751.
BIZJAK, Matjaž, 1971-
        Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja / Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk ; [prevod Irena Bruckmüller Vilfan (nemščina), Janez Premk (hebrejščina) ; fotografije Barbara Žabota, Zgodovinski arhiv Ljubljana] ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. - Ljubljana : Založba ZRC, 2009 (Ljubljana : Littera Picta). - 664 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Thesaurus memoriae. Fontes ; 8)

Besedilo v slov. in nem., uvod v slov. in prevod v nem. - Bibliografija: str. 9-13. - Kazali
ISBN 978-961-254-168-2
a) Auersperg (rodbina) - Listine, 15.st. b) Listine - Slovenija - Srednji vek c) zgodovinski viri d) plemiške rodbine e) arhivsko gradivo

930.2:003.074(497.4)"14"
929.52Auersperg(093.2)
COBISS.SI-ID 248791040

752.
        CIVILIZATIONS of the ancient world : a visual sourcebook / edited by Dominic Rathbone. - London : Thames & Hudson, 2009. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 312-313
ISBN 978-0-500-28834-4
a) Civilization, Ancient b) History, Ancient c) Antika - Kulturna zgodovina d) stare civilizacije e) antične civilizacije f) zgodovina

930.85(652)
COBISS.SI-ID 64069633

753.
CLARK, Peter, 1944-
        European cities and towns : 400-2000 / Peter Clark. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XIII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 371-386. - Kazalo
ISBN 978-0-19-870054-8 (broš. : acid-free paper) ISBN 0-19-870054-7 (broš. : acid-free paper) ISBN 978-0-19-956273-2 (hbk. : acid-free paper) ISBN 0-19-956273-3 (hbk. : acid-free paper)
a) Cities and towns - Europe - History b) Urbanization - Europe - History c) Mesta - Urbanizacija - Evropa - 5.-21.st. - Zgodovinski pregledi

94(4):911.375"04/20"
911.375(4)"04/20"(091)
COBISS.SI-ID 41039970

754.
        ČASOPIS za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography. - Letn. 1, št. 1 (1904)-letn. 35, št. 1/2 (1940) ; n. v., letn. 1=36, št. 1 (1965)- . - Maribor : Univerza v Mariboru : Zgodovinsko društvo Maribor, 1904-. - 23 cm

- Dostopno tudi na: http://www.ukm.si/podrocje.aspx/id=431&langid=1060. - Polletnik. - Med 1941 in 1964 publ. ni izhajala
ISSN 0590-5966 = Časopis za zgodovino in narodopisje

94(497.4)
39(497.4)
5S,6K,7V Let. 80 2010 št. 1+2/3+4
COBISS.SI-ID 769284

755.
DREKONJA, Branko
        Po sledeh Ernesta Hemingwaya / Branko Drekonja, Aleksander Jankovič Potočnik ; [spremna beseda Andrej Maffi ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik ; fotografije Rafael Marn]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Andrej Maffi: str. 9-10. - O avtorjih: str. 176. - Bibliografija: str. 174-175
ISBN 978-961-92665-4-0
a) Hemingway, Ernest (1899-1961) - "Farewell to arms" b) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija c) Soška fronta 1915-1917 - Vodniki

94(497.472/.473)"1915/1917"
COBISS.SI-ID 248564224

756.
GAK, Natali
        Sv. Anton : stoletja na cvetoči in prijetni vzpetini / Natali Gak ; [fotografije Natali Gak, Nevia Gak]. - [Sv. Anton] : Ars Scriptum, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 216 str. : ilustr. ; 31 cm

550 izv. - Knjigi na pot / Salvator Žitko: str. 9. - Bibliografija: str. 212-215
ISBN 978-961-269-089-2
a) Sv. Anton - Domoznanstvo b) Sv. Anton - Zgodovina

908(497.4Sv. Anton)
94(497.4Sv. Anton)
COBISS.SI-ID 246557184

757.
GRDINA, Igor, 1965-
        Svetovna vojna ob Soči. 1, Evropski zaplet / Igor Grdina. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 145 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-242-260-8
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija b) Soška fronta 1915-1917

94(497.472/.473)"1915/1917"
COBISS.SI-ID 248671744

758.
        HORIZONT : revija za turizem. - 2002, 1 (mar.)- . - Maribor (Titova c. 44) : Novium, 2002-. - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1580-8300 = Horizont (Maribor)

91
796.5
3D,3B,4N,4P,4F,5S,5Z,7V,7D,7H,7I 2009 2010 št. 96-100#
COBISS.SI-ID 116574208

759.
HORVAT, Jana
        Okra : vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo = Ocra : the gateway between the Mediterranean and Central Europe / Jana Horvat in Alma Bavdek ; [prevod, translation Sunčan Patrik Stone ; risbe, drawings Tamara Korošec, Dragica Knific Lunder]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2009 (Ljubljana : DZS). - 246 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd., risbe ; 30 cm + 1 priloga. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 17)

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 153-163
ISBN 978-961-254-163-7
a) Arheologija - Slovenija b) Notranjska - Arheološke najdbe - Antika

903/904(497.471)"652"
COBISS.SI-ID 248482304

760.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Rupnikova linija : odkrivanje utrdb ob rapalski meji / Aleksander Jankovič Potočnik ; [fotografije Aleksander Jankovič Potočnik, Rafael Marn ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik, Vladimir Tonić]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Utrdbe na Slovenskem)

1.000 izv. - O avtorju: str. 255. - Bibliografija: str. 249-251. - Vsebuje tudi: Načrti utrdb Alpskega zidu / Vladimir Tonić
ISBN 978-961-92665-3-3
a) Državne meje - Utrdbe - Druga svetovna vojna - Slovenija b) Utrdbe - Slovenija - 1932-1941 c) vojaške utrdbe d) rapalska meja e) Rupnikova linija

94(497.4-15)"1932/1941"
341.222(497.4:450)"1932/1941"
COBISS.SI-ID 248427776

761.
LELJAK, Roman
        KNOJ : 1944-1945 : slovenska partizanska likvidacijska enota. Knj. 1 / Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine "OZNA", 2010. - 178, [94] str. ; 22 cm

Ov. nasl.: KNOJ 1944-1945
ISBN 978-961-269-240-7
a) Korpus narodne obrambe Jugoslavije - 1944-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija c) Slovenija - NOB - Vojni zločini d) likvidacije e) dokumenti f) pričevanja g) Vojska državne varnosti

94(497.4)"1944/1945"
COBISS.SI-ID 64840449

762.
MAČEK, Janko
        Kako se je začelo / Janko Maček ; [spremno besedo napisal Stane Okoliš]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010. - 447 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čas in ljudje ; knj. 24)

Spremna beseda / Stane Okoliš: str. 5-13. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-222-795-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) NOB c) komunistično nasilje d) državljanska vojna e) politično nasilje

94(497.4)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 250648320

763.
MEDNARODNA konferenca Izvor Evropejcev (7 ; 2009 ; Ljubljana)
        Zbornik Sedme mednarodne konference Izvor Evropejcev = Proceedings of the Seventh International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, 5. in 6. junij (June 5th and 6th) 2009 / [uredil Vinko Vodopivec]. - Ljubljana : Jutro, 2010. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Korenine slovenskega naroda = Origin of the Slovenians)

Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6746-30-4
a) Indoevropejci - Izvor - Posvetovanja b) Slovani - Etnogeneza - Posvetovanja c) Lingvistika - Posvetovanja d) Epigrafika - Posvetovanja e) Evropa - Prazgodovina - Posvetovanja f) zborniki

903(4)(082)
811(082)
930.2:003.071(082)
COBISS.SI-ID 250689024

764.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)- . - Ljubljana (Pot na Fužine 2) : Rokus, 2003-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.junior.si. - Mesečnik. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: National geographic junior = ISSN 1854-5211
ISSN 1581-6869 = National geographic junior (Ljubljana)

91
2Ši,3B,4M,4F,5P,7V,7G,7I,7ŠK,7VL Letn. [6] 2009/2010 št.
COBISS.SI-ID 124339712

765.
        NATIONAL geographic. Slovenija . - Ljubljana (Pot na Fužine 2) : Rokus, 2006-. - 25 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)

91
2Ši,2Š,2G,3D,3B,3Č,3M,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,5S, 5S,5NP,5Z,6K,7V,7R,7P,7VL,7I,7H,7BR,7ŠK Letn. 5 2007 št. 1-12
COBISS.SI-ID 225874688

766.
OTT, Ivan, 1934-
        Otroci, žrtve vojne : trpljenje otrok v Jugoslaviji od 1942 do 1948 / Ivan Ott ; [prevedel Štefan Kutoš ; fotografije iz različnih virov]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. - 292 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Djeca, žrtve rata i poraća. - Bibliografija: str. 287-292
ISBN 978-961-218-860-3
a) Otroci - Jugoslavija - 1942-1948 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija c) Vojne žrtve - Jugoslavija - 1942-1945

94(497.1)"1942/1948"
316.346.32-053.2(497.1)"1942/1948"
COBISS.SI-ID 248333056

767.
PEROVŠEK, Jurij
        V zaželjeni deželi : slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo : 1918-1941 / Jurij Perovšek ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 ([Ljubljana] : DTP). - 314 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 9)

500 izv. - Bibliografija: str. 282-303. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6386-21-0
a) Slovenija - Zgodovina - 1918-1941 b) Jugoslavija - Zgodovina - 1918-1941 c) Kraljevina SHS

94(497.4)"1918/1941"
COBISS.SI-ID 248631552

768.
PREGELJ, Sebastijan
        Literarne poti Ljubljane / Sebastijan Pregelj in Gašper Troha. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 zvd. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-284-4
a) Slovenski književniki - Ljubljana - Vodniki b) Ljubljana - Literarna zgodovina - Vodniki

908(497.4Ljubljana):821.163.6.09(036)
821.163.6.09(497.4Ljubljana)(036):929
COBISS.SI-ID 250537728

769.
        PRESTOLNICE Evrope / [prevedel Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Slovaškem). - 239 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Die Hauptstädte Europas. - 8.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1141-2
a) Glavna mesta - Evropa - Albumi b) prestolnice

908(4-25)(084.12)
711.432(4)(084.12)
COBISS.SI-ID 249072384

770.
        RAZVOJNE priložnosti obmejnih območij Slovenije = Development opportunities of Slovenian border regions / zbral in uredil, edited by Anton Gosar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 424 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 339-365. - Kazalo. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-6732-09-3 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Slovenija - Obmejna območja - Družbeni razvoj - Zborniki b) Slovenija - Regionalni razvoj - Zborniki c) družbena geografija d) ekonomska geografija e) politična geografija f) meddržavno sodelovanje g) Evropa

911.3(497.4-192.2)(082)
339.92(4-12)(082)
COBISS.SI-ID 248392704

771.
SCHLEGEL, Jean-Louis
        O srednjem veku za otroška ušesa / [intervjuvanec] Jacques Le Goff in [intervjuval] Jean-Louis Schlegel ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina ; spremna beseda Miha Pintarič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010. - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Le Moyen Age expliqué aux enfants
ISBN 978-961-218-856-6
a) Zgodovina - Srednji vek - Evropa - Knjige za otroke b) Evropa - Zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke

94(4)"04/14"(02.053.2)
COBISS.SI-ID 249417216

772.
        SLOVENIJA - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 / uredil Zdenko Čepič ; [prevodi povzetkov Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 ([Ljubljana] : Grafika-M). - 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi ; 2)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6386-24-1
a) Slovenija - Zgodovina - 1968-1988 - Zborniki b) Jugoslavija - Zgodovina - 1968-1988 - Zborniki c) politična zgodovina d) ekonomska zgodovina e) družbene spremembe

94(497.4)"1968/1988"(082)
94(497.1)"1968/1988"(082)
COBISS.SI-ID 250465280

773.
        SOŠKA fronta 1915-1917 : kultura spominjanja / uredil Vincenc Rajšp. - Dunaj = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednjeevropska znanstvena knjižnica = Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek ; zv. 3)

Avtorji: str. 189-191. - Napačna št. knjižne zbirke v CIP-u. - Bibliografija na koncu prispevkov ali na dnu str. - Summaries
ISBN 978-961-254-187-3 (Založba ZRC, ZRC SAZU)
a) Soška fronta 1915-1917 - Zborniki b) Svetovna vojna 1914-1918 - Zborniki

94(497.472/.473)"1915/1917"(082)
94(100)"1914/1918"(082)
COBISS.SI-ID 250564864

774.
        SVET & ljudje. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1998)- . - Ljubljana (Železna cesta 13) : ČZD Kmečki glas, 1998-. - 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.sinaj.si. - Mesečnik. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Svet in ljudje (Online) = ISSN 1581-0208
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)

908
2Ši,2Š,2G,2V,3D,3B,3Č,3M,3P,3S,4M,5S,5S,5Z,5K, 6K,7V,7R,7BR, 7D,7ŠK,7G,7VL,7I Letn. 13 2009 št. 1/2+3-6+7/8+9-11
COBISS.SI-ID 78853888

775.
VALVASOR, Janez Vajkard
        Čast in slava vojvodine Kranjske / [Janez Vajkard Valvasor ; prevod Doris Debenjak ... [et al.] ; pesmi prepesnil Ervin Fritz]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod dežela Kranjska, 2009-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Die Ehre des Hertzogthums Crain, 1689. - Avtor naveden v kolofonu. - Na ov.: Slava vojvodine Kranjske / Joannes Weichardus Valvasor. - Bibliofilska izd. v škatli 37 x 26 x 11 cm
Dosedanja vsebina:
I. - 2009. - 825 str. - 1.500 oštevilčenih meščanskih izv., 500 oštevilčenih bibliofilskih izv. - Priložen garancijski certifikat, pri bibliofilski izd. tudi rokavice
ISBN 978-961-92716-0-5 (komplet, trda vezava) ISBN 978-961-92716-1-2 (komplet, bibliofilska izd.)
a) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Biografije b) Slovenci - Zgodovina - 17. st. c) Kranjska - Domoznanstvo d) Slovenija

908(497.4)"16"
930.1(497.4):929Valvasor J.V.
COBISS.SI-ID 247151616

776.
VENEZIA, Shlomo, 1923-
        Sonderkommando : v peklu plinskih celic / Shlomo Venezia ; (v sodelovanju z Béatrice Prasquier) ; predgovor Simone Veil ; zgodovinski dodatek Marcella Pezzettija in Umberta Gentilonija ; prevedla Anuša Trunkelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010

Prevod dela: Sonderkommando
ISBN 978-961-241-416-0
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Židje - Koncentracijska taborišča b) Oświęcim - Koncentracijsko taborišče

94(100)"1939/1945"
343.819.5(438Oświęcim)
COBISS.SI-ID 250091776

777.
VINTAR Mally, Katja
        Države v razvoju - med okoljevarstvom in razvojnimi težnjami / [avtorica, kartografija, fotografija, prevod povzetka] Katja Vintar Mally. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 186 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 4)

300 izv. - Bibliografija: str. 177-182. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-292-7
a) Dežele v razvoju - Varstvo okolja b) Dežele v razvoju - Družbeni razvoj c) Dežele v razvoju - Ekonomski razvoj d) Dežele v razvoju - Trajnostni razvoj e) Dežele v razvoju - Regionalna geografija f) varstvo okolja g) sonaravni razvoj h) družbena geografija i) ekonomska geografija j) gospodarski razvoj k) demogeografija l) države v razvoju

911.3(100-773)
502(100-773)
316.42(100-773)
330.34(100-773)
COBISS.SI-ID 246102016

778.
WILLIAMS, Stephen, 1951-
        Tourism geography : a new synthesis / Stephen Williams. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - XVI, 309 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 284-303. - Kazalo
ISBN 978-0-415-39425-3 (hbk) ISBN 0-415-39425-2 (hbk) ISBN 978-0-415-39426-0 (broš.) ISBN 0-415-39426-0 (broš.) ISBN 978-0-203-87755-5 (ebk) ISBN 0-203-87755-1 (ebk)
a) Tourism b) Turizem - Geografski vidik c) Ekonomska geografija - Turizem d) turistična geografija

911.3:338.483
338.483:911.3
COBISS.SI-ID 39439714


908+91


779.
        SLIKOVNI atlas sveta [Kartografsko gradivo] / [prevod Slavica Petrović Jesenovec in Borut Petrović Jesenovec]. - Radovljica : Didakta, 2010

ISBN 978-961-261-125-5
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke

912.44(100)(02.053.2)
BL:
100
COBISS.SI-ID 248040960


91v TURISTIČNI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


780.
        AMSTERDAM [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = plattegrond = plano de la ciudad = city map = plan de ville = pianta della citta. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2007?]. - 1 načrt : barve ; 91 x 123 cm na listu 94 x 125 cm, zložen na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic
ISBN 978-3-7079-0612-7
a) Amsterdam - Nizozemska - Načrti mest

912.43(492Amsterdam)
COBISS.SI-ID 1096548190

781.
BANDELJ, Andrej, 1980-
        Tržaško in Goriško / [Andrej Bandelj, Samo Pahor, Aldo Rupel ; urednik Drago Kladnik ; kartografija Rok Ciglič ; fotografije Andrej Bandelj ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Present). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395 ; 8)

Avtorji navedeni na ov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-254-184-2
a) Tržaška pokrajina - Domoznanstvo - Zborniki b) Tržaška pokrajina - Turistični vodniki c) Goriška (Italija) - Domoznanstvo - Zborniki d) Goriška (Italija) - Turistični vodniki e) Furlanija-Julijska krajina f) Goriška pokrajina g) Tržaško h) Goriško

913(450.36)(036)
908(450.36)(082)
COBISS.SI-ID 250355456

782.
        DALMACIJA 1 [Kartografsko gradivo]. severnodalmatinski otoki in Kornati : izletniško navtična karta = excursion-sailing map = nautische Freizeitkarte = carta nautica turistica / Geodetski zavod Slovenije, kartografski oddelek ; zasnova in redakcija Vili Kos in Matjaž Kos ; izvedba Mimi Gregorič, Uroš Kolavčič in Iztok Kariž ; prevod v angleški jezik Špela Gruden ; prevod v nemški jezik Alfred Leskovec ; prevod v italijanski jezik Bojan Saksida. - 1. izd. - 1:100.000. - Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 1 zvd : barv. ; 100 x 68 cm, zložen na 23 x 12 cm. - (Kod&kam)

Ov. nasl. - Hrbtni nasl.: Dalmacija 1 1:100.000. - Zadaj: Načrt mesta Zadar s seznamom ulic, opisi otokov s koodrinatami
a) Dalmacija - Hrvaška - Zemljevidi

912(497.581)
COBISS.SI-ID 9050007

783.
        DEUTSCHLAND [Kartografsko gradivo] = Germany = Allemagne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007?]. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm, zloženo na 13 x 25 cm + Index (80 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

V knjižici načrti mest. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-8297-3855-2
a) Nemčija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(430)
COBISS.SI-ID 3144765

784.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : road map of Europe : avtokarta = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:3.750.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 1 zvd. : barve ; 105 x 79 cm na listu 108 x 88 cm, zložen na 12 x 24 cm

Ov. nasl. - 3 stranski zvd.: Severna Evropa 1:9.000.000, Islandija in Ferski otoki 1:7.500.000. - Ob spodnjem robu zvd. zastave držav. - Na hrbtni strani indeks. - Kazalo
a) Evropa - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(4)
COBISS.SI-ID 250994944

785.
        FLORENZ [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Firenze = pianta della citta = Florence : prattegrond = Florence = city map = Florence = plan de ville = Florencia = plano de la ciudad. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2006?]. - 1 načrt : barve ; 117 x 65 cm na listu 119 x 67 cm, zložen na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic. - Legenda v več jezikih. - Na levi strani: načrt centra v merilu 1:6500 in širšega območja Firenc v merilu 1:90000
ISBN 3-85084-130-8
a) Firence - Italija - Načrti mest

912.43(450.521)
COBISS.SI-ID 1096555614

786.
        ITALIA [Kartografsko gradivo] = Italy = Italien = Italie. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2007?]. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 80 x 184 cm na listu 129 x 98 cm, zložen na 13 x 24 cm + indeks ([24] str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Ob strani: načrti mest. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-8297-3863-7
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 34152034

787.
        ITALIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Italia = carta stradale = Italië = autokaart = Italy = road map = Italie = carte routiere = Italia = mapa de carreteras. - 1:600.000. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2009?]. - 1 zvd tiskan na obeh str. : barve ; 93 x 122 cm na listu 97 x 125 cm, zložen na 13 x 26 cm + Indice (94 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-7079-0453-6
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 1096549214

788.
        KROATIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Hrvatska = autokarta = Kroatië = autokaart = Croatia = road map = Croatie = carte routiere = Croazia = carta stradale / cartography Freytag & Berndt. - 1:500.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2010?]. - 1 zvd : barve ; 129 x 92 cm na listu 131 x 94 cm, zložen na 13 x 26 cm + popis mjesta s poštanskim brojevima (48 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v več jezikih. - Na levi strani v povečanem merilu zvd. otokov
ISBN 978-3-7079-0457-4
a) Hrvaška - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(497.5)
COBISS.SI-ID 1096557662

789.
        LJUBLJANA in okolica [Kartografsko gradivo] = Tourist map of Ljubljana and surroundings : turistična karta = tourist map : Polhograjsko hribovje, Savska ravan, Posavsko hribovje (del), Dolenjsko podolje, Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Cerkniško jezero / zasnova in redakcija Matjaž Pevec ; izvedba Matjaž Pevec... [et al.] ; besedilo Vili Kos ; fotografije Bojan Saksida. - 1:75.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd. : barve ; 100 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Ov. nasl. - Zadaj: opisi mest, naravnih in turističnih znamenitost v slov. in angl. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija
a) Ljubljana (okolica) - Turistični zemljevidi b) Osrednja Slovenija - Zemljevidi c) turistične karte d) Ljubljanska kotlina

912.43(497.451)
COBISS.SI-ID 251010048

790.
        LJUBLJANA [Kartografsko gradivo] : mestna karta = City map of Ljubljana / zasnova in redakcija Matjaž Pevec ; izvedba Matjaž Pevec ... [et al.]. - 1:15.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 1 načrt : barve ; 97 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatek k nasl. naveden na ov. - Na hrbtni strani: načrti Tacna, Črnuč, Podsmreke v merilu 1:15.000, načrt središča mesta 1:8.000, shema prog ljubljanskega mestnega potniškega prometa in seznam ulic. - Kazalo. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija d.o.o.
a) Ljubljana - Osrednja Slovenija - Načrti mest

912.43(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 251012352

791.
        MEDVED Lovro raziskuje Slovenijo [Kartografsko gradivo] : otroška karta / zasnova Jana Knific ; ilustracije Marjan Manček. - 1:300 000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd : barve ; 68 x 95 cm, zložen na 12 x 24 cm

a) Slovenija - Slikovni zemljevidi

912.43(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 5493216

792.
        POLSKA [Kartografsko gradivo] = Poland = Polen = Pologne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007]. - 1 zvd. : barve ; 108 x 100 cm, zloženo na 13 x 25 cm + Index ([24] str. ; 24 cm. - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Na dnu zvd. načrti večjih mest v merilu 1:20.000. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-8297-3867-5
a) Poljska - Zemljevidi b) cestni zemljevidi c) avtokarte

912.43(438)
COBISS.SI-ID 3363645

793.
        PRAG [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Praha = plán města = Praag = plattegrond = Prague = city map = Prague = plan de ville = Praga = pianta della citta / Kartographie Freytag und Berndt. - 1:20.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2007?]. - 1 načrt : barve ; 96 x 66 cm na listu 98 x 69 cm, zložen na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic in načrt centra. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-85084-122-1
a) Praga - Češka - Načrti mest

912.43(437.3Praga)
COBISS.SI-ID 1096556638

794.
PRICE, Sandy
        The flea markets of France / by Sandy Price ; photographs by Emily Laxer. - New York : The Little Bookroom, 2009. - 248 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 1-892145-59-6 (alk. paper) ISBN 978-1-892145-59-8 (alk. paper)
a) Flea markets - France - Handbooks, manuals, etc b) Antikvitete - Bolšji sejmi - Francija - Vodniki c) Francija - Bolšji sejmi - Turistični vodniki

913(44)(036)
339.175-026.912:745/749
COBISS.SI-ID 1096188254


929 BIOGRAFIJE


795.
        ALMINE meje in margine / [uredila Marija Počivavšek ; prevod Špela Odlazek ; slikovno gradivo družina Ojsteršek ... [et al.] ; fotografije pred tematskimi sklopi Jure Kravanja]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2009 (Celje : Dikplast). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

Zvd. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. na koncu knj.
ISBN 978-961-6339-23-0
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) - Zborniki

929Karlin A.(082)
821.112.2(497.4).09:929Karlin A.(082)
COBISS.SI-ID 247877632

796.
BERGMAN, Ingmar, 1918-2007
        Laterna magica / Ingmar Bergman ; prevedla Lea Kozman ; spremno besedo napisal Jurij Meden. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 288 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Laterna magica. - Vsak človek zase in Bergman proti vsem / Jurij Meden: str. 279-286. - Filmografija Ingmarja Bergmana / pripravil Jurij Meden: str. 287-288. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-393-4
a) Bergman, Ingmar (1918-2007) - Avtobiografije b) Filmski režiserji - Švedska - Filmografije

929Bergman I.
791.633-051(485):929Bergman I.
821.113.6-94
COBISS.SI-ID 249015296

797.
        JANEZ Gradišnik : 1917-2009 : dokumentarna monografija / [zbral in uredil France Pibernik s sodelovanjem Katarine Bogataj Gradišnik ; fotodokumentacija družinski arhiv]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 34 cm

ISBN 978-961-218-873-3
a) Gradišnik, Janez (1917-2009) - Biografije - Dokumenti b) slovenski prevajalci c) slovenski pisatelji

929Gradišnik J.(093)
811.163.6'255.4:929Gradišnik J.
COBISS.SI-ID 249704960

798.
KARLIN, Alma M.
        Sama : iz otroštva in mladosti --- / Alma M. Karlin ; prevedla Mateja Ajdnik Korošec ; [spremna beseda Svetlana Slapšak]. - 1. ponatis. - Celje : In lingua, 2010 (Celje : Cinkarna). - 318 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Ein Mensch wird ---. - 300 izv. - Urednikov predgovor / Marijan Pušavec: str. 3. - Potovanje pred pisanjem : avtobiografija Alme Karlin / Svetlana Slapšak ; prevedel M. P.: str. 308-317
ISBN 978-961-269-206-3
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) - Avtobiografije

929Karlin A.M.
COBISS.SI-ID 1315275

799.
KLINEC, Rudolf
        Dnevniški zapisi : 1943-1945 / Rudolf Klinec ; uredila, [spremno besedo in opombe napisala, kronologijo in bibliografijo sestavila] Peter Černic in Renato Podbersič ml. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2010 (Gorica : Grafica Goriziana). - 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše korenine ; 21)

Bibliografija dr. Rudolfa Klinca: str. 396-398. - Bibliografija: str. 400-401. - Kazalo
ISBN 978-88-96632-05-5
a) Klinec, Rudolf (1912-1977) - Dnevniki - 1943-1945 b) Klinec, Rudolf (1912-1977) - Bibliografije c) Svetovna vojna 1939-1945 - Dnevniki d) spomini e) duhovščina f) Primorska g) osvoboditev h) socializem i) cerkev

929Klinec R.
821.163.6-94"1943/1945"
94(497.4)"1943/1945"(092)
012Klinec R.
COBISS.SI-ID 250205696

800.
KUŠAR, Meta
        Intervju / Meta Kušar ; [avtorji fotografij Goran Stoisavljević ... [et al.]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009. - 214 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-213-193-7 ISBN 978-961-213-191-3 !
a) Slovenci - Znamenite osebnosti - Intervjuji

929(497.4)(047.53)
COBISS.SI-ID 250046208

801.
MARINAC, Bogdana
        Med valovi in oblaki : iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja / Bogdana Marinac ; [prevod v italijanski jezik Ivan Marković, prevod v angleški jezik Marko Korošec]. - Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek v it. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-92789-0-1
a) Konte, Ivan (1910-2008) b) Jugoslavija - Politični zaporniki c) vojna mornarica d) hidroletalci e) hidropiloti

929Konte I.
COBISS.SI-ID 249105664

802.
OMERZA, Igor
        Edvard Kocbek : osebni dosje št. 584 / Igor Omerza. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 594 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-961-226-979-1
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) b) Slovenija - Politične razmere - 20.st. c) slovenski književniki d) slovenski politiki

929Kocbek E.
323(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 250056960

803.
SIRC, Ljubo
        Dolgo življenje po smrtni obsodbi / Ljubo Sirc ; [fotografije osebni arhiv Ljuba Sirca, Charles Green, Muzej novejše zgodovine]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2010. - 618 str. : ilustr. ; 25 cm

Knjigi na pot / Stane Granda, Andreja Valič: str. 5. - O avtorju: str. 603-604. - Kazalo
ISBN 978-961-91439-7-1
a) Sirc, Ljubo (1920-) - Spomini b) Slovenija - Politična zgodovina - 1945- c) politično preganjanje d) disidenti

929Sirc L.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 250368000

804.
VRHUNEC, Marko
        Josip Broz Tito : osebnost, stvaritve, titoizem : pričevanje / Marko Vrhunec ; [prevod povzetka Tina Levec ; fotografije so iz albuma Marka Vrhunca ter drugih monografij o Titu]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : samozal., 2010. - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 171. - Kazalo
ISBN 978-961-245-888-1
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Jugoslavija - Politična zgodovina - 20.st. c) jugoslovanski politiki

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19":929Broz J.-Tito
COBISS.SI-ID 249634048

805.
ZOBEC, Peter
        Od daleč in blizu : pogovori z Mirjano / Peter Zobec. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-242-262-2
a) Borčić, Mirjana (1925-) - Intervjuji

929Borčić M.(047.53)
COBISS.SI-ID 248907776


ak


806.
        FAST & furious [Videoposnetek] = Hitri in drzni 4 / directed by Justin Lin ; written by Chris Morgan ; director of photography Amir Mokri ; music by Brian Tyler. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Podnapisi v slov., hrv., it. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0374. - Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 6776606


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE


807.
AKERMAN, Beata
        Izabela : pravljica o princeski, ki je jecljala / Beata Akerman ; [avtorica spremnega besedila Darja Zaviršek ; ilustratorka Tereza Merlini. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2009. - [28 str.] : ilustr. ; 20 x 24 cm. - (Zbirka socialno vključevanje in pravičnost)

Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-6569-30-9
a) drugačnost b) jecljanje c) posmehovanje d) otroci e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250132736

808.
ALEKSANDRA, 1951-
        Poglej, kako lep je živalski svet / [ilustracije Aleksandra & Aleksander ; iz nemščine prevedel Roman Till]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2010 ([tiskano na Kitajskem]). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Schau, wie schön ist die Welt der Tiere. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.008 izv.
ISBN 978-3-7086-0524-1
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 6997534

809.
ALEKSANDRA, 1951-
        Poglej, kako lepo je tvoje leto v otroškem vrtcu / [ilustracije Aleksandra & Aleksander ; iz nemščine prevedel Roman Till]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010 ([tiskano na Kitajskem]). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Schau, wie schön ist dein Jahr im Kindergarten. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.008 izv.
ISBN 978-3-7086-0523-4
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 6997278

810.
BALL, Sara
        Divji dinozavri / Sara Ball ; [prevod Toma Strle]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Das verrückte Dino-Klappbuch
ISBN 978-961-250-075-7
a) Dinozavri - Knjige za otroke b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 248120320

811.
BANSCH, Helga
        I want a dog! / by Helga Bansch. - New York ; London : North-South, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Lisa will einen Hund
ISBN 978-0-7358-2255-9 (trade edition) ISBN 0-7358-2255-7
a) psi b) hišni ljubljenci c) živali v naravi d) deklice e) želje f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32=111
COBISS.SI-ID 1096583518

812.
BEHL, Anne-Kathrin
        Eins und vier macht stark / Anne-Kathrin Behl. - Wien : Picus Verlag, cop. 2009. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-85452-149-5 (hbk.) ISBN 3-85452-149-9 (hbk.)
a) živali v domišljiji b) gozd c) drugačnost d) strah e) prijateljstvo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096581214

813.
BOIE, Kirsten, 1950-
        Poletje v Galebji ulici / Kirsten Boie ; ilustracije Katrin Engelking ; prevedla Amalija Maček. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Sommer in Möwenweg
ISBN 978-961-02-0130-4
a) počitnice b) poletje c) druščine d) prijateljstvo e) otroštvo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 251016192

814.
BROSCHE, Heidemarie
        Zgodbe o duhcih / Heidemarie Brosche ; ilustracije Martina Theisen ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Gespenstergeschichten. - "2. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-29-4
a) duhovi b) začetno branje c) povečani tisk d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64534785

815.
CHAPMAN, Linda
        Ogenj morskih deklic / Linda Chapman ; ilustracije Dawn Apperley ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 89 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Skoraj morska deklica ; 2)

Prevod dela: Mermaid fire
ISBN 978-961-6598-86-6
a) morske deklice b) povečani tisk c) začetno branje d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250851840

816.
CHAPMAN, Linda
        Otok morskih deklic / Linda Chapman ; ilustracije Dawn Apperley ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 90 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Skoraj morska deklica ; 1)

Prevod dela: Mermaid island
ISBN 978-961-6598-85-9
a) morske deklice b) povečani tisk c) začetno branje d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 250851584

817.
CHILD, Lauren
        Absolutno jaz, Clarice Bean / [[besedilo in ilustracije] Lauren Child ; prevedla Anja Kokalj]. - Jezero : Morfem, 2010. - 189 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu
ISBN 978-961-6773-75-1

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250774016

818.
        CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1945/1946-. - 23 cm

Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401
ISSN 0350-8870 = Ciciban

821.163.6-93-82
3B,3M,3Č,3P,3S,4M,4P,4F,4J,4Z,2Ši,2Š,2G,2V,5P, 5P,5P,7V,7G,7H, 7R,7D,7VL Letn. 65 2009/2010 št.
COBISS.SI-ID 10091266

819.
COULMAN, Valerie, 1969-
        Ko bodo pujsi leteli / napisala Valerie Coulman ; ilustriral Rogé. - 1. natis. - Hoče : Skrivnost, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Nekateri izvodi tiskani z velikimi črkami
ISBN 978-961-6793-12-4
a) živali v domišljiji b) pujsi c) letenje d) v mladinskem leposlovju

821.111(71)-93-34
COBISS.SI-ID 249817344

820.
CUTBILL, Andy
        The cow that laid an egg / by Andy Cutbill ; illustrated by Russell Ayto. - London : HarperCollins Children's Books, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-00-717968-8
a) živali v domišljiji b) krave c) piščanci d) v mladinskem leposlovju

821.111-39-34=111
COBISS.SI-ID 1096211550

821.
DOSKOČILOVÁ, Hana
        Krtek in mamica / besedilo Hana Doskočilová ; ideja in ilustracije Zdeněk Miler ; [prevedla Lina Virnik Kovač]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2010. - 54 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Krtek a maminka. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6582-65-0
a) živali v domišljiji b) krti c) rojstvo d) v mladinskem leposlovju

821.162.3-93-34
COBISS.SI-ID 249982208

822.
DOSKOČILOVÁ, Hana
        Krtek in poletje / [besedilo] Hana Doskočilová ; [ilustracije] Zdeněk Miler, Kateřina Miler ; [prevedla Lina Virnik-Kovač]. - 2. izd. - [Kranj] : Narava, 2010. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Krtek a léto. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6582-10-0
a) kartonke b) živali v domišljiji c) krti d) letni časi e) poletje f) v mladinskem leposlovju

087.5
COBISS.SI-ID 6999582

823.
DOYLE, Malachy
        Charlie is my darling / Malachy Doyle ; [illustrator] Stephen Lambert. - London : Orchard Books, 2009. - [32] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

ISBN 978-1-84616-797-3 (broš.) ISBN 1-84616-797-3 (broš.)
a) Dogs - Pictorial works - Juvenile fiction b) Children's stories - Pictorial works c) živali v naravi d) psi e) dečki f) prijateljstvo g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32=111
COBISS.SI-ID 1096147038

824.
FINN, Rebecca
        Živžav na kmetiji / Rebecca Finn ; [prevod Ana Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Živžav : potisni, povleci in zavrti)

Prevod dela: Busy farm
ISBN 978-961-250-076-4
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249090048

825.
FINN, Rebecca
        Živžav v mestu / Rebecca Finn ; [prevod Ana Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Živžav : potisni, povleci in zavrti)

Prevod dela: Busy town
ISBN 978-961-250-077-1
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249090560

826.
FINN, Rebecca
        Živžav v pristanišču / Rebecca Finn ; [prevod Ana Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2010. - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Živžav : potisni, povleci in zavrti)

Prevod dela: Busy harbour
ISBN 978-961-250-078-8
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249090304

827.
FUNKE, Cornelia
        Der verlorene Engel / Cornelia Funke ; Bilder von Kerstin Meyer. - Hamburg : C. Dressler, cop. 2009. - [33] str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

ISBN 978-3-7915-0478-0 (hbk.) ISBN 3-7915-0478-9 (hbk.)
a) angeli b) angel varuh c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096592990

828.
GRAFENAUER, Niko
        Avtozaver / mehanik Niko Grafenauer ; avtoličar Kostja Gatnik. - 1. izd. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2010. - [15] str. : ilustr. ; 25 x 30 cm

Izdano po originalu iz leta 1976. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92855-0-3
a) avtomobili b) pripoved v verzih c) velike tiskane črke d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 250883072

829.
HEINE, Helme
        Na srečo imamo prijatelje : najlepše pustolovščine Franca Kokota, Janija Miška in debelega Valemarja v eni knjigi / Helme Heine ; [v slovenščino prevedla Lučka Jenčič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010. - 181 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Zum Glück gibt's Freunde
ISBN 978-3-7086-0449-7
a) živali v domišljiji b) prijateljstvo c) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 250213632

830.
HILTON, Nette
        Small Billy and the midnight star / written by Nette Hilton ; illustrated by Bruce Whately. - London : Hodder Children's Books, 2007. - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-0-340-94449-3 (HB) ISBN 0-340-94449-8 (HB) ISBN 0-340-94450-1 (PB) ISBN 978-0-340-94450-9 (PB)

821.111(94)-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096598366

831.
JANISCH, Heinz
        Herr Kratochwil kommt fast zu spät / Heinz Janisch ; [Illustrationen] Heide Stöllinger. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7026-5811-3 (hbk.) ISBN 3-7026-5811-4 (hbk.)
a) Lehrer b) Verspätung c) Ausrede d) Lehrer - Verspätung - Ausrede - Bilderbuch e) Bilderbuch f) razvade g) zamujanje h) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096585310

832.
JEFFERS, Oliver
        Lost and found / [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2006. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 0-00-715036-9 (broš.) ISBN 978-0-00-715036-6 (broš.)
a) živali v domišljiji b) pingvini c) izgubljenci d) osamljenost e) prijateljstvo f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 5923358

833.
JEFFERS, Oliver
        The way back home / [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-00-718232-9
a) dečki b) luna c) potovanje d) domišljija e) vesoljci f) prijateljstvo g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096211038

834.
KELLY, Mij
        Ačiiiha! : bonton za vse živali / Mij Kelly ; [ilustracije] Mary McQuillan ; [prevod Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Kres, cop. 2010 (printed in China). - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Atchoo!. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-250-067-2
a) živali v domišljiji b) bonton c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 247685632

835.
KESIČ Dimic, Katarina
        Kamaroni s parabajzovo omako / Katarina Kesič Dimic ; ilustrirala Andreja Panič. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - 32 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6668-19-4
a) disleksija b) branje c) pisanje d) težave e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 250553344

836.
KITTELBERGER, Kai
        Wo ist Papa? / Kai Kittelberger ; [Illustrationen] Jacky Gleich. - Weinheim ; Basel : Beltz & Gelberg, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

ISBN 978-3-407-79397-3 (hbk.) ISBN 3-407-79397-9 (hbk.)
a) sinovi b) očetje c) iskanje d) ločitve e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096590686

837.
KNISTER
        Mala čarovnica Lili in divji duhovi / Knister ; ilustrirala Birgit Rieger ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 53 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lili. Za začetniško branje)

Prevod dela: Hexe Lilli und der verflixte Gespensterzauber. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1210-5
a) čarovnice b) duhovi c) začetno branje d) povečani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 249459456

838.
KOMELJ, Miklavž
        Kako sta se gospod in gospa pomirila / Miklavž Komelj ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 426)

ISBN 978-961-01-0915-0
a) pravljice - umetne b) živali in ljudje

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 246180352

839.
KRAUSE, Amanda
        Zgodbe o piratih / Amanda Krause ; ilustracije Irmgard Paule ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Piratengeschichten. - "2. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-30-0
a) gusarji b) začetno branje c) povečani tisk d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64535553

840.
LACOMBE, Benjamin
        Les amants papillons / Benjamin Lacombe. - Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - [32] str. : ilustr. ; 40 cm

ISBN 978-2-02-096205-6 (hbk.) ISBN 2-02-096205-5 (hbk.)
a) ljubezen b) žalost c) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-34=133.1
COBISS.SI-ID 1096581470

841.
LAMBECK, Silke
        Kakadudel / Silke Lambeck ; [Illustrationen] Karsten Teich. - Berlin : Bloomsbury, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

ISBN 978-3-8270-5376-3 (hbk.) ISBN 3-8270-5376-5 (hbk.)
a) Kakadus b) Sackpfeife c) Waldtiere d) Musizieren e) Orchester f) Bilderbuch g) živali v domišljiji h) kakadu i) glasba j) orkester k) pripoved v verzih l) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-1=112.2
COBISS.SI-ID 1096595550

842.
LANDA, Norbert
        Oprosti! / Norbert Landa ; [ilustracije] Tim Warnes ; [prevedla Helena Kraljič]. - Preserje : Morfem, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6773-42-3
a) živali v domišljiji b) medvedi c) zajci d) prijateljstvo e) opravičilo f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 249104128

843.
LAPAJNE Dekleva, Tomaž
        Hop v pravljico : sedem gledaliških besedil za otroke / Tomaž Lapajne Dekleva. - Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, cop. 2010 ([Domžale] : Vovk). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-92750-0-9
a) dramatika b) gledališke igre c) mladinsko gledališče d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 248167680

844.
LENK, Fabian
        Kriminalke za male detektive / Fabian Lenk ; ilustracije Wilfried Gebhard ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Krimigeschichten. - "2. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-28-7
a) detektivi b) začetno branje c) povečani tisk d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 64534273

845.
LOBE, Mira
        Dann rufen alle Hoppel Popp / Mira Lobe ; [Illustrationen] Angelika Kaufmann. - 1. Aufl. - Wien : G & G, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7074-1172-0 (hbk.) ISBN 3-7074-1172-9 (hbk.)
a) zajci b) živali v domišljiji c) tekmovanje d) stava e) sožitje f) v mladinskem leposlovju

821.112.2(436)-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096583774

846.
MAI, Manfred, 1949-
        Nikodemus und das Mäusewunder / Manfred Mai ; [Illustrationen] Jochen Stuhrmann. - 1. Aufl. - Berlin : Tulipan Verlag, 2010. - [29] str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-939944-44-7 (hbk.) ISBN 3939944440
a) živali v domišljiji b) mačke c) miši d) prijateljstvo e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096596318

847.
MAI, Manfred, 1949-
        Pošast v razredu / Manfred Mai ; ilustracije Erhard Dietl ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 92 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Ein Monster im Klassenzimmer. - "3. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-33-1
a) pošasti b) šola c) začetno branje d) povečani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64875777

848.
MAI, Manfred, 1949-
        Razred v nogometni vročici / Manfred Mai ; ilustracije Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Eine Klasse im Pokalfieber. - "3. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-32-4
a) nogomet b) šport c) tekmovanje d) začetno branje e) povečani tisk f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 64875265

849.
MARLEAU, Eve
        Moj prvi --- obisk pri zobozdravniku / [besedilo] Eve Marleau in [ilustracije] Michael Garton ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Moj prvi ...)

Prevod dela: My first --- visit to the dentist
ISBN 978-961-249-078-2
a) zobje b) higiena c) zobozdravniki d) velike tiskane črke e) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-32
COBISS.SI-ID 248903168

850.
MARLEAU, Eve
        Moj prvi --- šolski dan / [besedilo] Eve Marleau in [ilustracije] Michael Garton ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Moj prvi ...)

Prevod dela: My first --- school day
ISBN 978-961-249-077-5
a) prvi šolski dan b) velike tiskane črke c) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-32
COBISS.SI-ID 248902656

851.
MEADOWS, Daisy
        Enja, topazna vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mavrične vile. Kristalne vile ; 25)

Prevod dela: Chloe the topaz fairy. - Broš. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv. broš., 1.400 izv. trda vezava
ISBN 978-961-01-1154-2 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1153-5 (broš.)
a) vile b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 249438976

852.
MEADOWS, Daisy
        Manja, ametistna vila / Daisy Meadows ; ilustracije Georgie Ripper ; [prevedla Nina Antosiewicz Zupan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mavrične vile. Kristalne vile ; 26)

Prevod dela: Amy the amethyst fairy. - Broš. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv. broš., 1.400 izv. trda vezava
ISBN 978-961-01-1241-9 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1240-2 (broš.)
a) vile b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250613504

853.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi / Frane Milčinski - Ježek ; ilustracije Tina Volarič. - Ljubljana : Sanje, 2010. - 26 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6767-21-7
a) živali v domišljiji b) žirafe c) drugačnost d) dečki e) prijateljstvo f) pomoč g) puščava h) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250049280

854.
MONCOMBLE, Gérard
        Die Katze, die mit dem Schwanz wedelte / Gérard Moncomble ; [Illustrationen] Paweł Pawlak ; aus dem Französischen von Alexander Potyka. - Wien : Picus Verlag, cop. 2009. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela iz polj.: Kotek, który merdał ogonem. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-85452-146-4 (hbk.) ISBN 3-85452-146-4 (hbk.)
a) živali v domišljiji b) mačke c) psi d) predsodki e) prijateljstvo f) šola g) v mladinskem leposlovju

821.133.1-93-34=112.2
COBISS.SI-ID 1096584030

855.
NEUDERT, Cornelia
        Zgodbe o ponijih / Cornelia Neudert ; ilustracije Julia Ginsbach ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Ponygeschichten. - "1. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-27-0
a) živali v naravi b) konji c) začetno branje d) velike tiskane črke e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 64355841

856.
NÖSTLINGER, Christine
        Mini ima talent / Christine Nöstlinger ; ilustracije Christiane Nöstlinger ; [prevedla Danica Š. Novosel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družba Piano, 2010. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Mini ist die Grösste
ISBN 978-961-6693-39-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6693-40-0 (broš.)
a) deklice b) samozavest c) šola d) začetno branje e) v mladinskem leposlovju

821.112.2(436)-93-32
COBISS.SI-ID 250722048

857.
ONDRACEK, Claudia
        Zgodbe o dinozavrih / Claudia Ondracek ; ilustracije Anja Rieger ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Dinosauriergeschichten. - "1. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-19-5
a) dinozavri b) začetno branje c) velike tiskane črke d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64336129

858.
PARK, Barbara
        Suzi B. Jamnik in trapasti smrdljivi avtobus / Barbara Park ; ilustrirala Denise Brunkus ; [prevedla Amanda Mlakar]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2010. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Junie B. Jones and the stupid smelly bus
ISBN 978-961-6766-10-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6766-11-1 (broš.)
a) deklice b) šola c) humor d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250235648

859.
PARKER, Natalie Jane
        Čmrlj Črt spoznava letne čase / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Učenje je zabavno!)

Prevod dela: Bumble the bee learns about seasons
ISBN 978-961-6598-73-6 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249611008

860.
PARKER, Natalie Jane
        Gosenica Greta šteje do 10 / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Učenje je zabavno!)

Prevod dela: Curly the caterpillar counts to 10
ISBN 978-961-6598-74-3 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249611264

861.
PARKER, Natalie Jane
        Kačja pastirica Katja zna povedati koliko je ura / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Učenje je zabavno!)

Prevod dela: Dizzy the dragonfly learns to tell the time
ISBN 978-961-6598-75-0 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249611520

862.
PARKER, Natalie Jane
        Metuljčica Meta spoznava oblike / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Učenje je zabavno!)

Prevod dela: Bella the butterfly learns about shapes
ISBN 978-961-6598-76-7 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249611776

863.
PARKER, Natalie Jane
        Pikapolonica Pika spoznava dneve v tednu / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Učenje je zabavno!)

Prevod dela: Lulu the ladybird learns the days of the week
ISBN 978-961-6598-77-4 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249612032

864.
PARKER, Natalie Jane
        Žabec Živko odkriva barve / [besedilo in ilustracije] Natalie Jane Parker ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2010. - 1 kartonka ([12] str. ) : ilustr. ; 15 cm. - (Učenje je zabavno!)

Prevod dela: Frankie the frog discovers colors
ISBN 978-961-6598-78-1 ISBN 978-961-6598-79-8 (komplet)
a) kartonke b) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 249612288

865.
PICKERING, Jimmy
        Skelly the skeleton girl / written and illustrated by Jimmy Pickering. - London : Simon & Schuster, 2007. - [30] str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

ISBN 978-1-84738-093-7 (broš.) ISBN 1-84738-093-X (broš.)

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096585822

866.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Čarovnica Uršula / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - Domžale : Epistola, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92719-3-3
a) branje b) težave c) disleksija d) otroci e) čarovnice f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250702592

867.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Jezične zgodbe / Lilijana Praprotnik Zupančič : [ilustriral Bori Zupančič]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 44 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Planika)

ISBN 978-961-205-156-3
a) nonsens b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 248994304

868.
RICHARDSON, Justin, 1963-
        In s Tango smo trije / Justin Richardson in Peter Parnell ; ilustriral Henry Cole ; prevedel Matej Krajnc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - [16 str.] : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: And Tango makes three
ISBN 978-961-241-387-3
a) živali v domišljiji b) pingvini c) drugačnost d) družina e) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 248410368

869.
ROSS, Gaja
        Paglavček Emil modruje o napuhu : napuh ni še nikomur koristil / Gaja Ross ; ilustrirala Nina Rupel. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6668-20-0
a) napuh b) živali v domišljiji c) paglavci d) otroci e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250850816

870.
SCHEFFLER, Ursel, 1938-
        Črnilko - računalniška pošast / Ursel Scheffler ; ilustracije Erhard Dietl ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Ätze das Computermonster. - "3. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-31-7
a) pošasti b) računalniki c) začetno branje d) povečani tisk e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64875009

871.
SCHIMEL, Lawrence
        Cecilija in zmaj / Lawrence Schimel ; lustrirala Sara Rojo Pérez ; prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2010. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Aleph ; 139)

Prevod dela: La aventura de Cecilia y el dragon. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6789-11-0
a) deklice b) zmaji c) pogum d) premetenost e) v mladinskem leposlovju

821.134.2-93-34
COBISS.SI-ID 250808576

872.
STAMAN, Jasna Branka
        Ajda in Sam / Jasna Branka Staman ; ilustrirala Kristina Krhin. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Modri planet)

ISBN 978-961-6585-36-1
a) deklice b) dedki c) revščina d) živali v domišljiji e) štorklje f) sočutje g) pomoč h) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 64067329

873.
STEINKELLNER, Elisabeth
        An Herrn Günther mit bestem Gruss! / Elisabeth Steinkellner ; [Illustrationen] Michael Roher. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2010. - [33] str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-3-7026-5815-1 (hbk.) ISBN 3-7026-5815-7 (hbk.)

821.112.2-93-32=112.2
COBISS.SI-ID 1096588638

874.
STONE, Rex
        Divji dir edmontozavrov / Rex Stone ; ilustriral Mike Spoor ; [prevedel Damjan Zorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zaliv dinozavrov)

Prevod dela: Stampede of the giant reptiles. - Broš. izd. meri 20 cm. - Potiskani spojni listi. - 1.100 izv. v trdi in 1.500 izv. v broš. vezavi
ISBN 978-961-01-1078-1 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1079-8 (broš.)
a) dinozavri b) pustolovščine c) fantastika d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 249606400

875.
STONE, Rex
        Reševanje oklepljenega kuščarja / Rex Stone ; ilustriral Mike Spoor ; [prevedel Damjan Zorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 77 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zaliv dinozavrov)

Prevod dela: Rescuing the plated lizard
ISBN 978-961-01-1080-4 (trda vezava) ISBN 978-961-01-1081-1 (broš.)
a) dinozavri b) pustolovščine c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 249605888

876.
SUHODOLČAN, Primož
        Kuža, zaljubljen kot pes / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; avtorica spremnega besedila Tadeja Zupan Arsov]. - 2. predelani natis. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 69 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Pozor, pravljice!)

ISBN 978-961-226-984-5
a) humor b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250472448

877.
SUHODOLČAN, Primož
        Milo Strašilo / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Tadeja Rode Teran]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - 62 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Pozor pravljice!)

Spremna beseda / Tadeja Rode Teran: str. 62
ISBN 978-961-226-822-0
a) pravljice - umetne b) humor

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 231685632

878.
SUHODOLČAN, Primož
        Ti kanta požrešna! / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremno besedilo Tadeja Zupan Arsov]. - 2., predelani natis. - Ljubljana : Karantanija, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 62 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Pozor, pravljice!)

Potiskani spojni listi. - 1.500 izv. - Pozor, lekcije / Tadeja Zupan Arsov: str. 62
ISBN 978-961-226-985-2
a) humor b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 250472704

879.
SUHODOLČAN, Primož
        Živalske novice 3 : [grizemo do resnice] / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Tadeja Zupan Arsov]. - 1. natis. - V Ljubljani : Karantanija, 2009. - 70 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Živalske novice ; št. 3)

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-226-957-9
a) živali v domišljiji b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 247990784

880.
SUHODOLČAN, Primož
        Živalske novice : [24 kur v mreži] / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat ; [beseda o delu Ljubica Karim Rodošek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - 74 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Živalske novice ; št. 1)

Podnasl. naveden na ov. in v CIP-u
ISBN 978-961-226-256-3
a) živali v domišljiji b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 231169792

881.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Snežnosek / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Modri planet)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6585-38-5
a) snežaki b) zima c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 64067585

882.
THOMAS, Valerie
        Winnie's amazing pumpkin / [text] Valerie Thomas and [illustrations] Korky Paul. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (The Winnie the witch series)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-0-19-272908-8 (hardback)
a) čarovnice b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1096592478

883.
VITEZ, Grigor
        Antonton / Grigor Vitez ; ilustriral Tomislav Torjanac ; prepesnila Anja Štefan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - [15] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Kako živi Antuntun. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1150-4
a) posebneži b) drugačnost c) humor d) v mladinskem leposlovju e) pripoved v verzih

821.163.42-93-1
COBISS.SI-ID 248993792

884.
WALDER, Vanessa
        Vilinske zgodbe / Vanessa Walder ; ilustracije Betina Gotzen-Beek ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjigoljub)

Prevod dela: Feengeschichten. - "1. bralna stopnja"--> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-20-1
a) vile b) začetno branje c) velike tiskane črke d) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-34
COBISS.SI-ID 64336641


fa


885.
        RACE to Witch mountain [Videoposnetek] = Dirka na Zakleto goro / music by Trevor Rabin ; director of photography Greg Gardiner ; based on the book by Alexander Key ; screenplay by Matt Lopez and Mark Bomback ; directed by Andy Fickman. - Deluxe DVD izd. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., srb. itd. - Produkcija: Walt Disney. - DVDB0429. - Vloge: Dwayne Johnson, Annasophia Robb, Gugino Carla itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) komedija d) filmska komedija

791.221.9:392.28(73)(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 12043066


L MLADINSKO LJUDSKO SLOVSTVO


886.
FELDEK, Lubomír
        Slovaške pravljice / L'ubomír Feldek ; ilustriral Peter Uchnár ; prevedla Ana Zorko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Hren). - 149 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Vel'ka kniha Slovenských rozprávok
ISBN 978-961-218-853-5
a) ljudsko slovstvo b) slovaško ljudsko slovstvo c) v mladinskem leposlovju

398.2(437.6)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 248373504


M LEPOSLOVJE ZA MLADOSTNIKE


887.
BEVC, Cvetka
        Škampi v glavi / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Barica Smole]. - Novo mesto : Goga, 2010. - 156 str. ; 20 cm. - (Zbirka Lunapark. Zrcala)

Zakaj je dobro, da ti priletijo škampi v glavo / Barica Smole: str. 151-156
ISBN 978-961-6421-86-7
a) mladostniki b) odraščanje c) problemke d) samopodoba e) ljubezen f) prijateljstvo g) družina h) sleng i) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 249516800

888.
BLAZON, Nina, 1969-
        Gospodar prekletstva / Nina Blazon ; [prevedla Tamara Bosnič]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2010. - 2 zv.(206; 240 str.) ; 24 cm

Prevod dela: Im Bann des Fluchträgers
ISBN 978-961-272-010-0
a) fantastika b) fantastični svetovi c) fantastična bitja d) čarovniki e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-312.9
COBISS.SI-ID 250095360

889.
CAST, P. C.
        Izdana / P. C. Cast in Kristin Cast ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 269 str. ; 24 cm. - (Zbirka Hiša Noči ; knj. 2)

Prevod dela: The house of night. Betrayed
ISBN 978-961-00-1059-3
a) vampirji b) fantastika c) mladostniki d) šola e) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 250777088

890.
FRANK, Anne, 1929-1945
        Dnevnik Ane Frank : [natisnjeno z dosedaj neobjavljenimi odlomki] / Anne Frank ; [prevedla Polonca Kovač]. - [Razširjena izd. z doslej še neobjavljenimi pismi]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 378 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. Mladinsko leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Anne Frank Tagebuch. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Izd. navedena na ov. - Predgovor: str. 5-8
ISBN 978-961-01-0081-2
a) Frank, Anne (1929-1945) - Dnevniki b) dekleta c) vojne d) Židje e) ujetništvo f) strah g) dnevniki h) v mladinskem leposlovju

821.112.5-93-94
929Frank A.
COBISS.SI-ID 232452608

891.
HILL, David, 1942-
        Ogenj tam zgoraj / David Hill ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2010. - 162 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srečanja)

Prevod dela: Fire on high
ISBN 978-961-272-009-4
a) ugrabitve b) letala c) kriminal d) v mladinskem leposlovju

821.111(931)-93-311.2
COBISS.SI-ID 250094848

892.
KENDA Hussu, Damjana
        Mularija, da te zvija / Damjana Kenda Hussu. - Ljubljana : Forma 7, 2010. - 174 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6181-63-1
a) mladostniki b) odraščanje c) bratje d) sestre e) družina f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 250503936

893.
MUCK, Desa
        Nebo v očesu lipicanca : [mladinski roman] / Desa Muck ; [fotografije iz arhiva Kobilarne Lipica]. - Logatec : GO Partner, 2010. - 181 str. : ilustr. ; 22 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-269-223-0
a) živali v naravi b) konji c) dekleta d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 250383616

894.
PIELICHATY, Helena
        Sobotna punca / Helena Pielichaty ; prevedla Valerija Cokan. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2010. - 117 str. ; 21 cm

Prevod dela: Saturday girl
ISBN 978-961-6576-47-5
a) dekleta b) mladostniki c) nasilje d) mamila e) družina f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 250632960

895.
REICHE, Dietlof
        Ladja duhov / Dietlof Reiche ; [prevod Alenka Veler ; spremna beseda Ana Duša]. - Novo mesto : Goga, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 323 str. ; 20 cm. - (Zbirka Lunapark. Gugalnica)

Prevod dela: Geisterschiff. - Pomembna je sedanjost / Ana Duša: str. 319-323. - 500 izv.
ISBN 978-961-6421-78-2
a) dekleta b) jadrnice c) skrivnosti d) zakladi e) pustolovščine f) dnevniki g) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-311.3
COBISS.SI-ID 244481024

896.
RUDOLF, Mojca, 1966-
        Ni vsaka sreda siva sreda / Mojca Rudolf. - Jezero : Morfem, 2010. - 139 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6773-73-7
a) fantje b) mladostniki c) odraščanje d) zaljubljenost e) družina f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 250540032

897.
SAINT-Exupéry, Antoine de
        Mali princ / Antoine de Saint-Exupéry ; z avtorjevimi ilustracijami ; prevedel Ivan Minatti. - 21. natis. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Le petit prince. - 4.000 izv.
ISBN 978-86-11-15394-0

821.133.1-93-34
COBISS.SI-ID 243170048

898.
SPINELLI, Jerry
        Z ljubeznijo, zvezdica / Jerry Spinelli ; [prevod Miha Odar]. - 1. izd. - Ljubljana : Grlica, 2010. - 303 str. ; 22 cm

Prevod dela: Love, stargirl
ISBN 978-961-2441-36-4
a) dekleta b) mladostniki c) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 250696192


MS


899.
        SMART station [Garnitura] = Learn-Spiel-Bank = Centre découverte = Estación inteligente. - Garching : Bartl ; Bankok : I'm international, [200?]. - 1 komplet (1 lesena plošča z vrezanimi odprtinami okrogle oblike, 21 kosov lesenih geometrijskih likov, 1 vrvica za nizanje, 1 vrečka iz blaga, 8 kosov lesenih palic za postavitev mize) : les, blago, barve ; v škatli, 6 x 34 x 34 cm. - (I'm toy)

Na škatli je mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - Št. 22051. - Od 1,5 leta dalje
a) Motorične igrače b) delovna miza c) didaktična igrača d) geometrijske oblike e) igrače

62(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 15145874


N


900.
KORBAR, Franc, 1938-
        Učbenik za trobento [Glasbeni tisk] : teoretični in praktični del / [avtor, ilustrator] Franc Korbar ; [fotograf, tehnične risbe Andrej Zakrajšek]. - Grosuplje : Partner graf, 2009. - 165 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709006-39-7
a) Trobenta - Vaje - Note za trobento - Učbeniki za glasbene šole b) pihala c) tehnike d) skladbe za trobento

780.646.1(075)(076)
COBISS.SI-ID 244931840

901.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003-2008 (Kamnik : Vovk). - Zv. <-2> ; 31 cm

300 izv. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Del. 2.- 2008.- 95 str.
ISMN M-709001-28-6 (Zv. 2)
a) Kitara - Učbeniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 124869888

902.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008-. - Zv. <1-> ; 31 cm. - (Vedež)

300 izv.
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2008. - 91 str.
ISMN M-709001-27-9
a) Kitara - Učbeniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 237432064

903.
ZAVEC, Matej
        Harmonika 1 [Glasbeni tisk]. Učbenik za pouk harmonike v 1. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja / Matej Zavec in Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2007. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN M-709018-23-9 EH 25.0224.31 Hartman
a) Harmonika - Učbeniki - Vaje - Note za harmoniko

780.8(075)
COBISS.SI-ID 234687744


P LEPOSLOVJE ZA OTROKE


904.
BAKER, E. D.
        Pravljice žabje princese. Del 2, Zmajeva sapa / E. D. Baker ; [prevod Maja Šturm]. - Ljubljana : CFA, 2010. - 251 str. ; 22 cm

Prevod dela: Dragon's breath
ISBN 978-961-92740-5-7
a) fantastika b) fantastična bitja c) princese d) zmaji e) čarovnice f) uroki g) pogum h) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-92-312.9
COBISS.SI-ID 250710016

905.
DAHL, Roald
        Odvratne rime / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 36, 34 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Revolting rhymes. - 2.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Zverine grdine
ISBN 978-961-01-1130-6
a) pripoved v verzih b) humor c) v mladinskem leposlovju

821.111-93-1
COBISS.SI-ID 249367808

906.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield je zakon! / Jim Davis ; [prevod Boris Perme]. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Garfieldove največje uspešnice ; knj. 1)

Broš. izd. meri 17 cm. - 700 izv. v trdi vezavi, 1.000 izv. v broš. vezavi
ISBN 978-961-6765-16-9 (trda vezava) ISBN 978-961-6765-17-6 (broš.)
a) stripi b) v mladinskem leposlovju

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250374656

907.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield na dopustu / Jim Davis ; [prevod Boris Perme]. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Garfieldove največje uspešnice ; knj. 2)

Broš. izd. meri 17 cm. - 700 izv. v trdi vezavi, 1.000 izv. v broš. vezavi
ISBN 978-961-6765-18-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6765-19-0 (broš.)
a) stripi b) v mladinskem leposlovju

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250374912

908.
DOLENC, Mate
        Kraljičin lipicanec in druge zgodbe / Mate Dolenc ; [ilustriral Adriano Janežič]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 69 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 52)

ISBN 978-961-205-155-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 248870144

909.
DUNCAN, Lois, 1934-
        Novice za pse / Lois Duncan ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2010. - 220 str. ; 21 cm

Prevod dela: News for dogs
ISBN 978-961-6598-87-3
a) psi b) živali v naravi c) hišni ljubljenci d) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 250853120

910.
ELIOT, Thomas Stearns
        Mačke / T. S. Eliot ; prepesnil Milan Dekleva ; ilustriral Axel Scheffler. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 74 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Sončnica)

Prevod dela: Old possum's book of practical cats
ISBN 978-961-01-1284-6
a) mačke b) humor c) poezija d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-1
COBISS.SI-ID 249983232

911.
FRITZ, Ervin
        Sreča in nesreča : igrice / Ervin Fritz ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2010. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6140-54-6
a) dramatika b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 250171648

912.
FUNKE, Cornelia
        Smrt iz črnila : tretja knjiga v trilogiji Srce iz črnila / Cornelia Funke ; z avtoričinimi ilustracijami ; [prevedla Tanja Mlaker]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 737 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Tintentod
ISBN 978-961-01-0904-4
a) fantastični svetovi b) fantastična bitja c) magija d) knjige e) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-312.9
COBISS.SI-ID 250075904

913.
GAIMAN, Neil
        Pokopališka knjiga / Neil Gaiman ; [ilustriral Dave McKean ; prevedla Maja Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 296 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 325)

Prevod dela: The graveyeard book. - Knjižnica Sinjega galeba navedena v kolofonu in zadnji str. ov. tudi: Sinji galeb
ISBN 978-961-01-1282-2
a) fantastika b) vzporedni svetovi c) nadnaravno d) pokopališča e) smrt f) fantje g) sirote h) v mladinskem leposlovju

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 250813184

914.
HARRIS, D. G.
        Toni Henderson in klapa iz stolpnice Orsom / D. G. Harris ; [prevedla Brina Beškovnik]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2010. - 162 str. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Snott Henderson and the Orsom towers gang
ISBN 978-961-6766-05-0 (trda vezava) ISBN 978-961-6766-09-8 (broš.)
a) druščine b) fantje c) mesto d) v mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 250235392

915.
KOREN, Majda, 1960-
        Bert, grad in domača naloga / Majda Koren ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 71 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Liščki)

ISBN 978-961-205-157-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 248994560

916.
KUŠAR, Nani
        Luka lukasti : mladinska povest / Nani Kušar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2010. - 107 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-92730-5-0
a) fantje b) šola c) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 249771520

917.
MARC, Oton
        Devetnajst / [Oton Marc ; ilustracijr David Ličen ; [spremna beseda Bojana Pižent Kompara]. - Ajdovščina : samozal., 2010. - [46] str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Potiskani spojni listi
ISBN 978-961-245-924-6
a) basni b) nauki c) živali v domišljiji d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 250416896

918.
MCKAIN, Kelly
        Blues za fantovski band : [moj totalno skrivni dnevnik] / Kelly McKain ; [prevedla Apolonija Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 174 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Serija Totalno Lucy)

Prevod dela: Boy band blues. - Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-226-986-9
a) dekleta b) odraščanje c) dnevniki d) humor e) moda f) glasba g) zaljubljenost h) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 250560256

919.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Luža, čevelj, smrkelj in rokav / Vinko Möderndorfer ; [ilustriral Marko Kociper]. - Ljubljana : Mladika, 2009. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 53)

ISBN 978-961-205-154-9
a) poezija b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 248995328

920.
MUSTER, Miki
        Miki : 1952-1955. - 1. izd. - Ljubljana : Buch, 2010. - 276 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miki Muster ; 1)

ISBN 978-961-92830-0-4
a) stripi b) pustolovščine c) v mladinskem leposlovju

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 250471168

921.
STEINHÖFEL, Andreas
        Riko, Oskar in senčne prikazni / Andreas Steinhöfel ; [prevedla Neža Božič ; ilustriral Peter Schössow]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 324)

Prevod dela: Rico, Oskar und die Tieferschatten. - V kolofonu je zbirka navedena tudi: Sinji galeb. - Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - O avtorju: str. [196]
ISBN 978-961-01-1283-9 ISBN 978-961-01-1282-2 !
a) fantje b) detektivi c) ugrabitve d) drugačnost e) humor f) v mladinskem leposlovju

821.112.2-93-312.4
COBISS.SI-ID 249691648

922.
SUHODOLČAN, Primož
        Kolesar naj bo! / Primož Suhodolčan ; [ilustracije Uroš Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 1999. - 178 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Krtek)

Književnost je vic! / Igor Saksida: str. 166-178
ISBN 961-226-305-1
a) pustolovščine b) šport c) humor

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 98363136

923.
SUHODOLČAN, Primož
        Košarkar naj bo! / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 2002 ([Ljubljana] : Karantanija). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Krtek : sodobni avtorji za sodobne otroke)

Književnost je vic! : mladinska besedila Primoža Suhodolčana / Igor Saksida: str. 146-158
ISBN 961-226-308-6
a) fantje b) šola c) humor d) šport e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 120061696

924.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Cesar in roža / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Alenka Sottler. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009. - 76 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-272-003-2

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 249010432

925.
WIEBE, Trina, 1970-
        Max, vsemogočni super junak / Trina Wiebe ; ilustriral David Okum ; [prevedla Amanda Mlakar]. - 1. natis. - Hoče : Skrivnost, 2010. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Max milijonar ; knj. 2)

Prevod dela: Max the mighty superhero. - 700 izv.
ISBN 978-961-6793-19-3 (trda vezava) ISBN 978-961-6793-20-9 (broš.)
a) fantje b) detektivi c) živali v naravi d) psi e) zlorabe f) v mladinskem leposlovju

821.111(71)-93-312.4
COBISS.SI-ID 250758144


pu


926.
        AUSTRALIA [Videoposnetek] = Avstralija / original music by David Hirschfelder ; director of photography Mandy Walker ; screenplay by Baz Luhrmann ... [et al.] ; directed by Baz Luhrmann. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (159 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. srb. itd. - DVF38485 SLO. - Igrajo: Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters, David Wenham itd.
a) drama b) vestern c) western

791.221.7(94)(086.82)
791.221.4(94)(086.82)
791.223.1(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 9247796


ri


927.
        SNOW White and the seven dwarfs [Videoposnetek] = Sneguljčica in sedem palčkov / Walt Disney ; adapted from Grimms' fairy tales ; story adaptation Ted Sears ... [et al.] ; music Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith. - Ljubljana : Con film, 2009, p 1937. - 2 video DVD-ja (ca 80 min, ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dvojna DVD izdaja. - Podnapisi v angl., hrv., ita. in slv. - Produkcija: Walt Disney. - DVDW0197
a) Animirani film - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14153266

928.
        STAR wars [Videoposnetek] : The clone wars = Vojna zvezd : Vojna klonov / director Dave Filoni ; writers Henry Gilroy Steve Melching Scott Murphy ; original Star wars themes and score by John Williams. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: Lucas Film. - DVDWB 0519; Z26 Y22427. - Glasovi: Matt Lanter, Ashley Eckstein itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 14958140

929.
        The TALE of Despereaux [Videoposnetek] = Povest o despereauxu / voice Mathew Broderick, Robbie Coltrane ... [et al.] ; music by William Ross ; based on the book by Kate DiCamillo ; screenplay by Gary Ross ; directed by Sam Fell [and] Rob Stevenhagen. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., sinhronizirano v slov., podnaslovi v slov. itd. - Produkcija: Universal Picture. - DVDUP0368
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 15185212


S STRIPI


930.
KERKOŠ, Saša
        Enoletnica = YearBook : [eksperimentalni interaktivni stripovski album] / [besedilo in risba Saša Kerkoš in Mina Fina ; prevod Andrew Soebroto]. - Ljubljana : Forum, 2009 (Žirovnica : Medium). - [112] str. : ilustr. ; 21 cm + 1 pril. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka O)

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. in avtorici navedeni v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6553-35-3
a) stripi

084.11
COBISS.SI-ID 248657664

931.
MILLIDGE, Gary Spencer
        Comic book design : [the essential guide to designing great comics and graphic novels] / Gary Spencer Millidge ; [foreword by Dave Gibbons]. - Lewes : Ilex, cop. 2009. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-1-905814-44-2 (ISBN 13)
a) Stripi - Likovne tehnike - Grafično oblikovanje - Priročniki b) Risarske tehnike - Stripi - Priročniki

084.11:74.02(035)
74.02:084.11(035)
COBISS.SI-ID 13428278


zf


932.
        The DAY the Earth stood still [Videoposnetek] = Dan, ko bo obstala zemlja / music by Tyler Bates ; director of photography David Tattersall ; screenplay by David Scarpa ; directed by Scott Derrickson. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. itd. - Produkcija: Twentieth Century Fox. - DVF36304. - Igrajo: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates itd.
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12017210


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO